Διαχείριση ρυθμίσεων κοινού-στόχου και περιεχομένου εφαρμογής

Academy Logo

Δωρεάν εκπαίδευση.

Μάθετε σχετικά με τη διαδικασία και ανατρέξτε στη διαδραστική λίστα ελέγχου στο Academy for App Success.
 

 

Είναι σημαντικό να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σας, προκειμένου να εξυπηρετείτε καλύτερα τους χρήστες. Εκτός από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης περιεχομένου, θα πρέπει, επίσης, να καταχωρίσετε λεπτομέρειες σχετικά με το κοινό-στόχο και το περιεχόμενο της εφαρμογής σας. Ανάλογα με τις επιλογές του κοινού-στόχου που πραγματοποιείτε, η εφαρμογή σας ενδέχεται να υπόκειται σε επιπλέον πολιτικές του Google Play:

Η εφαρμογή σας έχει σχεδιαστεί κυρίως για παιδιά κάτω των 13 ετών Πρέπει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Για την οικογένεια και να συμμορφώνεστε με τις Απαιτήσεις πολιτικής για Οικογένειες του Google Play.
Η εφαρμογή σας έχει σχεδιαστεί για όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών Τυχόν εφαρμογές που έχουν τουλάχιστον μια ηλικιακή ομάδα κοινού-στόχου που περιλαμβάνει παιδιά πρέπει να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις πολιτικής για οικογένειες του Google Play.
Η εφαρμογή σας δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά Πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις Πολιτικές προγράμματος προγραμματιστών Google Play και στο Συμφωνητικό διανομής για προγραμματιστές.

Συμπλήρωση της ενότητας κοινού-στόχου και περιεχομένου

Εάν δημιουργήσετε μια νέα εφαρμογή ή δημοσιεύσετε μια ενημέρωση για μια υπάρχουσα εφαρμογή, θα πρέπει να δηλώσετε τη στοχευόμενη ηλικιακή ομάδα της εφαρμογής σας. Όλες οι εφαρμογές που περιλαμβάνουν παιδιά στο κοινό-στόχο τους πρέπει να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις πολιτικής για οικογένειες του Google Play.
 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι εφαρμογές Όλες οι εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 4. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην Παρουσία στο κατάστημα > Περιεχόμενο εφαρμογής.
 5. Στην ενότητα Κοινό-στόχος και περιεχόμενο, επιλέξτε Διαχείριση. Συμπληρώστε κάθε τμήμα ανάλογα:
  • Ηλικιακές ομάδες: Επιλέξτε τις ηλικιακές ομάδες που στοχεύει η εφαρμογή σας. Μπορείτε να κάνετε πολλές επιλογές, εάν χρειάζεται. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω.
  • Λεπτομέρειες εφαρμογής: Μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής σας. Είναι πολύ σημαντικό να δώσετε ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή σας. Ορισμένες από τις ερωτήσεις σχετίζονται με νομικές απαιτήσεις. Εάν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε στον νομικό σας σύμβουλο. 
  • Διαφημίσεις: Εάν η εφαρμογή σας προβάλλει διαφημίσεις σε παιδιά, ενδέχεται να ερωτηθείτε σχετικά με τα πιστοποιημένα δίκτυα διαφημίσεων του Google Play ή για το αν η εφαρμογή σας διαθέτει ουδέτερη οθόνη ηλικίας.
  • Παρουσία στο κατάστημα: Οι εφαρμογές που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Για την οικογένεια του Google Play. Εάν η εφαρμογή σας έχει σχεδιαστεί για αρκετές ηλικιακές ομάδες, όπως κοινό μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιά, μπορείτε ακόμη να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 6. Δείτε μια σύνοψη των επιλογών σας και κάντε κλικ στην Επιβεβαίωση.
  • Η Google θα ελέγξει την εφαρμογή σας για να βεβαιωθεί ότι το κοινό-στόχος που δηλώνετε είναι ακριβές και ότι η εφαρμογή σας συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές του Google Play για προγραμματιστές. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι λογαριασμοί προγραμματιστών ή/και κατηγορίες εφαρμογών ενδεχομένως να υπόκεινται σε εκτεταμένους ελέγχους,  οι οποίοι πιθανώς να οδηγήσουν σε ελέγχους διάρκειας έως και επτά ημερών ή και περισσότερο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σας συνιστούμε να προσαρμόσετε τον προγραμματισμό σας βάσει αυτών των στοιχείων.

Σχετικά με τις στοχευόμενες ηλικιακές ομάδες  

Θα πρέπει να επιλέγετε πάνω από μία ηλικιακή ομάδα για το κοινό-στόχο της εφαρμογής σας, μόνο αν την έχετε σχεδιάσει έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά της για τους χρήστες εντός των επιλεγμένων ηλικιακών ομάδων.

Για παράδειγμα, για τις εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για νήπια θα πρέπει να επιλέγεται μόνο η ηλικιακή ομάδα "Έως 5 ετών".

Θα πρέπει να επιλέγετε ηλικιακές ομάδες που περιλαμβάνουν ενήλικες και παιδιά, μόνο εάν πραγματικά έχετε σχεδιάσει την εφαρμογή σας για όλες τις ηλικίες και όχι επειδή απλώς θέλετε η εφαρμογή σας να είναι διαθέσιμη για τους χρήστες κάθε ηλικίας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν η εφαρμογή σας στοχεύει χρήστες ηλικίας κάτω των 21 ετών, πρέπει να εξετάσετε εάν αυτοί θεωρούνται παιδιά σύμφωνα με τη σχετική τοπική νομοθεσία. Οι εφαρμογές που στοχεύουν παιδιά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πολιτικής για οικογένειες του Google Play.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές και πρόσθετα παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την πιο κατάλληλη ηλικιακή ομάδα για την εφαρμογή σας.

Συνολικές βέλτιστες πρακτικές  

 • Ποιότητα: Η ποιότητα και η λειτουργικότητα της παραγωγής κάνουν τη διαφορά ακόμα και όσον αφορά τα μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας είναι χρηστική για την ηλικία για την οποία προορίζεται, συμπεριλαμβανομένων της πλοήγησης, των οπτικών εφέ και του κειμένου ή του voiceover.
 • Σκοπός και αξία: Σκεφτείτε προσεκτικά τα μηνύματά σας και πώς προκαλείτε το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως μέσω αφηγημάτων, χαρακτήρων, συστημάτων εξισορρόπησης και επιβράβευσης ή άλλων μέσων. Δεν χρειάζεται όλες οι εφαρμογές να μεταδίδουν γνώσεις ή να έχουν υψηλή μαθησιακή αξία. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότεροι γονείς ενδιαφέρονται για την ποιότητα όταν το ζητούμενο είναι ο χρόνος χρήσης.
 • Αναπτυξιακή καταλληλότητα: Εξετάστε την παρουσία περιεχομένου, ιδεών ή θεμάτων ευαίσθητου χαρακτήρα ή για ενηλίκους και εάν είναι κατάλληλα για την ηλικία για την οποία προορίζονται. Αυτό ισχύει και για τις διαφημίσεις, καθώς και για τις αγορές εντός εφαρμογής.

Έως 5 ετών

Σημειώστε ότι, στα περισσότερα μέρη, αυτή η ηλικιακή ομάδα θεωρείται ότι περιλαμβάνει παιδιά.

Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:

 • υποστηρίζουν παιδιά που δεν διαβάζουν ή ξεκινούν να διαβάζουν, βασιζόμενες σε περιορισμένο βαθμό σε κείμενο 
 • έχουν απλή σχεδίαση με μεγάλες εικόνες και σαφή, καθώς και συνεπή διαδραστικά στοιχεία
 • περιλαμβάνουν ευχάριστα αισθητηριακά στοιχεία, χρώματα και ήχους για μικρά παιδιά
 • επικεντρώνονται σε παιχνίδια ρόλων και στην επίλυση απλών προβλημάτων ή/και στο δημιουργικό ελεύθερο παιχνίδι
 • περιλαμβάνουν αγαπημένους χαρακτήρες ή/και θέματα που βασίζονται σε ιστορίες, σχετικά με την αίσθηση του ανήκειν και τη συντροφικότητα, την οικογένεια και τη φιλία
 • έχουν θετικό τόνο ή αθωότητα, όπως και ευχάριστο τέλος ή ξεκάθαρα συμπεράσματα
 • περιλαμβάνουν ήπιες εκφράσεις στοργής, όπως χαρακτήρες που αγκαλιάζονται ή κρατιούνται από τα χέρια
 • περιλαμβάνουν σαφείς ρόλους που θα παίζουν οι γονείς ή σαφείς πληροφορίες για τους γονείς.
Οι εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:
 • απεικονίζουν τρομακτικά, σκοτεινά σκηνικά ή χαρακτήρες που κινδυνεύουν (όπως τρομακτικά ζώα, τέρατα, μουσική, εικόνες φόντου)
 • απαιτούν γρήγορες αντιδράσεις, λεπτές κινητικές δεξιότητες, πληκτρολόγηση ή υπολογισμούς 
 • απαιτούν εργασίες βραχυπρόθεσμης μνήμης ή αφηρημένη σκέψη 
 • περιλαμβάνουν ποινές ή τιμωρίες στο πλαίσιο του παιχνιδιού, καθώς πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα μαθαίνουν ακόμα πώς να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να αντιδρούν σε τυχόν αποτυχίες
 • απεικονίζουν βία, μάχες, όπλα, άξεστο χιούμορ ή γλώσσα, βωμολοχίες ή ακόμα και θέματα με ελαφρώς σεξουαλικό ή προκλητικό περιεχόμενο, όπως απεικονίσεις αλκοόλ
 • έχουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που αποσπούν την προσοχή, οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν το παιχνίδι.

6-8 ετών

Σημειώστε ότι, στα περισσότερα μέρη, αυτή η ηλικιακή ομάδα θεωρείται ότι περιλαμβάνει παιδιά.

Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:

 • υποστηρίζουν παιδιά που ξεκινούν να διαβάζουν ή να γράφουν, βασιζόμενες σε περιορισμένο βαθμό σε κείμενο
 • περιέχουν θετικά σχόλια για τα παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην αποτυχία και είναι πρόθυμα να βελτιωθούν
 • περιέχουν αστείους ή/και δημοφιλείς χαρακτήρες ή ιστορίες, ακόμη και χονδροειδές χιούμορ και υπερβολές
 • περιέχουν θετικά πρότυπα
 • χρησιμοποιούν σήματα, συγκεντρώνουν χαρακτήρες, ξεκλειδώνουν επίπεδα ή παρέχουν άλλα κίνητρα που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ηλικία 
 • σχετίζονται με τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, όπως είναι η γλωσσική ανάπτυξη, οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης και γραφής και οι βασικές μαθηματικές πράξεις.

Οι εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:

 • περιλαμβάνουν θέματα, χρώματα, χαρακτήρες ή μουσικά κομμάτια που προορίζονται για πολύ μικρά παιδιά
 • προωθούν στερεοτυπικά ή μη ρεαλιστικά μηνύματα σχετικά με το σώμα, συμπεριλαμβανομένων χαρακτήρων ή δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στην εμφάνιση (π.χ. παιχνίδια μακιγιάζ)
 • Περιλαμβάνουν ταπεινωτικές, αντικειμενοποιημένες ή με σεξουαλικά χαρακτηριστικά αναπαραστάσεις χαρακτήρων ή σχέσεων
 • Απεικονίζουν ρεαλιστική επιθετικότητα, βία ή τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων της τρέχουσας περιόδου)
 • Περιλαμβάνουν λειτουργία αναζήτησης.

9-12 ετών

Σημειώστε ότι, στα περισσότερα μέρη, αυτή η ηλικιακή ομάδα θεωρείται ότι περιλαμβάνει παιδιά.
Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:
 • Απαιτούν λογική ή χωρική επίλυση προβλημάτων, αλλά όχι απαραίτητα επαγωγικό συλλογισμό και αφηρημένη σκέψη (κάτι που μπορεί να είναι ακόμα πολύ δύσκολο)
 • Υποστηρίζουν ακαδημαϊκά θέματα που διδάσκονται συνήθως σε αυτήν την ηλικία
 • Περιλαμβάνουν ευκαιρίες για δημιουργική αυτοέκφραση και εξατομίκευση (αλλά με περιορισμένες, εποπτευόμενες λειτουργίες κοινής χρήσης)
Οι εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:
 • Περιέχουν λιγότερο εκλεπτυσμένο χιούμορ, θέματα, χαρακτήρες ή εργασίες
 • Βασίζονται σε gameplay που είναι υπερβολικά μονότονο ή απλό
 • Περιλαμβάνουν ταπεινωτικές, αντικειμενοποιημένες ή με σεξουαλικά χαρακτηριστικά αναπαραστάσεις χαρακτήρων ή σχέσεων
 • Περιλαμβάνουν βρισιές ή βωμολοχίες
 • Προωθούν στερεοτυπικά ή μη ρεαλιστικά μηνύματα σχετικά με το σώμα, συμπεριλαμβανομένων χαρακτήρων ή δραστηριοτήτων που δίνουν έμφαση στην εμφάνιση (π.χ. παιχνίδια μακιγιάζ) 
 • Απεικονίζουν ακατάλληλη συμπεριφορά όπως ρεαλιστική επιθετικότητα, βία ή τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων της τρέχουσας περιόδου)
 • Δίνουν τη δυνατότητα για άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών

13-15 ετών

Σημειώστε ότι, σε ορισμένα μέρη, αυτή η ηλικιακή ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει παιδιά.
Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:
 • περιέχουν πιο περίπλοκες ιστορίες, χαρακτήρες, χιούμορ, δοκιμασίες ή μηχανική παιχνιδιών
 • υποστηρίζουν ακαδημαϊκά θέματα που διδάσκονται συνήθως σε αυτήν την ηλικία
 • περιέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά και προσθήκες που είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία
 • περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, την αυτοαντίληψη και την εφηβεία που είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία.

Οι εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:

 • εξιδανικεύουν βίαιες, στερεοτυπικές, ταπεινωτικές, αντικειμενοποιημένες ή με σεξουαλικά χαρακτηριστικά αναπαραστάσεις χαρακτήρων ή σχέσεων
 • ενθαρρύνουν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως δοκιμασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

16-17 ετών

Σημειώστε ότι, σε ορισμένα μέρη, αυτή η ηλικιακή ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει παιδιά.
Οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:
 • υποστηρίζουν ακαδημαϊκά θέματα που διδάσκονται συνήθως σε αυτήν την ηλικία
 • περιέχουν δημοφιλείς χαρακτήρες και θέματα για εφήβους
 • περιλαμβάνουν στοιχεία πιο σύνθετης επίλυσης προβλημάτων 
 • περιέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά και προσθήκες που είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία
 • συμβάλλουν στην έκφραση των συναισθημάτων με θετικό τρόπο.

Οι εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για αυτήν την ηλικία, εάν:

 • απεικονίζουν ακραία, σεξουαλική ή ενδοοικογενειακή βία
 • έχουν εθιστικά στοιχεία
 • Έχουν υψηλά όρια δαπανών.

18 ετών και άνω

Περιεχόμενο που είναι γενικά κατάλληλο για ενήλικο κοινό, το οποίο είναι νόμιμο και συμμορφώνεται με τις πολιτικές.

Προσωπικά στοιχεία

Κάθε συλλογή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης (PII), όπως όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να γνωστοποιείται και να συγκεντρώνεται με γονική συναίνεση, εάν απαιτείται. Σας συμβουλεύουμε να αφιερώσετε χρόνο για να εξετάσετε διεξοδικά, να ερευνήσετε και να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο τυχόν SDK ή API που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή σας μπορεί να συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Η ανάγνωση οποιασδήποτε τεκμηρίωσης για τα συγκεκριμένα SDK ή τα API αποτελεί μια καλή αφετηρία. Λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή δεδομένων αποτελεί δική σας ευθύνη. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε επίσης, στην πολιτική σχετικά με τα δεδομένα χρήστη του Play και στους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς στη χώρα στοχοθέτησής σας.

Ουδέτερο όριο ηλικίας 

Το ουδέτερο όριο ηλικίας είναι ένας μηχανισμός που επαληθεύει την ηλικία των χρηστών με τρόπο που δεν τους ενθαρρύνει να δηλώσουν διαφορετική ηλικία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε τμήματα της εφαρμογής σας που δεν έχουν σχεδιαστεί για παιδιά, όπως, για παράδειγμα, μια δήλωση ηλικίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα που ζητάει από τους χρήστες να καταχωρίσουν ελεύθερα την ημέρα, τον μήνα και το έτος γέννησής τους. Η εσφαλμένη διαμόρφωση ενός ουδέτερου ορίου ηλικίας θα παρουσίαζε από προεπιλογή την ημερομηνία γέννησης για την απαιτούμενη ηλικία (π.χ. 13 ετών) ή θα υποδείκνυε ότι απαιτείται μια συγκεκριμένη ηλικία για την πρόσβαση σε τμήματα της εφαρμογής. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τα όρια ηλικίας στον ιστότοπο FTC.

Εάν στις ηλικιακές ομάδες που στοχεύει η εφαρμογή σας περιλαμβάνονται παιδιά και κοινό μεγαλύτερης ηλικίας, οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε παιδιά πρέπει να προβάλλονται από ένα πιστοποιημένο δίκτυο διαφημίσεων του Google Play. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα ουδέτερο όριο ηλικίας, ώστε τυχόν διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά να εμφανίζονται μόνο σε κοινό μεγαλύτερης ηλικίας.

Εφαρμογές που απευθύνονται ακούσια σε παιδιά

Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι εφαρμογές που δεν έχουν σχεδιαστεί για παιδιά, με αξιολόγηση περιεχομένου χαμηλότερη από το επίπεδο Τ, δεν απευθύνονται σε αυτά κατά λάθος.

Εάν η εφαρμογή σας δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά αλλά η καταχώρισή σας περιέχει στοιχεία μάρκετινγκ που μπορεί να απευθύνονται σε αυτά (για παράδειγμα, νεανικά κινούμενα σχέδια ή νέους χαρακτήρες στα γραφικά στοιχεία), επιλέξτε Ναι. Αυτό δεν αποτελεί παραδοχή ότι η εφαρμογή σας απευθύνεται σε παιδιά, αλλά ότι συναινείτε στην εφαρμογή ενός banner στην καταχώριση καταστήματός σας με την ένδειξη Δεν σχεδιάστηκε για παιδιά. Αυτό βοηθά τους γονείς να γνωρίζουν ότι η εφαρμογή σας δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά.

Εάν η εφαρμογή σας δεν έχει σχεδιαστεί για παιδιά και πιστεύετε ότι η καταχώριση καταστήματός σας δεν περιέχει στοιχεία μάρκετινγκ που ενδέχεται να απευθύνονται σε παιδιά ή, αν δεν είστε σίγουροι, επιλέξτε Όχι. Δεν θα εμφανιστεί κάποιος ειδικός χαρακτηρισμός στην καταχώριση καταστήματός σας. 

 

Αυτή η εφαρμογή απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 13 ετών, αλλά διαθέτει έναν κινούμενο χαρακτήρα και άλλα στοιχεία που τραβούν το ενδιαφέρον των παιδιών στην καταχώριση καταστήματος. Τα παιδιά μπορεί να κατεβάσουν κατά λάθος αυτήν την εφαρμογή.

 

Σε αντίθεση με τις αξιολογήσεις περιεχομένου από την ESRB ή άλλες αρχές αξιολόγησης τρίτου μέρους που εντοπίζουν δυνητικά μη αποδεκτό περιεχόμενο εφαρμογών, η ετικέτα "Δεν σχεδιάστηκε για παιδιά" έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο προγραμματιστής με την εφαρμογή του. Για παράδειγμα, αυτή η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει στοιχεία μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να απευθύνονται ακούσια σε παιδιά και προορίζονται για είδη κοινού μεγαλύτερη ηλικίας:

 

Τα γραφικά στοιχεία αυτής της εφαρμογής δεν θεωρείται ότι απευθύνονται σε παιδιά και η εφαρμογή έχει αξιολόγηση ESRB E for Everyone, καθώς δεν περιέχει τυχόν μη αποδεκτό περιεχόμενο.

 

Πώς να εμφανίσετε την ετικέτα "Δεν σχεδιάστηκε για παιδιά"

Στην Παρουσία στο κατάστημα > Περιεχόμενο εφαρμογής

 1. Στην ενότητα Στοχευόμενη ηλικιακή ομάδα, επιλέξτε ηλικιακές ομάδες που δεν αφορούν παιδιά, οι οποίες είναι οι κατηγορίες άνω των 13 ετών.
 2. Στην παρακάτω ερώτηση Απευθύνεται σε παιδιά, επιλέξτε Ναι.

Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και αν επιλέξατε Όχι, η Google μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας. Εάν συμβεί αυτό, θα έχετε τις εξής επιλογές:

 • Καταργήστε τυχόν στοιχεία μάρκετινγκ στην καταχώριση καταστήματός σας που μπορεί να απευθύνονται σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντόπισε η ομάδα ελέγχου μας.
 • Εναλλακτικά, επιλέξτε Ναι, έτσι ώστε να εμφανίζεται το banner "Δεν σχεδιάστηκε για παιδιά" στην καταχώριση καταστήματός σας.
 • Αλλάξτε την στοχευόμενη ηλικιακή ομάδα της εφαρμογής έτσι ώστε να περιλαμβάνει παιδιά (κάτι που απαιτεί τη συμμόρφωση με την πολιτική για οικογένειες).

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;