Tham gia chương trình Quảng cáo dành cho gia đình

Google luôn tập trung mang đến cho các gia đình một trải nghiệm tuyệt vời trên Google Play và muốn cùng các bạn đảm bảo rằng mọi quảng cáo phân phát cho trẻ em đều phù hợp và tuân thủ chính sách của chúng tôi. Hãy tham khảo chính sách về quảng cáo và kiếm tiền của chúng tôi trong Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển.

Nếu ứng dụng của bạn có hướng đến trẻ em và phân phát quảng cáo bằng cách sử dụng SDK quảng cáo, thì bạn phải sử dụng một trong những SDK quảng cáo dưới đây. Những SDK quảng cáo sau đây đã tự xác nhận là tuân thủ yêu cầu trong Chương trình quảng cáo dành cho gia đình của Play:

 

 

Ứng dụng trong chương trình Thiết kế cho Gia đình chỉ được sử dụng SDK quảng cáo có chứng nhận, đồng thời toàn bộ quảng cáo mà ứng dụng phân phát phải phù hợp với mọi đối tượng. Ứng dụng dành cho cả trẻ em và người lớn nhưng không nằm trong chương trình Thiết kế cho Gia đình được phép sử dụng SDK quảng cáo không có chứng nhận, tuy nhiên chỉ được dùng để phân phát quảng cáo cho người dùng trên 13 tuổi. Ví dụ: ứng dụng dành cho cả hai đối tượng này và không thuộc chương trình Thiết kế cho Gia đình có thể tuân thủ bằng cách triển khai cơ chế sàng lọc độ tuổi theo cách không thúc đẩy gian lận. Ứng dụng không dành cho trẻ em (ví dụ: ứng dụng có mức phân loại nội dung là “T” – thanh thiếu niên hoặc “MA” – người trưởng thành) hoặc ứng dụng không phân phát quảng cáo cho trẻ em thì không bắt buộc phải sử dụng SDK quảng cáo có chứng nhận.

Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo mọi SDK mà bạn triển khai trong ứng dụng của mình đều tuân thủ tất cả chính sách, luật pháp địa phương và quy định hiện hành. Google không cam kết hoặc đảm bảo về tính chính xác của thông tin mà SDK quảng cáo cung cấp trong quá trình tự chứng nhận. 

Nếu Google biết được một SDK quảng cáo vi phạm các yêu cầu của Chương trình quảng cáo dành cho gia đình của Play, thì SDK quảng cáo đó sẽ bị xóa khỏi danh sách. Nhà phát triển ứng dụng nên tham khảo trang này trước khi phát hành ứng dụng mới hoặc cập nhật ứng dụng để đảm bảo SDK quảng cáo đã có chứng nhận.

Bạn chỉ bắt buộc phải sử dụng SDK quảng cáo có chứng nhận nếu bạn đang sử dụng SDK quảng cáo của bên thứ ba trong ứng dụng của mình. Những nội dung sau đây được phép sử dụng mà không cần tuân thủ yêu cầu về chứng nhận. Tuy nhiên, nhà xuất bản ứng dụng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các quảng cáo phân phát trong ứng dụng. Quảng cáo phải phù hợp với toàn bộ người dùng và mọi hoạt động thu thập dữ liệu phải tuân thủ chính sách xử lý dữ liệu của chúng tôi:

  • Quảng cáo cho các sản phẩm của cùng một công ty (bao gồm cả quảng cáo chéo), trong đó các nhà xuất bản ứng dụng sử dụng SDK để quản lý hoạt động quảng bá các ứng dụng khác của họ hoặc các kênh truyền thông và hàng hóa khác mà họ sở hữu

  • Giao dịch trực tiếp với nhà quảng cáo và chỉ sử dụng SDK quảng cáo để quản lý khoảng không quảng cáo  

Nếu sử dụng các giải pháp như đặt giá thầu theo thời gian thực, bạn phải xem xét và phân loại tất cả quảng cáo trước khi phân phát cho người dùng; hoặc bạn chỉ được hợp tác với các nguồn quảng cáo có chứng nhận (xem danh sách ở trên).

Để được có mặt trong danh sách trên thì SDK quảng cáo phải tự xác nhận là tuân thủ chính sách của Chương trình quảng cáo dành cho gia đình của Play cũng như tất cả luật pháp địa phương và quy định hiện hành. Nếu bạn muốn chúng tôi cân nhắc ghi danh một SDK quảng cáo vào chương trình này, vui lòng chia sẻ cho họ biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc hoàn thành biểu mẫu này không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cấp chứng nhận cho SDK quảng cáo đó. Chỉ khi chúng tôi đưa tên của mạng quảng cáo vào danh sách ở trên thì mạng đó mới được xem là có chứng nhận. Hãy thường xuyên kiểm tra danh sách này để biết mọi thay đổi về trạng thái đạt chứng nhận của các SDK quảng cáo mà có thể bạn đang sử dụng. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false