Delta i programmet för familjeannonser

För oss på Google är det viktigt att familjer som använder Google Play får en bra upplevelse och att eventuella annonser som visas för barn är lämpliga och efterlever våra policyer. Läs vår policy för annonser och intäkter i policycentret för utvecklare.

Om barn ingår i målgruppen för appen och om den visar annonser med ett annons-SDK måste du använda ett av annons-SDK:erna nedan. Följande självcertifierade SDK:er för annonser uppfyller Plays krav för programmet för familjeannonser.

 

 

Endast certifierade annons-SDK:er får användas i appar som ingår i programmet Avsett för familjer, och alla annonser som visas måste vara lämpliga för alla åldrar. Om en app inte ingår i programmet Avsett för familjer och har både barn och vuxna i målgruppen får icke-certifierade annons-SDK:er användas, men bara till annonser för användare över 13 år. Till exempel kan appar med båda målgrupperna som inte ingår i programmet Avsett för familjer implementera en skärm för ålderskontroll för att uppfylla kraven. Appar som inte är avsedda för barn (t.ex. appar med innehållsklassificeringarna T eller MA) eller appar som inte visar annonser för barn behöver inte använda ett certifierat annons-SDK.

Observera att det är ditt ansvar att se till att alla SDK:er du implementerar i appen följer alla gällande policyer, lokala lagar och förordningar. Google ger inga löften eller garantier om att informationen som annons-SDK:erna tillhandahåller vid självcertifieringen är korrekt. 

Om Google upptäcker att ett annons-SDK inte uppfyller Plays krav för programmet för familjeannonser tas det annons-SDK:et bort från listan. Vi rekommenderar att apputvecklare läser den här sidan innan de publicerar en ny app eller uppdaterar en app för att bekräfta certifieringsstatusen för annons-SDK:erna.

Du måste bara använda certifierade annons-SDK:er om du använder SDK:er från tredje part i din app. Följande alternativ är tillåtna utan krav på certifiering. Apputgivare har dock ansvar för alla annonser som visas i deras appar. Annonser som visas måste vara lämpliga för alla användare och all insamling av data måste vara i enlighet med våra datahanteringspolicyer:

  • Intern annonsering, inklusive korsmarknadsföring där apputgivare använder SDK:er för att hantera korsmarknadsföringen av sina appar eller annan media och andra varor som de äger

  • Direktavtal med annonsörer där annons-SDK:er endast används för hantering av annonsutrymme  

Om du använder lösningar som budgivning i realtid måste du se till att alla annonsmaterial som renderas blir granskade och klassificerade innan de visas för användare eller att du bara samarbetar med certifierade annonskällor (se listan ovan).

Om ett annons-SDK ska inkluderas i listan ovan måste annons-SDK:et själv intyga att det följer Plays policy för programmet för familjeannonser och gällande lokala lagar och föreskrifter. Om du tycker att ett annons-SDK borde ingå i programmet kan du dela den här intresseanmälan med nätverket. Om du fyller i det här formuläret innebär det inte att annons-SDK:et är garanterat certifiering. Ett annonsnätverk betraktas inte som certifierat förrän det lagts till på listan. Tänk på att titta i listan då och då för att se eventuella förändringar i certifieringsstatus för annons-SDK:et du använder. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt