Google Plays program för självcertifierade annonsnätverk

Om du ansökte om den här certifieringen för ditt annonsnätverk före den 1 september men inte har fått något beslut ännu beror det på att granskningen av din ansökan fortfarande pågår.
 
Om din app använder ett nätverk som granskades före den 1 september vidtar vi inga åtgärder mot nätverket förrän beslutet har fattats. Kontakta annonsnätverket om du vill veta dess certifieringsstatus.

För oss på Google är det viktigt att familjer som använder Google Play får en bra upplevelse och att eventuella annonser som visas för barn är lämpliga och efterlever våra policyer. Läs vår policy för annonser och intäkter i policycentret för utvecklare.

Om barn ingår i målgruppen för din app och appen visar annonser via SDK:er för annonsnätverk måste du använda ett av annonsnätverken nedan. Följande självcertifierade SDK:er för annonsnätverk uppfyller Plays annonsnätverkskrav.

 

 

Användningen av certifierade annonsnätverk gäller för alla appar i programmet Avsett för familjer och appar som inte ingår i programmet Avsett för familjer som visar annonser för barn. Appar som inte är avsedda för barn (t.ex. appar med innehållsklassificeringarna T eller MA) eller appar som inte visar annonser för barn behöver inte använda ett certifierat annonsnätverk. Appar med både barn och vuxna i målgruppen får använda icke-certifierade SDK:er för annonsnätverk för att endast visa annonser för användare över 13 år. Till exempel kan appar med båda målgrupperna implementera en skärm för ålderskontroll för att uppfylla kraven. 

Observera att det är ditt ansvar att se till att alla SDK:er du implementerar i appen följer alla gällande policyer, lokala lagar och förordningar. Google ger inga löften eller garantier om att informationen som annonsnätverken tillhandahåller vid självcertifieringen är korrekt. 

Om Google upptäcker att ett annonsnätverks-SDK inte uppfyller Plays krav på SDK:er för annonsnätverk tas det SDK:et bort från listan. Vi rekommenderar att apputvecklare läser den här sidan innan de publicerar en ny app eller uppdaterar en app för att bekräfta certifieringsstatusen för annonsnätverks-SDK:erna som används i appen.

Du måste bara använda certifierade annonsnätverk om du använder annons-SDK:er i appen. Följande alternativ är tillåtna utan krav på certifiering. Tänk dock på att du som apputgivare har ansvar för att alla annonser som visas måste vara lämpliga för alla användare och all insamling av data måste vara i enlighet med våra datahanteringspolicyer:

  • Intern annonsering, inklusive korsmarknadsföring där apputgivare använder SDK:er för att hantera korsmarknadsföringen av sina appar eller annan media och andra varor som de äger.

  • Ingå direktavtal med annonsörer och endast använda SDK:er för annonsutrymmeshantering  

Om du använder lösningar som budgivning i realtid måste du se till att alla annonsmaterial som renderas blir granskade och klassificerade innan de visas för användare eller att du bara samarbetar med certifierade annonskällor (se listan ovan).

Om ett annonsnätverks-SDK ska inkluderas i listan ovan måste annonsnätverks-SDK:et själv intyga att det följer Plays policyer för annonsnätverkscertifiering och gällande lokala lagar och föreskrifter. Om du tycker att ett annonsnätverks-SDK borde ingå i programmet för självcertifiering kan du dela den här intresseanmälan med nätverket. Om du fyller i det här formuläret innebär det inte att annonsnätverks-SDK:et är garanterat certifiering. Ett annonsnätverk betraktas inte som certifierat förrän det lagts till på listan. Tänk på att titta i listan då och då för att se eventuella förändringar i certifieringsstatus för annonsnätverket du använder. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?