Program certifikovaných reklamných sietí Google Play

Poznámka: Tento program je momentálne k dispozícii iba v rámci otvoreného beta programu.

Cieľom Googlu je poskytovať rodinám skvelé prostredie v službe Google Play a pomôcť zaistiť, aby sa deťom zobrazovali len vhodné reklamy, ktoré dodržiavajú pravidlá. Prečítajte si v Centre pravidiel pre vývojárov pravidlá pre reklamy a speňaženie.

Ak do cieľového publika vašej aplikácie patria aj deti a chcete zobrazovať reklamy, musíte použiť niektorú z reklamných sietí nižšie, ktoré poskytli vlastnú certifikáciu, že spĺňajú požiadavky na reklamné siete služby Play.

Reklamná sieť, ktorá chce byť pridaná do tohto zoznamu, musí odoslať požadované informácie a certifikovať dodržiavanie pravidiel služby Play aj všetkých príslušných zákonov a nariadení. Dôrazne upozorňujeme, že je vašu zodpovednosťou zaistiť súlad všetkých reklamných sietí, ktoré sa rozhodnete používať, a to spôsobom, akým boli implementované v aplikácii. Google neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s presnosťou informácií poskytovaných reklamnými sieťami počas procesu vlastnej certifikácie. Ak však Google zistí, že reklamná sieť porušila požiadavky pravidiel pre reklamné siete, príslušná reklamná sieť bude z tohto zoznamu odstránená.

Než zverejníte novú aplikáciu alebo aktualizujete existujúcu, prečítajte si túto stránku. Pomôže vám zachovať súlad reklamnej siete.

Ak chcete, aby bola zvážená účasť určitej reklamnej siete v tomto programe vlastnej certifikácie, zdieľajte s ňou tento formulár pre záujemcov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?