Účasť v programe Rodinné reklamy

Cieľom Googlu je poskytovať rodinám čo najlepšie prostredie na Google Play a zabezpečiť, aby sa deťom zobrazovali iba vhodné reklamy, ktoré sú v súlade s pravidlami. V centre pravidiel pre vývojárov si prečítajte pravidlá pre reklamy a speňažovanie.

Ak do cieľového publika vašej aplikácie patria aj deti a aplikácia zobrazuje reklamy pomocou reklamných súprav SDK, musíte používať jednu z reklamných súprav SDK uvedených nižšie. Nasledujúce reklamné súpravy SDK majú vlastnú certifikáciu, ktorá potvrdzuje, že spĺňajú požiadavky programu Rodinné reklamy služby Play.

 

 

Aplikácie zaradené do programu Pre celú rodinu musia používať iba certifikované reklamné súpravy SDK a všetky zobrazené reklamy musia byť vhodné pre všetky publiká. Aplikácie nezaradené do programu Pre celú rodinu, ktorých cieľové publikum zahrnuje deti aj dospelých, môžu zobrazovať reklamy používateľom starším ako 13 rokov aj pomocou necertifikovaných reklamných súprav SDK. Aplikácie nezaradené do programu Pre celú rodinu, ktoré zahrnujú obe publiká, môžu napríklad zaistiť súlad implementovaním obrazovky neutrálneho overenia veku. Aplikácie, ktoré nie sú určené deťom (napríklad aplikácie s hodnotením obsahu T alebo MA), ako aj tie, ktoré im nezobrazujú reklamy, nemusia používať certifikovanú reklamnú súpravu SDK.

Dôrazne upozorňujeme, že za zaistenie súladu všetkých súprav SDK použitých v aplikácii s príslušnými pravidlami, miestnymi zákonmi a nariadeniami nesiete výhradnú zodpovednosť. V súvislosti s presnosťou informácií poskytovaných reklamnými súpravami SDK počas procesu samocertifikácie Google neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky. 

Ak však Google zistí, že reklamnú súprava SDK porušuje požiadavky programu Rodinné reklamy služby Play, bude táto reklamná súprava SDK odstránená zo zoznamu. Odporúčame, aby si vývojári aplikácií pred zverejnením novej aplikácie alebo aktualizáciou existujúcej prečítali túto stránku a skontrolovali tak stav certifikácie reklamných súprav SDK.

Certifikované reklamné súpravy SDK sa vyžadujú iba vtedy, keď vo svojej aplikácii používate reklamné súpravy SDK tretej strany. Nasledujúce typy reklám nevyžadujú certifikáciu, avšak vlastníci aplikácií sú zodpovední za všetky reklamy zobrazované vo svojich aplikáciách. Reklamy musia byť vhodné pre všetkých používateľov a akékoľvek zhromažďovanie údajov musí byť v súlade s pravidlami zaobchádzania s údajmi:

  • vlastné reklamy zahŕňajúce propagáciu naprieč platformami, kedy vlastníci aplikácií spravujú pomocou súprav SDK promá svojich aplikácií naprieč platformami, ako aj iné médiá a tovar, ktoré vlastnia;

  • priame ponuky s inzerentmi a používanie reklamných súprav SDK iba pri správe inventára.  

Ak využívate riešenia, ako napríklad ponuky v reálnom čase, musíte zaistiť, aby boli všetky kreatívy reklám, ktoré sa majú vykresliť, skontrolované a ohodnotené ešte pred ich zobrazením používateľom, prípadne potvrdiť, že ste partnerom iba certifikovaných zdrojov reklám (pozrite zoznam vyššie).

Reklamná súprava SDK môže byť pridaná do zoznamu uvedeného vyššie, iba ak samocertifikáciou potvrdí, že je v súlade s pravidlami programu Rodinné reklamy služby Play a príslušnými miestnymi zákonmi a nariadeniami. Ak chcete do tohto programu zaradiť reklamnú súpravu SDK, zdieľajte s ním tento formulár na potvrdenie záujmu. Vyplnenie formulára neposkytuje záruku, že reklamná súprava SDK získa certifikáciu. Reklamná sieť sa nebude považovať za certifikovanú, kým nebude súčasťou tohto zoznamu. Tento zoznam pravidelne kontrolujte, aby ste mali prehľad o prípadných zmenách stavu certifikácie reklamných súprav SDK, ktoré používate. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?