Program samocertifikovaných reklamných sietí Google Play

Ak vlastníte reklamnú sieť, požiadali ste o certifikáciu pred 1. septembrom a ešte ste nedostali rozhodnutie, vaša žiadosť sa stále kontroluje.
 
Ak vaša aplikácia používa reklamnú sieť, ktorá bola kontrolovaná pred 1. septembrom, nebudeme v súvislosti s týmito sieťami podnikať žiadne kroky, kým nebude prijaté príslušné rozhodnutie. Stav certifikácie vám poskytne vaša reklamná sieť.

Cieľom Googlu je poskytovať rodinám čo najlepšie prostredie v službe Google Play a pomôcť zabezpečiť, aby sa deťom zobrazovali iba vhodné reklamy, ktoré dodržiavajú pravidlá. V centre pravidiel pre vývojárov si prečítajte naše pravidlá pre reklamy a speňažovanie.

Ak do cieľového publika vašej aplikácie patria aj deti a aplikácia zobrazuje reklamy pomocou súprav SDK reklamnej siete, musíte používať jednu z reklamných sietí uvedených nižšie. Nasledujúce súpravy SDK reklamnej siete majú vlastnú certifikáciu, ktorá potvrdzuje, že spĺňajú požiadavky na reklamné siete služby Play.

 

 

Používanie certifikovaných reklamných sietí sa týka všetkých aplikácií programu Pre celú rodinu, ako aj aplikácií, ktoré nie sú súčasťou tohto programu, ale zobrazujú reklamy deťom. Aplikácie, ktoré nie sú určené deťom (napríklad aplikácie s hodnotením obsahu T alebo MA), ako aj tie, ktoré im nezobrazujú reklamy, nemusia používať certifikovanú reklamnú sieť. Aplikácie, ktorých cieľové publikum zahrnuje deti aj dospelých, môžu na zobrazovanie reklám používateľom starším ako 13 rokov používať aj necertifikované súpravy SDK reklamnej siete. Aplikácie zacielené na obe publiká môžu napríklad na zaistenie súladu implementovať neutrálne overenie veku

Dôrazne upozorňujeme, že za zaistenie súladu všetkých súprav SDK použitých v aplikácii s príslušnými pravidlami, miestnymi zákonmi a predpismi nesiete výhradnú zodpovednosť. V súvislosti s presnosťou informácií poskytovaných reklamnými sieťami počas procesu vlastnej certifikácie Google neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky. 

Ak však Google zistí, že súprava SDK reklamnej siete porušuje požiadavky pravidiel pre súpravy SDK reklamnej siete v službe Play, bude táto súprava odstránená zo zoznamu. Odporúčame, aby si vývojári aplikácií pred zverejnením novej aplikácie alebo aktualizáciou existujúcej prečítali túto stránku a skontrolovali tak stav certifikácie súprav SDK reklamnej siete použitých v aplikácii.

Používanie certifikovaných reklamných sietí sa vyžaduje iba vtedy, keď vo svojej aplikácii používate súpravy SDK pre reklamy. Nasledujúce typy inzercie nevyžadujú certifikáciu, avšak ako vlastník aplikácie nesiete zodpovednosť za to, že zobrazované reklamy budú vhodné pre všetkých používateľov a akékoľvek zhromažďovanie údajov bude v súlade s pravidlami pre zaobchádzanie s údajmi:

  • interná inzercia zahŕňajúca propagáciu naprieč platformami, ktorú vlastníci aplikácií využívajú na správu svojich aplikácií, ako aj iných médií a tovaru, ktorý vlastnia;

  • uzatváranie priamych ponúk s inzerentmi a používanie súprav SDK iba na správu inventára.  

Ak využívate riešenia, ako napríklad ponuky v reálnom čase, musíte zabezpečiť, aby boli všetky kreatívy reklám, ktoré sa majú vykresliť, skontrolované a ohodnotené ešte pred ich zobrazením používateľom, prípadne potvrdiť, že ste partnerom iba certifikovaných zdrojov reklám (pozrite zoznam vyššie).

Súprava SDK môže byť pridaná do zoznamu uvedeného vyššie, iba ak vlastnou certifikáciou potvrdí, že jej sieť je v súlade s pravidlami certifikácie reklamných sietí služby Play a príslušnými miestnych zákonmi a predpismi. Ak chcete do tohto programu vlastnej certifikácie zaradiť súpravu SDK reklamnej siete, zdieľajte s ním tento formulár na potvrdenie záujmu. Vyplnenie formulára neposkytuje záruku, že súprava SDK reklamnej siete získa certifikáciu. Reklamná sieť sa nebude považovať za certifikovanú, kým nebude súčasťou zoznamu. Tento zoznam pravidelne kontrolujte, aby ste mali prehľad o prípadných zmenách stavu certifikácie reklamných sietí, ktoré používate. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?