Bli med i programmet for familierettede annonser

Google fokuserer på å gi familier på Google Play en god opplevelse, og derfor vil vi sørge for at annonser som vises til barn, overholder retningslinjene våre og er egnet for barn. Gå gjennom retningslinjene våre for annonser og inntektsgenerering i retningslinjesenteret for utviklere.

Hvis målgruppen for appen din inkluderer barn og viser annonser ved bruk av en SDK for annonser, må du bruke en av SDK-ene for annonser nedenfor. Følgende SDK-er for annonser har selv erklært at de overholder kravene for programmet for familierettede annonser på Play.

 

 

Apper som er med i For hele familien-programmet, kan bare bruke sertifiserte annonse-SDK-er og bare vise annonser som er egnet for alle målgrupper. Apper som inkluderer barn og voksne i målgruppen, men ikke er med i For hele familien-programmet, kan bruke ikke-sertifiserte annonse-SDK-er, men bare for å vise annonser til brukere over 13 år. Apper som er ment for begge målgruppene og ikke er med i For hele familien-programmet, kan implementere en nøytral aldersskjerm for å overholde retningslinjene. Apper som ikke er egnet for barn (f.eks. apper med egnethetsvurderingen «T» eller «MA»), eller apper som ikke viser annonser til barn, er ikke pålagt å bruke en sertifisert annonse-SDK.

Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å sørge for at SDK-er du implementerer i appen din, overholder alle gjeldende retningslinjer, lokale lover og forskrifter. Google gir ingen bekreftelser på eller garantier for at informasjonen SDK-ene for annonser oppgir under selve sertifiseringsprosessen, er riktig. 

Hvis Google gjøres oppmerksom på at en SDK for annonser har brutt kravene for programmet for familierettede annonser på Play, fjernes SDK-en fra listen. Vi anbefaler apputviklere å gå gjennom denne siden før de publiserer nye apper eller oppdaterer apper, for å bekrefte sertifiseringsstatusen til SDK-ene for annonser.

Bruk av sertifiserte SDK-er for annonser er bare påkrevd hvis du bruker SDK-er for annonser fra tredjeparter i appen din. Følgende er tillatt uten krav om sertifisering. Apputgivere er imidlertid ansvarlige for sine egne apper og alle annonser som vises. Annonser må være passende for alle brukere, og all datainnsamling må være i samsvar med retningslinjene våre for håndtering av data:

  • Intern annonsering, inkludert krysspromotering, der apputgivere bruker SDK-er for å administrere krysspromotering av appene sine eller andre medier og salgsvarer de eier.

  • Direkteavtaler med annonsører og bruk av SDK-er kun for beholdningsstyring.  

Hvis du bruker løsninger som budgivning i sanntid, må du sørge for at alle reklamene som skal gjengis, vurderes og gis aldersgrense før de vises til brukere, eller at du bare samarbeider med sertifiserte annonsekilder (se listen over).

For at annonse-SDK-er skal kunne være med på listen ovenfor, må de ha en egenerklæring om at de overholder retningslinjene for programmet for familierettede annonser på Play samt alle gjeldende lokale lover og forskrifter. Hvis du vil at en annonse-SDK skal vurderes for programmet, kan du dele dette interesseskjemaet med dem. Du har ingen garanti for at SDK-er for annonser blir sertifisert, selv om du fyller ut dette skjemaet. Før et annonsenettverk er lagt til i denne listen, anses det ikke som sertifisert. Husk å sjekke denne listen regelmessig for eventuelle endringer av sertifiseringsstatusen til SDK-ene du bruker for annonser. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt