Google Play-programma voor zelfgecertificeerde advertentienetwerken

Als u een advertentienetwerk heeft dat deze certificering heeft aangevraagd vóór 1 september en u nog geen beslissing heeft ontvangen, wordt uw inzending momenteel beoordeeld.
 
Als uw app een advertentienetwerk gebruikt waarvoor de beoordeling vóór 1 september is gestart, handhaven we de certificering niet voor deze netwerken totdat er een beslissing is genomen. Neem contact op met uw advertentienetwerk voor de daar geldende certificeringsstatus.

Google wil geweldige functionaliteit voor gezinnen bieden op Google Play en wil ervoor zorgen dat advertenties die aan kinderen worden weergegeven, geschikt en in overeenstemming met ons beleid zijn. Bekijk ons beleid voor advertenties en het genereren van inkomsten in het beleidscentrum voor ontwikkelaars.

Als de doelgroep van uw app kinderen omvat en advertenties weergeeft via SDK's voor advertentienetwerken, moet u een van de onderstaande advertentienetwerken gebruiken. De volgende SDK's voor advertentienetwerken hebben zelf gecertificeerd dat ze voldoen aan de vereisten van Play voor advertentienetwerken.

 

 

Het gebruik van gecertificeerde advertentienetwerken is van toepassing op alle apps in het programma 'Gemaakt voor gezinnen' en apps buiten het programma 'Gemaakt voor gezinnen' die advertenties weergeven aan kinderen. Apps die niet voor kinderen zijn bedoeld (zoals apps met de contentclassificatie 'T' of 'MA') of apps die geen advertenties weergeven aan kinderen, hoeven geen gecertificeerd advertentienetwerk te gebruiken. Apps die kinderen en volwassenen in hun doelgroep opnemen, mogen niet-gecertificeerde SDK's voor advertentienetwerken gebruiken om advertenties uitsluitend weer te geven aan gebruikers die ouder zijn dan dertien jaar. Apps met beide doelgroepen kunnen bijvoorbeeld een neutraal leeftijdsscherm implementeren om aan de richtlijnen te voldoen. 

U moet er rekening mee houden dat het uw verantwoordelijkheid is te controleren of elke SDK die u in uw app implementeert, voldoet aan alle toepasselijke beleidsrichtlijnen en de lokale wet- en regelgeving. Google verstrekt geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de gegevens die de advertentienetwerken leveren tijdens het zelfcertificeringsproces. 

Als Google vaststelt dat een SDK voor een advertentienetwerk de SDK-vereisten voor advertentienetwerken van Play schendt, wordt de SDK voor het advertentienetwerk uit de lijst verwijderd. We raden app-ontwikkelaars aan deze pagina te raadplegen voordat ze een nieuwe app publiceren of een app updaten om de certificeringsstatus te bevestigen van de SDK's voor advertentienetwerken die in de app worden gebruikt.

Het gebruik van gecertificeerde advertentienetwerken is alleen vereist als u SDK's voor advertenties in uw app gebruikt. Het volgende is toegestaan zonder de vereiste certificering, maar u als uitgever van een app bent er verantwoordelijk voor dat alle weergegeven advertenties en alle gegevensverzamelingen voldoen aan ons beleid voor gegevensverwerking:

  • Eigen advertenties, inclusief crosspromotie waarbij uitgevers van apps SDK's gebruiken om crosspromotie van hun apps of andere eigen media en merchandising te beheren.

  • Directe deals sluiten met adverteerders en SDK's uitsluitend gebruiken voor voorraadbeheer.  

Als u oplossingen zoals realtime bieden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle advertenties die worden weergegeven, worden beoordeeld en geclassificeerd voordat ze aan gebruikers worden geleverd of dat u alleen samenwerkt met gecertificeerde advertentiebronnen (zie bovenstaande lijst).

Een SDK voor een advertentienetwerk kan alleen worden opgenomen in de bovenstaande lijst als de SDK voor het advertentienetwerk zelf certificeert dat het netwerk voldoet aan het beleid van Play voor certificering van advertentienetwerken en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving. Als u wilt dat een SDK voor een advertentienetwerk in overweging wordt genomen voor dit zelfcertificeringsprogramma, kunt u dit interesseformulier met het netwerk delen. Het invullen van dit formulier garandeert niet dat een SDK voor een advertentienetwerk wordt gecertificeerd. Totdat een advertentienetwerk aan deze lijst is toegevoegd, wordt het niet als gecertificeerd beschouwd. Controleer deze lijst regelmatig op wijzigingen in de certificeringsstatus van de advertentienetwerken die u gebruikt. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?