Program reklamních sítí s vlastní certifikací pro Google Play

Pokud jste u své reklamní sítě požádali o certifikaci před 1. zářím a dosud jste neobdrželi rozhodnutí, vaši síť stále kontrolujeme.
 
Pokud vaše aplikace používá reklamní síť, která byla v procesu kontroly už před 1. zářím, u dané sítě nebudeme vynucovat žádné zásady, dokud nedojdeme k rozhodnutí. O stavu certifikace se informujte u příslušné reklamní sítě.

Google se zaměřuje na poskytování kvalitního prostředí pro rodiny na Google Play a chce zajistit, aby všechny reklamy zobrazované dětem byly vhodné a splňovaly naše zásady. V centru zásad pro vývojáře si můžete přečíst zásady ohledně reklam a zpeněžení.

Pokud cílové publikum aplikace zahrnuje děti a aplikace zobrazuje reklamy pomocí sad SDK reklamních sítí, musíte použít jednu z následujících reklamních sítí. Tyto sady SDK reklamních sítí mají vlastní certifikaci, která je v souladu s požadavky služby Play na reklamní sítě.

 

 

Nutnost použití certifikovaných reklamních sítí platí pro všechny aplikace v programu Pro celou rodinu a aplikace mimo tento program, které zobrazují reklamy dětem. Aplikace, které nejsou určeny pro děti (např. s hodnocením T nebo MA), a aplikace, které nezobrazují reklamy dětem, certifikované reklamní sítě používat nemusí. Aplikace, které cílí na děti i dospělé, smí používat sady SDK necertifikovaných reklamních sítí pouze k zobrazování reklam uživatelům starším 13 let. Aplikace, které cílí na oba segmenty publika, mohou např. implementovat neutrální věkový filtr

Je vaší odpovědností zajistit, aby sady SDK implementované v aplikaci vyhovovaly všem platným zásadám, místním právním předpisům a nařízením. Google nepotvrzuje ani nezaručuje přesnost informací, které reklamní sítě poskytnou v rámci procesu vlastní certifikace. 

Pokud Google zjistí, že sada SDK reklamní sítě porušuje požadavky zásad služby Play pro sady SDK reklamních sítí, z tohoto seznamu ji vyškrtne. Před publikováním nové aplikace nebo aktualizací stávající aplikace by si vývojáři měli prostudovat zásady uvedené na této stránce a ověřit stav certifikace sady SDK reklamní sítě používané v aplikaci.

Použití certifikovaných reklamních sítí je povinné pouze v případě, že v aplikaci používáte sady SDK pro reklamy. Následující postup je povolen bez certifikace, nicméně majitelé aplikací jsou odpovědní za všechny zobrazené reklamy – musí být vhodné pro všechny uživatele a případné shromažďování osobních údajů musí být v souladu se zásadami pro zpracování dat:

  • Vlastní inzerce, včetně propagace napříč platformami, při které vydavatelé aplikací používají sady SDK ke správě propagace vlastněných aplikací, médií nebo reklamního zboží.

  • Přímé dohody s inzerenty s využitím sad SDK pouze pro správu inventáře.  

Pokud používáte řešení jako nabídky v reálném čase, je třeba zajistit, aby všechny vykreslované kreativy byly zkontrolovány a zhodnoceny před zobrazením uživatelům, případně abyste byli v partnerském vztahu pouze s certifikovanými zdroji reklam (viz výše).

Aby sada SDK reklamní sítě mohla být zahrnuta do výše uvedeného seznamu, musí vlastní certifikací doložit soulad se zásadami certifikace reklamních sítí služby Play a se všemi místními právními předpisy a nařízeními. Pokud chcete, aby se reklamní síť přihlásila do programu vlastní certifikace, odešlete jejím zástupcům tento formulář. Vyplnění tohoto formuláře nezaručuje, že sada SDK reklamní sítě bude certifikována. Za certifikovanou bude považována až poté, co bude přidána na tento seznam. Seznam pravidelně kontrolujte a všímejte si změn stavu certifikace reklamních sítí, které používáte. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?