Zapojení do zobrazování reklam v programu Pro celou rodinu

U tohoto článku se chystají změny

Tento článek bude brzy aktualizován, aby odrážel změny, které jsme uvedli v aktualizovaných zásadách z července 2022.

Aktualizovaný článek bude přejmenován na „Zapojte se do programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny“ a obsahuje aktualizované informace o přijatelném používání sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací. Tato změna zásad vstoupí v platnost 1. listopadu 2022.

Náhled aktuálního článku „Zapojte se do programu sad SDK pro reklamy s vlastní certifikací pro rodiny“ najdete na této stránce.

Google se zaměřuje na poskytování kvalitního prostředí pro rodiny na Google Play a chce zajistit, aby všechny reklamy zobrazované dětem byly vhodné a splňovaly naše zásady. V centru zásad pro vývojáře si můžete přečíst zásady ohledně reklam a zpeněžení.

Pokud cílové publikum aplikace zahrnuje děti a aplikace zobrazuje reklamy pomocí reklamní sady SDK, je třeba použít jednu z níže uvedených reklamních sad SDK.Následující reklamní sady SDK mají vlastní certifikaci, že splňují požadavky služby Play na reklamy v programu Pro celou rodinu.

 

 

Aplikace v programu Pro celou rodinu mohou používat pouze certifikované reklamní sady SDK a všechny zobrazované reklamy musí být vhodné pro všechna publika. Aplikace, které cílí na děti i dospělé, ale nejsou součástí programu Pro celou rodinu, smí používat necertifikované reklamní sady SDK pouze k zobrazování reklam uživatelům starším 13 let. Aplikace, které cílí na oba segmenty publika, ale nejsou součástí programu Pro celou rodinu, mohou k zajištění souladu se zásadami implementovat neutrální věkový filtr. Aplikace, které nejsou určeny pro děti (např. s hodnocením T nebo MA), a aplikace, které nezobrazují reklamy dětem, certifikované reklamní sady SDK používat nemusí.

Je vaší odpovědností zajistit, aby sady SDK implementované v aplikaci vyhovovaly všem příslušným zásadám, místním zákonům a jiným právním předpisům. Google nepotvrzuje ani nezaručuje přesnost informací, které reklamní sady SDK poskytnou v rámci procesu vlastní certifikace. 

Pokud Google zjistí, že reklamní sada SDK porušuje zásady pro reklamy v programu Pro celou rodinu, z tohoto seznamu ji vyškrtne. Před publikováním nové aplikace nebo aktualizací stávající aplikace by si vývojáři měli prostudovat zásady uvedené na této stránce a ověřit stav certifikace reklamní sady SDK.

Použití certifikovaných reklamních sad SDK je povinné pouze v případě, že v aplikaci používáte reklamní sady SDK třetí strany. Následující postup je povolen bez certifikace, nicméně majitelé aplikací jsou odpovědní za všechny reklamy zobrazované v jejich aplikacích. Reklamy musí být vhodné pro všechny uživatele a případné shromažďování osobních údajů musí být v souladu se zásadami pro zpracování dat:

  • Vlastní inzerce, včetně propagace napříč platformami, při které vydavatelé aplikací používají sady SDK ke správě propagace svých vlastních aplikací, médií nebo reklamního zboží.

  • Přímé dohody s inzerenty s využitím reklamních sad SDK výhradně pro správu inventáře.  

Pokud používáte řešení jako nabídky v reálném čase, je třeba zajistit, aby všechny vykreslované kreativy byly zkontrolovány a zhodnoceny před zobrazením uživatelům, případně abyste byli v partnerském vztahu pouze s certifikovanými zdroji reklam (viz výše).

Aby reklamní sada SDK mohla být zahrnuta do výše uvedeného seznamu, musí vlastní certifikací doložit soulad se zásadami služby Play pro reklamy v programu Pro celou rodinu a se všemi místními zákony a jinými právními předpisy. Pokud chcete, aby se reklamní sada SDK do tohoto programu zapojila, odešlete jejím zástupcům tento formulář. Vyplnění tohoto formuláře nezaručuje, že reklamní sada SDK bude certifikována. Za certifikovanou bude reklamní síť považována až poté, co bude přidána na tento seznam. Seznam pravidelně kontrolujte a všímejte si změn stavu certifikace reklamních sad SDK, které používáte. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false