Участие в програмата за реклами за семейства

Стремим се да осигурим отлична практическа работа за семействата в Google Play и искаме да гарантираме, че показваните на деца реклами са подходящи и спазват правилата ни. В Центъра за правила за програмисти разгледайте правилата за рекламите и осигуряването на приходи.

Ако целевата аудитория на приложението ви включва деца и показвате реклами посредством SDK за реклами, трябва да използвате някой от долупосочените SDK. Следните комплекти за разработване на софтуер за реклами са сертифицирали самостоятелно, че спазват изискванията на Google Play относно програмата за реклами за семейства.

 

 

Приложенията в програмата „Приложения за семейството“ трябва да използват само сертифицирани комплекти за разработване на софтуер за реклами и показваните в тях реклами трябва да са подходящи за всички аудитории. Приложенията, които не са в тази програма и чиято целева аудитория включва деца и възрастни, имат възможност да използват несертифицирани SDK, за да показват реклами само на потребители на възраст над 13 години. Например те могат да внедрят механизъм за неутрално отсяване по възраст, за да спазват изискванията. Приложенията, които не са предназначени за деца (т.е. с класификация на съдържанието T или MA) или не показват реклами на деца, не са длъжни да използват сертифициран SDK за реклами.

Важно е да се отбележи, че е ваша отговорност всеки SDK, който внедрите в приложението си, да спазва всички приложими правила, местни закони и разпоредби. Google не прави никакви твърдения и не дава гаранции относно точността на информацията, която SDK за реклами предоставят по време на процеса на самостоятелно сертифициране. 

Ако установим, че даден комплект за разработване на софтуер нарушава изискванията на програмата на Google Play за реклами за семейства, той ще бъде премахнат от този списък. Препоръчваме на програмистите на приложения да прегледат тази страница, преди да публикуват ново приложение или да актуализират съществуващо, за да потвърдят състоянието на сертифициране на даден SDK за реклами.

Използването на сертифицирани комплекти за разработване на софтуер за реклами се изисква само ако в приложението си ползвате такива на трети страни. Следните са разрешени за употреба, без да се изисква сертифициране, но издателите на приложения носят отговорност за всички показвани в тях реклами. Рекламите трябва да са подходящи за всички потребители и всяко събиране на данни трябва да спазва правилата ни за обработката им:

  • собствено рекламиране, включително крос-медийно популяризиране, при което издателите на приложения използват SDK, за да управляват гореспоменатото популяризиране на приложенията си или други медии и стоки, притежавани от тях;

  • директни сделки с рекламодатели и използване на SDK само за управление на рекламните места.  

Ако използвате решения като офериране в реално време, трябва да се уверите, че всички файлове за създаване на реклами, които ще се визуализират, са прегледани и класифицирани, преди да бъдат показани на потребителите, или че си партнирате само със сертифицирани източници на реклами (вижте списъка по-горе).

За да може даден комплект за разработване на софтуер за реклами да бъде включен в списъка по-горе, той трябва самостоятелно да сертифицира, че спазва правилата на програмата на Google Play за реклами за семейства и всички приложими местни закони и разпоредби. Ако искате даден SDK за реклами да бъде разгледан за включване в тази програма, споделете този формуляр за проявен интерес със съответната рекламна мрежа. Попълването на формуляра не гарантира успешно сертифициране. Дадена рекламна мрежа няма да се счита за сертифицирана, докато не бъде добавена към списъка. Моля, проверявайте го периодично за промени в състоянието на сертифициране на евентуално използваните от вас SDK за реклами. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false