Deklarácia povolení aplikácie

Žiadosti o povolenie sú posudzované počas procesu vydávania po pridaní balíka Android App Bundle. Ak vaša aplikácia vyžaduje používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení (napr. pre SMS alebo zoznam hovorov), zrejme budete musieť vyplniť formulár na deklaráciu povolení a získať schválenie službou Google Play.

Proces vydávania

Formulár na deklaráciu povolení sa zobrazuje počas procesu vydávania, ak aplikácia obsahuje balík aplikácie požadujúci povolenia, ktoré nie sú zahrnuté v deklarácii povolení poskytnutej službe Google Play.

Ak máte aktívny balík aplikácie, ktorý vyžaduje deklaráciu povolení (vrátane vydaní v otvorených, uzavretých alebo interných testovacích kanáloch), v sekcii Obsah aplikácie sa v ponuke vľavo zobrazí upozornenie. Zmeny aplikácie vrátane úprav prezentácie v obchode (napríklad sekcií Záznam v obchode a Ceny a distribúcia) môžete zverejniť až po vyriešení upozornenia vytvorením vydania obsahujúceho deklaráciu povolení alebo odstraňujúceho príslušné povolenia.

Zvážte deaktiváciu otvorených, uzavretých alebo interných testovacích kanálov, ktoré momentálne nepoužívate, ak nie sú s týmito pravidlami v súlade.

Ak zverejňujete aplikácie pomocou rozhrania Google Play Developer Publishing API, prečítajte si tieto špeciálne pokyny.

Vyplnenie formulára na deklaráciu pravidiel

 

1. krok: posúďte požadované povolenia

Históriu predchádzajúcich deklarovaných povolení (ak existujú) aj nové požadované povolenia nájdete v rozbaľovacom zozname v sekcii Formulár na deklaráciu povolení na stránke Obsah aplikácie.

  • Povolenia so značkou začiarknutia boli deklarované v predchádzajúcich vydaniach.

  • Povolenia s upozornením sú novo pridané. Budú zahrnuté v deklaračnom formulári, ktorý tím služby Google Play skontroluje a posúdi na základe zverejnených pokynov.
Ak sa v zozname nových požadovaných povolení zobrazujú také povolenia, ktoré neplánujete uviesť vo formulári na deklaráciu povolení, mali by ste odstrániť príslušný balík aplikácie alebo súbor APK a nahrať nový s náležitou skupinou povolení ešte predtým, než budete pokračovať.

 

2. krok: špecifikuje základné funkcie aplikácie

Musíte špecifikovať základné funkcie aplikácie v zozname podporovaných prípadov použitia. Začiarknite všetky políčka, ktoré zodpovedajú základným funkciám aplikácie.

3. krok: uveďte pokyny na kontrolu aplikácie

Po odoslaní formulára na deklaráciu povolení skontroluje tím Google Play základné funkcie aplikácie, aby sa zaistilo, že požadované povolenia sú potrebné na podporovaný prípad použitia. 
Ak sú na predstavenie týchto základných funkcií potrebné špecifické pokyny, môžete ich uviesť v tejto sekcii.

4. krok: predstavte aplikáciu vo videu

Aplikáciu musíte predstaviť aj vo videu, ktoré pomôže kontrolnému tímu Google Play ľahko posúdiť jej základné funkcie.

Podporované formáty videa: odkaz na YouTube (preferovaný) alebo odkaz na video vo formáte mp4 či v inom bežnom formáte súboru videa v cloudovom priestore.

5. krok: uveďte pokyny na prístup k obmedzenému obsahu aplikácie

Ak sú základné funkcie vašej aplikácie obmedzené na prihlásených používateľov, musíte poskytnúť pokyny na prístup k príslušnému obmedzenému obsahu. Kontrolný tím Google Play podľa týchto pokynov posúdi príslušné obmedzené funkcie.

Ak aplikácia vyžaduje prihlásenie, vyberte Všetky alebo niektoré funkcie sú obmedzené a poskytnite platné testovacie používateľské meno či telefónne číslo, heslo a prípadné ďalšie pokyny potrebné na prístup k obmedzenému obsahu aplikácie.

Poskytnite iba prihlasovacie údaje účtu, ktorý sa používa výhradne na testovanie. Neposkytujte žiadne prihlasovacie údaje používateľa aplikácie v ostrej verzii.
Inak vyberte Všetky funkcie sú k dispozícii bez špeciálneho prístupu a pokračujte bez poskytnutia testovacích prihlasovacích údajov.

6. krok: (iba viaceré súbory APK) požiadajte o výnimku pre staré súbory APK 

Poznámka: Toto pole sa zobrazí iba vtedy, ak pre svoje vydania používate konfiguráciu viacerých súborov APK a jeden z variantov súborov APK vyžaduje povolenie používať údaje zoznamu hovorov alebo správ SMS.

V prípadoch, kedy vaša konfigurácia viacerých súborov APK používa staré súbory APK, v ktorých sa už nedá zmeniť kód, môžete požiadať o výnimku. Než budete pokračovať, prečítajte si požiadavky na túto výnimku. Než budete pokračovať, prečítajte si požiadavky na túto výnimku. Viac sa dozviete v článkoch Používanie skupín povolení pre SMS alebo denník hovorovVyžiadanie prístupu k polohe na pozadí.

Všetky súbory APK, ktoré ich nespĺňajú, musia byť deaktivované, aby sa zaistil súlad s pravidlami pre povolenia.

Ak spĺňate požiadavky na túto výnimku, zadajte kódy verzií oddelené čiarkami do poľa Výnimky súborov APK. 

7. krok: potvrďte deklaráciu

Začiarknutím príslušných políčok potvrďte, že údaje v deklarácii sú presné a súhlasíte s podmienkami náležitého používania deklarovaných povolení.

Príprava vydania a jeho uvedenie na trh

Po vyplnení všetkých povinných krokov formulára na deklaráciu povolení pripravte aplikáciu na kontroluvydanie pripravte a uveďte na trh podľa zvyšných pokynov.

Proces kontroly povolení

Po vyplnení formulára na deklaráciu povolení a uvedení vydania na trh bude aplikácia podrobená dôkladnej kontrole tímom Google Play. Spracovanie žiadosti môže trvať až niekoľko týždňov. Počas tohto obdobia bude mať nová aplikácia alebo aktualizácia aplikácie stav Čaká na zverejnenie, kým nebude vaša žiadosť posúdená. Bude tiež vykonaná štandardná kontrola súladu aplikácie s programovými pravidlami pre vývojárov služby Google Play.

Ak aplikáciu čakajúcu na zverejnenie prepíšete novým vydaním, môžete tým proces kontroly ešte viac predĺžiť. Ak potrebujete urgentne vydať aktualizáciu aplikácie, musíte z príslušného balíka aplikácie odstrániť vysoko rizikové alebo citlivé povolenia a nové vydanie uviesť na trh. V prípade tohto nového vydania skontrolujeme iba štandardný súlad s pravidlami a zverejníme ho do niekoľkých hodín.

Ak aplikácia nedodržuje pravidlá povolení, tím Google Play pošle správu s výsledkami kontroly vlastníkovi účtu a na kontaktnú e‑mailovú adresu uvedenú v účte vývojára. Ak bola vaša žiadosť schválená a aplikácia dodržuje programové pravidlá pre vývojárov, nová aplikácia alebo aktualizácia bude automaticky zverejnená na Google Play.

Špeciálne pokyny pre používateľov rozhrania Google Play Developer Publishing API

Ak vydanie uvádzate na trh pomocou rozhrania Google Play Developer Publishing API a služba Google Play predtým neschválila používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení vaším balíkom aplikácie, dostanete chybové hlásenie.

Ak chcete naďalej spravovať vydania pomocou rozhrania Publishing API, musíte buď odstrániť žiadosti o vysoko rizikové alebo citlivé povolenia z aplikácie a vytvoriť nové vydanie s upraveným balíkom aplikácie, alebo vydanie pripraviť a uviesť na trh vo webovom používateľskom rozhraní služby Play Console podľa týchto pokynov:

  1. Nahrajte balík aplikácie, ktorý požaduje vysoko rizikové alebo citlivé povolenia.

  2. Vyplňte formulár na deklaráciu povolení podľa pokynov vyššie.

  3. Dokončite uvedenie vydania na trh vo webovom používateľskom rozhraní služby Play Console.

Po schválení deklarácie povolení a potvrdení súladu aplikácie s pravidlami sa vydanie zverejní a znova budete môcť spravovať svoje vydania pomocou rozhrania Publishing API. V opačnom prípade vás tím Google Play upozorní, že vaša žiadosť o deklaráciu povolení bola odmietnutá, a poskytne vám ďalšie informácie.

Poznámka: Keď bude vaša aplikácia požadovať nové povolenia, budete musieť pomocou príslušného používateľského rozhrania vyplniť upravený formulár na deklaráciu povolení zameraný na nové požadované povolenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false