Deklarácia povolení aplikácie

Žiadosti o povolenie sa posudzujú počas procesu vydávania po pridaní súborov APK alebo balíkov aplikácie. Ak vaša aplikácia požaduje používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení (napr. pre SMS alebo denník hovorov), zrejme budete musieť vyplniť formulár na deklaráciu povolení a získať schválenie zo služby Google Play.

Proces vydávania

Formulár na deklaráciu povolení sa zobrazuje počas procesu vydávania, ak aplikácia obsahuje súbor APK alebo balík aplikácie požadujúci povolenia, ktoré nie sú zahrnuté v deklarácii povolení poskytnutej službe Google Play.

Ak máte aktívne súbory APK alebo balíky aplikácie, ktoré vyžadujú deklaráciu povolení (vrátane vydaní v otvorených, uzatvorených alebo interných testovacích kanáloch), v časti Správa vydaní > Vydania aplikácie sa v ľavej ponuke zobrazí upozornenie. Zmeny aplikácie a úpravy prítomnosti v obchode (napr. častí Záznam v obchode a Ceny a distribúcia) môžete zverejniť až po vyriešení upozornenia vytvorením vydania obsahujúceho deklaráciu povolení alebo po odstránení povolení.

Môžete deaktivovať otvorené, uzatvorené alebo interné testovacie kanály, ktoré momentálne nepoužívate, ak nedodržiavajú tieto pravidlá.

Ak zverejňujete aplikácie pomocou rozhrania Google Play Developer Publishing API, prečítajte si tieto špeciálne pokyny.

Vyplnenie formulára na deklaráciu pravidiel

 

1. krok: posúďte požadované povolenia

Históriu predchádzajúcich deklarovaných povolení (ak existujú), ako aj nové požadované povolenia, nájdete v rozbaľovacom zozname v časti Deklarácia citlivých povolení na stránke Príprava vydania.

  • Povolenia so značkou začiarknutia boli deklarované v predchádzajúcich vydaniach.

  • Povolenia s upozornením sú novo pridané. Budú zahrnuté v deklaračnom formulári, ktorý tím Google Play skontroluje a posúdi na základe zverejnených pokynov.
Ak sa v zozname nových požadovaných povolení zobrazujú také povolenia, ktoré neplánujete uviesť vo formulári na deklaráciu povolení, mali by ste odstrániť príslušný súbor APK alebo balík aplikácie a nahrať nový s náležitou skupinou povolení ešte predtým, než budete pokračovať.

 

2. krok: špecifikuje základné funkcie aplikácie

Musíte špecifikovať základné funkcie aplikácie v zozname podporovaných prípadov použitia. Začiarknite všetky políčka, ktoré zodpovedajú základným funkciám aplikácie.

Prípady použitia, ktoré nie sú uvedené na tejto stránke, sú zakázané. Ak základné funkcie aplikácie vyžadujú nový prípad použitia, informujte o ňom tím Google Play výberom možnosti Nahlásiť nový prípad použitia. Tím Google Play ho posúdi a v odpovedi vám pošle ďalšie informácie.

3.  krok: uveďte pokyny na kontrolu aplikácie

Po odoslaní formulára na deklaráciu povolení skontroluje základné funkcie aplikácie tím Google Play, aby sa zaistilo, že požadované povolenia sa vyžadujú na podporovaný prípad použitia. 
Ak sú na predstavenie týchto základných funkcií potrebné špecifické pokyny, môžete ich uviesť v tejto časti.

4. krok: predstavte aplikáciu vo videu

Aplikáciu môžete predstaviť aj vo videu, ktoré pomôže kontrolnému tímu Google Play ľahšie posúdiť jej základné funkcie.

Podporované formáty videa: odkaz na YouTube (preferovaný) alebo odkaz na cloudové úložisko na video vo formáte mp4 či v inom bežnom formáte súboru videa.

5. krok: uveďte pokyny na prístup k obmedzenému obsahu aplikácie

Ak sú základné funkcie vašej aplikácie obmedzené na prihlásených používateľov, musíte poskytnúť pokyny na prístup k príslušnému obmedzenému obsahu. Kontrolný tím Google Play podľa týchto pokynov posúdi príslušné obmedzené funkcie.

Ak aplikácia vyžaduje prihlásenie, vyberte položku Všetky alebo niektoré funkcie sú obmedzené a poskytnite platné testovacie používateľské meno či telefónne číslo a heslo, prípadne akékoľvek ďalšie pokyny potrebné na prístup k obmedzenému obsahu aplikácie.

Poskytnite iba poverenia účtu, ktoré sa používajú výhradne na testovanie. Neposkytujte žiadne poverenia používateľa aplikácie v produkcii.
Inak vyberte možnosť Všetky funkcie sú k dispozícii bez špeciálneho prístupu a pokračujte bez poskytnutia testovacích poverení.

6. krok: (iba viaceré súbory APK) požiadajte o výnimku pre staré súbory APK 

Toto pole sa zobrazí iba vtedy, ak pre svoje vydania používate konfiguráciu viacerých súborov APK a jeden z variantov súborov APK vyžaduje povolenie na používanie údajov denníka hovorov alebo správ SMS.
V prípadoch, kedy vaša konfigurácia viacerých súborov APK používa staré súbory APK, v ktorých sa už nedá zmeniť kód, môžete požiadať o výnimku. Než budete pokračovať, prečítajte si požiadavky na túto výnimku. Všetky súbory APK, ktoré ich nespĺňajú, musia byť deaktivované, aby sa zaistil súlad s pravidlami pre povolenia.
Ak spĺňate požiadavky na túto výnimku, zadajte kódy verzií oddelené čiarkami do poľa Výnimky súborov APK. 

7. krok: potvrďte deklaráciu

Začiarknutím príslušných políčok potvrďte, že údaje v deklarácii sú presné a že súhlasíte s podmienkami náležitého používania deklarovaných povolení.

Príprava a zavedenie vydania

Po vyplnení všetkých povinných krokov formulára na deklaráciu povolení pripravte a zaveďte vydanie podľa zostávajúcich pokynov.

Proces kontroly povolení

Po vyplnení formulára na deklaráciu povolení a zavedení vydania bude aplikácia podrobená dôkladnej kontrole tímom Google Play. Spracovanie žiadosti môže trvať až niekoľko týždňov. Počas tohto obdobia bude mať nová aplikácia alebo aktualizácia aplikácie stav Čaká na zverejnenie, dokým nebude vaša žiadosť skontrolovaná. Bude tiež vykonaná štandardná kontrola súladu aplikácie s pravidlami programu pre vývojárov služby Google Play.

Ak aplikáciu čakajúcu na zverejnenie prepíšete novým vydaním, môžete tým proces kontroly ešte viac predĺžiť. Ak potrebujete urgentne vydať aktualizáciu aplikácie, musíte z príslušného súboru APK alebo balíka aplikácie odstrániť vysoko rizikové alebo citlivé povolenia a zaviesť nové vydanie. V prípade tohto nového vydania skontrolujeme iba štandardný súlad s pravidlami a zverejníme ho do niekoľkých hodín.

Ak aplikácia nedodržuje pravidlá povolení, tím Google Play pošle správu s výsledkami kontroly vlastníkovi účtu a na kontaktnú e‑mailovú adresu uvedenú v účte vývojára. Ak bola vaša žiadosť schválená a aplikácia dodržuje pravidlá programu pre vývojárov, nová aplikácia alebo aktualizácia sa automaticky zverejní v službe Google Play.

Špeciálne pokyny pre používateľov rozhrania Google Play Developer Publishing API

Ak vydanie zavádzate pomocou rozhrania Google Play Developer Publishing API a služba Google Play predtým neschválila používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení vaším súborom APK alebo balíkom aplikácie, dostanete chybové hlásenie.

Ak chcete naďalej spravovať vydania pomocou rozhrania Publishing API, musíte buď odstrániť žiadosti o vysoko rizikové alebo citlivé povolenia z aplikácie a vytvoriť nové vydanie s upraveným súborom APK alebo balíkom aplikácie, alebo pripraviť a zaviesť vydanie vo webovom používateľskom rozhraní služby Play Console podľa týchto pokynov:

  1. Nahrajte súbor APK alebo balík aplikácie, ktorý požaduje vysoko rizikové alebo citlivé povolenia.

  2. Vyplňte formulár na deklaráciu povolení podľa pokynov vyššie.

  3. Dokončite zavedenie vydania vo webovom používateľskom rozhraní služby Play Console.

Po schválení deklarácie povolení a potvrdení súladu aplikácie s pravidlami sa vydanie zverejní a znova budete môcť spravovať svoje vydania pomocou rozhrania Publishing API.  V opačnom prípade vás tím Google Play upozorní, že vaša žiadosť deklarácie povolení bola odmietnutá, a poskytne ďalšie informácie.

Keď vaša aplikácia bude požadovať nové povolenia, budete musieť pomocou príslušného používateľského rozhrania vyplniť upravený formulár na deklaráciu povolení zameraný na nové požadované povolenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?