Programos leidimų nurodymas

Leidimų užklausos vertinamos vykdant leidimo procesą pridėjus APK ar programos komponentų rinkinius. Jei programa prašo naudoti labai rizikingus arba svarbius leidimus (pvz., SMS ar skambučių žurnalo), gali reikėti užpildyti leidimų pareiškimo formą ir gauti „Google Play“ patvirtinimą.

Apie procesą

Leidimų pareiškimo forma pateikiama vykdant leidimo procesą, jei į programą įtraukiamas APK ar programos komponentų rinkinys, reikalaujantis leidimų, dėl kurių leidimų pareiškimas nebuvo pateiktas „Google Play“.

Jei turite aktyvių APK ar programos komponentų rinkinių, dėl kurių reikia pateikti leidimų pareiškimą, įskaitant leidimus atviro, uždaro arba vidinės versijos testavimo grupėse, kairiajame meniu skiltyje Leidimo tvarkymas > Programos leidimai pateikiamas įspėjimas. Negalite skelbti programos pakeitimų, įskaitant pateikimo parduotuvėje pakeitimus (pvz., parduotuvės įrašo, kainodaros ir platinimo), kol pašalinsite šį įspėjimą sukūrę leidimą, į kurį bus įtrauktas leidimų pareiškimas arba kuriame bus pašalinti leidimai.

Apsvarstykite galimybę išaktyvinti bet kurias atviro, uždaro ar vidinės versijos testavimo grupes, kurios šiuo metu nenaudojamos, jei jos neatitinka šios politikos.

Jei skelbiate programas naudodami „Google Play“ kūrėjų skelbimo API, žr. šias specialias instrukcijas.

Leidimų pareiškimo formos pildymas

 

1 veiksmas: prašomų leidimų įvertinimas

Anksčiau pareikštų leidimų istoriniai duomenys (jei yra) ir prašomi nauji leidimai pateikiami išskleidžiamajame sąraše puslapio „Leidimo parengimas“ skiltyje „Svarbių leidimų nurodymas“.

  • Leidimai su varnelėmis buvo nurodyti ankstesniuose leidimuose.

  • Leidimai su įspėjimu yra pridėti nauji leidimai. Šių leidimų užklausos bus įtrauktos į pareiškimo formą, kad „Google Play“ komandos nariai jas peržiūrėtų ir įvertintų pagal paskelbtas gaires.
Jei naujų prašomų leidimų sąraše yra leidimų, kurių neketinate įtraukti į leidimų pareiškimo formą, prieš tęsdami turėtumėte pašalinti šį APK ar programos komponentų rinkinį ir įkelti naują APK ar programos komponentų rinkinį su tinkamu prašomų leidimų rinkiniu.

 

2 veiksmas: pagrindinės programos funkcijos nurodymas

Turite nurodyti pagrindinę programos funkciją pasirinkę iš palaikomų naudojimo atvejų sąrašo. Pasirinkite visus pagrindinei programos funkcijai taikytinus žymimuosius laukelius.

Šiame puslapyje nenurodyti naudojimo atvejai neleidžiami. Jei programos pagrindinei funkcijai reikalingas naujas naudojimo atvejis, pasirinkite Pranešti apie naują naudojimo atvejį, kad informuotumėte „Google Play“ komandą apie savo naudojimo atvejį. „Google Play“ komandos nariai peržiūrės jūsų naudojimo atvejį ir atsakys į jūsų pateiktą informaciją pateikdami papildomos informacijos.

3 veiksmas: programos peržiūros instrukcijų pateikimas

Kai pateiksite leidimų pareiškimo formą, „Google Play“ komanda peržiūrės pagrindinę programos funkciją, kad įsitikintų, jog prašomi leidimai reikalingi palaikomam naudojimo atvejui. 
Jei šiai pagrindinei funkcijai parodyti reikalingos konkrečios instrukcijos, jas galite pateikti šioje skiltyje.

4 veiksmas: programos demonstracinio vaizdo įrašo pateikimas

Galite pateikti demonstracinį vaizdo įrašą, kad „Google Play“ peržiūros komandos nariai galėtų lengviau įvertinti pagrindinę programos funkciją.

Palaikomi vaizdo įrašų formatai: „YouTube“ nuoroda (pageidautina), saugyklos debesyje nuoroda į MP4 ar kito įprasto vaizdo įrašo formato failą.

5 veiksmas: apriboto programos turinio pasiekimo instrukcijų pateikimas

Jei programos pagrindinę funkciją gali naudoti tik prisijungę naudotojai, turite pateikti instrukcijas, kaip pasiekti šį apribotą turinį. „Google Play“ peržiūros komanda naudos šias instrukcijas, kad galėtų įvertinti apribotą funkciją.

Jei prie programos reikia prisijungti, pasirinkite Visos arba kai kurios funkcijos apribotos ir pateikite galiojančius bandomuosius naudotojo vardą arba telefono numerį ir slaptažodį bei kitas reikalingas instrukcijas, kaip pasiekti apribotą programos turinį.

Teikite tik bandymams skirtus paskyros prisijungimo duomenis. Neteikite jokių produkcijos naudotojo duomenų.
Kitu atveju, norėdami pradėti neteikdami bandomųjų prisijungimo duomenų, rinkitės Visos funkcijos pasiekiamos be specialios prieigos.

6 veiksmas: išimčių dėl senų APK prašymas (tik keliems APK) 

Šis laukas bus rodomas tik jei leidimams naudosite kelių APK konfigūraciją ir vienas iš APK variantų prašys leidimo naudoti skambučių žurnalo ar SMS duomenis.
Galite registruoti išimtį tomis aplinkybėmis, kai kelių APK konfigūracija naudoja senus APK, kurių kodų keisti nebegalite. Prieš pradėdami išsiaiškinkite šios išimties reikalavimus. Visi reikalavimų neatitinkantys APK turi būti išaktyvinti, kad atitiktų leidimų politiką.
Jei atitinkate šios išimties reikalavimus, APK išimčių lauke įveskite versijos (-ų) kodą (-us), atskirdami kableliais. 

7 veiksmas: pareiškimo patvirtinimas

Pasirinkite atitinkamus žymimuosius laukelius, kad patvirtintumėte, jog išsami pareiškimo informacija tiksli ir sutinkate su atitinkamo nurodytų leidimų naudojimo sąlygomis.

Leidimo parengimas ir išleidimas

Atlikę visus reikiamus leidimų pareiškimo formos veiksmus, atlikite likusius leidimo parengimo ir išleidimo veiksmus.

Leidimų peržiūros procesas

Kai užpildysite leidimų pareiškimo formą ir išleisite leidimą, „Google Play“ komandos nariai taikys programai išplėstinės peržiūros procesą. Gali praeiti iki kelių savaičių, kol užklausa bus apdorota. Šiuo laikotarpiu naujos programos ar programos naujinio būsena bus „Laukiama paskelbimo“, kol užklausa bus peržiūrėta. Be to, programai bus taikoma įprasta peržiūra, siekiant patikrinti, ar ji atitinka „Google Play“ kūrėjų programų politiką.

Jei laukiantį paskelbimą pakeisite nauju leidimu, peržiūros procesas gali trukti dar ilgiau. Jei reikia skubiai išleisti programos naujinį, turite pašalinti labai rizikingus arba svarbius leidimus iš APK ar programos komponentų rinkinio ir išleisti naują leidimą. Šis naujas leidimas būtų tik įprastai peržiūrimas, ar atitinka politikos nuostatas, ir būtų paskelbtas per kelias valandas.

Jei programa neatitiks leidimų politikos, „Google Play“ komandos nariai išsiųs el. laišką su peržiūros rezultatais paskyros savininkui ir kūrėjo paskyroje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu. Jei užklausa patvirtinama ir programa atitinka kūrėjų programų politiką, nauja programa arba naujinys automatiškai paskelbiamas sistemoje „Google Play“.

Specialios instrukcijos „Google Play“ kūrėjų skelbimo API naudotojams

Jei išleisite leidimą naudodami „Google Play“ kūrėjų skelbimo API, o „Google Play“ anksčiau nepatvirtino labai rizikingų ar svarbių leidimų naudojimo jūsų APK ar programos komponentų rinkinyje, bus pateikta klaida.

Jei norite toliau tvarkyti leidimus naudodami skelbimo API, turite pašalinti visas labai rizikingų ar svarbių leidimų užklausas iš programos ir sukurti naują leidimą su pataisytu APK ar programos komponentų rinkiniu arba parengti ir išleisti leidimą naudodami „Play Console“ žiniatinklio NS, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Įkelkite APK arba programos komponentų rinkinį, kuriame prašoma labai rizikingų ar svarbių leidimų.

  2. Užpildykite leidimų pareiškimo formą, kaip nurodyta anksčiau.

  3. Užbaikite leidimo išleidimo procesą naudodami „Play Console“ žiniatinklio NS.

Kai leidimų pareiškimas bus patvirtintas ir bus patvirtinta, kad programa atitinka politikos nuostatas, leidimas bus paskelbtas ir galėsite vėl naudoti skelbimo API leidimams tvarkyti.  Priešingu atveju „Google Play“ komandos nariai praneš jums, jei leidimų pareiškimo užklausa buvo atmesta, ir pateiks papildomos informacijos.

Kai tik bus pateikta programos naujų leidimų užklausa, turėsite naudoti NS patikslintai leidimų pareiškimo formai užpildyti nurodydami būtent naujus prašomus leidimus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?