Skapa anpassade butiksuppgifter för inriktning på specifika länder

Med hjälp av anpassade butiksuppgifter kan du skräddarsy appens butiksuppgifter så att de tilltalar specifika användare i olika användarsegment i länder som du väljer.

Om appen har en global målgrupp kan du använda anpassade butiksuppgifter för att visa upp appens funktioner på ett korrekt sätt och förmedla vad som är bra med appen på ett sätt som är relevant för användare i olika länder. Du kan även använda anpassade butiksuppgifter för dina kampanjer för förhandsregistrering.

Visa exempel på hur du kan använda anpassade butiksuppgifter

Här följer några exempel på hur du kan använda anpassade butiksuppgifter att hämta inspiration från:

Exempel 1: Lyfta fram funktioner för engelskspråkiga i olika länder

Anta att du har en streamingapp för video med en stor potentiell målgrupp i USA och Singapore, två länder med en hög andel engelskspråkiga användare.

Du vill marknadsanpassa butiksuppgifterna för de båda länderna genom att lyfta fram olika innehåll, t.ex. populära tv-program, och funktioner som är populära i respektive land. Så här gör du detta:

 • Skapa primära butiksuppgifter på engelska: Med USA som primär marknad skapar du primära butiksuppgifter för användare i USA och andra länder som har amerikansk engelska (en-US) som standardspråk. Du använder skärmdumpar med kändisar som är populära i USA och nämner offlinevisning i den korta beskrivningen, eftersom det är en populär funktion i USA.
 • Skapa anpassade butiksuppgifter för Singapore: Du marknadsför appen i Singapore med anpassade butiksuppgifter inriktade på användare i Singapore. Eftersom målgruppen antagligen är engelskspråkig anger du amerikansk engelska (en-US) som standardspråk för de anpassade butiksuppgifterna. Du använder skärmdumpar med kändisar som är populära i Singapore och nämner 4K-video i den korta beskrivningen, eftersom det är en populär funktion i Singapore.

Resultat

Primära butiksuppgifter Anpassade butiksuppgifter
 • Engelskspråkiga användare i USA ser de primära butiksuppgifterna med kändisar de känner igen och kan läsa om offlinevisning.
 • Spanskspråkiga användare i USA ser de primära butiksuppgifterna med samma innehåll som översatts automatiskt till spanska.
 • Engelskspråkiga användare i Singapore ser de anpassade butiksuppgifterna med kändisar de känner igen och kan läsa om 4K-video.
 • Användare i Singapore som talar malaysiska ser de anpassade butiksuppgifterna på engelska, eftersom anpassade butiksuppgifter inte översätts automatiskt. Om du vill tillhandahålla anpassade butiksuppgifter på malaysiska kan du lägga till en översättning.

Exempel 2: Marknadsföra appen med flera standardspråk

Anta att du har en matlagningsapp som är populär i USA och latinamerikanska länder, särskilt Mexiko, Argentina och Brasilien.

Du vill marknadsanpassa butiksuppgifterna för de olika länderna med recept och beskrivningar som tilltalar användarna där. Så här gör du detta:

 • Skapa primära butiksuppgifter på engelska: Med USA som största marknad skapar du primära butiksuppgifter med amerikansk engelska (en-US) som standardspråk. Dessa riktar sig till användare i USA och globalt.
 • Skapa anpassade butiksuppgifter på spanska och brasiliansk portugisiska för Latinamerika: Du marknadsför appen i Mexiko, Argentina och Brasilien med anpassade butiksuppgifter som är inriktade på användare i de länderna. Du väljer latinamerikansk spanska (es-419) som standardspråk och lägger till en översättning till brasiliansk portugisiska (pt-br). Du använder skärmdumpar och beskrivningar som tilltalar latinamerikanska användare.

Resultat

Primära butiksuppgifter Anpassade butiksuppgifter
 • Engelskspråkiga användare i USA och i andra länder än Mexiko, Argentina och Brasilien ser de primära butiksuppgifterna.
 • Användare i USA som talar latinamerikansk spanska ser de primära butiksuppgifterna som översatts automatiskt till spanska, eftersom du inte har lagt till någon översättning av de primära butiksuppgifterna.
 • Spanskspråkiga användare i Mexiko, Argentina och Brasilien ser de anpassade butiksuppgifterna på spanska, standardspråket för de anpassade butiksuppgifterna.
 • Användare i Mexiko, Argentina och Brasilien som talar brasiliansk portugisiska ser de anpassade butiksuppgifterna på brasiliansk portugisiska, eftersom du har lagt till en översättning på det språket.
 • Engelskspråkiga användare i Mexiko, Argentina och Brasilien ser de anpassade butiksuppgifterna på standardspråket latinamerikansk spanska, eftersom anpassade butiksuppgifter inte översätts automatiskt. Om du vill tillhandahålla anpassade butiksuppgifter på engelska för dem kan du lägga till en översättning.

Riktlinjer

Du kan skapa upp till fem sidor med anpassade butiksuppgifter. Om du redan har skapat en app med butiksuppgifter används de befintliga butiksuppgifterna som primära butiksuppgifter och visas för användare i länder som du inte riktar in dig på med anpassade butiksuppgifter.

Tänk på följande innan du skapar de första anpassade butiksuppgifterna:

Vad du kan anpassa
 • Du kan anpassa appens namn, ikon, beskrivning och grafiktillgångar i de olika anpassade butiksuppgifterna.
 • Appens kontaktuppgifter, sekretesspolicy och appkategori är samma i alla versioner av butiksuppgifterna.
Landsinriktning
 • Du kan rikta in anpassade butiksuppgifter på flera länder, men det går inte att rikta in flera anpassade butiksuppgifter på ett och samma land.
 • Om du till exempel har anpassade butiksuppgifter som är inriktade på USA och Kanada går det inte att skapa inriktningar på USA och Kanada i andra anpassade butiksuppgifter.
Översättningar
 • Anpassade butiksuppgifter översätts inte automatiskt, så du måste du välja ett standardspråk när du skapar dem.
 • Användarna i de valda länderna ser de anpassade butiksuppgifterna på standardspråket för de anpassade butiksuppgifterna om du inte lägger till översättningar.
 • Vi rekommenderar att du lägger till översättningar till alla språk som talas i länderna du riktar in dig på med anpassade butiksuppgifter.

Skapa anpassade butiksuppgifter

Så här skapar du anpassade butiksuppgifter:

 1. Logga in i Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Klicka på Butiksvisning på menyn till vänster > Anpassade butiksuppgifter.
  • Du måste skapa primära butiksuppgifter och publicera appen innan du kan skapa anpassade butiksuppgifter.
 4. Välj Lägg till.
 5. Lägg till ett namn för de anpassade butiksuppgifterna.
  • Tips! Eftersom namnet på de anpassade butiksuppgifterna endast visas för dig och inte användarna rekommenderar vi att du väljer ett användbart namn, som Nordamerika eller Länder i Asien.
 6. Välj Lägg till inriktning under Inriktning och välj de länder och/eller användarsegment där du vill visa de anpassade butiksuppgifterna.
  • Beroende på appens inställningar för distribution och testning kan någon av följande statusar visas under enskilda länder:
   • Används i andra anpassade butiksuppgifter: Landet är inte tillgängligt för inriktning eftersom andra anpassade butiksuppgifter har riktats in på landet.
   • Förhandsregistrering: Användare kan förhandsregistrera sig för appen i det här landet. Det innebär att butiksuppgifterna visas på ett annat sätt på enheter.
   • Endast interna testare: Appen är endast tillgänglig i testkanalen och inte i produktionskanalen i det här landet.
   • Inte tillgänglig på Google Play: Landet är inte tillgängligt för inriktning eftersom du inte distribuerar appen där.
 7. Välj ett standardspråk vid Produktinformation.
  • Om du inte lägger till översättningar ser användarna i de valda länderna butiksuppgifterna på standardspråket. Lägg till översättningar för appen genom att välja Hantera översättningar.
 8. Under Produktinformation skriver du ett namn, en kort och en detaljerad beskrivning och laddar upp grafiktillgångar.
 9. Välj Skicka uppdatering.

Obs! Om du vill kopiera eller radera anpassade butiksuppgifter senare väljer du de tre punkterna  på sidan Anpassade butiksuppgifter för appen och väljer något av alternativen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?