Vytvorenie vlastných záznamov v obchode na zacielenie konkrétnych krajín

Pomocou vlastných záznamov v obchode môžete prispôsobiť záznam svojej aplikácie v obchode špecifickým segmentom používateľov z krajín, ktoré vyberiete.

Ak má vaša aplikácia medzinárodné publikum, môžete pomocou vlastných záznamov v obchode presne prezentovať funkcie svojej aplikácie a jej prednosti spôsobmi, ktoré sú relevantné pre používateľov z rôznych krajín. Vlastné záznamy v obchode môžete tiež použiť konkrétne pre svoje kampane predbežnej registrácie.

Prezrite si príklady, ako môžete využívať vlastné záznamy v obchode

Nižšie je uvedených niekoľko rôznych príkladov, ktoré vám pomôžu predstaviť si, ako môžete kreatívne využívať vlastné záznamy v obchode:

1. príklad: zvýraznite funkcie pre anglicky hovoriacich používateľov v rôznych krajinách

Predstavte si, že máte aplikáciu na streamovanie videí s potenciálne veľkým publikom v USA a Singapure, t. j. dvoch krajinách s vysokým percentom anglicky hovoriacich používateľov.

Ak chcete svoj záznam v obchode účinne prezentovať používateľom v oboch krajinách, mali by ste zvýrazniť rôzny obsah, napríklad populárne televízne relácie a funkcie, ktoré zaujmú väčšinu používateľov v oboch krajinách. Tu je postup, ako to urobíte pomocou záznamu v obchode:

 • Vytvorte hlavný záznam v obchode v angličtine: váš primárny trh sú Spojené štáty americké, takže vytvorte hlavný záznam v obchode pre používateľov v USA a ďalších krajinách, ktorí používajú ako predvolený jazyk angličtinu (en-US). Do snímok obrazovky zahrňte celebrity populárne v USA a v krátkom popise aplikácie spomeňte režim pozerania offline, pretože táto funkcia je v USA obľúbená.
 • Vytvorte vlastný záznam v obchode pre Singapur: ak chcete svoju aplikáciu predávať v Singapure, vytvorte vlastný záznam v obchode zacielený na používateľov v tejto krajine. Cieľoví používatelia budú pravdepodobne hovoriť anglicky, takže predvolený jazyk vlastného záznamu v obchode nastavte na možnosť Angličtina (en-US). Do snímok obrazovky zahrňte celebrity populárne v Singapure a v krátkom popise spomeňte podporu videí v rozlíšení 4K, pretože táto funkcia je v Singapure obľúbená.

Výsledky

Hlavný záznam v obchode Vlastný záznam v obchode
 • Anglicky hovoriacim používateľom v USA sa váš hlavný záznam v obchode zobrazí s celebritami, ktoré poznajú, pričom si prečítajú aj o režime pozerania offline.
 • Španielsky hovoriacim používateľom v USA sa zobrazí rovnaký obsah hlavného záznamu v obchode, ktorý bude automaticky preložený do španielčiny.
 • Anglicky hovoriacim používateľom v Singapure sa váš vlastný záznam v obchode zobrazí s celebritami, ktoré poznajú, pričom si prečítajú aj o podpore videí v rozlíšení 4K.
 • Malajsky hovoriacim používateľom v Singapure sa váš vlastný záznam v obchode zobrazí v angličtine, pretože vlastné záznamy v obchode nezahŕňajú automatické preklady. Ak im ho chcete zobraziť v malajčine, môžete pridať preklad.

2. príklad: aplikáciu predávajte vo viacerých predvolených jazykoch

Prestavte si, že máte kuchársku aplikáciu, ktorá je populárna v USA a v krajinách Latinskej Ameriky, konkrétne v Argentíne, Brazílii a Mexiku.

Ak chcete prilákať používateľov receptami a popismi, ktoré ich zaujmú, prispôsobte si záznam v obchode pre konkrétne trhy. Tu je postup, ako to urobíte pomocou záznamu v obchode:

 • Vytvorte hlavný záznam v obchode v angličtine: váš primárny trh sú Spojené štáty americké, takže vytvorte hlavný záznam v obchode v angličtine (en-US), ktorý je určený pre používateľov v USA aj globálne publikum.
 • Vytvorte vlastný záznam v obchode pre krajiny Latinskej Ameriky v španielčine a brazílskej portugalčine: ak chcete svoju aplikáciu predávať v Argentíne, Brazílii a Mexiku, vytvorte vlastný záznam v obchode s názvom Latinská Amerika, ktorý je zacielený na používateľov v týchto krajinách. Ako predvolený jazyk nastavte španielčinu Latinskej Ameriky (es-419) a pridajte preklad v brazílskej portugalčine (pt-br). Pridajte snímky obrazovky a popisy, ktoré používateľov v Latinskej Amerike zaujmú.

Výsledky

Hlavný záznam v obchode Vlastný záznam v obchode
 • Anglicky hovoriacim používateľom v USA a krajinách okrem Argentíny, Brazílie a Mexika sa zobrazí váš hlavný záznam v obchode.
 • Používateľom v USA, ktorí majú nastavenú španielčinu Latinskej Ameriky, sa zobrazí váš hlavný záznam v obchode s automatickými prekladmi v španielčine, pretože ste pre hlavný záznam v obchode nepridali preklad.
 • Používateľom v Argentíne, Brazílii a Mexiku, ktorí majú nastavenú španielčinu Latinskej Ameriky, sa zobrazí váš vlastný záznam v obchode v španielčine, ktorá je jeho predvoleným jazykom.
 • Používateľom v Argentíne, Brazílii a Mexiku, ktorí majú nastavenú brazílsku portugalčinu, sa zobrazí váš vlastný záznam v obchode v brazílskej portugalčine, pretože ste pridali preklad v tomto jazyku.
 • Používateľom v Argentíne, Brazílii a Mexiku, ktorí majú nastavenú angličtinu, sa zobrazí váš vlastný záznam v obchode v predvolenom jazyku, ktorým je španielčina Latinskej Ameriky, pretože vlastné záznamy v obchode nezahŕňajú automatické preklady. Ak im ho chcete zobraziť v angličtine, môžete pridať preklad.

Pokyny

Môžete vytvoriť až päť stránok s vlastným záznamom v obchode. Ak ste už vytvorili aplikáciu so záznamom v obchode, jej existujúci záznam v obchode sa stane predvoleným záznamom v obchode, ktorý sa bude zobrazovať používateľom z krajín, na ktoré ste nezacielili vlastný záznam v obchode.

Pred vytvorením prvého vlastného záznamu v obchode by ste mali pamätať na nasledujúce dôležité skutočnosti:

Možnosti prispôsobenia
 • V každom vlastnom zázname v obchode môžete prispôsobiť nadpis, ikonu, popisy a grafické podklady aplikácie.
 • Kontaktné údaje, pravidlá ochrany súkromia a kategória aplikácie sa zdieľajú medzi všetkými verziami jej záznamu v obchode.
Zacielenie na krajiny
 • Pomocou vlastného záznamu v obchode môžete zacieliť viacero krajín, ale na jednu krajinu môžete naraz zacieliť iba jeden vlastný záznam v obchode.
 • Ak napríklad máte vlastný záznam v obchode zacielený na Spojené štáty a Kanadu, nemôžete na tieto krajiny zacieliť žiadne ďalšie vlastné záznamy v obchode.
Preklady
 • Vlastné záznamy v obchode sa automaticky neprekladajú, takže pri ich vytvorení musíte zvoliť predvolený jazyk.
 • Pokiaľ k vlastným záznamom v obchode nepridáte preklady, zobrazia sa používateľom v krajinách, ktoré vyberiete, v predvolenom jazyku príslušného vlastného záznamu v obchode.
 • Odporúčame vám pridať preklady pre všetky jazyky, ktorými sa hovorí v krajinách, na ktoré ste zacielili vlastný záznam v obchode.

Vytvorenie vlastných záznamov v obchode

Postup vytvorenia vlastných záznamov v obchode:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo kliknite na položky Prítomnosť v obchode Vlastný záznam v obchode.
  • Ak vaša aplikácia ešte nemá hlavný záznam v obchode, budete ho musieť vytvoriť ešte pred vytvorením vlastného záznamu v obchode.
 4. Vyberte možnosť Pridať.
 5. Zadajte názov vlastného záznamu v obchode.
  • Tip: Kedže názov vlastného záznamu v obchode slúži iba pre vašu potrebu a nezobrazuje sa používateľom, zvoľte taký, ktorý je pre vás užitočný, napríklad Severná Amerika alebo Krajiny v Ázii.
 6. V časti Zacielenie vyberte Pridať zacielenie a zvoľte tak krajiny a/alebo segment používateľov, ktorému sa má váš vlastný záznam v obchode zobraziť.
  • V závislosti od nastavení distribúcie a testovania aplikácie sa pod jednotlivými názvami krajín môžu zobrazovať nasledujúce stavy:
   • Používaná v inom vlastnom zázname v obchode: na krajinu nie je možné zacieliť, pretože ste na ňu už zacielili iný vlastný záznam v obchode.
   • Predbežná registrácia: používatelia si môžu v tejto krajine vašu aplikáciu predbežne zaregistrovať, čím sa zmení spôsob zobrazovania príslušného záznamu v obchode v zariadeniach.
   • Iba pre interných testerov: aplikácia je k dispozícii iba pre testerov v tejto krajine, ale nie v rámci produkcie.
   • Nie je k dispozícii v službe Google Play: na krajinu nie je možné zacieliť, pretože v nej aplikáciu nedistribuujete.
 7. Vedľa položky Podrobnosti o produkte vyberte predvolený jazyk.
  • Pokiaľ nepridáte preklady, používateľom v krajinách, ktoré vyberiete, sa bude váš záznam v obchode zobrazovať v tomto predvolenom jazyku. Ak chcete k svojej aplikácii pridať preklady, vyberte možnosť Spravovať preklady.
 8. V časti Podrobnosti o produkte zadajte nadpis, stručný a úplný popis a nahrajte grafické podklady.
 9. Vyberte Odoslať aktualizáciu.

Poznámka: Ak budete chcieť vlastný záznam v obchode neskôr skopírovať alebo odstrániť, vyberte ikonu s troma bodkami   na stránke vlastného záznamu v obchode príslušnej aplikácie a potom požadovanú možnosť.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?