Nâng cao khả năng người tiêu dùng nhận biết được ứng dụng của bạn bằng tính năng đăng ký trước

Với tính năng đăng ký trước, bạn có thể tạo ra sự hào hứng và nâng cao khả năng nhận biết cho ứng dụng/trò chơi của mình ở những quốc gia mà bạn chọn trước khi phát hành trên Google Play.

Sau khi bạn cho phép đăng ký trước ứng dụng và trò chơi, người dùng có thể truy cập vào danh sách cửa hàng của bạn để tìm hiểu và đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi mới này. Sau này, khi bạn xuất bản ứng dụng hoặc trò chơi, Google Play sẽ gửi cho tất cả người dùng đã đăng ký trước một thông báo đẩy để họ cài đặt.

Lưu ý: Người dùng đã cài đặt phiên bản thử nghiệm của ứng dụng của bạn sẽ không nhận được thông báo đẩy.

Yêu cầu và nguyên tắc

 • Để sử dụng tính năng đăng ký trước, bạn cần tải APK lên ít nhất một bản phát hành trong Play Console.
 • Lưu ý: APK của bạn cần chứa thông tin về những thiết bị tương thích cho chiến dịch đăng ký trước và lần phát hành sắp tới. Chỉ những người dùng phù hợp với các tiêu chí đã chỉ định trong APK của bạn mới có thể đăng ký trước, do đó, hãy sử dụng APK này để lựa chọn những ai có thể đăng ký trước ứng dụng của bạn. Nếu cần, bạn có thể cập nhật các tiêu chí này trong quá trình thực hiện chiến dịch đăng ký trước và việc cập nhật sẽ không ảnh hưởng đến những người đã đăng ký trước.
 • Bạn cần phát hành ứng dụng và trò chơi ở một quốc gia trong vòng 90 ngày sau khi cho phép người dùng tại quốc gia đó đăng ký trước.
 • Bạn có thể bật tính năng đăng ký trước cho tối đa 2 ứng dụng hoặc trò chơi cùng một lúc.
 • Chuẩn bị trước khi bật tính năng đăng ký trước

  Trước khi bật tính năng đăng ký trước, bạn nên cân nhắc chuẩn bị sẵn một số điều sau:

  • Tạo trang thông tin trên cửa hàng Play hoàn chỉnh trước khi bật tính năng đăng ký trước, bao gồm cả việc thêm nội dung đồ họadịch văn bản trên trang thông tin trên cửa hàng Play sang các ngôn ngữ khác để tăng khả năng người dùng đăng ký trước sẽ cài đặt ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.
  • Làm cho ứng dụng của bạn đủ điều kiện để cài đặt tự động nhờ vậy, nếu người dùng chọn tham gia, Play có thể tự động phân phối ứng dụng của bạn đến thiết bị của người dùng vào ngày phát hành. Để làm cho ứng dụng của bạn đủ điều kiện:
   • Khai báo liệu ứng dụng của bạn có chứa quảng cáo hay không.
   • Nếu ứng dụng hoặc trò chơi của bạn cung cấp các sản phẩm trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng phiên bản hiện tại của APK hoặc gói ứng dụng bao gồm <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> trong tệp kê khai ứng dụng.
    • Lưu ý: Khả năng người dùng có thể sử dụng tính năng cài đặt tự động là tùy thuộc vào những điều kiện nhất định.*
  • Chuẩn bị để thu hút lưu lượng truy cập đến trang thông tin đăng ký trước trên tất cả các kênh quảng cáo bằng cách sử dụng đường liên kết sâu trên trang web bên thứ ba, mạng xã hội, báo chí, bản tin qua email và nhiều kênh khác.
   • Mẹo: Sau khi bạn bật tính năng đăng ký trước, URL trang thông tin đăng ký trước của bạn sẽ là: https://play.google.com/store/apps/details?id=package name of your app or game
   • Ví dụ: Nếu tên gói ứng dụng của bạn là your.new.app, thì URL trang thông tin đăng ký trước sẽ là: https://play.google.com/store/apps/details?id=your.new.app

  • ​Sử dụng huy hiệu đăng ký trước chính thức của Google Play để quảng bá chiến dịch của bạn trên các trang web bên ngoài.

  * Phạm vi cung cấp và khả năng hoạt động của chế độ cài đặt tự động tuân theo các điều kiện sau:

  • Người dùng chỉ có thể sử dụng chế độ cài đặt tự động nếu họ đạt được những tiêu chí sau đây:
   • có thiết bị Android M trở lên và
   • đang sử dụng Cửa hàng Google Play phiên bản 19.2 trở lên.
  • Tài khoản Google của trẻ em dưới 13 tuổi và tài khoản doanh nghiệp được quản lý không đáp ứng được điều kiện cho chế độ tự động cài đặt ứng dụng.
  • Ứng dụng trên 150MB sẽ chỉ được tải xuống và cài đặt bằng cách sử dụng WiFi, bất kể tùy chọn cài đặt của người dùng là gì.
  • Thiết bị sẽ chỉ tiến hành tự động cài đặt ứng dụng nếu thiết bị có đủ pin. 
  • Những thiết bị không đủ điều kiện sẽ vẫn nhận được thông báo thông thường liên quan đến việc phát hành ứng dụng sau chiến dịch đăng ký trước. Google Play sẽ tự động cài đặt lại ứng dụng khi thiết bị đáp ứng các điều kiện bắt buộc.
  Bật tính năng đăng ký trước

  Khi cho phép đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi, bạn cần chọn quốc gia mà mình muốn người dùng có thể đăng ký trước. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn một ứng dụng hoặc trò chơi.
  3. Trên menu bên trái, nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
  4. Trong phần "Đăng ký trước", hãy nhấp vào Quản lý.
  5. Trong phần "Quản lý các quốc gia đăng ký trước", hãy chọn Đăng ký trước bên cạnh các quốc gia bạn muốn sử dụng tính năng đăng ký trước.
  6. Nhấp vào Lưu.
  7. Nếu ứng dụng của bạn đã được phát hành, hãy xem lại phần tóm tắt các lựa chọn của bạn, sau đó chọn Xác nhận lựa chọn.

  Sau khi xác nhận lựa chọn của mình, bạn có thể thấy trạng thái đăng ký trước của mỗi quốc gia. Sau khi chiến dịch của bạn được phê duyệt, bạn có thể thấy số ngày còn lại mà người dùng có thể đăng ký trước ở mỗi quốc gia.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm quốc gia khác sau khi đã bắt đầu chiến dịch đăng ký trước. Khung thời gian 90 ngày cho một quốc gia bắt đầu tính từ lần đầu tiên bạn bật tính năng đăng ký trước tại quốc gia đó.

  Quản lý tính năng đăng ký trước

  Sau khi bạn bật tính năng đăng ký trước, hãy chắc chắn rằng bạn quảng bá chiến dịch của mình bằng URL danh sách đăng ký trước của ứng dụng hoặc trò chơi trên các kênh quảng cáo. Trên một số kênh thông dụng, bạn có thể dùng liên kết sâu trên trang web bên thứ ba, mạng xã hội, báo chí và bản tin qua email.

  Để xem các chỉ số hiệu quả chính trong và sau chiến dịch đăng ký trước:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
  3. Nhấp vào Thống kê.
  4. Nhấp vào Định cấu hình báo cáo, sau đó cuộn xuống tới phần "Đăng ký trước".
  5. Chọn hộp kiểm bên cạnh các chỉ số mà bạn muốn xem.
  6. Nhấp Xong.

  Bạn cũng có thể xem số liệu thống kê tóm tắt về chiến dịch đăng ký trước bằng cách chọn một ứng dụng, sau đó chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng > Đăng ký trước > Quản lý.

  Lưu ý: Sau khi bắt đầu sử dụng tính năng đăng ký trước, bạn nên theo dõi thời gian còn lại trong chiến dịch của mình ở mỗi quốc gia mà bạn đã bắt đầu tính năng này. Nếu bạn chưa phát hành phiên bản chính thức trong vòng 90 ngày tại bất kỳ quốc gia nào trong số các quốc gia này, chiến dịch đăng ký trước của bạn sẽ bị chấm dứt ở tất cả các quốc gia và bạn không thể bắt đầu chiến dịch đăng ký trước mới.

  Dưới đây là cách xem số liệu thống kê tóm tắt về chiến dịch đăng ký trước và theo dõi thời gian còn lại trong chiến dịch của bạn ở mỗi quốc gia:

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
  3. Trên menu bên trái, nhấp vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
  4. Trong phần "Đăng ký trước", hãy nhấp vào Quản lý.
  Phát hành ứng dụng hoặc trò chơi từ tính năng đăng ký trước

  Khi bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng hoặc trò chơi và kết thúc chiến dịch đăng ký trước, hãy làm theo các bước dưới đây để chọn quốc gia mà bạn muốn cung cấp ứng dụng hoặc trò chơi của mình. Sau khi bạn phát hành ứng dụng hoặc trò chơi của mình lên phiên bản chính thức, người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được thông báo từ Cửa hàng Play cho biết ứng dụng hoặc trò chơi đã sẵn sàng để tải xuống.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn đã bật tính năng đăng ký trước.
  3. Nhấp vào Sự hiện diện trong cửa hàng > Giá cả và phân phối.
  4. Trong phần "Quốc gia", hãy nhấp vào Quản lý quốc gia.
  5. Bên cạnh các quốc gia nơi bạn muốn phát hành ứng dụng hoặc trò chơi, hãy chọn Sẵn có.
  6. Chọn Gửi bản cập nhật.
  7. Quan trọng : Để cung cấp ứng dụng của bạn trên Google Play ở các quốc gia bạn chọn, hãy đảm bảo xuất bản ứng dụng hoặc trò chơi của bạn trên Phiên bản chính thức. Bạn có thể phát hành lên phiên bản chính thức bằng cách chọn ứng dụng của mình, sau đó chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
  8. Sau khi được xuất bản lên Phiên bản chính thức, ứng dụng hoặc trò chơi của bạn sẽ có sẵn ở bất kỳ quốc gia nào được đặt thành "Có sẵn" trên trang Giá cả và phân phối.
  Thử nghiệm trong khi đăng ký trước

  Bạn có thể sử dụng tính năng đăng ký trước cùng lúc với các tính năng chưa phát hành khác trên Play Console, bao gồm cả những bản thử nghiệm trước khi phát hành. Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết khi bạn vừa sử dụng tính năng đăng ký trước vừa chạy thử nghiệm:

  • Bạn có thể chạy chiến dịch đăng ký trước ở các quốc gia mà mình chọn, đồng thời chạy thử nghiệm trước khi phát hành ở những quốc gia khác.
  • Nếu bạn đang chạy thử nghiệm mở hoặc đóng tại quốc gia mà bạn muốn bật tính năng đăng ký trước cho ứng dụng hoặc trò chơi của mình, bạn vẫn có thể chuyển sang tính năng đăng ký trước. Sau khi bạn chuyển sang tính năng đăng ký trước ở quốc gia đó:
   • Người dùng đã tham gia thử nghiệm sẽ tiếp tục nhận các bản cập nhật được phát hành trên kênh thử nghiệm tương ứng của họ. Còn những người dùng khác sẽ thấy nút Đăng ký trước thay vì nút Cài đặt trên danh sách cửa hàng của bạn.
   • Lưu ý: Nếu bạn bật tính năng đăng ký trước tại quốc gia nơi bạn đang chạy thử nghiệm mở, thì người dùng ở quốc gia đó sẽ không thể chọn tham gia thử nghiệm của bạn thông qua trang thông tin trên cửa hàng Play nữa, nhưng họ vẫn có thể tham gia qua URL "Chọn tham gia" có trong Play Console.
    • Để nhận URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn, hãy đăng nhập vào Play Console, sau đó truy cập vào Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng > Kênh mở hoặc Kênh đóng Quản lý người thử nghiệm.
    • URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn sẽ là: https://play.google.com/store/apps/testing/package name of your app or game
    • Ví dụ: Nếu tên gói ứng dụng của bạn là your.new.app, thì URL chọn tham gia thử nghiệm của bạn sẽ là: https://play.google.com/store/apps/testing/your.new.app
   • Ngoài ra, người dùng đã tham gia thử nghiệm của bạn sẽ không thể đăng ký trước cho đến khi họ gỡ cài đặt và chọn không tham gia chương trình thử nghiệm của ứng dụng.
   • Nếu đã bật tính năng đăng ký trước ở một quốc gia, sau đó lại quyết định chạy thử nghiệm mở hoặc đóng ở quốc gia đó, bạn cần lưu ý rằng khi bạn phát hành phiên bản thử nghiệm ở thị trường đó, tất cả người dùng đủ điều kiện và đã đồng ý tham gia thử nghiệm sẽ nhận được thông báo đăng ký trước, yêu cầu họ cài đặt phiên bản thử nghiệm này. Họ sẽ không nhận được thông báo tiếp theo sau khi bạn phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng hoặc trò chơi. Đối với các thử nghiệm đóng, những người dùng đồng ý tham gia thử nghiệm sau khi bạn gửi lời mời sẽ nhận được thông báo.

  Tạo phần thưởng đăng ký trước

  Đối với phần thưởng đăng ký trước, bạn có thể cung cấp miễn phí cho người dùng một sản phẩm được quản lý sau khi họ đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn. Phần thưởng đăng ký trước hoạt động tương tự như các chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, thay vì nhập mã khuyến mãi để nhận một mặt hàng miễn phí, người dùng sẽ nhận được một mặt hàng sau khi chọn nút Đăng ký trước trên trang thông tin của ứng dụng trên cửa hàng Play.

  Bạn có thể tạo một phần thưởng đăng ký trước trong suốt chiến dịch đăng ký trước của ứng dụng hoặc trò chơi. Bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa phần thưởng đăng ký trước sau khi tạo. Bạn chỉ có thể cung cấp các sản phẩm được quản lý đang hoạt động, mà không thể cung cấp gói đăng ký hoặc các sản phẩm được quản lý không hoạt động, làm phần thưởng đăng ký trước.

  Trước khi bạn bắt đầu thiết lập phần thưởng đăng ký trước, dưới đây là một số điều quan trọng cần biết:

  • Bạn cần thiết lập phần thưởng đăng ký trước rồi mới bắt đầu chiến dịch đăng ký trước cho ứng dụng.
  • Ứng dụng của bạn cần phải có sản phẩm được quản lý và có thể triển khai quy trình lấy phần thưởng, tương tự như quy trình hỗ trợ chương trình khuyến mãi (xem các yêu cầu kỹ thuật để biết chi tiết).
  • Thay vì sử dụng lại một sản phẩm được quản lý hiện có, bạn phải tạo một sản phẩm được quản lý dành riêng cho phần thưởng đăng ký trước.
  Việc không cung cấp phần thưởng đăng ký trước cho người dùng có thể khiến ứng dụng của bạn bị tạm ngưng trên Cửa hàng Play.
  Yêu cầu về kỹ thuật và việc triển khai
  • Bạn cần tạo SKU cho sản phẩm được quản lý trong ứng dụng (ví dụ: mặt hàng trong ứng dụng, nhân vật đặc biệt, tiền thưởng) mà Google Play có thể phân phối cho người dùng đăng ký trước.
  • Trước khi bạn bắt đầu chiến dịch đăng ký trước, sản phẩm được quản lý dùng cho phần thưởng đăng ký trước cần phải đang hoạt động.
  • Tương tự như việc sử dụng chương trình khuyến mãi, ứng dụng của bạn phải có khả năng xử lý về mặt kỹ thuật khi không có developerPayloadorderId.
  • Bạn cần thông báo cho người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý về việc họ đã nhận được một phần thưởng, bằng cách sử dụng tin nhắn trong trò chơi.
   • Lưu ý: Bạn có thể tận dụng khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch đăng ký trước tới khi phát hành ứng dụng đầy đủ để hoàn tất công việc kỹ thuật cần thiết cho việc gửi tin nhắn tới người dùng.
  Thiết lập phần thưởng đăng ký trước

  Trước khi bật tính năng đăng ký trước ở bất kỳ quốc gia nào mà bạn muốn sử dụng phần thưởng đăng ký trước, trước tiên nhớ thiết lập phần thưởng đăng ký trước để chắc chắn rằng người dùng đã đăng ký trước sẽ nhận được phần thưởng.

  1. Đăng nhập vào Play Console.
  2. Chọn ứng dụng.
  3. Trên menu bên trái, chọn Sự hiện diện trong cửa hàng > Sản phẩm trong ứng dụng > Sản phẩm được quản lý.
  4. Chọn thẻ Phần thưởng đăng ký trước.
  5. Xem lại và đồng ý với Điều khoản sử dụng.
  6. Trong phần "Thông tin về sản phẩm được quản lý", hãy tạo một sản phẩm được quản lý để sử dụng làm phần thưởng đăng ký trước và đặt sản phẩm đó thành "Đang hoạt động".
   • Lưu ý: Thay vì sử dụng một sản phẩm được quản lý hiện có, bạn phải tạo một sản phẩm được quản lý dành riêng cho phần thưởng đăng ký trước.
  7. Trong phần "Chi tiết phần thưởng", hãy chọn sản phẩm được quản lý mà bạn đã tạo làm phần thưởng đăng ký trước.
  8. Thực hiện theo hướng dẫn để thêm chi tiết về phần thưởng.
  9. Ở một số quốc gia, bạn có thể cần thêm các điều khoản và điều kiện theo yêu cầu của luật hiện hành.
  10. Nhấp vào Lưu.
  Kiểm tra việc phân phối phần thưởng đăng ký trước trước khi phát hành ứng dụng của bạn

  Vì phần thưởng đăng ký trước tương tự như chương trình khuyến mãi, bạn có thể kiểm tra bằng các phương pháp tương tự. Để kiểm tra việc phân phối phần thưởng đăng ký trước, hãy tạo và sử dụng mã khuyến mãi trên Play Console cho sản phẩm được quản lý mà bạn đang dùng làm phần thưởng.

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?