Šírenie povedomia o aplikáciách pomocou predbežnej registrácie

Predbežná registrácia vám umožňuje šíriť povedomie o svojich aplikáciách a hrách a vzbudiť záujem používateľov v krajinách, ktoré vyberiete pred ich zverejnením v službe Google Play.

Po sprístupnení predbežnej registrácie aplikácie alebo hry môžu používatelia navštíviť jej záznam v obchode a dozvedieť sa tak o nej ďalšie informácie a zároveň sa predbežne zaregistrovať. Po zverejnení aplikácie alebo hry dostanú predbežne zaregistrovaní používatelia upozornenie služby Google Play, aby si danú aplikáciu alebo hru nainštalovali.

Požiadavky a pokyny

 • Ak chcete použiť predbežnú registráciu, musíte v nástroji Play Console nahrať súbor APK aspoň do jedného kanála.
  • Poznámka: Súbor APK musí pre kampaň vašej predbežnej registrácie a nadchádzajúce uvedenie na trh obsahovať obmedzenia manifestu zariadenia. Používatelia spĺňajúci kritériá uvedené v súbore APK sa budú môcť predbežne zaregistrovať. Súbor APK tak môžete používať na ovládanie, kto si môže predbežne zaregistrovať vašu aplikáciu. V prípade potreby môžete tieto kritériá počas kampane predbežnej registrácie aktualizovať bez ovplyvnenia používateľov, ktorí sa už predbežne zaregistrovali.
 • Po sprístupnení predbežnej registrácie aplikácie alebo hry v danej krajine ju musíte v tejto krajine uviesť na trh do 90 dní.
 • Na predbežnú registráciu môžete naraz sprístupniť maximálne dve aplikácie alebo hry.
Príprava na predbežnú registráciu

Pred zapnutím predbežnej registrácie by ste mali vopred zvážiť prípravu nasledujúcich vecí:

 • Pred zapnutím predbežnej registrácie vytvorte kompletný záznam v obchode vrátane grafických podkladovprekladu záznamu v obchode do iných jazykov. Zvýši sa tým pravdepodobnosť, že predbežne zaregistrovaní používatelia si vašu aplikáciu alebo hru nainštalujú.
 • Pripravte sa na zvýšenie návštevnosti záznamu predbežnej registrácie vo svojich promo kanáloch prostredníctvom priamych odkazov na weboch tretích strán, sociálnych médií, článkov v tlači, e‑mailových bulletinov atď.
  • Tip: Po zapnutí predbežnej registrácie bude webová adresa záznamu: https://play.google.com/store/apps/details?id=názov balíka aplikácie alebo hry
  • Príklad: Ak je názov balíka aplikácie vasa.nova.aplikacia, webová adresa záznamu predbežnej registrácie bude: https://play.google.com/store/apps/details?id=vasa.nova.aplikacia

 • Svoju kampaň propagujte na externých weboch pomocou oficiálneho odznaku predbežnej registrácie ​služby Google Play.

Zapnutie predbežnej registrácie

Ak chcete sprístupniť aplikáciu alebo hru na predbežnú registráciu, vyberte krajiny, v ktorých si ju budú môcť používatelia predbežne zaregistrovať. Postup:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu alebo hru.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. V čast Predbežná registrácia kliknite na možnosť Spravovať.
 5. V časti Spravovať krajiny predbežnej registrácie vyberte vedľa krajín, v ktorých chcete sprístupniť predbežnú registráciu, možnosť Predbežná registrácia.
 6. Kliknite na Uložiť.
  • Ak už je vaša aplikácia zverejnená, skontrolujte súhrn výberov a potom vyberte možnosť Potvrdiť výber.

Po potvrdení výberov si môžete zobraziť stav predbežnej registrácie každej krajiny. Po schválení kampane si môžete zobraziť zvyšný počet dní predbežnej registrácie pre každú krajinu.

Poznámka: Krajiny môžete pridať aj po spustení kampane predbežnej registrácie. 90‑dňové obdobie pre krajinu sa začne po prvom sprístupnení predbežnej registrácie v danej krajine.

Správa predbežnej registrácie

Po zapnutí predbežnej registrácie propagujte svoju kampaň pomocou webovej adresy záznamu predbežnej registrácie aplikácie alebo hry vo svojich propagačných kanáloch. Medzi obvyklé kanály, ktoré môžete použiť, patria nasledujúce: priame odkazy na weboch tretích strán, sociálne médiá, články v tlači, e‑mailové bulletiny atď.

Ak chcete zobraziť kľúčové metriky výkonnosti počas kampane na predbežnú registráciu i po jej skončení, postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu alebo hru, ktorú ste sprístupnili na predbežnú registráciu.
 3. Kliknite na možnosť Štatistiky.
 4. Kliknite na položku Konfigurácia prehľadu a potom prejdite nadol na sekciu Predbežná registrácia.
 5. Začiarknite políčka vedľa metrík, ktoré chcete zobraziť.
 6. Kliknite na položku Hotovo.

Môžete si tiež zobraziť súhrnnú štatistiku predbežnej registrácie. Vyberte ľubovoľnú aplikáciu a potom položky Správa vydania > Vydania aplikácie > Predbežná registrácia > Spravovať.

Poznámka: Po začatí používania predbežnej registrácie by ste mali sledovať zostávajúci čas kampane v každej krajine, kde ste predbežnú registráciu spustili. Ak v akejkoľvek z týchto krajín nevydáte svoju aplikáciu do produkcie do 90 dní, kampaň predbežnej registrácie sa vo všetkých krajinách ukončí a nebudete môcť spustiť nové kampane predbežnej registrácie.

Postup, ako si zobraziť súhrnnú štatistiku predbežnej registrácie a ako sledovať zostávajúci čas kampane v každej krajine:

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu alebo hru, ktorú ste sprístupnili na predbežnú registráciu.
 3. Kliknite v ľavej ponuke na položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
 4. V čast Predbežná registrácia kliknite na možnosť Spravovať.
Spustenie aplikácie alebo hry z predbežnej registrácie

Keď budete chcieť zverejniť hru alebo aplikáciu a ukončiť kampaň na predbežnú registráciu, nasledujúcim spôsobom môžete vybrať krajiny, v ktorých bude vaša aplikácia alebo hra k dispozícii. Keď zverejníte aplikáciu alebo hru do produkcie, používatelia, ktorí si ju predbežne zaregistrovali, dostanú upozornenie z Obchodu Play, že je príslušná aplikácia alebo hra dostupná na stiahnutie.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu alebo hru, ktorú ste sprístupnili na predbežnú registráciu.
 3. Kliknite na položky Prítomnosť v obchode > Ceny a distribúcia.
 4. V sekcii Krajiny kliknite na položku Spravovať krajiny.
 5. Vedľa krajín, v ktorých chcete zverejniť aplikáciu alebo hru, vyberte možnosť K dispozícii.
 6. Vyberte položku Odoslať aktualizáciu.
  • Dôležité: Ak chcete svoju aplikáciu sprístupniť v službe Google Play v krajinách, ktoré vyberiete, musíte ju zverejniť v produkčnom kanáli. Ak chcete aplikáciu zverejniť v produkčnom kanáli, vyberte ju a zvoľte položky Správa vydania > Vydania aplikácie.
  • Po jej zverejnení v produkčnom kanáli sa sprístupní v ľubovoľnej krajine, ktorá je na svojej stránke Ceny a distribúcia nastavená ako K dispozícii.
Testovanie počas predbežnej registrácie

Predbežnú registráciu môžete používať zároveň s ďalšími funkciami služby Play Console pred zverejnením vrátane testov pred vydaním. Tu je niekoľko dôležitých vecí, ktoré by ste mali vedieť o súčasnom používaní predbežnej registrácie a testov:

 • Kampaň na predbežnú registráciu môžete spustiť vo vybraných krajinách a zároveň uskutočňovať testy pred vydaním v iných krajinách.
 • Ak uskutočňujete otvorené alebo uzatvorené testovanie v krajine, kde chcete sprístupniť aplikáciu alebo hru na predbežnú registráciu, môžete stále prepnúť na predbežnú registráciu. Po prepnutí na predbežnú registráciu v danej krajine:
  • Používatelia, ktorí sa už zapojili do testovania, budú naďalej dostávať aktualizácie zverejnené v príslušnom testovacom kanáli. Ostatným používateľom sa v zázname v obchode zobrazí namiesto tlačidla Inštalovať tlačidlo Predbežne zaregistrovať.
  • Poznámka: Ak ste zapli predbežnú registráciu v krajine, v ktorej ste uskutočňovali otvorené testovanie, používatelia v danej krajine sa už viac nebudú môcť prihlásiť na testovanie prostredníctvom záznamu v obchode, budú sa však môcť naďalej pridať prostredníctvom webovej adresy Aktivovať dostupnej v službe Play Console.
   • Ak chcete získať adresu na prihlásenie pre svoj test, prihláste sa do služby Play Console a potom prejdite na položky Správa vydania > Vydania aplikácie > Otvorený kanál alebo Uzatvorený kanál Správa testerov.
   • Vaša adresa na prihlásenie bude https://play.google.com/store/apps/testing/názov balíčka vašej aplikácie alebo hry
   • Príklad: Ak je názov balíka aplikácie vasa.nova.aplikacia, adresa na prihlásenie bude: https://play.google.com/store/apps/testing/vasa.nova.aplikacia
  • Používatelia, ktorí sa už pridali k testovaniu, sa budú môcť predbežne zaregistrovať až po odinštalovaní aplikácie a odhlásení sa z testovacieho programu aplikácie.
  • Ak ste už zapli predbežnú registráciu v určitej krajine a neskôr sa rozhodnete v danej krajine uskutočniť otvorené alebo uzatvorené testovanie, používatelia, ktorí spĺňajú podmienky a ktorí si aktivovali testovanie, dostanú po zverejnení testu na danom trhu upozornenie predbežnej registrácie so žiadosťou o inštaláciu. Nedostanú ďalšie upozornenie po vydaní aplikácie alebo hry v produkcii. V prípade uzatvorených testov sa používateľom, ktorých ste pozvali a ktorí si aktivovali testovanie, upozornenie odošle.

Vytvorenie odmien za predbežnú registráciu

Prostredníctvom odmien za predbežnú registráciu môžete poskytnúť používateľom spravovaný produkt bezplatne, keď si predbežne zaregistrujú vašu aplikáciu alebo hru. Odmeny za predbežnú registráciu fungujú podobne ako promá. Používatelia však na získanie bezplatnej položky nemusia zadávať promo kód, položku získajú výberom tlačidla Predbežná registrácia v zázname v obchode danej aplikácie.

Odmenu za predbežnú registráciu môžete vytvoriť na celé obdobie kampane predbežnej registrácie danej aplikácie alebo hry. Po vytvorení odmeny za predbežnú registráciu ju môžete upravovať alebo odstrániť. Ako odmeny za predbežnú registráciu môžete ponúknuť iba aktívne spravované produkty, nie odbery alebo neaktívne spravované produkty.

Pred nastavením odmien za predbežnú registráciu by ste mali vedieť nasledovné:

 • Odmenu za predbežnú registráciu musíte nastaviť pred začiatkom kampane predbežnej registrácie aplikácie.
 • Aplikácia musí obsahovať spravované produkty a musí byť schopná implementovať tok uplatňovania odmeny podobne ako podpora promo kódov (podrobnosti nájdete v technických požiadavkách).
 • Namiesto opätovného využívania existujúceho spravovaného produktu musíte vytvoriť spravovaný produkt, ktorý konkrétne použijete ako odmenu za predbežnú registráciu.
Nedoručenie odmien za predbežnú registráciu používateľom môže mať za následok pozastavenie vašej aplikácie v Obchode Play.
Technické a implementačné požiadavky
 • Musíte vytvoriť spravovaný kód SKU produktu v aplikácii (napríklad: položka v aplikácii, špeciálny znak, menový balík), ktorý bude môcť Google Play doručiť predbežne zaregistrovaným používateľom.
 • Pred spustením kampane predbežnej registrácie musí byť spravovaný produkt, ktorý použijete ako odmenu za predbežnú registráciu, aktívny.
 • Podobne ako v prípade prom musí byť vaša aplikácia technicky funkčná aj vtedy, keď chýbajú polia developerPayloadorderId.
 • Keď používatelia získajú nárok na odmenu, musíte ich na to v primeranom čase upozorniť prostredníctvom správ v hre.
  • Poznámka: Technické práce vyžadované na odosielanie správ používateľom môžete dokončiť medzi spustením kampane predbežnej registrácie a úplným uvedením vašej aplikácie na trh.
Nastavenie odmeny za predbežnú registráciu

Pred zapnutím predbežnej registrácie v krajine, kde chcete použiť odmeny za predbežnú registráciu, skontrolujte, či je určitá odmena nastavená. Budete mať istotu, že predbežne zaregistrovaným používateľom budú ich odmeny doručené.

 1. Prihláste sa do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte Prítomnosť v obchode > Produkty v aplikácii > Spravované produkty.
 4. Vyberte kartu Odmena za predbežnú registráciu.
 5. Prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
 6. V časti Podrobnosti spravovaného produktu vytvorte spravovaný produkt, ktorý použijete ako odmenu za predbežnú registráciu, a nastavte ho na možnosť Aktívny.
  • Poznámka: Namiesto použitia existujúceho spravovaného produktu musíte vytvoriť spravovaný produkt, ktorý konkrétne použijete ako odmenu za predbežnú registráciu.
 7. V časti Podrobnosti o odmene vyberte spravovaný produkt, ktorý ste vytvorili ako odmenu za predbežnú registráciu.
 8. Pri pridávaní podrobností o odmene postupujte podľa pokynov.
  • V niektorých krajinách budete pravdepodobne musieť pridať zmluvné podmienky, ako to vyžaduje príslušný zákon.
 9. Kliknite na Uložiť.
Test doručenia odmeny za predbežnú registráciu pred uvedením aplikácie na trh

Keďže odmeny za predbežnú registráciu fungujú podobne ako promá, môžete ich otestovať pomocou rovnakých metód. Ak chcete otestovať doručenie odmeny za predbežnú registráciu, vygenerujte a uplatnite promo kód v službe Play Console pre spravovaný produkt, ktorý používate ako odmenu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?