Naamsbekendheid voor uw apps opbouwen met pre-registratie

Met pre-registratie kunt u spanning en naamsbekendheid voor uw apps en games opbouwen in door u geselecteerde landen voordat u de apps op Google Play publiceert.

Nadat u een app of game beschikbaar heeft gemaakt voor pre-registratie, kunnen gebruikers de winkelvermelding ervan bezoeken voor informatie over uw nieuwe app of game en om zich vooraf te registreren. Als u uw app of game later publiceert, ontvangen alle vooraf geregistreerde gebruikers een pushmelding van Google Play om de app of game te installeren.

Opmerking: Gebruikers die al een testversie van uw app hebben geïnstalleerd, ontvangen geen pushmelding.

Vereisten en richtlijnen

 • Als u pre-registratie wilt gebruiken, moet u naar ten minste één releasetrack in de Play Console een APK hebben geüpload.
  • Opmerking: Uw APK moet de apparaatmanifestbeperkingen bevatten voor uw pre-registratiecampagne en de aanstaande lancering. Gebruikers die voldoen aan de criteria die zijn opgegeven in uw APK, kunnen zich vooraf registreren. Gebruik de APK daarom om te bepalen wie zich vooraf voor uw app kan registreren. U kunt deze criteria zo nodig updaten tijdens de pre-registratiecampagne. Dit heeft geen invloed op gebruikers die zich al vooraf hebben geregistreerd.
 • Als u een app of game beschikbaar maakt voor pre-registratie in een land, moet u de app daar binnen negentig dagen lanceren.
 • U kunt maximaal twee apps of games tegelijk beschikbaar maken voor pre-registratie.
Pre-registratie voorbereiden

Voordat u pre-registratie inschakelt, bereidt u dit het beste tijdig voor:

 • Maak een volledige winkelvermelding voordat u pre-registratie inschakelt, inclusief toevoeging van grafische items en vertaling van uw winkelvermelding in andere talen. Zo is de kans groter dat vooraf geregistreerde gebruikers uw app of game ook daadwerkelijk installeren.
 • Zorg ervoor dat uw app geschikt is voor automatische installatie. Zo kan Play uw app op de lanceringsdag automatisch aanbieden op de apparaten van gebruikers die zich hebben aangemeld voor pre-registratie. Zo maakt u uw app geschikt:
  • Geef aan of uw app advertenties bevat
  • Als uw app of game in-app-producten aanbiedt, zorgt u ervoor dat de huidige versie van uw APK of app-bundel <uses-permission android:name="com.android.vending.BILLING" /> bevat in het app-manifest.
   • Opmerking: Het is afhankelijk van bepaalde voorwaarden of gebruikers de functie voor automatische installatie kunnen gebruiken.*
 • Bereid u erop voor om verkeer naar uw pre-registratielijst te leiden binnen uw promotiekanalen met behulp van deep links op websites van derden, social media, artikelen in de pers, e-mailnieuwsbrieven, enzovoort.
  • Tip: Nadat u pre-registratie heeft ingeschakeld, wordt dit uw pre-registratie-URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=package name of your app or game
  • Voorbeeld: Als de pakketnaam van uw app your.new.app is, ziet de URL voor uw pre-registratievermelding zo uit: https://play.google.com/store/apps/details?id=your.new.app

 • ​Gebruik de officiële pre-registratiebadge van Google Play om uw campagne op externe websites te promoten.

*De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de beschikbaarheid en functionaliteit van automatische installatie:

 • De gebruiker kan automatische installatie alleen gebruiken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • De gebruiker heeft een apparaat met Android M of hoger.
  • De gebruiker gebruikt versie 19.2 of hoger van de Google Play Store.
 • Google-accounts van kinderen jonger dan dertien jaar en beheerde werkaccounts komen niet in aanmerking voor automatische installatie van apps.
 • Apps die groter zijn dan 150 MB, worden alleen gedownload en geïnstalleerd via wifi, ongeacht de installatie-instellingen van de gebruiker.
 • Een app wordt alleen automatisch op een apparaat geïnstalleerd als het batterijniveau van het apparaat hoog genoeg is. 
 • Ook op ongeschikte apparaten ontvangen gebruikers de standaardmelding om pre-registratie te starten. Google Play probeert de app dan automatisch opnieuw te installeren zodra het apparaat aan de vereiste voorwaarden voldoet.
Pre-registratie inschakelen

Als u uw app of game beschikbaar wilt maken voor pre-registratie, selecteert u de landen waar gebruikers zich vooraf mogen registreren. Dit doet u zo:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app of game.
 3. Klik in het linkermenu op Releasebeheer > App-releases.
 4. Klik in het gedeelte 'Pre-registratie' op Beheren.
 5. Selecteer in het gedeelte 'Pre-registratielanden beheren' de optie Pre-registratie naast de landen waar u pre-registratie wilt gebruiken.
 6. Klik op Opslaan.
  • Als uw app al is gepubliceerd, bekijkt u het overzicht van uw selecties en selecteert u Selectie bevestigen.

Nadat u uw selecties heeft bevestigd, ziet u de pre-registratiestatus van elk land. Wanneer uw campagne is goedgekeurd, kunt u per land zien hoe lang de pre-registratiecampagne nog mag duren.

Opmerking: U kunt ook landen toevoegen nadat u uw pre-registratiecampagne heeft gestart. De periode van negentig dagen voor een land begint op het moment dat u pre-registratie voor het eerst in dat land beschikbaar maakt.

Pre-registratie beheren

Als u pre-registratie eenmaal heeft ingeschakeld, ontvangt u een URL van de pre-registratievermelding van uw app of game. Gebruik deze URL om uw campagne te promoten via uw promotiekanalen. Veelgebruikte kanalen die u kunt gebruiken, zijn onder meer deep links op websites van derden, social media, artikelen in de pers en e-mailnieuwsbrieven.

Zo kunt u belangrijke prestatiestatistieken bekijken, zowel tijdens als na uw pre-registratiecampagne:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app of game die u beschikbaar heeft gesteld voor pre-registratie.
 3. Klik op Statistieken.
 4. Klik op Rapport configureren en scroll omlaag naar het gedeelte Pre-registratie.
 5. Vink de selectievakjes aan naast de statistieken die u wilt bekijken.
 6. Klik op Gereed.

U kunt ook overzichtsstatistieken voor pre-registratie bekijken. Selecteer een app en selecteer vervolgens Releasebeheer > App-releases > Pre-registratie > Beheren.

Opmerking: Nadat u met pre-registratie bent begonnen, moet u bijhouden hoeveel tijd uw campagne nog heeft in elk land waar u pre-registratie heeft gestart. Als u uw app of game niet binnen 90 dagen lanceert in een van deze landen, wordt uw pre-registratiecampagne beëindigd in alle landen en kunnen er geen nieuwe pre-registratiecampagnes worden gestart.

Zo kunt u de overzichtsstatistieken voor pre-registratie bekijken en bijhouden hoeveel tijd uw campagne nog heeft in elk land:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app of game die u beschikbaar heeft gesteld voor pre-registratie.
 3. Klik in het linkermenu op Releasebeheer > App-releases.
 4. Klik in het gedeelte Pre-registratie op Beheren.
Uw app of game lanceren vanuit pre-registratie

Als u zover bent om uw game of app te lanceren en de pre-registratiecampagne te beëindigen, kunt u op de volgende manier de landen selecteren waar u uw app of game beschikbaar wilt maken. Nadat u uw app of game heeft gelanceerd, ontvangen gebruikers die zich vooraf hebben geregistreerd, een Play Store-melding dat ze de app of game kunnen downloaden.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app of game die u beschikbaar heeft gesteld voor pre-registratie.
 3. Klik op Aanwezigheid in Google Play Store > Prijzen en distributie.
 4. Klik in het gedeelte Landen op Landen beheren.
 5. Selecteer Beschikbaar naast de landen waar u uw app of game wilt lanceren.
 6. Selecteer Update indienen.
  • Belangrijk: Als u uw app beschikbaar wilt maken op Google Play in de landen die u selecteert, moet u de app of game publiceren naar de productietrack. U kunt publiceren naar de productietrack door uw app te selecteren en vervolgens Releasebeheer > App-releases te selecteren.
  • Nadat uw app of game is gepubliceerd naar de productietrack, komt deze beschikbaar in elk land waarvoor Beschikbaar is ingesteld op de bijbehorende pagina Prijzen en distributie.
Testen tijdens pre-registratie

U kunt pre-registratie op hetzelfde moment gebruiken als andere pre-lanceringsfuncties in de Play Console, zoals pre-lanceringstests. Hier volgen enkele belangrijke zaken die u moet weten over het gebruik van pre-registratie en het tegelijkertijd uitvoeren van tests:

 • U kunt een pre-registratiecampagne laten lopen in door u geselecteerde landen en tegelijkertijd pre-lanceringstests uitvoeren in andere landen.
 • Als u een open of gesloten test uitvoert in een land waarin u uw app of game nu beschikbaar wilt maken voor pre-registratie, kunt u nog steeds overschakelen naar pre-registratie. Nadat u bent overgeschakeld naar pre-registratie in dat land, geldt het volgende:
  • Gebruikers die zich al voor uw test hebben aangemeld, blijven updates ontvangen die u vrijgeeft op hun testtrack. Andere gebruikers zien de knop Vooraf registreren in plaats van de knop Installeren in uw winkelvermelding.
  • Opmerking: Als u pre-registratie inschakelt in een land waar u eerder een open test uitvoerde, kunnen gebruikers in dat land zich niet langer aanmelden voor uw test via uw winkelvermelding, maar kunnen ze zich nog steeds aanmelden via de URL voor aanmelden die beschikbaar is in de Play Console.
   • Als u de URL voor aanmelden voor uw test wilt ontvangen, logt u in bij uw Play Console en gaat u naar Releasebeheer > App-releases > Open track of Gesloten track > Testers beheren.
   • De URL voor aanmelden voor uw test is: https://play.google.com/store/apps/testing/package name of your app or game
   • Voorbeeld: Als de pakketnaam van uw app your.new.app is, ziet de URL voor aanmelden voor uw app er zo uit: https://play.google.com/store/apps/testing/your.new.app.
  • Gebruikers die zich al bij uw tests hebben aangemeld, kunnen zich pas vooraf registreren nadat ze de installatie van het testprogramma voor uw app ongedaan hebben gemaakt en zich bij het programma hebben afgemeld.
  • Als u pre-registratie al heeft ingeschakeld in een land waar u later besluit een open of gesloten test uit te voeren, is het belangrijk om te weten dat als u de test op die markt vrijgeeft, gebruikers die in aanmerking komen voor en zijn aangemeld voor testen, de pre-registratiemelding ontvangen met de vraag de app of game te installeren. Ze ontvangen geen melding meer nadat u uw app of game heeft gelanceerd. Voor gesloten tests ontvangen de gebruikers die u heeft uitgenodigd en die zich hebben aangemeld voor het testen een melding.

Pre-registratiebeloningen maken

Met pre-registratiebeloningen kunt u gebruikers gratis een beheerd product geven nadat ze zich vooraf hebben geregistreerd voor uw app of game. Pre-registratiebeloningen werken op dezelfde manier als promoties. In plaats van een promotiecode te typen om een gratis item te ontvangen, krijgen gebruikers een item nadat ze de knop Pre-registratie in de winkelvermelding van een app hebben geselecteerd.

U kunt één pre-registratiebeloning maken voor de levensduur van de pre-registratiecampagne van een app of game. Nadat u een pre-registratiebeloning heeft gemaakt, kan deze niet meer worden bewerkt of verwijderd. U kunt alleen actieve beheerde producten (geen abonnementen of inactieve beheerde producten) aanbieden als pre-registratiebeloningen.

Voordat u begint met het instellen van pre-registratiebeloningen, moet u het volgende weten:

 • U moet een pre-registratiebeloning instellen voordat u de pre-registratiecampagne van uw app start.
 • Uw app moet beheerde producten bevatten en een proces hebben waarmee gebruikers de beloning kunnen inwisselen. Dit is vergelijkbaar met het ondersteunen van promoties (bekijk de technische vereisten voor meer informatie).
 • In plaats van een bestaand beheerd product opnieuw te gebruiken, moet u een beheerd product maken dat u specifiek gebruikt voor pre-registratiebeloningen.
Als u pre-registratiebeloningen niet levert aan gebruikers, kan uw app worden opgeschort in de Play Store.
Technische en implementatievereisten
 • U moet een SKU voor een beheerd in-app-product (voorbeeld: in-app-item, speciaal personage, valutapakket) maken dat Google Play kan leveren aan gebruikers die zich vooraf registreren.
 • Voordat u uw pre-registratiecampagne start, moet uw beheerde product dat wordt gebruikt voor pre-registratiebeloningen, actief zijn.
 • Net als bij het gebruik van promoties moet uw app er technisch mee kunnen omgaan als developerPayload en orderId niet aanwezig zijn.
 • Als gebruikers een beloning hebben ontvangen, moet u ze binnen een redelijke tijd hiervan op de hoogte stellen via in-game-berichten.
  • Opmerking: U kunt de technische werkzaamheden die nodig zijn om gebruikers berichten te sturen, voltooien tussen het starten van een pre-registratiecampagne en de volledige lancering van uw app.
Een pre-registratiebeloning instellen

Voordat u pre-registratie inschakelt in elk land waar u pre-registratiebeloningen wilt gebruiken, moet u eerst de pre-registratiebeloning instellen om ervoor te zorgen dat vooraf geregistreerde gebruikers hun beloning ontvangen.

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play Store > In-app-producten > Beheerde producten in het menu aan de linkerkant.
 4. Selecteer de kaart Beloning voor pre-registratie.
 5. Bekijk de gebruiksvoorwaarden en ga hiermee akkoord.
 6. Onder 'Beheerde productdetails' maakt u een beheerd product dat u kunt gebruiken als pre-registratiebeloning en stelt u dit in op 'Actief'.
  • Opmerking: In plaats van een bestaand beheerd product te gebruiken, moet u een beheerd product maken dat u specifiek gebruikt voor pre-registratiebeloningen.
 7. Selecteer in het gedeelte 'Beloningsgegevens' het beheerde product dat u heeft gemaakt als pre-registratiebeloning.
 8. Volg de instructies om details over uw beloning toe te voegen.
  • In sommige landen moet u mogelijk algemene voorwaarden toevoegen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
 9. Klik op Opslaan.
De levering van de pre-registratiebeloning testen voordat uw app wordt gelanceerd

Omdat pre-registratiebeloningen vergelijkbaar zijn met promoties, kunt u ze op dezelfde manier testen. Als u de levering van een pre-registratiebeloning wilt testen, genereert u een promotiecode en wisselt u deze in via uw Play Console voor het beheerde product dat u als beloning gebruikt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?