Izgradnja svijesti o aplikacijama pomoću predbilježbi

Predbilježba je način da potaknete iščekivanje aplikacija i igara te svijest o njima u odabranim zemljama prije nego što ih objavite na Google Playu.

Kada postavite predbilježbu za aplikaciju ili igru, korisnici mogu posjetiti vaš unos u trgovini u kojem mogu saznati više informacija i predbilježiti se. Kada zatim objavite svoju aplikaciju ili igru, svi predbilježeni korisnici primit će push obavijest s Google Playa da ih instaliraju.

Zahtjevi i smjernice

 • Za upotrebu predbilježbi morate prenijeti barem jednu verziju izdanja APK-a na Play konzolu.
  • Napomena: APK mora sadržavati manifest s ograničenjima uređaja za kampanju predbilježbe i predstojeće pokretanje. U APK-u odredite korisnike koji se mogu predbilježiti za vašu aplikaciju jer će predbilježba biti omogućena svim korisnicima koji ispunjavaju u njemu navedene kriterije. Ako je potrebno, te kriterije možete ažurirati tijekom kampanje predbilježbe i to neće utjecati na već predbilježene korisnike.
 • Nakon što postavite predbilježbu za aplikaciju u nekoj zemlji, trebate je pokrenuti u toj zemlji u roku od 90 dana.
 • Za predbilježbu mogu biti dostupne dvije aplikacije ili igre istovremeno.
Priprema za predbilježbu

Evo nekoliko stvari koje možete pripremiti unaprijed prije uključivanja predbilježbe:

 • Dovršite unos u trgovini prije uključivanja predbilježbe, uključujući dodavanje grafičkih materijala i prevođenje unosa u trgovini na druge jezike, kako biste povećali vjerojatnost da će predbilježeni korisnici doista instalirati vašu aplikaciju ili igru.
 • Pripremite sve što je potrebno za privlačenje prometa na svoj unos za predbilježbu na svim promotivnim kanalima pomoću dubinskih veza na web-lokacijama treće strane, društvenih medija, članaka u medijima, e-biltena i drugih kanala.
  • Savjet: nakon što uključite predbilježbu, URL unosa za predbilježbu izgledat će ovako: https://play.google.com/store/apps/details?id=naziv paketa aplikacije ili igre
  • Primjer: ako naziv paketa aplikacije glasi moja.nova.aplikacija, URL unosa za predbilježbu izgledat će ovako: https://play.google.com/store/apps/details?id=moja.nova.aplikacija

 • ​Upotrijebite službenu Google Playovu značku za predbilježbu za promociju kampanje na vanjskim web-lokacijama.

Uključivanje predbilježbe

Da biste postavili predbilježbu za aplikaciju ili igru, odaberite zemlje u kojima korisnicima želite omogućiti da se predbilježe. Evo i kako:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju ili igru.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. U odjeljku "Predbilježba" kliknite Upravljanje.
 5. U odjeljku "Upravljanje zemljama za predbilježbu" odaberite Predbilježba pored zemalja u kojima se želite koristiti predbilježbom.
 6. Kliknite Spremi.
  • Ako je vaša aplikacija već objavljena, pregledajte sažetak odabira pa odaberite Potvrdi odabir.

Nakon što potvrdite odabir, vidjet ćete status predbilježbe za svaku zemlju. Nakon odobrenja kampanje možete vidjeti broj preostalih dana za predbilježbu u pojedinoj zemlji.

Napomena: zemlje možete dodati i nakon pokretanja kampanje predbilježbe. Rok od 90 dana za zemlju počinje u trenutku kada prvi put postavite predbilježbu u toj zemlji.

Upravljanje predbilježbama

Nakon što uključite predbilježbu, krenite s promocijom kampanje i pritom postavite URL unosa za predbilježbu za aplikaciju ili igru na sve svoje promotivne kanale. Uobičajeni kanali koje možete upotrijebiti uključuju upotrebu dubinskih veza na web-lokacijama treće strane, društvene medije, članke u medijima i e-biltene.

Za pregled najvažnijih pokazatelja uspješnosti tijekom i nakon kampanje predbilježbe:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju ili igru za koje ste omogućili predbilježbu.
 3. Kliknite Statistika.
 4. Kliknite Konfiguriraj izvješće, a zatim se pomaknite prema dolje do odjeljka "Predbilježba".
 5. Stavite kvačice u okvire pored pokazatelja koje želite pregledati.
 6. Kliknite Gotovo.

Sažetak statistike za predbilježbu možete vidjeti i tako da odaberete aplikaciju, a zatim Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije > Predbilježba > Upravljanje.

Napomena: kad započnete s upotrebom predbilježbe, trebate pratiti preostalo vrijeme trajanja kampanje u svakoj zemlji u kojoj ste pokrenuli predbilježbu. Ako ne objavite aplikaciju u produkciji u roku od 90 dana u bilo kojoj od tih zemalja, kampanja predbilježbe ukinut će se u svim zemljama i nećete moći pokrenuti novu kampanju predbilježbe.

Evo kako možete pregledati sažetak statistike za predbilježbu i pratiti preostalo vrijeme kampanje u svakoj zemlji:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju ili igru za koje ste omogućili predbilježbu.
 3. Na lijevom izborniku kliknite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. U odjeljku "Predbilježba" kliknite Upravljanje.
Pokretanje aplikacije ili igre iz predbilježbe

Kada budete spremni za pokretanje igre ili aplikacije i završetak kampanje predbilježbe, ovako ćete odabrati zemlje u kojima aplikaciju ili igru želite učiniti dostupnom. Nakon što objavite aplikaciju ili igru u produkciji, predbilježeni korisnici primit će obavijest Trgovine Play o tome da su aplikacija ili igra dostupne za preuzimanje.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju ili igru za koju ste omogućili predbilježbu.
 3. Kliknite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija.
 4. U odjeljku "Zemlje" kliknite Upravljaj zemljama.
 5. Pored zemalja u kojima želite pokrenuti aplikaciju ili igru, odaberite Dostupno.
 6. Odaberite Pošalji ažuriranje.
  • Važno: kako bi aplikacija ili igra bile dostupne na Google Playu u zemljama koje odaberete, objavite ih u produkcijskoj verziji. Produkcijsku verziju možete objaviti tako da odaberete aplikaciju, a zatim Upravljanje izdanjem > Izdanja aplikacije.
  • Nakon objavljivanja produkcijske verzije aplikacija ili igra postat će dostupne u svim zemljama koje ste na stranici Cijene i distribucija postavili na "Dostupno".
Testiranje tijekom predbilježbe

Predbilježbu možete upotrebljavati istovremeno s drugim značajkama prije pokretanja na Play konzoli, uključujući testiranje prije pokretanja. Neke važne stvari koje je potrebno znati o istovremenoj upotrebi predbilježbe i testiranja:

 • Kampanju predbilježbe možete voditi u zemljama koje odaberete i istovremeno započeti testiranja prije pokretanja u drugima.
 • Ako provodite otvoreno ili zatvoreno testiranje u zemlji u kojoj sada želite omogućiti predbilježbu za aplikaciju ili igru, možete se prebaciti na predbilježbu. Nakon prelaska na predbilježbu u toj zemlji:
  • Korisnici koji su se već pridružili testiranju nastavit će primati ažuriranja objavljena za verziju koju testiraju. Ostali će korisnici na vašem unosu u trgovini umjesto gumba Instaliraj vidjeti gumb Predbilježite se.
  • Napomena: ako uključite predbilježbu u zemlji u kojoj provodite otvoreno testiranje, korisnici u toj zemlji više se neće moći uključiti u testiranje putem vašeg unosa u trgovini, ali će se i dalje moći pridružiti putem URL-a za uključivanje koji je dostupan na Play konzoli.
   • Da biste dohvatili URL za uključivanje za svoj test, prijavite se na Play konzolu pa otvorite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije > Otvorena verzija ili Zatvorena verzijaUpravljanje testerima.
   • Vaš URL za uključivanje u testiranje bit će: https://play.google.com/store/apps/testing/naziv paketa aplikacije ili igre
   • Primjer: ako naziv paketa aplikacije ili igre glasi moja.nova.aplikacija, URL za uključivanje u testiranje glasit će: https://play.google.com/store/apps/testing/moja.nova.aplikacija
  • Korisnici koji su se već pridružili testiranju neće se moći predbilježiti dok ne deinstaliraju aplikaciju i isključe se iz programa testiranja aplikacije.
  • Ako ste već uključili predbilježbu u zemlji za koju naknadno odlučite da u njoj želite pokrenuti otvoreno ili zatvoreno testiranje, važno je napomenuti da će nakon objavljivanja testiranja na tom tržištu, korisnici koji ispunjavaju uvjete i uključili su se u testiranje primiti obavijest o predbilježbi s upitom za instaliranje. Neće primati daljnje obavijesti nakon što aplikaciju ili igru objavite u produkciji. Što se tiče zatvorenih testiranja, korisnici koje ste pozvali i koji su se uključili u testiranje primit će obavijest.

Izrada nagrada za predbilježbe

Uz nagrade za predbilježbe korisnike možete nagraditi besplatnim upravljanim proizvodom nakon što se predbilježe za vašu aplikaciju ili igru. Nagrade za predbilježbe funkcioniraju slično kao promocije, jedino što korisnici ne trebaju unijeti promotivni kôd da bi dobili besplatnu stavku, već je dobivaju nakon što odaberu gumb Predbilježba na unosu aplikacije u trgovini.

U okviru kampanje za predbilježbu za aplikaciju ili igru možete izraditi jednu nagradu koja će se primjenjivati tijekom cijelog trajanja kampanje. Nakon što izradite nagradu za predbilježbu, više je ne možete urediti ni izbrisati. Kao nagradu za predbilježbu ne možete ponuditi pretplate ili neaktivne upravljane proizvode, već samo aktivne upravljane proizvode.

Nekoliko važnih napomena koje trebate uzeti u obzir prije početka postavljanja nagrade za predbilježbu:

 • Nagradu za predbilježbu trebate postaviti prije početka kampanje za predbilježbu za aplikaciju.
 • Aplikacija mora imati upravljane proizvode i mogućnost implementacije tijeka za iskorištavanje nagrade, slično podršci za promotivne kodove (pogledajte pojedinosti u tehničkim zahtjevima).
 • Ne možete ponovo upotrijebiti postojeći upravljani proizvod, već morate izraditi zaseban upravljani proizvod koji ćete upotrebljavati kao nagradu za predbilježbu.
Neisporuka nagrada za predbilježbe može dovesti do obustave vaše aplikacije u Trgovini Play.
Tehnički zahtjevi i zahtjevi za implementaciju
 • Morate izraditi kôd artikla za upravljani proizvod ponuđen putem aplikacije (to primjerice mogu biti stavka u aplikaciji, poseban lik ili paket valute) koji Google Play može isporučiti korisnicima koji se predbilježe.
 • Upravljani proizvod koji će se upotrebljavati kao nagrada za predbilježbu morate aktivirati prije pokretanja kampanje za predbilježbu.
 • Slično kao i kod promocija, aplikacija mora imati tehnička rješenja za situacije kad developerPayload i orderId nisu prisutni.
 • Korisnike morate obavijestiti o primitku nagrade u razumnom roku pomoću slanja poruka putem igre.
  • Napomena: tehničke radnje potrebne za slanje poruka korisnicima možete dovršiti između pokretanja kampanje predbilježbe i potpunog pokretanja aplikacije.
Postavljanje nagrade za predbilježbe

Prije uključivanja predbilježbe u bilo kojoj zemlji u kojoj želite upotrebljavati nagrade za predbilježbe, prvo morate postaviti nagradu kako bi je predbilježeni korisnici mogli dobiti.

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Prisutnost u trgovini > Proizvodi ponuđeni putem aplikacije > Upravljani proizvodi.
 4. Odaberite karticu Nagrada za predbilježbu.
 5. Pregledajte i prihvatite Uvjete upotrebe usluge.
 6. U odjeljku "Pojedinosti o upravljanom proizvodu" izradite upravljani proizvod koji ćete upotrebljavati kao nagradu za predbilježbu i postavite ga na "Aktivno".
  • Napomena: ne možete upotrijebiti postojeći upravljani proizvod, već morate izraditi zaseban upravljani proizvod koji ćete upotrebljavati kao nagradu za predbilježbu.
 7. U odjeljku "Pojedinosti o nagradi" odaberite upravljani proizvod koji ste izradili za nagradu za predbilježbu.
 8. Slijedite upute za dodavanje pojedinosti o nagradi.
  • U nekim zemljama ćete možda trebati dodati uvjete i odredbe ako to zahtijevaju primjenjivi zakoni.
 9. Kliknite Spremi.
Testiranje isporuke nagrade za predbilježbu prije pokretanja aplikacije

S obzirom na njihovu sličnost, nagradu za predbilježbu možete testirati istim metodama kao i promocije. Da biste testirali isporuku nagrade za predbilježbu, generirajte i iskoristite promotivni kôd na Play konzoli za upravljani proizvod koji upotrebljavate kao nagradu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?