SMS veya Arama Kaydı izin gruplarını kullanma

Google Play, SMS veya Arama Kaydı izin grupları dahil olmak üzere yüksek riskli ya da hassas izinlerin kullanımını kısıtlıyor. 

Uygulamanız, Arama Kaydı veya SMS izinlerine erişim gerektirmiyorsa bu izinleri uygulamanızın manifest dosyasından kaldırmanız gerekir. Politikaya uygun alternatiflerin uygulanması hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Uygulamanızın kabul edilebilir kullanım ile ilgili politika gereksinimlerini karşıladığını veya istisna olarak tutulmaya uygun olduğunu düşünüyorsanız Arama Kaydı veya SMS izinlerini doğrudan Play Console üzerinden bildirmeniz gerekir.

Politika gereksinimlerini karşılamayan veya Beyan Formu gönderilmeyen uygulamalar Google Play'den kaldırılabilir.

Bu izinlere ne zaman erişmeniz gerekir?

Arama Kaydı veya SMS izinlerine yalnızca uygulamanız izin verilen kullanımlar kategorisindeyse ve yalnızca uygulamanızın temel işlevlerini etkinleştirmek amacıyla erişmeniz gerekir. 

Temel işlev, uygulamanın asıl amacı olarak tanımlanır. Bu, temel özelliklerden oluşan bir grup da olabilir. Ancak tüm bu özelliklerin uygulamanın açıklamasında belirgin bir şekilde belgelenmesi ve tanıtılması gerekir. Temel özellikleri olmadan uygulama "çalışmaz" veya kullanışlı olmaz. 

Tümünü Daralt Tümünü Genişlet

SMS ve Arama Kaydına Erişim İzinlerinin izin verilen kullanım alanları

SMS veya Arama Kaydı izinlerine erişmek isteyen uygulamalar için amaçlanan ve izin verilen kullanımlar, varsayılan SMS, varsayılan telefon veya Asistan işleyici özelliklerini içerir.

Uygulamaların, kullanıcıların yukarıdaki izinlerden herhangi birini kabul etmesini isteyebilmeleri için etkin bir şekilde varsayılan SMS, Telefon veya Asistan işleyici olarak kayıtlı olmaları ve varsayılan işleyici durumundan çıktıklarında hemen iznin kullanımını durdurmaları gerekir. 

Kullanım

Uygun izinler*

Varsayılan SMS işleyici (ve varsayılan işleyiciyken başka herhangi bir temel işlev kullanımı)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Varsayılan Telefon işleyici (ve varsayılan işleyiciyken başka herhangi bir temel işlev kullanımı)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Varsayılan Asistan işleyici (ve varsayılan işleyiciyken başka herhangi bir temel işlev kullanımı)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Google Play incelemesine ve onayına tabidir.

İstisnalar

Google Play, şu durumlarda Varsayılan SMS, Telefon veya Asistan işleyici olmayan uygulamalara geçici bir istisna sağlayabilir:

 • İznin kullanımı, aşağıda listelenen temel uygulama işlevselliğini etkinleştirir ve
 • Temel işlevselliği sağlamak için o sırada başka alternatif bir yöntem yoktur

Kullanım

Uygun izinler1

Telefon araması üzerinden hesap doğrulama

Cihaz, telefon araması iletilerek doğrulanabilir; gelen telefon araması, arama kaydında numara doğrulanarak onaylanır

READ_CALL_LOG

SMS karşıtı kimlik avı ("smishing")

Bu kullanım alanını uygulamaya yeterli olabilmeniz için analiz raporlarında, karşılaştırmalı test sonuçlarında, sektörel yayınlarda ve diğer güvenilir bilgi kaynaklarında belirtildiği şekilde kullanıcıların iyi bir şekilde korunduğunu gösteren bir izleme kaydınızın olmadı gerekir.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Kullanıcılar için yedekleme ve geri yükleme

Kullanıcı içeriği yedekleme, geri yükleme ve bulutta depolama

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Arayan Kimliği, spam algılama ve/veya spam engelleme

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

SMS veya çağrı gönderip almayı sağlayan, Bağlı cihazlarla kullanılan tamamlayıcı uygulamalar

Kullanıcının mobil cihazı bağlı bir cihaza (ör. akıllı saat, otomotiv, akıllı ev cihazı vb.) bağlamasını ve hem kısa mesaj gönderip almasını hem de telefon araması yapıp almasını sağlayan uygulamalar

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Cihazlar arası senkronizasyon veya SMS ya da arama aktarma

Kullanıcının kısa mesajları ve telefon aramalarını farklı cihazlarda (ör. telefon ile dizüstü bilgisayar arasında) senkronize etmesini sağlayan uygulamalar

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Cihaz otomasyonu

Kullanıcının, işletim sisteminin çeşitli alanlarındaki tekrarlayan işlemleri otomatik hale getirmesini sağlayan uygulamalar (kullanıcı tarafından belirlenen bir veya daha fazla koşula (tetikleyici) göre)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Kurumsal arşiv, kurumsal CRM ve/veya kurumsal cihaz yönetimi

Kurumsal varlıklar için çalışanlarına yönelik cihaz yönetimi; erişim için kurumsal giriş gereklidir

* Kurumsal CRM kullanımı için: yalnızca * ile işaretlenmiş izinlere izin verilir

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Araçtayken eller serbest kullanım veya yansıtmalı ekran

Özellikle kullanıcının cihazlarla fiziksel etkileşiminin kısıtlı olduğu durumlarda, sürüş/mobilite (ör. navigasyon) gibi temel işlevlerle doğrudan alakalı uygulamalar

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

SMS göndermek için fiziksel güvenlik / acil durum uyarıları

Acil durumlarda SMS uyarıları gönderen uygulamalar

SEND_SMS

Proxy aramaları 

Kullanıcıların telefonla arama yapmalarını/kısa mesaj göndermelerini sağlamak için aracı numara sağlayan uygulamalar

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

SMS Hücre Yayını

Müşteriyle iletişimlerinde Hücre Yayını mesajlaşmasını kullanan uygulamalar

RECEIVE_SMS

SMS tabanlı finansal işlemler ve para yönetimi

ör. Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI), finansal işlemler için doğrulama, bütçe izleme ve yönetme

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Varsayılan numara çevirici uygulamada çağrı geçmişine yazabilir ve geçmişi görüntüleyebilirsiniz

Bir kullanıcının çeviricisindeki çağrı geçmişini gösteren uygulamalar

WRITE_CALL_LOG


1 Google Play incelemesine ve onayına tabidir.

Not: Operatör ve OEM hizmetlerine yönelik uygulamalar yukarıdaki kullanım durumları için izin erişimi isteğinde bulunabilir (erişim gerektiren önemli hizmetlere ek olarak).

Politika İstisnası

SMS/Arama Kaydı izinleri olan eski APK'larınız varsa ve artık bu APK'larda kod değişikliği yapamıyorsanız, politika istisnası için başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu istisnadan yararlanabilmek için aşağıdaki şartların TÜMÜNÜ yerine getirmeniz gerekir:

 • İstisnadan yararlanmasını istediğiniz APK'ları beyan etmeniz gerekir.

 • İstisna isteğinde bulunan APK'ların 1 Ocak 2019 tarihinden önce yayınlanmış olması gerekir.

 • Android Oreo (API Seviyesi 26) veya sonraki sürümlerin kullanıcılarına sunulan alternatif APK'larınızın olması ve bu APK'ların da SMS/Arama Kaydı politikasıyla uyumlu olması gerekir

 • İstisna isteğinde bulunan APK'lar, toplam yükleme tabanınızın çok küçük bir yüzdesini (%10'dan küçük olmalıdır) temsil etmelidir

Google Play, isteği inceleyecek ve durum bazında değerlendirerek istisna sağlayacaktır. Alternatif olarak, SMS/Arama Kaydı izin politikasına uymak için, ihlalde bulunan APK'ları yayından kaldırmayı seçebilirsiniz.
Geçersiz kullanımlar

Uygulamalar daha emniyetli ve daha güvenli bir alternatifin mevcut olduğu veya verileri açıkta bırakma riskinin erişimi haklı çıkarmayacağı bazı durumlarda hassas kullanıcı verilerine erişmek isteyebilir. 

Aşağıda, SMS ve Arama Kaydı izinleriyle ilişkili hassas kullanıcı verilerine erişime izin verilmeyen yaygın kullanım alanlarının bir listesi bulunmaktadır: 

 • SMS ile hesap doğrulama (aşağıda Alternatifler konusuna bakın)
 • İçerik paylaşımı veya davetler (aşağıda Alternatifler konusuna bakın)
 • Kişi önceliği, yakın ilgi alanı profilleri veya sosyal grafikler
 • Arama kaydedici

 • Cihaz performansı yükseltici, alan veya veri yönetimi

 • Aile veya cihaz bulucu

 • Akıllı veya tahmine dayalı klavye

 • Duvar kağıdı, başlatıcı ve diğer araçlarda görünen SMS veya çağrılar

 • SMS çevirisi

 • Metin okuma, konuşmayı/sesi metne dönüştürme [varsayılan işleyici veya uygun istisna değilken]

 • SMS ve Kişi yönetimi [varsayılan işleyici veya uygun istisna değilken]

 • SMS veya Telefon Bildirimi Geliştirme ve Uyarıları [varsayılan işleyici değilken]

Not: Bu, kapsamlı bir liste değildir.

Yaygın kullanımlara alternatifler

Kullanım

Alternatifler

SMS OTP ve hesap doğrulama

SMS Retriever API'si ile SMS'e dayalı kullanıcı doğrulamasını uygulamanızda otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kullanıcının doğrulama kodlarını manuel olarak yazması gerekmez ve hiçbir ek uygulama izni gerektirmez.

SMS Retriever API'si uygulamanız için bir seçenek değilse kullanıcılar, doğrulama kodunu manuel olarak da girebilir.

Kısa mesaj başlatma

SMS Amacı ile uygulamalarınız bir SMS veya MMS kısa mesajı başlatabilir.

İçerik paylaşma

Paylaşım Amacı ile uygulamanız kullanıcıların içerik paylaşmalarına veya desteklenen uygulamalar aracılığıyla hassas uygulama izinleri gerektirmeden davetiyeler gönderebilmelerine olanak sağlar.

Telefon araması başlatma

Çevirme Arayüzü ile uygulamanız bir telefon numarası belirtebilir ve telefon uygulamasını açabilir. Kullanıcı daha sonra telefon görüşmesini açıkça başlatabilir.

Çevirme Amaçlaması CALL_PHONE iznini gerektirmez.

 

Önemli: Uygulamanızın bu sınırlı izinleri kullanımı değişirse formu güncellenmiş ve doğru bilgilerle tekrar göndermeniz gerekir. Bu izinlerin aldatıcı ve beyan edilmeyen kullanımları, uygulamanızın askıya alınmasına ve/veya geliştirici hesabınızın feshedilmesine neden olabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?