การใช้กลุ่มสิทธิ์การใช้งาน SMS หรือประวัติการโทร

Google Play จำกัดการใช้สิทธิ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความละเอียดอ่อน รวมถึงกลุ่มสิทธิ์ในการเข้าถึง SMS หรือประวัติการโทร

หากแอปของคุณไม่จำเป็นต้องเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานประวัติการโทรหรือ SMS คุณต้องนำสิทธิ์เหล่านี้ออกจากไฟล์ Manifest ของแอป นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอื่นๆ ที่เป็นไปตามนโยบายแสดงไว้ด้านล่างด้วย

หากคุณเชื่อว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น คุณควรประกาศสิทธิ์การใช้งานประวัติการโทรหรือ SMS โดยตรงผ่าน Play Console

แอปที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายหรือไม่ส่งแบบฟอร์มประกาศสิทธิ์อาจถูกนำออกจาก Google Play

คุณเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้เมื่อใด

คุณควรเข้าถึงสิทธิ์การใช้งานประวัติการโทรหรือ SMS เฉพาะเมื่อแอปอยู่ในขอบเขตของการใช้งานที่ได้รับอนุญาตและเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันหลักที่สำคัญของแอปเท่านั้น

ฟังก์ชันการทำงานหลักเป็นเป้าหมายหลักของแอปในการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าว โดยจะประกอบด้วยชุดฟีเจอร์หลักซึ่งต้องระบุและโปรโมตให้ครบถ้วนในคำอธิบายของแอปอย่างเด่นชัดที่สุด หากไม่มีฟีเจอร์หลัก แอปจะ "เสีย" หรือแสดงผลเป็นใช้งานไม่ได้

ยุบทั้งหมด ขยายทั้งหมด

การใช้งานที่ได้รับอนุญาตของสิทธิ์การใช้งาน SMS และประวัติการโทร

สำหรับแอปที่ขอเข้าถึงสิทธิ์การใช้งาน SMS หรือประวัติการโทร การใช้งานตามที่กำหนดไว้และการใช้งานที่ได้รับอนุญาตรวมถึงความสามารถในการจัดการ SMS, โทรศัพท์ หรือ Assistant เริ่มต้นด้วย

แอปต้องลงทะเบียนเป็นเครื่องจัดการ SMS, โทรศัพท์ หรือ Assistant เริ่มต้นอยู่ในขณะนั้นก่อนที่จะแจ้งผู้ใช้ให้ยอมรับสิทธิ์ใดๆ ในข้างต้นและต้องหยุดการใช้สิทธิ์ทันทีเมื่อแอปไม่ได้เป็นเครื่องจัดการเริ่มต้นแล้ว

การใช้งาน

สิทธิ์ที่ทำได้*

เครื่องจัดการ SMS เริ่มต้น (และการใช้งานฟังก์ชันหลักอื่นๆ ในเครื่องจัดการเริ่มต้น)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

เครื่องจัดการโทรศัพท์เริ่มต้น (และการใช้งานฟังก์ชันหลักอื่นๆ ในเครื่องจัดการเริ่มต้น)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

เครื่องจัดการ Assistant เริ่มต้น (และการใช้งานฟังก์ชันหลักอื่นๆ ในเครื่องจัดการเริ่มต้น)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและการอนุมัติของ Google Play

ข้อยกเว้น

Google Play อาจยกเว้นแอปที่ไม่ใช่เครื่องจัดการ SMS, โทรศัพท์ หรือ Assistant เริ่มต้นเป็นการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้

 • การใช้สิทธิ์ส่งผลให้ใช้งานฟังก์ชันหลักของแอปได้ตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง และ
 • ขณะนี้ยังไม่มีวิธีอื่นที่ทำให้ผู้ใช้ใช้งานฟังก์ชันหลักได้

การใช้งาน

สิทธิ์ที่ทำได้1

การยืนยันบัญชีผ่านการโทร

อาจมีการยืนยันอุปกรณ์โดยการโทร และจะยืนยันการตอบรับการโทรด้วยการตรวจสอบหมายเลขในประวัติการโทร

READ_CALL_LOG

Anti-SMS ฟิชชิง ("สมิชชิง")

คุณต้องมีประวัติการปกป้องที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ โดยแสดงอยู่ในรายงานของนักวิเคราะห์ ผลทดสอบการเปรียบเทียบ สื่อตีพิมพ์ในอุตสาหกรรม และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ Use Case นี้

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

การสำรองและกู้คืนข้อมูลสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลสำรองเนื้อหาของผู้ใช้ การกู้คืน และพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

หมายเลขผู้โทร การตรวจหาสแปม และ/หรือการบล็อกสแปม

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

แอปที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่อนุญาตให้รับและส่ง SMS หรือการโทรได้

แอปที่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น สมาร์ทวอทช์ ยานยนต์ อุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ ฯลฯ) และรับ/ส่ง SMS และการโทรได้

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

การซิงค์ข้อมูลหรือการโอน SMS หรือการโทรข้ามอุปกรณ์

แอปที่ให้ผู้ใช้ซิงค์ข้อความและการโทรได้ในอุปกรณ์หลายเครื่อง (เช่น ระหว่างโทรศัพท์และแล็ปท็อป)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

ระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์

แอปที่ให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่างๆ ซ้ำได้โดยอัตโนมัติในหลายพื้นที่ของระบบปฏิบัติการ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข (ทริกเกอร์) อย่างน้อย 1 ข้อที่ตั้งไว้โดยผู้ใช้

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

ที่เก็บถาวรขององค์กร, CRM ขององค์กร และ/หรือการจัดการอุปกรณ์ขององค์กร

การจัดการอุปกรณ์ให้กับพนักงานขององค์กร ต้องเข้าสู่ระบบในฐานะองค์กรจึงจะเข้าถึงได้

* สำหรับการใช้งาน CRM ขององค์กร: อนุญาตเฉพาะสิทธิ์ที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีในรถยนต์และฉายภาพขึ้นหน้าจอ

แอปที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฟังก์ชันหลักของการขับรถหรือการเคลื่อนที่ (เช่น การนำทาง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การโต้ตอบทางกายภาพของผู้ใช้กับอุปกรณ์มีจำกัด

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

ความปลอดภัยทางกายภาพ / การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพื่อส่ง SMS

แอปที่ส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

SEND_SMS

การโทรพร็อกซี

แอปที่มีหมายเลขกลางเพื่อเปิดใช้การโทร/การส่ง SMS ของผู้ใช้

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

การส่งข้อมูลเตือนภัยทางมือถือ (CB) ในรูปแบบ SMS

แอปที่ใช้การส่งข้อมูลเตือนภัยทางมือถือ (CB) สำหรับการสื่อสารกับลูกค้า

RECEIVE_SMS

ธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ SMS และการบริหารจัดการเงิน

เช่น Unified Payment Interface (UPI) การตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน การติดตามและจัดการงบประมาณ

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

เขียนและแสดงประวัติการโทรในแอปโทรศัพท์เริ่มต้น

แอปที่บันทึกประวัติการโทรในโทรศัพท์ของผู้ใช้

WRITE_CALL_LOG


1 ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและการอนุมัติของ Google Play

หมายเหตุ: นอกจากบริการสำคัญที่ต้องการสิทธิ์เข้าถึงแล้ว แอปสำหรับผู้ให้บริการและบริการ OEM อาจขอสิทธิ์เข้าถึงสำหรับ Use Case ข้างต้น

ข้อยกเว้นของนโยบาย

หากคุณมี APK เก่าที่มีสิทธิ์การใช้งาน SMS หรือประวัติการโทรและคุณทำการเปลี่ยนแปลงรหัสกับ APK เหล่านี้ไม่ได้อีกต่อไป คุณอาจสมัครขอรับข้อยกเว้นนโยบายได้

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อให้มีสิทธิ์รับข้อยกเว้น

 • คุณต้องประกาศ APK ที่เจาะจงซึ่งต้องการรับข้อยกเว้น

 • APK ที่ขอรับข้อยกเว้นจะต้องเผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2019

 • คุณต้องมี APK ทางเลือกที่แสดงต่อผู้ใช้ใน Android Oreo (API ระดับ 26) ขึ้นไป และ APK ทางเลือกเหล่านี้ต้องเป็นไปตามนโยบาย SMS หรือประวัติการโทร

 • APK ที่ขอรับข้อยกเว้นจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก (ไม่เกินเลขหลักเดียวที่มีค่าต่ำ) จากฐานการติดตั้งทั้งหมดของคุณ

Google Play จะตรวจสอบคำขอและให้สิทธิ์รับข้อยกเว้นแยกเป็นกรณี หรือคุณอาจเลือกไม่เผยแพร่ APK ที่ละเมิดเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิ์ในการเข้าถึง SMS หรือประวัติการโทร
การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ในบางกรณี แอปอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าได้ หรือมีโอกาสเสี่ยงที่ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยเมื่อแอปเข้าถึง

ด้านล่างนี้เป็นรายการ Use Case ที่พบบ่อยซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ใช้และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์การใช้งาน SMS และประวัติการโทร

 • การยืนยันบัญชีผ่าน SMS (ดูทางเลือกอื่นด้านล่าง)
 • การแชร์เนื้อหาหรือคำเชิญ (ดูทางเลือกอื่นด้านล่าง)
 • การจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อ โปรไฟล์ผู้สนใจ หรือกราฟสื่อสังคม
 • โปรแกรมบันทึกการโทร

 • การจัดการตัวเร่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ พื้นที่ หรือข้อมูล

 • ตัวระบุตำแหน่งของครอบครัวหรืออุปกรณ์

 • แป้นพิมพ์อัจฉริยะหรือแบบมีฟีเจอร์คาดเดาคำ

 • SMS หรือการโทรที่ปรากฏในวอลเปเปอร์, Launcher และเครื่องมืออื่นๆ

 • การแปล SMS

 • ข้อความเป็นเสียง คำพูด/เสียงเป็นข้อความ [เมื่อไม่ใช่เครื่องจัดการเริ่มต้นหรือข้อยกเว้นที่มีสิทธิ์]

 • การจัดการ SMS และรายชื่อติดต่อ [เมื่อไม่ใช่เครื่องจัดการเริ่มต้นหรือข้อยกเว้นที่มีสิทธิ์]

 • การแจ้งเตือนและการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนทาง SMS หรือโทรศัพท์ [เมื่อไม่ใช่เครื่องจัดการเริ่มต้น]

หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลครบถ้วน

ทางเลือกอื่นสำหรับการใช้งานที่พบบ่อย

การใช้งาน

ทางเลือก

SMS OTP และการยืนยันบัญชี

SMS Retriever API ช่วยให้คุณยืนยันผู้ใช้ในแอปทาง SMS ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกำหนดให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสยืนยันด้วยตนเองและไม่ต้องใช้สิทธิ์ของแอปแบบพิเศษ

หากแอปไม่มีตัวเลือก SMS Retriever API ผู้ใช้กรอกรหัสยืนยันด้วยตนเองได้

เริ่มส่ง SMS

เมื่อใช้ SMS Intent แอปจะเริ่มส่ง SMS หรือ MMS ได้

แชร์เนื้อหา

เมื่อใช้ Share Intent แอปจะอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์เนื้อหาหรือส่งคำเชิญผ่านทางแอปต่างๆ ที่รองรับได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์ของแอปที่มีความละเอียดอ่อน

เริ่มโทรออก

เมื่อใช้ Dial Intent แอปจะระบุหมายเลขโทรศัพท์และเปิดแอปโทรศัพท์ จากนั้น ผู้ใช้จะเริ่มโทรออกได้โดยตรง

Dial Intent ไม่ต้องใช้สิทธิ์ CALL_PHONE

 

สำคัญ: หากแอปมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ที่จำกัดเหล่านี้ คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มอีกครั้งโดยกรอกข้อมูลที่อัปเดตและถูกต้อง การใช้สิทธิ์เหล่านี้โดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้โดยไม่ได้ประกาศให้ทราบอาจส่งผลให้แอปถูกระงับและ/หรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณถูกยุติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร