Gebruik van rechtengroepen van het type Sms of Gesprekslijst

Google Play beperkt het gebruik van riskante of gevoelige rechten, waaronder de rechtengroepen Sms of Gesprekslijst

Als uw app geen toegang vereist tot rechten van het type Gesprekslijst of Sms, moet u deze rechten verwijderen uit het manifest van uw app. U vindt hieronder ook details over alternatieve implementatie in overeenstemming met het beleid. 

Als u denkt dat uw app voldoet aan de beleidsvereisten voor acceptabel gebruik of dat de app in aanmerking komt voor een uitzondering, moet u rechtstreeks via de Play Console eventuele rechten van het type Gesprekslijst of Sms declareren.

Apps die niet voldoen aan de beleidsvereisten of waarvoor geen declaratieformulier wordt ingediend, kunnen van Google Play worden verwijderd.

Wanneer moet u deze rechten gebruiken?

Gebruik rechten van het type Sms of Gesprekslijst alleen als uw app binnen het toegestane gebruik valt en alleen om de essentiële kernfunctionaliteit van uw app in te schakelen. 

De kernfunctionaliteit is het belangrijkste doel van de app. Dit kan bestaan uit een reeks kernfuncties die alle duidelijk moeten worden beschreven en gepromoot in de beschrijving van de app. Zonder de kernfunctie(s) is de app 'defect' of wordt deze onbruikbaar. 

Alles samenvouwen Alles uitvouwen

Toegestaan gebruik van rechten van het type Sms en Gesprekslijst

Voor apps waarvoor toegang tot rechten van het type Sms of Gesprekslijst wordt gevraagd, omvatten de beoogde en toegestane toepassingen de mogelijkheid om een standaard sms-, standaard telefoon- of Assistent-handler te zijn.

Apps moeten actief worden geregistreerd als standaard sms-, telefoon- of Assistent-handler voordat gebruikers wordt gevraagd een van de bovenstaande rechten te accepteren. De apps moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de rechten als ze niet langer de standaardhandler zijn. 

Gebruik

Rechten die in aanmerking komen*

Standaard sms-handler (en elk ander gebruik van de kernfunctionaliteit met standaardhandler)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

Standaard telefoonhandler (en elk ander gebruik van de kernfunctionaliteit met standaardhandler)

SEND_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Standaard Assistent-handler (en elk ander gebruik van de kernfunctionaliteit met standaardhandler)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG


* Moet worden beoordeeld en goedgekeurd door Google Play.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen maakt Google Play mogelijk een tijdelijke uitzondering voor apps die geen standaard sms-, telefoon- of Assistent-handlers zijn:

 • Als het recht wordt gebruikt, kan de hieronder vermelde kernfunctionaliteit van de app worden geleverd.
 • Er is momenteel geen andere methode om de kernfunctionaliteit te leveren.

Gebruik

Rechten die in aanmerking komen1

Accountverificatie via telefoongesprek

Het apparaat kan worden geverifieerd door een telefoongesprek te verzenden. De ontvangst van het telefoongesprek wordt bevestigd door het nummer in de gesprekslijst te verifiëren

READ_CALL_LOG

Anti-sms-phishing ('smishing')

U moet een aanzienlijke reputatie hebben op het gebied van gebruikersbeveiliging, zoals aangetoond door rapporten van analisten, benchmarktestresultaten, branchepublicaties en andere betrouwbare informatiebronnen, om in aanmerking te komen voor implementatie van deze toepassing.

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

Back-up maken en terugzetten voor gebruikers

Back-up en herstel van gebruikerscontent en cloudopslag

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Beller-ID, spamdetectie en/of spam blokkeren

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS,

READ_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Bijbehorende apps voor verbonden apparaten waarmee u sms-berichten en telefoongesprekken kunt verzenden en ontvangen

Apps waarmee de gebruiker een mobiel apparaat kan verbinden met een gekoppeld apparaat (zoals een smartwatch, auto, smarthome-apparaat, enz.) en sms-berichten en telefoongesprekken kan verzenden/ontvangen

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Synchronisatie tussen verschillende apparaten of overdracht van sms-berichten of gesprekken

Apps waarmee de gebruiker sms-berichten en telefoongesprekken via meerdere apparaten kan synchroniseren (bijvoorbeeld tussen telefoon en laptop)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

READ_CALL_LOG

Apparaatautomatisering

Apps waarmee de gebruiker herhalende acties in meerdere delen van het besturingssysteem kan automatiseren, op basis van een of meerdere door de gebruiker ingestelde voorwaarden (triggers)

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS, WRITE_SMS

 

READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS

Bedrijfsarchief, zakelijk CRM en/of zakelijk apparaatbeheer

Apparaatbeheer voor bedrijfsentiteiten voor hun werknemers; inloggen met bedrijfsgegevens vereist voor toegang

* Voor zakelijk CRM-gebruik: alleen rechten die met * zijn gemarkeerd, zijn toegestaan

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

READ_CALL_LOG*, PROCESS_OUTGOING_CALLS*, WRITE_CALL_LOG

Handsfree gebruik of geprojecteerd display in voertuig

Apps die rechtstreeks verband houden met kernfunctionaliteit van rijden/mobiliteit (zoals navigatie), vooral in situaties waarin de fysieke interactie van de gebruiker met een apparaat beperkt is

RECEIVE_SMS, SEND_SMS,

RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH, WRITE_SMS

PROCESS_OUTGOING_CALLS, WRITE_CALL_LOG, READ_CALL_LOG

Apps voor fysieke veiligheid/noodmeldingen via sms

Apps die sms-meldingen verzenden bij noodsituaties

SEND_SMS

Proxy-gesprekken 

Apps die een tussennummer verstrekken om gesprekken/sms-berichten van gebruikers mogelijk te maken

PROCESS_OUTGOING_CALLS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG

Cell broadcast-sms

Apps die gebruikmaken van cell broadcast-berichten voor communicatie met klanten

RECEIVE_SMS

Op sms gebaseerde financiële transacties en geldbeheer

bijvoorbeeld Unified Payment Interface (UPI), verificaties voor financiële transacties, budget bijhouden en beheren

READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, SEND_SMS

Gespreksgeschiedenis in de standaard dialer-app schrijven en weergeven

Apps die gespreksgeschiedenis vastleggen in de dialer van een gebruiker

WRITE_CALL_LOG


1 Moet worden beoordeeld en goedgekeurd door Google Play.

Opmerking: Voor apps van providers en OEM-services kan toegang tot rechten worden gevraagd voor de bovenstaande gebruikssituaties. Daarnaast is toegang voor kritieke services vereist.

Beleidsuitzondering

Als u oude APK's met rechten van het type Sms of Gesprekslijst heeft en u geen codewijzigingen meer kunt aanbrengen in deze APK's, kunt u een beleidsuitzondering aanvragen.

U moet aan ALLE onderstaande vereisten voldoen om voor deze uitzondering in aanmerking te komen:

 • U moet de specifieke APK('s) declareren waarvoor u een uitzondering wilt.

 • De APK's waarvoor u een uitzondering aanvraagt, moeten vóór 1 januari 2019 zijn gepubliceerd.

 • U moet alternatieve APK's hebben die worden weergegeven aan gebruikers op Android Oreo (API-niveau 26) of hoger en deze moeten voldoen aan het beleid voor Sms/Gesprekslijst.

 • De APK's waarvoor u een uitzondering aanvraagt, moeten een zeer klein percentage (in de lage enkele cijfers) van uw totale installatiebasis vertegenwoordigen.

Google Play beoordeelt uw aanvraag en bekijkt per geval of er een uitzondering wordt verleend. U kunt er ook voor kiezen om de publicatie van de overtredende APK's ongedaan te maken om te voldoen aan het rechtenbeleid voor Sms/Gesprekslijst.
Ongeldige toepassingen

In sommige gevallen willen apps toegang hebben tot gevoelige gebruikersgegevens voor doeleinden waarvoor een veiliger alternatief bestaat, of waar het risico op openbaarmaking van de gegevens te groot is om toegang te rechtvaardigen. 

Hieronder vindt u een lijst met veelvoorkomende toepassingen waarbij toegang tot gevoelige gebruikersgegevens die zijn gekoppeld aan rechten van het type Sms of Gesprekslijst, niet is toegestaan: 

 • Accountverificatie via sms (zie Alternatieven hieronder)
 • Content delen of uitnodigingen (zie Alternatieven hieronder)
 • Contactprioriteiten, affiniteitsprofielen of sociale diagrammen
 • Gesprekken opnemen

 • Prestaties verbeteren en ruimte- of gegevensbeheer van apparaat

 • Gezins- of apparaatzoeker

 • Slim of voorspellend toetsenbord

 • Sms-berichten of gesprekken verschijnen op de schermachtergrond, in de Launcher en in andere tools

 • Sms-vertaling

 • Tekst naar spraak, spraak/stem naar tekst [bij niet-standaard handler of bij geschikte uitzondering]

 • Sms- en contactbeheer [bij niet-standaard handler of bij geschikte uitzondering]

 • Verbeteringen voor sms- of telefonische meldingen [bij niet-standaard handler]

 • Onderzoek (bijvoorbeeld marktonderzoek op basis van sms)

 • Bediening op afstand van de telefoon of andere apparaten van de gebruiker

Opmerking: Deze lijst is niet volledig.

Alternatieven voor algemene toepassingen

Gebruik

Alternatieven

OTP en accountverificatie via sms

Met de SMS Retriever API kunt u automatisch sms-gebaseerde gebruikersverificatie uitvoeren in uw app, zonder dat de gebruiker handmatig verificatiecodes hoeft in te voeren en zonder extra rechten.

Als de SMS Retriever API geen optie is voor uw app, kunnen gebruikers ook handmatig een verificatiecode invoeren.

Een sms starten

Met de SMS Intent kunnen uw apps een sms of mms starten.

Content delen

Met de Share Intent kunnen gebruikers via de app content delen of uitnodigingen versturen via verschillende ondersteunde apps, zonder dat gebruikers gevoelige app-rechten nodig hebben.

Een telefoongesprek starten

Met de Dial Intent kan uw app een telefoonnummer specificeren en de Telefoon-app openen. Vervolgens kan de gebruiker het telefoongesprek starten.

De Dial Intent heeft het recht CALL_PHONE niet nodig.

 

Belangrijk: Als het gebruik van deze beperkte rechten door uw app verandert, moet u het formulier opnieuw indienen met geüpdatete en juiste informatie. Misleidend en niet-gedeclareerd gebruik van deze rechten kan leiden tot opschorting van uw app en/of beëindiging van uw ontwikkelaarsaccount.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?