Ζητήματα σχετικά με χρεώσεις, αναφορές και ακυρώσεις παραγγελιών

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με χρεώσεις, αναφορές και ακυρώσεις παραγγελιών στο Κέντρο βοήθειας του Play Console, ενώ η ομάδα υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει με τα υπόλοιπα.

Σύμπτυξη όλων Ανάπτυξη όλων

Προβολή στατιστικών στοιχείων εφαρμογών και οικονομικών αναφορών

Στο Play Console, μπορείτε να βρείτε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και οικονομικές αναφορές που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής σας.

Μπορείτε να μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις αναφορές στις ακόλουθες σελίδες:

Οι παραγγελίες ακυρώνονται

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν από έναν χρήστη ή να γίνει επιστροφή χρημάτων από την Google. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται είτε ως ένδειξη καλής θέλησης προς τους χρήστες σας είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και συμπεριλαμβάνονται ως μέρος του Συμφωνητικού διανομής για προγραμματιστές. Μετά την ακύρωση μιας παραγγελίας, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιστροφές χρημάτων:

 • Ο χρήστης επιστρέφει μια εφαρμογή επί πληρωμή: Μετά την αγορά μιας εφαρμογής επί πληρωμή, ο χρήστης μπορεί να την επιστρέψει εντός 2 ωρών για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι χρήστες μπορούν να επιστρέψουν μια εφαρμογή μόνο μία φορά. Εάν αγοράσουν την ίδια εφαρμογή ξανά, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να την επιστρέψουν δεύτερη φορά.
 • Ο χρήστης υποβάλλει αίτημα για επιστροφή χρημάτων: Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για επιστροφή χρημάτων στο Google Play.
 • Μη εξουσιοδοτημένες ή ακούσιες αγορές: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομάδα υποστήριξης μπορεί να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν ακούσια ή χωρίς τη συναίνεση του χρήστη.

Επίσης, εάν η Google διαπιστώσει ότι μια παραγγελία είναι υψηλού κινδύνου ή δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές της, τότε η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί για δική σας προστασία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google εντοπίζει και βοηθά στην πρόληψη της απάτης, επισκεφτείτε την προστασία από απάτη για εμπόρους.

Μη ολοκληρωμένες συναλλαγές αγοράς εντός εφαρμογής

Εάν οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διεκπεραίωση αγορών εντός εφαρμογής στο περιβάλλον της εφαρμογής σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για βοήθεια. Αν δεν μπορείτε να τους βοηθήσετε μόνοι σας, υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με τις αγορές εντός εφαρμογής και τα προβλήματα πληρωμών στο Κέντρο βοήθειας του Google Play.

Εάν οι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να ολοκληρώσουν αγορές εντός εφαρμογής στην εφαρμογή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης. Για να μας βοηθήσετε να εξετάσουμε το θέμα, φροντίστε να συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Στιγμιότυπο οθόνης με το ζήτημα
 • Δείγματα αναγνωριστικών παραγγελίας με το ζήτημα
 • Κωδικοί SKU που επηρεάζονται
 • Ποια κλήση API χρέωσης για αγορές εντός εφαρμογής αποτυγχάνει;
 • Ποιους κωδικούς σφάλματος βλέπετε;
 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τη χρέωση για αγορές εντός εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε επικύρωση από την πλευρά του διακομιστή; Τι είδους στοιχείο αφορά;
 • Αναφορά σφάλματος που δημιουργείται με χρήση του Android Debug Bridge
Αλλαγή νομίσματος σε έναν λογαριασμό Play Console

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον λογαριασμό σας στο Play Console για τη χρήση διαφορετικού νομίσματος, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Play Console χρησιμοποιώντας διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δημιουργήσετε ανά πάσα στιγμή έναν νέο Λογαριασμό Google.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική χώρα για να αλλάξετε το νόμισμα που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας. Αφού δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, η ομάδα υποστήριξης μπορεί να μεταφέρει τις εφαρμογές σας στον νέο λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να σας επιστρέψει το αρχικό κόστος εγγραφής.

Δεν μπορώ να δω ή να επιστρέψω χρήματα για μεμονωμένες παραγγελίες

Εάν είστε κάτοχος λογαριασμού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες εμπόρου στο Play Console.

Για να επιτρέψουν σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, οι κάτοχοι λογαριασμών θα πρέπει να παραχωρήσουν στους χρήστες το δικαίωμα Προβολής οικονομικών δεδομένων και Διαχείρισης παραγγελιών.

Εάν έχετε τις απαραίτητες άδειες, μπορείτε να βρείτε τις παραγγελίες στο Play Console προκειμένου να δείτε τις λεπτομέρειές τους ή να παρέχετε επιστροφές χρημάτων. Εάν δείτε ένα μήνυμα ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης επιστροφών χρημάτων ή ακύρωσης συνδρομών έχει αποκλειστεί, αυτό σημαίνει ότι έχετε συμπληρώσει το όριο του λογαριασμού σας.

Αλλαγή του προορισμού αποστολής των πληρωμών

Αν έχετε μια εφαρμογή επί πληρωμή ή προσφέρετε αγορές εντός εφαρμογής, μπορείτε να ενημερώσετε τον προορισμό όπου θα αποστέλλονται οι πληρωμές σας. Για να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας στο Κέντρο πληρωμών Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Προσθήκη νέου τραπεζικού λογαριασμού.
 2. Επαλήθευση του λογαριασμού σας.
 3. Ορισμός του νέου λογαριασμού ως κύριου λογαριασμού για πληρωμές.

Σημείωση: Αν έχετε έναν μόνο επαληθευμένο τραπεζικό λογαριασμό στο προφίλ πληρωμών, δεν θα μπορέσετε να τον καταργήσετε από τον λογαριασμό σας χωρίς να προσθέσετε πρώτα έναν νέο λογαριασμό.

Αίτημα για τιμολόγια με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Εάν χρεώνεστε συνήθως με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για τις αγορές σας στο Google Play, μπορείτε να ζητήσετε ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ από το Κέντρο πληρωμών Google.

Βρείτε την απόδειξη εγγραφής του Play Console

Μετά την εγγραφή σας για έναν λογαριασμό Play Console, λαμβάνετε μια απόδειξη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Για να βρείτε την απόδειξη, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Gmail, με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας για τον λογαριασμό και, έπειτα, δοκιμάστε να αναζητήσετε τη φράση "Προμήθεια εγγραφής προγραμματιστή".

Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να βρείτε την απόδειξη και χρειάζεστε το αναγνωριστικό συναλλαγής για να μεταφέρετε μια εφαρμογή, ανατρέξτε στις συναλλαγές σας στο Κέντρο πληρωμών Google.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας