Problem med konton, registrering och betalning

Många vanliga problem som kan uppstå när du ska registrera dig för eller använda ditt Play Console-konto kan du lösa själv, och resten kan vårt supportteam hjälpa dig med.

Välj ett problem med kontot

Felmeddelande vid registreringen av ett Play Console-konto

Om du får ett meddelande om att betalningen avvisades vid registreringen kan du behöva uppdatera betalningsprofilen med en annan betalningsmetod eller faktureringsadress. Om det inte hjälper finns en lista med lösningar på vanliga betalningsproblem här.

Om betalningsmetoden inte avvisades men ett annat problem uppstod vid registreringen kontaktar du vårt supportteam.

Det gick inte att verifiera e-postadressen eller telefonnumret

Om du har problem med att verifiera din e-postadress eller ditt telefonnummer kan du besöka sidan med vanliga frågor.

Kontot har sagts upp

När du publicerar appar på Google Play förbinder du dig att följa Google Plays programpolicy för utvecklare och distributionsavtalet för utvecklare. Google har ingen skyldighet att skicka en varning till dig innan kontot stängs av eller sägs upp.

Om appar får varningar, tas bort eller stängs av påverkas Play Console-kontots status negativt. Flera eller allvarliga policyöverträdelser kan leda till att Play Console-kontot sägs upp.

Om kontot har sagts upp

Om ditt utvecklarkonto sägs upp tas alla appar bort från Google Play, och användare, statistik och betyg med koppling till apparna försvinner. Du kan inte heller publicera nya appar.

Om kontot sades upp på grund av en överträdelse av distributionsavtalet för utvecklare kan vi inte längre godkänna appar från dig, så registrera dig inte för något nytt Play Console-konto. Dessutom avslutas eventuella relaterade konton permanent, och alla nya konton som du försöker öppna sägs upp utan att registreringsavgiften för utvecklare återbetalas.

Överklaga uppsägningen av ett konto

Vårt supportteam kan endast återställa ett Play Console-konto om vi finner att ett fel har begåtts och kontot och apparna inte strider mot vårt distributionsavtal för utvecklare.

Om du anser att kontot inte borde ha sagts upp kan du överklaga. Vårt supportteam kan bara behandla överklaganden på engelska, japanska, kinesiska och koreanska.

Ingen tillgång till kontot

Om kontot inte har sagts upp men du inte kan logga in på Play Console kontaktar du vårt supportteam.

Radera ett Play Console-konto

Radera ett Play Console-konto med publicerade appar

Om du redan har publicerat appar som användare har installerat kan vi inte radera ditt Play Console-konto. Enligt distributionsavtalet för utvecklare har användarna rätt att installera om en app ett obegränsat antal gånger, vilket kräver att kontot förblir aktivt.

Om en utvecklare med ett annat Play Console-konto vill ta över dina appar kan vårt supportteam däremot överföra apparna till det kontot. När alla appar har överförts från kontot kan vi radera det och återbetala registreringsavgiften för utvecklare. Utvecklarkontot raderas inte automatiskt om du raderar Google-kontot.

Radera ett Play Console-konto utan publicerade appar

Om du inte har publicerat några appar eller om inga användare har laddat ned någon av dina appar kontaktar du vårt supportteam. Utvecklarkontot raderas inte automatiskt om du raderar Google-kontot.

Överföra appar till ett annat konto

När du överför appar till ett annat Play Console-konto överförs all statistik om apparna tillsammans med dem. Se till att överföringen går snabbt genom att följa anvisningarna om hur du överför appar till ett annat utvecklarkonto och kontaktar vårt supportteam.

Välj ett betalningsproblem

Betalningen för min registrering har inte bearbetats

Om det inte har gått 48 timmar sedan du registrerade dig för ett Play Console-konto väntar du lite längre så att betalningen hinner bearbetas och kontot skapas.

Om det har gått mer än 48 timmar sedan du registrerade dig men betalningen inte har bearbetats kontaktar du vårt supportteam.

Problem med en betalningsprofil för säljare

Utvecklare i flera länder kan anmäla sig som säljare och sälja betalappar på Google Play. Om du bedriver lagligt registrerad företagsverksamhet i ett land som stöds och godkänner användarvillkoren för Google Payments i det landet kan du registrera dig som säljare i landet ifråga.

Om du har andra frågor om hur du konfigurerar en beetalningsprofil besöker du hjälpcentret för säljare i Google Payments.

Ändra valuta i ett Play Console-konto

Om du vill använda en annan valuta i Play Console-kontot måste du skapa ett nytt Play Console-konto med en annan e-postadress. Om du behöver skapa ett nytt Google-konto kan du göra det när som helst.

När du skapar kontot väljer du ett annat land så att en annan valuta används i kontot. När du har skapat det nya kontot kan vårt supportteam överföra apparna till det. Därefter återbetalas den ursprungliga registreringsavgiften.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
92637
false
false