Problemy z kontem, rejestracją i płatnościami

Jeśli masz problemy z rejestracją lub używaniem konta w Konsoli Play, możesz samodzielnie znaleźć wiele typowych rozwiązań, a w innych przypadkach wesprze Cię nasz zespół pomocy.

Wybierz problem z kontem

Błąd podczas rejestrowania konta w Konsoli Play

Jeśli podczas rejestracji widzisz komunikat o odrzuceniu płatności, być może trzeba zaktualizować profil płatności, podając inną formę płatności lub adres rozliczeniowy. Jeśli problem nadal występuje, zobacz rozwiązania typowych problemów z płatnościami.

Jeśli forma płatności nie została odrzucona, ale podczas rejestracji występuje inny problem, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Nie można potwierdzić adresu e-mail lub numeru telefonu

Jeśli masz problem z potwierdzeniem adresu e-mail lub numeru telefonu, wejdź na stronę z najczęstszymi pytaniami.

Konto zostało zamknięte

Publikując aplikacje w Google Play, zgadzasz się przestrzegać zasad programu dla deweloperów w Google Play oraz Umowy dystrybucyjnej dla deweloperów. Jeśli Twoje konto ma zostać zawieszone lub zamknięte, Google nie musi wysyłać Ci wcześniej ostrzeżenia.

Usunięcia i zawieszenia aplikacji oraz związane z nimi ostrzeżenia niekorzystnie wpływają na ocenę konta w Konsoli Play. Powtarzające się lub rażące przypadki naruszeń zasad mogą doprowadzić do zamknięcia konta w Konsoli Play.

Jeśli konto zostało zamknięte

Po zamknięciu konta dewelopera wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte z Google Play, w wyniku czego utracisz także powiązanych z nimi użytkowników, statystyki i oceny. Nie będzie też można publikować nowych aplikacji.

Jeśli Twoje konto zostało zamknięte z powodu naruszenia warunków Umowy dystrybucyjnej dla deweloperów, nie będziemy mogli przyjmować od Ciebie innych aplikacji, więc nie rejestruj nowego konta w Konsoli Play. Wszystkie powiązane konta także zostaną trwale zawieszone, a jeśli założysz nowe konto, zamkniemy je bez zwrotu opłaty rejestracyjnej.

Odwoływanie się od decyzji o zamknięciu konta

Nasz zespół pomocy może przywrócić konto Konsoli Play tylko wtedy, gdy doszło do pomyłki, a jego ponowne sprawdzenie wykaże, że ani Twoje konto, ani powiązane z nim aplikacje nie naruszają naszych warunków Umowy dystrybucyjnej dla deweloperów.

Jeśli uważasz, że konto nie powinno zostać zamknięte, możesz przesłać odwołanie. Nasz zespół pomocy może odpowiadać tylko na odwołania przesyłane w języku angielskim, chińskim, japońskim lub koreańskim.

Nie mogę uzyskać dostępu do konta

Jeśli konto w Konsoli Play nie zostało zamknięte, ale nie możesz się na nie zalogować, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Usuwanie konta Konsoli Play

Zamykanie konta Konsoli Play, na którym są opublikowane aplikacje

Jeśli masz już opublikowane aplikacje, które użytkownicy zainstalowali, nie będziemy mogli zamknąć Twojego konta Konsoli Play. Zgodnie z Umową dystrybucyjną dla deweloperów użytkownicy mogą bez ograniczeń instalować ponownie raz pobraną aplikację, w związku z czym Twoje konto musi być aktywne.

Jeśli jednak deweloper korzystający z innego konta Konsoli Play chce uzyskać Twoje aplikacje, nasz zespół pomocy może przenieść je na konto tego dewelopera. Gdy przeniesiemy wszystkie aplikacje z Twojego konta, będziemy mogli je zamknąć i zwrócić Ci opłatę za rejestrację dewelopera. Usuwając konto Google, nie usuniesz automatycznie konta dewelopera.

Zamykanie konta Konsoli Play, na którym nie ma opublikowanych aplikacji

Jeśli nie masz opublikowanych aplikacji albo użytkownicy jeszcze ich nie pobrali, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy. Usuwając konto Google, nie usuniesz automatycznie konta dewelopera.

Przenoszenie aplikacji na inne konto

Gdy przenosisz aplikacje na inne konto Konsoli Play, przenoszone są też wszystkie ich statystyki. Aby szybko przenieść aplikacje, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przenoszenia aplikacji na inne konto deweloperaskontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Wybór problemu z płatnością

Płatność za rejestrację nie została przetworzona

Jeśli nie minęło jeszcze 48 godzin od zarejestrowania konta w Konsoli Play, zaczekaj na przetworzenie płatności i utworzenie konta.

Jeśli od rejestracji upłynęło więcej niż 48 godzin, ale płatność nie została przetworzona, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Problemy z profilem płatności sprzedawcy

Deweloperzy w wielu krajach mogą zarejestrować się jako sprzedawcy i sprzedawać płatne aplikacje w Google Play. Jeśli masz prawną możliwość prowadzenia działalności w obsługiwanym kraju i wyrazisz zgodę na odpowiednie warunki korzystania z usług płatności Google, możesz zarejestrować się jako sprzedawca w tym kraju.

Jeśli masz inne pytania związane z konfiguracją profilu płatności, skorzystaj z Centrum pomocy dotyczącej płatności Google dla sprzedawców.

Zmienianie waluty na koncie Konsoli Play

Jeśli na koncie Konsoli Play chcesz korzystać z innej waluty, musisz utworzyć nowe konto Konsoli Play powiązane z innym adresem e-mail. W razie potrzeby możesz utworzyć nowe konto Google.

Podczas tworzenia konta możesz zmienić używaną na nim walutę, wybierając inny kraj. Gdy utworzysz nowe konto, nasz zespół pomocy będzie mógł przenieść na nie Twoje aplikacje. Potem otrzymasz zwrot pierwotnej opłaty rejestracyjnej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false