การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Play Console

คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน Play Console

การอัปเดตรายงาน

คุณอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเมตริกของแอปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2018 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับการลบข้อมูลของผู้ใช้เมตริกบางรายการจะคำนวณจากข้อมูลของผู้ใช้ที่ยินยอมให้แชร์ข้อมูลของตนกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

เราจะปรับเมตริกใน Play Console ให้สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ใช้ทุกคน อย่างไรก็ตาม Google จะไม่แสดงข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำบางประเภท

ลบแอปหรือเกม

คุณจะนำแอปหรือเกมฉบับร่างออกจาก Play Console ได้อย่างถาวร และยังลบรายการต่อไปนี้ได้อีกด้วย

  • แอปหรือเกมที่เผยแพร่แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งในอุปกรณ์ใดๆ
  • แอปหรือเกมที่เผยแพร่แล้วแต่ไม่มีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ติดตั้งแอปอีกครั้ง

ในกรณีเช่นนี้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอการลบข้อมูลแอปหรือเกมอย่างถาวร

ดาวน์โหลดข้อมูลบัญชี

คุณจะดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีบางประเภทโดยใช้ Google Takeout ได้หากเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของบัญชี Play Console

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมจะยังคงดาวน์โหลดข้อมูลอื่นๆ (เช่น รายงานทางการเงิน) ผ่าน Play Console ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก