Ändringar av data på Play Console

Under de närmsta veckorna genomförs följande ändringar i Play Console.

Uppdateringar av rapporter

I slutet av 2018 kan det hända att du ser ändringar i appens mätvärden som beror på att användarna raderar data. Vissa mätvärden beräknas utifrån data från användare som har samtyckt till att dela sin sammanställda data med utvecklare.

De mätvärden som vi tillhandahåller i Play Console justeras för att bättre reflektera data från alla användare. Google visar dock inte data som faller under vissa minimigränser.

Ta bort en app eller ett spel

Du kan ta bort utkast av appar eller spel permanent från Play Console. Du kan även ta bort

  • publicerade appar eller spel som inte har installerats på några enheter 
  • publicerade appar eller spel som inga användare kan installera på nytt. 

Kontakta i så fall vårt supportteam och begär att appens data tas bort permanent

Ladda ned kontodata

Play Console-kontots ägare eller administratör kan ladda ned vissa typer av kontodata via takeout.google.com.

Övrig data (till exempel ekonomiska rapporter) kan fortfarande laddas ned via Play Console av användare med de rätta behörigheterna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?