Zmeny dát služby Play Console

V nasledujúcich týždňoch si budete môcť všimnúť v službe Play Console nasledujúce zmeny.

Aktualizácie prehľadov

Koncom mája 2018 si budete môcť všimnúť zmeny v metrikách svojej aplikácie súvisiace s možnosťou používateľov odstraňovať dáta. Niektoré metriky sa počítajú na základe dát od používateľov, ktorí súhlasili s ich zdieľaním s vývojármi v súhrnnej podobe.

Metriky, ktoré poskytujeme v službe Play Console, boli upravené, aby presnejšie odzrkadľovali dáta od všetkých vašich používateľov. Google však nezobrazí dáta, ktoré nedosiahnu určité minimálne prahové hodnoty.

Odstránenie aplikácie alebo hry

Koncepty aplikácií a hier môžete natrvalo odstrániť zo služby Play Console. Môžete odstrániť aj:

  • Zverejnené aplikácie alebo hry, ktoré neboli nainštalované v žiadnych zariadeniach. 
  • Zverejnené aplikácie, v prípade ktorých nemajú žiadni používatelia nárok si ich znova nainštalovať. 

V týchto prípadoch kontaktujte tím podpory a požiadajte ho o trvalé odstránenie dát aplikácie alebo hry.

Stiahnutie dát účtu

Ak ste vlastníkom alebo správcom účtu Play Console, môžete si stiahnuť určité typy dát účtu na adrese takeout.google.com.

Ďalšie dáta (napríklad finančné prehľady) si môžu stále stiahnuť prostredníctvom služby Play Console používatelia s náležitými povoleniami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?