Промени в данните ви в Play Console

През следващите няколко седмици може да забележите следните промени в Play Console.

Актуализации на отчетите

В края на май 2018 г. може да започнете да виждате промени в показателите за приложението си въз основа на изтрити от потребителите ви данни. Някои показатели се изчисляват въз основа на данни от потребителите, които са се съгласили да споделят данните си с програмистите като цяло.

Показателите, предоставяни от нас в Play Console, се коригират, за да отразяват по-точно данните от всичките ви потребители. Google обаче няма да показва данни, които попадат под определени минимални прагове.

Изтриване на приложение или игра

Можете за постоянно да премахнете от Play Console приложения или игри, които са чернови. В състояние също така да изтриете:

  • публикувани приложения или игри, които не са инсталирани на нито едно устройство;
  • публикувани приложения или игри, които никой потребител няма право да инсталира повторно.

В тези случаи се свържете с екипа ни за поддръжка, за да поискате данните на приложението или играта ви да бъдат изтрити за постоянно.

Изтегляне на данни от профила

Ако сте собственик или администратор на профил в Play Console, можете да изтегляте определени типове данни от профила посредством takeout.google.com.

Другите данни (например финансовите отчети) пак могат да бъдат изтеглени чрез Play Console от потребителите със съответните разрешения.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false