Doručovanie aplikácií a funkcií na vyžiadanie pomocou balíka Android App Bundle

Zverejnením aplikácií pomocou balíka Android App Bundle môžete znížiť veľkosť aplikácie, zjednodušiť vydania a doručovať funkcie na vyžiadanie. Vzhľadom na tieto výhody je odporúčaným formátom zverejňovania v službe Google Play práve Android App Bundle.

Ako balíky aplikácie fungujú

Balíky aplikácie používajú nový model distribúcie nazývaný dynamické doručenie služby Google Play na zostavenie a doručenie súborov APK optimalizovaných pre všetky konfigurácie zariadení. Tento model doručenia odstraňuje nevyužitý kód a zdroj pre iné zariadenia, takže používatelia si inštalujú menšiu a efektívnejšiu aplikáciu.

Poznámka: Ak chcete používať balíky aplikácie, musíte si zaregistrovať podpisovanie aplikácií v službe Google Play.

Dynamické funkcie
Balíky aplikácie vám umožňujú použiť Play Core Library a zahrnúť tak moduly s dynamickými funkciami, ktoré si môžu používatelia stiahnuť a inštalovať na vyžiadanie. Ďalšie informácie o moduloch dynamických funkcií
Okamžité aplikácie na Google Play
Balíky aplikácie podporujú okamžité prostredie, ktoré používateľom umožňuje vyskúšať vašu aplikáciu alebo hru bez inštalácie. Keď používateľom poskytnete okamžité prostredie, môžete zlepšiť objavovanie aplikácie a zvýšiť počet inštalácií.
Ďalšie jazyky
Play predvolene doručuje jazykové zdroje aplikácie, ktoré zodpovedajú jazykom vybraným v nastaveniach zariadenia. Ak máte v aplikácii vlastný výber jazyka, môžete pomocou rozhrania API pre ďalšie jazyky umožniť používateľom prístup k ďalším jazykovým zdrojom a ich inštaláciu na vyžiadanie.

Výhody nahrania balíka aplikácie

Ak chcete podporovať optimalizované súbory APK pre celý rad rôznych konfigurácií zariadení, musíte v prípade balíkov aplikácií zostaviť, podpísať a nahrať iba jediný artefakt. Google Play potom za vás spravuje a distribuuje súbory APK danej aplikácie. Nemusíte preto spravovať kódy verzie pre jednotlivé kombinácie rozhrania ABI, hustoty obrazovky a miestneho nastavenia, ktoré chcete podporovať. Používaním balíkov aplikácie tiež získate možnosť využívať trvalé vylepšenia pridávané do procesu doručenia.

Výhody balíkov aplikácií v porovnaní so súbormi APK:

 • Majú menšie súbory na stiahnutie a na disku zaberajú menej miesta.
 • Môžu využívať neskomprimované natívne knižnice (Android 6.0 a novší), ktoré nie sú uložené v zariadení používateľa, ale v príslušnom súbore APK, čím sa znížia veľkosť súboru na stiahnutie, zaberané miesto na disku aj časy inštalácie.
 • Umožňujú poskytnúť používateľom potrebné funkcie a konfigurácie na vyžiadanie (a nie počas inštalácie).
 • Zjednodušujú riadenie zostavovania a vydávania tým, že v ich prípade nemusíte zostavovať a zverejňovať viacero súborov APK.

Keď do služby Play Console nahráte balík aplikácie, Google Play odošle optimalizovaný binárny súbor pre príslušné zariadenie.

 • Android 5.0 a vyšší: Play vygeneruje základný súbor APK, súbory APK konfigurácie a súbory APK dynamických funkcií (ak ich použijete).
 • Android 5.0 a nižší: Play vygeneruje viacero súborov APK na strane servera.

Prispôsobenie doručovania funkcií

Ak máte v službe Play Console povolené spravovať vydania testovacieho kanála, môžete zverejňovať modulárne balíky aplikácie s modulami dynamických funkcií do ľubovoľného kanála.

Dôležité: Pred použitím modulov dynamických funkcií si prečítajte príslušnú dokumentáciu pre Android Studio a naučte sa, ako ich začleniť do aplikácie.

Moduly dynamických funkcií môžete doručovať niekoľkými spôsobmi:

 • Podmienečné doručenie: moduly sa doručujú pri inštalácii na základe podmienok, ako sú napríklad krajina používateľa, funkcie zariadenia a minimálna verzia súpravy SDK.
 • Doručenie na vyžiadanie: namiesto doručovania modulov všetkým používateľom po celé obdobie aplikácie ich inštalujte a odinštalujte podľa potreby.
 • Okamžité prostredia: moduly môžu byť aktivované na okamžité používanie a ponúkať okamžité prostredia cez odkazy alebo tlačidlo Vyskúšať na stránke záznamu v obchode, čo nevyžaduje, aby si používatelia aplikáciu najprv nainštalovali.

Kontrola podrobností o balíku aplikácie

Ak si chcete zobraziť a stiahnuť súbory APK, ktoré Google Play generuje z balíka aplikácie:

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ponuke vľavo vyberte položky Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa kanála s balíkom aplikácie, ktorý chcete zobraziť, vyberte možnosť Spravovať.
 5. V časti Pridané balíky aplikácie vyberte ten, ktorý chcete zobraziť.
 6. Vyberte možnosť Preskúmať balík aplikácie.
 7. Vyberte kartu Súbory APK na jednu konfiguráciu zariadenia alebo Automaticky generované viacnásobné súbory APK.
  • Súbory APK na jednu konfiguráciu zariadenia: Táto karta obsahuje podrobnosti o základných súboroch APK, konfiguračných súboroch APK a súboroch APK dynamických funkcií, ktoré sa zobrazujú v zariadeniach s Androidom verzie 5.0 a vyššej.
  • Automaticky generované viacnásobné súbory APK: Táto karta obsahuje viacnásobné súbory APK distribuované do zariadení so systémom nižším ako verzia 5.0. Výhodou týchto súborov APK sú optimalizácie hustoty obrazovky a rozhrania ABI, ale obsahujú všetky jazyky. Ak je parameter minSdkVersion aplikácie nastavený aspoň na Android 5.0 (API úrovne 21), táto karta sa nezobrazí.

Podrobnosti o súboroch APK a ich sťahovanie

Ak si chcete zobraziť podrobnosti o súboroch APK generovaných z balíka aplikácie, prejdite do hornej časti obrazovky a v rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný balík aplikácie.

Ušetrená veľkosť

Pozrite sa, koľko ste ušetrili na veľkosti zverejnením balíka aplikácie.

To, koľko ste ušetrili na veľkosti, sa určuje podľa súboru APK prijatého populárnou konfiguráciou zariadenia v porovnaní s univerzálnym súborom APK (ktorý obsahuje všetky zdroje, kód aj podklady). Ušetriť veľkosť sa zvyčajne podarí odoslaním optimalizovaných zdrojov pre jazyk, hustotu a ABI do jednotlivých zariadení.

Stiahnutie vygenerovaných súborov APK

Ak chcete svoju aplikáciu otestovať v zariadení, stiahnite si vygenerované súbory APK pre jednotlivé konfigurácie zariadenia vybraním šípky nadol .

Podrobnosti súboru APK

Prezrite si podrobnosti o hustote obrazovky, rozhraní ABI a veľkosti inštalovaného súboru APK.

Súbory APK vygenerované z balíkov aplikácie majú maximálnu povolenú veľkosť. Ak je váš skomprimovaný súbor APK počas sťahovania väčší ako 150 MB, v stĺpci „Veľkosť inštalovaného súboru APK“ sa zobrazí červená ikona chyby. Výberom riadka s chybou nájdite zariadenia, v ktorých balík aplikácie generuje veľké súbory APK. Znížte veľkosť aplikácie a následne nahrajte nový balík aplikácie.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?