Levér apper og funksjoner på forespørsel med Android-appsamlinger

I andre halvdel av 2021 må nye apper publiseres med Android App Bundle på Google Play. Nye apper som er større enn 150 MB, må bruke enten dynamisk levering av funksjoner eller dynamisk levering av elementer.

Du finner mer informasjon i dette innlegget på Android-utviklerbloggen.

Ved å publisere appene dine som Android-appsamlinger kan du redusere størrelsen på appene, forenkle lanseringen og levere funksjoner på forespørsel. På grunn av de ekstra fordelene er Android-appsamlinger det anbefalte publiseringsformatet på Google Play.

Slik fungerer appsamlinger

Appsamlinger bruker en ny leveringsmodell – dynamisk levering i Google Play – til å bygge og levere APK-er som er optimalisert for hver enhetskonfigurasjon. Ved å fjerne ubrukt kode og ressurser for andre enheter fører denne leveringsmodellen til at brukerne installerer en mindre og mer effektiv app.

Merk: For å bruke appsamlinger må du registrere deg for Google Play-appsignering.

Dynamiske funksjoner
Med appsamlinger kan du også bruke Play Core Library til å inkludere dynamiske funksjonsmoduler som brukerne kan laste ned og installere på forespørsel. Finn ut mer om dynamiske funksjonsmoduler.
Google Play Instant
Appsamlinger støtter instant-opplevelser der brukerne kan prøve apper og spill uten å installere først. Ved å gi brukerne en instant-opplevelse kan du få flere til å oppdage appen din og installere den.
Flere språk
Play leverer som standard språkressursene for en app i samsvar med språkene som er valgt i en innstillingene for enheten. Hvis appen din har sin egen språkvelger, kan du bruke Additional Languages API til å la brukerne laste ned ekstra språkressurser på forespørsel.

Fordeler ved å laste opp appsamlinger

Med appsamlinger trenger du bare å bygge, signere og laste opp ett enkelt artefakt for å støtte optimaliserte APK-er for en lang rekke enhetskonfigurasjoner. Deretter administrerer og leverer Google Play APK-ene for appen for deg. Dette betyr at du ikke trenger å administrere versjonskoder for hver kombinasjon av ABI, skjermtetthet og lokalitet som du vil støtte. Ved å bruke appsamlinger kan du dra fordel av kontinuerlige forbedringer som legges til i leveringsprosessen.

Sammenligning mellom APK-er og appsamlinger

 • Appsamlinger er mindre å laste ned, og de bruker mindre lagringsplass.
 • Appsamlinger kan bruke ukomprimerte integrerte biblioteker (Android 6.0 og nyere) som er lagret i APK-en i stedet for på brukerens enhet, noe som kan redusere nedlastingsstørrelsen, lagringsstørrelsen og installeringstiden.
 • Appsamlinger gir brukerne funksjonaliteten og konfigurasjonene de trenger, på forespørsel i stedet for under installeringen.
 • Appsamlinger forenkler administrasjonen av delversjoner og utgaver ved å fjerne behovet for å bygge og publisere flere APK-er.

Når du laster opp en appsamling til Play-konsollen, sender Google Play et oppdatert binærprogram for enheten.

 • Android 5.0 og høyere: Play genererer en grunn-APK, konfigurasjons-APK-er og APK-er for dynamiske funksjoner (om aktuelt)
 • Under Android 5.0: Play genererer multi-APK-er på tjenersiden

Tilpass funksjonslevering

Hvis du har tillatelse til å «administrere utgaver i testspor» i Play-konsollen, kan du publisere modulære appsamlinger med dynamiske funksjoner til alle lanseringsmålgrupper.

Viktig: For å bruke dynamiske funksjonsmoduler, gå gjennom dokumentasjonen for dynamiske funksjonsmoduler for Android Studio, og finn ut hvordan du integrerer dem i appen din.

Du kan levere dynamiske funksjonsmoduler på forskjellige måter:

 • Betinget levering: Modulene leveres under installeringen basert på betingelser som brukerens land, enhetsfunksjoner og minimum SDK-versjon.
 • Levering på forespørsel: Modulene installeres og avinstalleres etter behov, i stedet for at de leveres til alle brukere og lagres på enhetene i hele levetiden til appen.
 • Instant-opplevelser: Modulene kan ha instant-støtte for å tilby instant-opplevelser fra linker og Prøv nå-knappen i butikkoppføringen til appen din, som ikke krever at brukeren installerer appen din først.

Se detaljert informasjon om appsamlingen din

Slik kan du se og laste ned APK-ene Google Play genererer på grunnlag av appsamlingen din:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av målgruppen som inneholder appsamlingen du vil se nærmere på.
 5. Velg appsamlingen du vil se, under «Appsamlinger som er lagt til».
 6. Velg Utforsk appsamlingen.
 7. Velg fanen APK-er per enhetskonfigurasjon eller Automatisk genererte multi-APK-er.
  • APK-er per enhetskonfigurasjon: Denne fanen inneholder informasjon om grunn-APK-en, konfigurasjons-APK-er og APK-er for dynamiske funksjoner som er levert til enheter som kjører Android 5.0 og høyere.
  • Automatisk genererte multi-APK-er: Denne fanen inneholder multi-APK-er som er levert til enheter som kjører tidligere Android-versjoner enn Android 5.0. Disse APK-ene drar fordel av optimaliseringer av skjermtetthet og ABI, men de inneholder alle språk. Hvis appens minSdkVersion er minst Android 5.0 (API-nivå 21), ser du ikke denne fanen.

APK-detaljer og -nedlastinger

For å se detaljer om APK-er som er generert basert på appsamlingen din, gå til toppen av skjermen, og velg en appsamling fra rullegardinmenyen.

Størrelsesreduksjon

Se størrelsesreduksjonen du har oppnådd ved å publisere en appsamling.

Størrelsesreduksjoner er basert på en APK som er mottatt av en populær enhetskonfigurasjon, sammenlignet med den universelle APK-en (som inneholder alle ressursene, all koden og alle elementene). Størrelsesreduksjoner skyldes vanligvis at optimaliserte ressurser for språk, tetthet og ABI blir sendt for hver enhet.

Last ned genererte APK-er

For å teste appen din på en enhet, last ned de genererte APK-ene for hver enhetskonfigurasjon ved å velge nedlastingspilen .

APK-detaljer

Se mer informasjon om skjermtetthet, ABI og installert APK-størrelse.

APK-er som er generert fra appsamlinger, har en øvre størrelsesgrense. Hvis APK-en din har en komprimert størrelse ved nedlastingstidspunktet på mer enn 150 MB, ser du et rødt feilikon i kolonnen «Installert APK-størrelse». Velg raden med feilen for å finne enhetene der appsamlingen din genererer store APK-er. Reduser størrelsen på appen din, og last deretter opp en ny appsamling.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt