Isporuka aplikacija i značajki na zahtjev pomoću Android App Bundlea

Ako za objavljivanje aplikacija upotrebljavate Android App Bundle, možete smanjiti veličinu aplikacija, pojednostaviti izdanja i isporučiti značajke na zahtjev. Zbog dodatnih prednosti Android App Bundle preporučen je format za objavljivanje na Google Playu.

Kako funkcioniraju paketi aplikacije

Paketi aplikacije upotrebljavaju novi model posluživanja, poznat kao Dinamična isporuka Google Playa, za razvoj i isporuku APK-ova koji su optimizirani za sve konfiguracije uređaja. Uklanjanjem koda koji se ne upotrebljava i resursa za druge uređaje taj model isporuke rezultira manjom i učinkovitijom aplikacijom za instaliranje.

Napomena: da biste upotrebljavali pakete aplikacije, morate se registrirati za potpisivanje aplikacije koje pruža Google Play.

Dinamičke značajke
Uz pakete aplikacija možete upotrebljavati Play Core Library da biste uključili module dinamičkih značajki koje korisnici mogu preuzeti i instalirati na zahtjev. Saznajte više o modulima dinamičkih značajki.
Google Play Instant
Paketi aplikacija podržavaju trenutačna iskustva koja korisnicima omogućuju da isprobaju vašu aplikaciju ili igru bez instaliranja. Pružanjem trenutačnog iskustva korisnicima možete poboljšati otkrivanje svoje aplikacije i potaknuti više instalacija.
Dodatni jezici
Play prema zadanim postavkama dostavlja jezične resurse aplikacije koji se podudaraju s jezicima odabranim u postavkama uređaja. Ako vaša aplikacija ima vlastiti alat za odabir jezika u aplikaciji, možete upotrijebiti API za dodatne jezike da biste korisnicima dopustili pristup i preuzimanje dodatnih jezičnih resursa na zahtjev.

Prednosti prijenosa paketa aplikacije

Uz app bundleove trebate razviti, potpisati i prenijeti samo jedan artefakt da biste podržali optimizirane APK-ove za širok raspon konfiguracija uređaja. Google Play zatim upravlja APK-ovima vaše aplikacije i poslužuje ih. Stoga ne trebate upravljati kodovima verzije za svaku kombinaciju ABI-ja, gustoće zaslona i zemlje/jezika koju želite podržavati. Paketi aplikacije nude vam i prednosti stalnih poboljšanja koja se dodaju u postupak isporuke.

U usporedbi s APK-ovima paketi aplikacije:

 • Manji su za preuzimanje i zauzimaju manje mjesta na disku.
 • Mogu upotrebljavati nekomprimirane nativne biblioteke (Android 6.0 i novije verzije) koje se pohranjuju na APK-u, a ne na korisnikovom uređaju, što može smanjiti veličinu za preuzimanje, veličinu na disku i vremena instaliranja.
 • Funkcije i konfiguracije koje su potrebne korisnicima pružaju na zahtjev, umjesto tijekom instaliranja.
 • Pojednostavljuju upravljanje razvojem i izdanjem jer nema potrebe razvijati i objavljivati više APK-ova.

Kada prenesete paket aplikacije na svoju Play konzolu, Google Play šalje optimiziranu binarnu datoteku za uređaj.

 • Android 5.0 i novije verzije: Play će generirati osnovni APK, konfiguracijske APK-ove i APK-ove dinamičkih značajki (ako je primjenjivo).
 • Verzije starije od Androida 5.0: Play će generirati više APK-ova na poslužitelju.

Prilagodba isporuke značajki

Ako imate dopuštenje "Upravljanje izdanjima testnih verzija" na Play konzoli, možete objaviti modularne pakete aplikacije s modulima dinamičnih značajki za bilo koju verziju izdanja.

Važno: da biste koristili module dinamičnih značajki, pregledajte dokumentaciju o modulima dinamičnih značajki za Android Studio i saznajte kako ih ugraditi u svoju aplikaciju.

Module dinamičnih značajki možete isporučivati na nekoliko različitih načina:

 • Uvjetna isporuka: moduli se isporučuju u trenutku instaliranja na temelju uvjeta kao što su zemlja korisnika, značajke uređaja i minimalna verzija SDK-a.
 • Isporuka na zahtjev: moduli se instaliraju i deinstaliraju prema potrebi, umjesto da se isporučuju svim korisnicima za cijelo vrijeme trajanja vaše aplikacije.
 • Instant doživljaji: moduli se mogu omogućiti za instant doživljaje, što znači da korisnik ne mora instalirati vašu aplikaciju, već mu se nude veze za otvaranje instant aplikacije i gumb Isprobajte odmah na unosu u trgovini.

Pregledajte pojedinosti o paketu aplikacije

Da biste pregledali i preuzeli APK-ove koje Google Play generira na temelju vašeg app bundlea:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Na lijevom izborniku odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored verzije koja sadrži paket aplikacije koji želite pregledati, odaberite Upravljaj.
 5. U odjeljku "App bundles added" (Dodani paketi aplikacije) odaberite paket aplikacije koji želite pregledati.
 6. Odaberite Istražite app bundle.
 7. Odaberite karticu APK-ovi po konfiguraciji uređaja ili Auto-generated multi-APKs (Automatski generirani višestruki APK-ovi).
  • APK-ovi po konfiguraciji uređaja: ta kartica uključuje pojedinosti o osnovnom APK-u, konfiguracijskim APK-ovima i APK-ovima dinamičkih značajki koji se poslužuju uređajima s Androidom 5.0 i novijim verzijama.
  • Auto-generated multi-APKs (Automatski generirani višestruki APK-ovi): ta kartica uključuje višestruke APK-ove koji se poslužuju uređajima s Androidom starijim od verzije 5.0. Ti APK-ovi iskorištavaju prednosti optimizacija za gustoću zaslona i ABI, no uključuju sve jezike. Ako je minSdkVersion vaše aplikacije najmanje Android 5.0 (razina API-ja 21), ta se kartica neće prikazivati.

Pojedinosti o APK-ovima i preuzimanja

Da biste pregledali pojedinosti o APK-ovima generiranima na temelju vašeg app bundlea, na padajućem izborniku pri vrhu zaslona odaberite app bundle.

Uštede veličine

Pregledajte koliko ste uštedjeli na veličini time što ste objavili app bundle.

Uštede veličine temelje se na APK-u koji prima popularna konfiguracija uređaja u usporedbi s univerzalnim APK-om (koji sadrži sve vaše resurse, kôd i informacije). Na veličini se obično štedi tako što se šalju jezik, gustoća i ABI resursi optimizirani po uređaju.

Preuzimanje generiranih APK-ova

Da biste testirali svoju aplikaciju na uređaju, preuzmite generirane APK-ove za svaku konfiguraciju uređaja tako što ćete odabrati strelicu za preuzimanje .

Pojedinosti o APK-ovima

Pregledajte pojedinosti o gustoći zaslona, ABI-ju i veličini instaliranih APK-ova.

APK-ovi generirani putem vašeg paketa aplikacije imaju ograničenje maksimalne veličine. Ako APK ima komprimiranu veličinu u trenutku preuzimanja koja je veća od 150 MB, u stupcu "Veličina instaliranog APK-a" prikazivat će se crvena ikona pogreške. Odaberite redak s pogreškom da biste pronašli uređaje na kojima vaš paket aplikacije generira velike APK-ove. Smanjite veličinu aplikacije, a zatim prenesite novi paket aplikacije.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?