Παράδοση εφαρμογών και λειτουργιών κατά απαίτηση με το Αρχείο Android App Bundle

Αν δημοσιεύσετε τις εφαρμογές σας, χρησιμοποιώντας το Αρχείο Android App Bundle, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της εφαρμογής, να απλοποιήσετε τις κυκλοφορίες και να παραδίδετε λειτουργίες κατά απαίτηση. Λόγω των πρόσθετων πλεονεκτημάτων του, το Αρχείο Android App Bundle αποτελεί την προτεινόμενη μορφή δημοσίευσης στο Google Play.

Τρόπος λειτουργίας των πακέτων εφαρμογών

Τα πακέτα εφαρμογών χρησιμοποιούν ένα νέο μοντέλο προβολής, γνωστό ως Dynamic Delivery του Google Play, για τη δημιουργία και την παράδοση APK που βελτιστοποιούνται για κάθε διαμόρφωση συσκευής. Με την κατάργηση του μη χρησιμοποιημένου κώδικα και των πόρων για άλλες συσκευές, το μοντέλο παράδοσης δημιουργεί μια μικρότερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή για εγκατάσταση από τους χρήστες.

Σημείωση: Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα εφαρμογών, πρέπει να εγγραφείτε στην υπογραφή εφαρμογής από το Google Play.

Δυναμικές λειτουργίες
Με τα πακέτα εφαρμογών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη Play Core για να συμπεριλάβετε λειτουργικές μονάδες δυναμικών λειτουργιών, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν κατά απαίτηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργικές μονάδες δυναμικών λειτουργιών.
Google Play Instant
Τα πακέτα εφαρμογών υποστηρίζουν εμπειρίες Instant που επιτρέπουν στους χρήστες να δοκιμάσουν την εφαρμογή ή το παιχνίδι σας χωρίς να το εγκαταστήσουν. Παρέχοντας στους χρήστες μια εμπειρία Instant, μπορείτε να βελτιώσετε τον εντοπισμό της εφαρμογής σας από τους χρήστες με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων.
Επιπλέον γλώσσες
Από προεπιλογή, το Play παραδίδει τους πόρους γλώσσας μιας εφαρμογής που αντιστοιχούν στις γλώσσες που έχουν επιλεγεί στις ρυθμίσεις μιας συσκευής. Εάν η εφαρμογή σας διαθέτει το δικό της εργαλείο επιλογής γλώσσας εντός εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το API επιπλέον γλωσσών για να επιτρέψετε στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση και να κατεβάσουν επιπλέον πόρους γλωσσών κατά απαίτηση.

Πλεονεκτήματα από τη μεταφόρτωση ενός πακέτου εφαρμογών

Με τα πακέτα εφαρμογών, χρειάζεται μόνο να δημιουργήσετε, να υπογράψετε και να ανεβάσετε ένα μόνο τεχνούργημα, για να υποστηρίξετε βελτιστοποιημένα αρχεία APK για μια μεγάλη ποικιλία διαμορφώσεων συσκευών. Το Google Play διαχειρίζεται και προβάλλει τα αρχεία APK της εφαρμογής σας για εσάς. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να διαχειρίζεστε κωδικούς έκδοσης για κάθε συνδυασμό ABI, πυκνότητας οθόνης και τοπικών ρυθμίσεων που θέλετε να υποστηρίξετε. Επίσης, με τη χρήση πακέτων εφαρμογών, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συνεχείς βελτιώσεις που προστίθενται στη διαδικασία παράδοσης.

Σε σύγκριση με τα αρχεία APK, τα πακέτα εφαρμογών:

 • Έχουν μικρότερο μέγεθος λήψης και καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στον δίσκο
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν ασυμπίεστες εγγενείς βιβλιοθήκες (Android 6.0 και νεότερες εκδόσεις) οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο APK αντί στη συσκευή του χρήστη, γεγονός που μπορεί να μειώσει το μέγεθος λήψης, το χώρο που καταλαμβάνουν στον δίσκο και το χρόνο εγκατάστασης
 • Παρέχουν στους χρήστες τη λειτουργικότητα και τις διαμορφώσεις που χρειάζονται κατά απαίτηση, αντί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
 • Απλοποιούν τη διαχείριση εκδόσεων και κυκλοφοριών, εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας και δημοσίευσης πολλαπλών APK

Όταν ανεβάζετε ένα πακέτο εφαρμογής στο Play Console, το Google Play στέλνει ένα βελτιστοποιημένο δυαδικό αρχείο για τη συσκευή.

 • Android 5.0 και νεότερη έκδοση: Το Play θα δημιουργήσει το βασικό APK, το APK διαμόρφωσης και το APK δυναμικών λειτουργιών (εάν ισχύει).
 • Προηγούμενες εκδόσεις από Android 5.0: Το Play θα δημιουργήσει πολλά αρχεία APK διακομιστή.

Προσαρμογή παράδοσης λειτουργιών

Εάν έχετε δικαίωμα για τη Διαχείριση κυκλοφοριών δοκιμαστικού καναλιού στο Play Console, μπορείτε να δημοσιεύετε αρθρωτά πακέτα εφαρμογών με δυναμικές λειτουργικές μονάδες σε οποιοδήποτε κανάλι κυκλοφορίας.

Σημαντικό: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δυναμικές λειτουργικές μονάδες, μελετήστε την τεκμηρίωση για τις δυναμικές λειτουργικές μονάδες για το Android Studio και μάθετε πώς μπορείτε να τις ενσωματώσετε στην εφαρμογή σας.

Η παράδοση των δυναμικών λειτουργικών μονάδων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

 • Παράδοση υπό προϋποθέσεις: Οι λειτουργικές μονάδες παραδίδονται κατά τον χρόνο εγκατάστασης υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η χώρα του χρήστη, οι λειτουργίες της συσκευής και η ελάχιστη έκδοση SDK.
 • Παράδοση κατά απαίτηση: Οι λειτουργικές μονάδες εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται, ανάλογα με τις ανάγκες, αντί να παραδοθούν σε όλους τους χρήστες για τον συνολικό χρόνο της εφαρμογής.
 • Εμπειρίες Instant: Οι λειτουργικές μονάδες μπορούν να προσφέρονται ως εμπειρίες με δυνατότητα ενεργοποίησης του Instant από συνδέσμους και το κουμπί Δοκιμάστε τώρα στην καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση της εφαρμογής από τον χρήστη.

Έλεγχος των λεπτομερειών των πακέτων εφαρμογών σας

Για να προβάλετε και να κατεβάσετε τα APK που δημιουργεί το Google Play από το πακέτο εφαρμογής:

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Διαχείριση κυκλοφορίας > Κυκλοφορίες εφαρμογής.
 4. Δίπλα στο κανάλι που περιέχει το πακέτο εφαρμογής που θέλετε να δείτε, επιλέξτε Διαχείριση.
 5. Στην ενότητα "Πακέτα εφαρμογών που προστέθηκαν", επιλέξτε το πακέτο εφαρμογής που θέλετε να δείτε.
 6. Επιλέξτε Εξερεύνηση πακέτου εφαρμογής.
 7. Επιλέξτε την καρτέλα APK ανά διαμόρφωση συσκευής ή Πολλά APK που δημιουργήθηκαν αυτόματα.
  • Αρχεία APK ανά διαμόρφωση συσκευής: Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες του βασικού APK, του APK διαμόρφωσης και δυναμικού APK που προβάλλονται σε συσκευές που χρησιμοποιούν έκδοση Android 5.0 και νεότερη.
  • Πολλά APK που δημιουργήθηκαν αυτόματα: Αυτή η καρτέλα περιλαμβάνει πολλά APK που προβάλλονται σε συσκευές με οποιαδήποτε έκδοση χαμηλότερη από Android 5.0. Αυτά τα αρχεία APK επωφελούνται από πυκνότητα οθόνης και βελτιστοποιήσεις ABI, αλλά περιλαμβάνουν κάθε γλώσσα. Εάν το minSdkVersion της εφαρμογής σας είναι τουλάχιστον Android 5.0 (επίπεδο API 21), δεν θα δείτε αυτήν την καρτέλα.

Λεπτομέρειες APK και λήψεις

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία APK που δημιουργούνται από το αρχείο app bundle, μεταβείτε στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε ένα app bundle, από το αναπτυσσόμενο μενού.

Εξοικονόμηση μεγέθους

Δείτε την εξοικονόμηση μεγέθους με τη δημοσίευση ενός πακέτου εφαρμογής.

Η εξοικονόμηση μεγέθους βασίζεται στο APK που λαμβάνεται από μια δημοφιλή διαμόρφωση συσκευής, σε σύγκριση με το γενικό APK (το οποίο περιέχει όλους τους πόρους, τον κώδικα και τα στοιχεία σας). Οι εξοικονομήσεις μεγέθους προέρχονται κατά κανόνα από την αποστολή βελτιστοποιημένης γλώσσας, πυκνότητας και πόρων ABI ανά συσκευή.

Λήψη των APK που έχουν δημιουργηθεί

Για να δοκιμάσετε την εφαρμογή σας σε μια συσκευή, κατεβάστε τα αρχεία APK που έχουν δημιουργηθεί για κάθε διαμόρφωση συσκευής επιλέγοντας το βέλος λήψης .

Λεπτομέρειες APK

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την πυκνότητα οθόνης, το ABL και το μέγεθος του εγκατεστημένου APK.

Τα APK που δημιουργούνται από πακέτα εφαρμογών έχουν ένα όριο μέγιστου μεγέθους. Εάν το APK έχει συμπιεσμένο μέγεθος που υπερβαίνει τα 150 MB τη στιγμή της λήψης, θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο σφάλματος στη στήλη "Μέγεθος εγκατεστημένου APK". Επιλέξτε τη σειρά με το σφάλμα, για να βρείτε τις συσκευές όπου το πακέτο εφαρμογής δημιουργεί μεγάλα APK. Μειώστε το μέγεθος της εφαρμογής σας και, έπειτα, ανεβάστε ένα νέο πακέτο εφαρμογής.

Σχετικό περιεχόμενο

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;