Phân phối bản phát hành ứng dụng tới những quốc gia cụ thể

Khi ra mắt bản phát hành ứng dụng lên kênh Phát hành công khai, Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín, bạn có thể nhắm mục tiêu cho bản phát hành trên từng kênh đến người dùng ở một số quốc gia cụ thể.

Trường hợp nên nhắm mục tiêu theo quốc gia

Sau đây là một số tình huống mà việc nhắm mục tiêu theo quốc gia có thể hữu ích:

 • Nếu ứng dụng của bạn hiện có một bản phát hành công khai, thì bạn có thể ra mắt bản thử nghiệm công khai ở một quốc gia mới mà không cần mở rộng bản phát hành công khai của mình sang quốc gia mới đó.
 • Nếu ứng dụng của bạn hiện có một bản thử nghiệm công khai, thì bạn có thể ra mắt bản phát hành công khai tại một nhóm quốc gia trong khi tiếp tục quy trình thử nghiệm công khai ở các quốc gia khác.
 • Nếu bạn muốn triển khai thử nghiệm công khai trên toàn cầu trong khi ứng dụng của bạn đã được phát hành công khai tại một số quốc gia.
 • Nếu ứng dụng của bạn đang được phát hành công khai và thử nghiệm công khai ở một số quốc gia, nhưng bạn muốn các nhóm nội bộ hoặc nhóm đảm bảo chất lượng trên toàn cầu truy cập vào ứng dụng của bạn trên kênh thử nghiệm khép kín.

Ứng dụng trên kênh thử nghiệm nội bộ sẽ không thể nhắm mục tiêu theo quốc gia. Bạn có thể thêm người dùng ở bất cứ địa điểm nào vào quy trình thử nghiệm nội bộ. Nếu một người thử nghiệm nội bộ ở tại một quốc gia không có bản phát hành công khai, bản thử nghiệm công khai hoặc bản thử nghiệm khép kín của ứng dụng, thì người dùng này vẫn sẽ nhận được ứng dụng thử nghiệm nội bộ của bạn.

Tiếp cận đúng người dùng

Để quản lý phạm vi cung cấp theo quốc gia trên tất cả các kênh, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa phạm vi cung cấp ứng dụng và việc nhắm mục tiêu theo quốc gia.

Phạm vi cung cấp ứng dụng

Phạm vi cung cấp ứng dụng đề cập đến khả năng hoạt động của ứng dụng ở kênh phát hành công khai. Khi bạn chọn một quốc gia để cung cấp, mọi bản phát hành công khai trong tương lai sẽ bao gồm quốc gia đó.

Cách quản lý phạm vi cung cấp ứng dụng:

 1. Mở Play Console rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn quản lý phạm vi cung cấp. 
 2. Chuyển đến trang Phát hành công khai.
 3. Chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 4. Nhấp vào Thêm quốc gia/khu vực hoặc Xoá quốc gia/khu vực rồi chọn những quốc gia/khu vực mà bạn muốn thêm hoặc xoá. Đối với ứng dụng có tính phí và gói thuê bao, hãy lưu ý những điều sau đây:
  • Nếu bạn thêm một quốc gia cho ứng dụng có tính phí, giá mới sẽ tự động được thêm. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa giá tại địa phương nếu cần.
  • Nếu bạn bán gói thuê bao, hãy nhớ thiết lập giá cho quốc gia/khu vực mà bạn muốn thêm. Tìm hiểu thêm về gói thuê bao.
 5. Xác nhận (các) lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về cách nhắm mục tiêu cho một đợt phát hành theo giai đoạn tới một số quốc gia cụ thể, hãy chuyển tới phần phát hành bản cập nhật ứng dụng theo giai đoạn.

Nhắm mục tiêu theo quốc gia

Ngoài phạm vi cung cấp đã được thiết lập cho bản phát hành công khai, bạn còn có thể tuỳ chỉnh quốc gia mà mình nhắm đến cho các bản phát hành thử nghiệm. Theo mặc định, phạm vi cung cấp các bản phát hành thử nghiệm sẽ khớp với phạm vi cung cấp theo quốc gia mà bạn đã thiết lập cho bản phát hành công khai.

Điều kiện tiên quyết: Bạn có thể tuỳ chỉnh phạm vi cung cấp theo quốc gia cho các kênh thử nghiệm của ứng dụng trong những trường hợp sau:

 • Bạn chưa tải gói ứng dụng lên kênh phát hành công khai, hoặc
 • Bạn đã tải một gói ứng dụng lên kênh phát hành công khai và cung cấp cho ít nhất một quốc gia trong kênh này.

Cách thay đổi phạm vi cung cấp bản phát hành thử nghiệm:

Tính năng này có thể bị tắt nếu người dùng không được cấp quyền thay đổi.

 1. Mở Play Console rồi chọn ứng dụng mà bạn muốn quản lý phạm vi cung cấp bản phát hành thử nghiệm.
 2. Chuyển đến kênh thử nghiệm mà bạn muốn cập nhật: 
  • Nếu bạn muốn cập nhật một ứng dụng trong kênh thử nghiệm công khai, hãy nhấp vào Thử nghiệm công khai (Thử nghiệm > Thử nghiệm công khai) rồi chọn Thẻ Quốc gia/khu vực
  • Nếu bạn muốn cập nhật một ứng dụng trong kênh thử nghiệm khép kín, hãy nhấp vào Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín), nhấp vào Quản lý kênh bên cạnh kênh mà bạn muốn cập nhật rồi chọn thẻ Quốc gia/khu vực.
 3. Theo mặc định, phạm vi cung cấp theo quốc gia sẽ được đồng bộ hoá với kênh phát hành công khai. Tức là mọi thay đổi về phạm vi cung cấp trong kênh phát hành công khai hoặc giai đoạn đăng ký trước cũng sẽ được áp dụng đối với bản phát hành trên kênh thử nghiệm. Để thay đổi chế độ cài đặt này, hãy nhấp vào Huỷ đồng bộ hoá quốc gia/khu vực. Tính năng đồng bộ hóa chỉ được bật nếu:  Tính năng này có thể bị tắt nếu người dùng không được cấp quyền thay đổi.
  • Kênh của bạn chưa ra mắt bản phát hành nào;
  • kênh phát hành công khai của bạn nhắm đến ít nhất một quốc gia/khu vực; hoặc
  • chương trình đăng ký trước đã bắt đầu và nhắm đến ít nhất một quốc gia không phải là "Tất cả nơi khác".
 4. Nếu kênh của bạn không còn được đồng bộ hoá với kênh phát hành công khai nữa, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa danh sách quốc gia rồi chọn quốc gia/khu vực nơi bạn muốn thêm hoặc xoá.
 5. Xác nhận (các) lựa chọn của bạn.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính