Phân phối bản phát hành ứng dụng cho những quốc gia cụ thể

Khi phát hành ứng dụng ở phiên bản Beta, Alpha hoặc Chính thức, bạn có thể nhắm mục tiêu ra mắt từng phiên bản tới người dùng ở những quốc gia cụ thể.

Những cách sử dụng nhắm mục tiêu theo quốc gia

Nhắm mục tiêu theo quốc gia có thể hữu ích trong một số tình huống sau đây:

 • Nếu ứng dụng hiện đã có bản phát hành sản xuất, thì bạn có thể ra mắt phiên bản beta ở một quốc gia mới mà không cần mở rộng bản phát hành sản xuất ra quốc gia mới đó.
 • Nếu ứng dụng hiện đã có bản phát hành beta, thì bạn có thể ra mắt phiên bản sản xuất ở một nhóm nhỏ quốc gia trong khi vẫn tiếp tục thử nghiệm beta ở các quốc gia khác.
 • Nếu bạn muốn chạy thử nghiệm beta kín trên toàn cầu trong khi ứng dụng được cung cấp ở phiên bản sản xuất tại một số quốc gia.
 • Nếu bạn đã phân phối phiên bản chính thức và phiên bản beta của ứng dụng ở một số quốc gia, nhưng muốn các nhóm nội bộ hoặc nhóm đảm bảo chất lượng trên toàn cầu tiếp cận phiên bản alpha của ứng dụng.

Nhắm mục tiêu theo quốc gia sẽ không áp dụng trong những trường hợp sau:

 • Bất kỳ phiên bản thử nghiệm bổ sung nào mà bạn tạo không hỗ trợ nhắm mục tiêu theo quốc gia. Để dùng nhắm mục tiêu theo quốc gia, hãy sử dụng phiên bản Alpha và Beta hiện tại.
 • Bạn có thể thêm người dùng từ bất kỳ vị trí nào vào thử nghiệm nội bộ. Nếu người thử nghiệm nội bộ sinh sống ở quốc gia không có phiên bản beta, alpha hoặc chính thức, thì người dùng đó sẽ vẫn nhận được APK thử nghiệm nội bộ.

Tiếp cận đúng người dùng

Để quản lý quốc gia được cung cấp tất cả phiên bản, bạn cần biết sự khác nhau giữa phạm vi hoạt động của ứng dụng và nhắm mục tiêu theo quốc gia.

Phạm vi hoạt động của ứng dụng

Phạm vi hoạt động của ứng dụng đề cập đến khả năng hoạt động của ứng dụng ở phiên bản sản xuất. Khi bạn chọn một quốc gia được cung cấp, mọi bản phát hành sản xuất trong tương lai sẽ bao gồm quốc gia đó.

Để quản lý phạm vi hoạt động của ứng dụng, hãy thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Sự hiện diện trong cửa hàng > Giá cả và phân phối.
 4. Trong phần "Quốc gia", hãy chọn Quản lý quốc gia.
 5. Cập nhật lựa chọn quốc gia của ứng dụng.
  • Nếu bạn thêm một quốc gia cho ứng dụng phải trả phí thì giá mới sẽ tự động được thêm. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa giá địa phương nếu cần.
 6. Gửi bản cập nhật ứng dụng.

Lưu ý: Để biết chi tiết về cách nhắm mục tiêu phát hành theo giai đoạn đến các quốc gia cụ thể, hãy chuyển tới phần phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng phương thức phát hành theo giai đoạn.

Nhắm mục tiêu theo quốc gia

Ngoài phạm vi hoạt động đã cấu hình cho phiên bản sản xuất, bạn có thể tùy chỉnh nhắm mục tiêu theo quốc gia cho bản phát hành alpha và beta. Theo mặc định, bản phát hành alpha và beta sẽ khớp với quốc gia được cung cấp phiên bản sản xuất mà bạn đã thiết lập.

Điều kiện tiên quyết: Bạn có thể tùy chỉnh quốc gia được cung cấp phiên bản alpha hoặc beta của ứng dụng trong những trường hợp sau:

 • Bạn không tải APK của ứng dụng lên phiên bản sản xuất hoặc
 • Bạn đã tải APK của ứng dụng lên phiên bản sản xuất và có ít nhất 1 quốc gia được cung cấp phiên bản sản xuất

Để thay đổi phạm vi hoạt động cho bản phát hành alpha và beta của ứng dụng, hãy thực hiện như sau:

 1. Truy cập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản mà bạn muốn cập nhật, hãy chọn Quản lý.
 5. Trong phần "Quốc gia được cung cấp", hãy chọn Quản lý phạm vi hoạt động.
 6. Xem lại bảng hiển thị các quốc gia được hỗ trợ.
  • Đồng bộ hóa với phiên bản sản xuất: Quốc gia được cung cấp bản phát hành alpha hoặc beta của bạn khớp với phạm vi hoạt động của phiên bản sản xuất.
  • Tùy chỉnh phạm vi hoạt động: Bạn có thể chọn quốc gia được cung cấp bản phát hành alpha hoặc beta của ứng dụng khác với phiên bản sản xuất.
 7. Cập nhật quốc gia được cung cấp.
 8. Gửi bản cập nhật ứng dụng.

Xem ví dụ

Thêm hoặc xóa một quốc gia để các bản phát hành đồng bộ hóa với bản chính thức

Sau khi bạn thêm hoặc xóa quốc gia trên trang Giá cả và phân phối của ứng dụng, quốc gia đó sẽ tự động được thêm vào hoặc xóa khỏi tất cả các bản phát hành được đồng bộ hóa với bản chính thức (như mô tả ở trên).

Nếu bạn đã thiết lập quốc gia tùy chỉnh được cung cấp bản alpha hoặc beta trên trang Bản phát hành ứng dụng, thì bạn cần thêm hoặc xóa riêng quốc gia cho bản đó.

Chỉ thêm hoặc xóa quốc gia trong phiên bản alpha hoặc beta

Nếu muốn thêm một quốc gia vào bản phát hành beta mà không thay đổi các phiên bản khác, thì bạn có thể làm theo 1 trong 2 cách sau đây:

 • Trên trang Giá cả và phân phối, hãy đánh dấu quốc gia đó là được cung cấp nhưng không tải APK lên phiên bản sản xuất. Sau đó, phiên bản beta của ứng dụng sẽ khớp với phạm vi hoạt động của phiên bản sản xuất theo mặc định. Hoặc
 • Trên trang Giá cả và phân phối, hãy chọn tối thiểu 1 quốc gia được cung cấp phiên bản sản xuất của ứng dụng. Sau đó, thiết lập nhắm mục tiêu theo quốc gia tùy chỉnh trên trang Bản phát hành ứng dụng cho bản phát hành beta.

Để xóa một quốc gia chỉ có trong phiên bản beta, hãy thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn một ứng dụng.
 3. Chọn Quản lý bản phát hành > Bản phát hành ứng dụng.
 4. Bên cạnh phiên bản beta, hãy chọn Quản lý.
 5. Chọn Phạm vi hoạt động tùy chỉnh.
 6. Đánh dấu quốc gia đó là không được cung cấp.

Nội dung có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố