Uygulama sürümlerini belirli ülkelere dağıtma

Bir uygulamayı Üretim, Alfa veya Beta kanalında kullanıma sunduğunuzda, her kanaldaki sürümünüzü belirli ülkelerdeki kullanıcılara hedefleyebilirsiniz.

Ülke hedeflemeyi kullanmanın yolları

Aşağıda, ülke hedeflemesini yararlı bulabileceğiniz bazı durumları görebilirsiniz:

 • Uygulamanızın mevcut bir üretim sürümü varsa, üretim sürümünüzü yeni bir ülkeye genişletmeden yeni ülkede bir beta sürümü lansmanı yapabilirsiniz.
 • Uygulamanızın mevcut bir beta sürümü varsa, diğer ülkelerde beta testine devam ederken bir ülke alt grubunda üretim sürümü lansmanı yapabilirsiniz.
 • Uygulamanız bazı ülkelerde üretim sürümünde iken genel bir kapalı beta testi yapmak isterseniz.
 • Uygulamanız çeşitli ülkelerde üretim ve beta sürümlerinde bulunuyorsa, ancak şirket içi veya kalite güvence ekiplerinizin küresel olarak uygulamanıza alfa sürümünde erişmesini istiyorsanız.

Ülke hedefleme aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz:

 • Oluşturduğunuz ek test kanalları ülke hedeflemeyi desteklemeyecektir. Ülke hedeflemeyi kullanmak için mevcut Alfa ve Beta kanallarını kullanın.
 • Dahili testlere her yerden kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Uygulamanızın üretim, alfa veya beta sürümünün kullanılmadığı ülkelerde bulunan dahili test kullanıcıları yine de dahili test APK'sını alırlar.

Doğru kullanıcılara ulaşma

Ülke kullanım durumunu tüm kanallarda yönetmek için uygulama kullanılabilirliği ile ülke hedeflemesi arasındaki farkı bilmeniz gerekir.

Uygulama kullanılabilirliği

Uygulama kullanılabilirliği, uygulamanızın üretim kanalındaki kullanılabilirliğini ifade eder. Bir ülkeyi kullanılabilir olarak seçtiğinizde, gelecekteki üretim sürümleri o ülkeyi de kapsar.

Uygulamanızın kullanılabilirliğini yönetmek için:

 1. Play Console hesabınıza gidin.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Google Store'daki varlığı > Fiyatlandırma ve dağıtım'ı seçin
 4. "Ülkeler" bölümünde Ülkeleri yönet'i seçin.
 5. Uygulamanızın ülke seçimini güncelleyin.
 6. Uygulama güncellemenizi gönderin.

Not: Bir aşamalı sunumu belirli ülkelere hedefleme ile ilgili ayrıntılı bilgi için uygulama güncellemelerini aşamalı olarak sunma bölümüne gidin.

Ülke hedefleme

Üretim için yapılandırılan kullanım durumuna ek olarak alfa ve beta sürümleri için ülke hedeflemeyi özelleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak alfa ve beta sürümleriniz, üretim için ayarladığınız ülke kullanım durumu ile eşleşir.

Önkoşul: Aşağıdaki durumlarda, uygulamanızın alfa veya beta kanalı için ülke kullanım durumunu özelleştirebilirsiniz:

 • Uygulamanızın üretime yüklenmiş bir APK'sı yoksa veya
 • Uygulamanızın üretime yüklenmiş bir APK'sı varsa ve en az bir ülke üretim kanalında mevcutsa

Uygulamanızın alfa ve beta sürümünün kullanım durumunu değiştirmek için:

 1. Play Console hesabınıza gidin.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Sürüm yönetimi > Uygulama sürümleri'ni seçin.
 4. Güncellemek istediğiniz kanalın yanındaki Yönet'i seçin.
 5. "Ülke kullanım durumu" bölümünde, Kullanılabilirliği yönet'i seçin.
 6. Ülkelerin etkin olduğunu gösteren tabloyu gözden geçirin.
  • Üretim kanalıyla senkronize edildi: Alfa veya beta sürümünüzün ülke kullanım durumu, uygulamanızın üretim kullanılabilirliği ile eşleşir.
  • Kullanım durumunu özelleştir: Uygulamanızın alfa veya beta kanalları için üretim kanalından farklı bir ülke kullanım durumu seçebilirsiniz.
 7. Ülke kullanım durumunu güncelleyin.
 8. Uygulama güncellemenizi gönderin.

Aşağıdaki örneği inceleyin:

Bir ülkeyi üretimle senkronize edilen kanallara ekleme veya bu kanallardan kaldırma

Uygulamanızın Fiyatlandırma ve dağıtım sayfasında ülke ekleme veya kaldırma işlemini gerçekleştirmenizden sonra ülke, üretimle senkronize edilen kanallara otomatik olarak eklenir veya bu kanallardan kaldırılır (yukarıda açıklandığı gibi).

Bir alfa veya beta kanalının Uygulama sürümleri sayfasında özel ülke kullanım durumu ayarladıysanız, söz konusu kanal için ülkeyi ayrı ayrı eklemeniz veya kaldırmanız gerekir.

Bir ülkeyi yalnızca alfa veya beta sürümünde ekleme veya kaldırma

Bir ülkeyi, diğer kanalları değiştirmeden bir beta sürümüne eklemek isterseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Fiyatlandırma ve dağıtım sayfasında ülkeyi kullanılabilir olarak işaretleyin ancak üretime bir APK yüklemeyin. Ardından, uygulamanızın beta kanalı varsayılan olarak o üretim kullanılabilirliği ile eşleşir. Veya
 • Fiyatlandırma ve dağıtım sayfasında uygulamanızın üretim kanalı için en az bir ülkeyi kullanılabilir olarak seçin. Ardından, beta sürümünüz için Uygulama sürümleri sayfasında özel ülke hedeflemesini ayarlayın.

Yalnızca beta sürümünde olan bir ülkeyi kaldırmak için:

 1. Play Console hesabınızda oturum açın.
 2. Bir uygulama seçin.
 3. Sürüm yönetimi > Uygulama sürümleri'ni seçin.
 4. Beta kanalının yanındaki Yönet'i seçin.
 5. Özel kullanılabilirlik'i seçin.
 6. Ülkeyi kullanılamıyor olarak işaretleyin.

İlgili içerik

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?