เผยแพร่แอปรุ่นต่างๆ ในประเทศที่ต้องการ

เมื่อเปิดตัวแอปไปยังแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง อัลฟ่า หรือเบต้า คุณจะกำหนดเป้าหมายรุ่นในแต่ละแทร็กไปที่ผู้ใช้ในประเทศที่ต้องการได้

การใช้การกำหนดเป้าหมายตามประเทศในแบบต่างๆ

คุณอาจพบว่าการกำหนดเป้าหมายตามประเทศเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • หากแอปมีเวอร์ชันที่ใช้งานจริงอยู่แล้ว คุณเปิดตัวรุ่นเบต้าในประเทศใหม่ได้โดยไม่ต้องขยายเวอร์ชันที่ใช้งานจริงไปยังประเทศใหม่นั้น
 • หากแอปมีเวอร์ชันเบต้าอยู่แล้ว คุณเปิดตัวเวอร์ชันที่ใช้งานจริงในกลุ่มประเทศย่อยไปพร้อมกับทำการทดสอบเบต้าต่อไปในประเทศอื่นๆ ได้
 • หากคุณต้องการใช้การทดสอบเบต้าแบบปิดทั่วโลกในขณะที่แอปพร้อมใช้งานในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงในบางประเทศแล้ว
 • ในกรณีที่แอปพร้อมใช้งานในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงและเวอร์ชันเบต้าในหลายประเทศแล้วแต่คุณต้องการให้ทีมภายในหรือทีมตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพทั่วโลกเข้าถึงแอปในเวอร์ชันอัลฟ่าได้

การกำหนดเป้าหมายตามประเทศใช้กับกรณีต่อไปนี้ไม่ได้

 • แทร็กการทดสอบเพิ่มเติมที่คุณสร้างจะไม่รองรับการกำหนดเป้าหมายตามประเทศ หากต้องการใช้การกำหนดเป้าหมายตามประเทศ ให้ใช้แทร็กอัลฟ่าและเบต้าที่มีอยู่
 • คุณจะเพิ่มผู้ใช้จากตำแหน่งใดไปยังการทดสอบภายในก็ได้ ผู้ทดสอบภายในจะยังคงได้รับ APK การทดสอบภายในแม้ผู้ทดสอบดังกล่าวจะอยู่ในประเทศที่ไม่มีเวอร์ชันที่ใช้งานจริง อัลฟ่า หรือเบต้าของแอปก็ตาม

เข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสม

ในการจัดการประเทศที่พร้อมให้บริการสำหรับทุกแทร็ก คุณจำเป็นต้องทราบความแตกต่างระหว่างความพร้อมของแอปและการกำหนดเป้าหมายตามประเทศ

ความพร้อมของแอป

ความพร้อมของแอปหมายถึงความพร้อมใช้งานของแอปในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง เมื่อคุณเลือกประเทศหนึ่งๆ เป็นประเทศที่พร้อมให้บริการ เวอร์ชันที่ใช้งานจริงทั้งหมดในอนาคตจะรวมประเทศดังกล่าวไว้ด้วย

วิธีจัดการความพร้อมของแอป

 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลือกการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > การกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย
 4. ในส่วน "ประเทศ" ให้เลือกจัดการประเทศ
 5. อัปเดตการเลือกประเทศของแอป
  • หากคุณเพิ่มประเทศสำหรับแอปที่ต้องซื้อ ระบบจะเพิ่มราคาใหม่โดยอัตโนมัติ คุณแก้ไขราคาท้องถิ่นได้ หากจำเป็น
 6. ส่งการอัปเดตแอป

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดเป้าหมายการเปิดตัวแบบทีละขั้นไปยังเฉพาะบางประเทศ โปรดไปที่เผยแพร่การอัปเดตแอปด้วยการเปิดตัวแบบทีละขั้น

การกำหนดเป้าหมายตามประเทศ

นอกเหนือจากความพร้อมที่กำหนดค่าให้เวอร์ชันที่ใช้งานจริงแล้ว คุณปรับแต่งการกำหนดเป้าหมายตามประเทศสำหรับรุ่นอัลฟ่าและเบต้าได้อีกด้วย โดยค่าเริ่มต้น รุ่นอัลฟ่าและเบต้าจะตรงกับประเทศที่พร้อมให้บริการที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

สิ่งที่ต้องทำก่อน: คุณปรับแต่งประเทศที่พร้อมให้บริการสำหรับแทร็กอัลฟ่าหรือเบต้าของแอปได้ในกรณีต่อไปนี้

 • แอปไม่มี APK ที่อัปโหลดไปยังเวอร์ชันที่ใช้งานจริง หรือ
 • แอปมี APK ที่อัปโหลดไปยังเวอร์ชันที่ใช้งานจริงและมีอย่างน้อย 1 ประเทศที่พร้อมให้บริการในแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

วิธีเปลี่ยนความพร้อมของแอปรุ่นอัลฟ่าและเบต้า

 1. ไปที่ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลือกการจัดการรุ่น > รุ่นต่างๆ ของแอป
 4. ข้างแทร็กที่ต้องการอัปเดต ให้เลือกจัดการ
 5. ในส่วน "ประเทศที่พร้อมให้บริการ" ให้เลือกจัดการความพร้อม
 6. ตรวจสอบตารางที่แสดงประเทศที่เปิดใช้
  • ซิงค์กับเวอร์ชันที่ใช้งานจริง: ประเทศที่พร้อมให้บริการสำหรับรุ่นอัลฟ่าหรือเบต้าจะตรงกับความพร้อมของเวอร์ชันที่ใช้งานจริงของแอป
  • ปรับแต่งความพร้อม: คุณเลือกประเทศที่พร้อมให้บริการสำหรับแทร็กอัลฟ่าหรือเบต้าของแอปได้ ซึ่งจะแตกต่างจากแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริง
 7. อัปเดตประเทศที่พร้อมให้บริการ
 8. ส่งการอัปเดตแอป

ดูตัวอย่าง

เพิ่มหรือนำประเทศออกจากแทร็กที่ซิงค์กับเวอร์ชันที่ใช้งานจริง

หลังจากที่คุณเพิ่มหรือนำประเทศออกจากหน้าการกำหนดราคาและการเผยแพร่ของแอปแล้ว ระบบจะเพิ่มหรือนำประเทศนั้นออกจากแทร็กที่ซิงค์กับเวอร์ชันที่ใช้งานจริงโดยอัตโนมัติ (ตามที่อธิบายไว้ด้านบน)

หากได้กำหนดประเทศที่พร้อมให้บริการในหน้ารุ่นต่างๆ ของแอปสำหรับแทร็กอัลฟ่าหรือเบต้า คุณจะต้องเพิ่มหรือนำประเทศออกสำหรับแทร็กนั้นๆ แยกต่างหาก

เพิ่มหรือลบประเทศเฉพาะในรุ่นอัลฟ่าหรือเบต้า

หากต้องการเพิ่มประเทศไปยังรุ่นเบต้าโดยไม่เปลี่ยนแทร็กอื่นๆ คุณเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • ในหน้าการกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย ให้ทำเครื่องหมายประเทศว่า "พร้อมให้บริการ" แต่อย่าอัปโหลด APK ไปยังเวอร์ชันที่ใช้งานจริง จากนั้น แทร็กเบต้าของแอปจะจับคู่กับความพร้อมของเวอร์ชันที่ใช้งานจริงนั้นๆ โดยค่าเริ่มต้น หรือ
 • ในหน้าการกำหนดราคาและการจัดจำหน่าย ให้เลือกประเทศอย่างน้อย 1 ประเทศเป็นประเทศที่พร้อมให้บริการสำหรับแทร็กเวอร์ชันที่ใช้งานจริงของแอป จากนั้น ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายประเทศเองในหน้ารุ่นต่างๆ ของแอปสำหรับรุ่นเบต้า

วิธีลบประเทศที่อยู่ในรุ่นเบต้าเท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. เลือกการจัดการรุ่น > รุ่นต่างๆ ของแอป
 4. ข้างแทร็กเบต้า ให้เลือกจัดการ
 5. เลือกกำหนดความพร้อมเอง
 6. ทำเครื่องหมายประเทศว่า "ไม่พร้อมให้บริการ"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร