Distribúcia vydaní aplikácie do konkrétnych krajín

Keď zavediete aplikáciu do produkčného, alfa alebo beta kanála, môžete vydanie v rámci jednotlivých kanálov zacieliť na používateľov v konkrétnych krajinách.

Spôsoby používania zacielenia na krajiny

Uvádzame niektoré situácie, v ktorých môže byť zacielenie na krajiny užitočné:

 • Ak má vaša aplikácia existujúce produkčné vydanie, môžete uviesť beta vydanie v novej krajine bez rozšírenia produkčného vydania do tejto krajiny.
 • Ak má vaša aplikácia existujúce beta vydanie, môžete uviesť produkčné vydanie v podskupine krajín a zároveň pokračovať v beta testovaní v ostatných krajinách.
 • Ak chcete spustiť globálne uzatvorené beta testovanie, zatiaľ čo vaša aplikácia je k dispozícii v niektorých krajinách v produkčnej verzii.
 • Ak je vaša aplikácia k dispozícii v produkčnom a beta vydaní v niekoľkých krajinách, ale chcete zaistiť globálny prístup k alfa vydaniu aplikácie pre interné tímy alebo tímy kontroly kvality.

Zacielenie na krajiny sa nedá použiť v týchto prípadoch:

 • Ďalšie testovacie kanály, ktoré vytvoríte, nebudú podporovať zacielenie na krajiny. Ak chcete použiť zacielenie na krajiny, použite existujúce alfa a beta kanály.
 • Do interného testovania môžete pridať používateľov z akejkoľvek krajiny. Ak sa interný tester nachádza v krajine, v ktorej nie je produkčná, alfa alebo beta verzia aplikácie k dispozícii, dostane súbor APK internej testovacej verzie.

Oslovenie tých správnych používateľov

Ak chcete spravovať dostupnosť v krajinách v rámci všetkých vydaní, potrebujete vedieť rozdiel medzi dostupnosťou aplikácie a zacielením krajín.

Dostupnosť aplikácie

Dostupnosť aplikácie odkazuje na dostupnosť vašej aplikácie v produkčnom vydaní. Keď určitú krajinu označíte ako dostupnú, všetky budúce produkčné vydania budú túto krajinu zahrnovať.

Ak chcete spravovať dostupnosť aplikácie, postupujte takto:

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Výskyt v obchode > Ceny a distribúcia.
 4. V sekcii Krajiny vyberte možnosť Spravovať krajiny.
 5. Aktualizujte výber krajín aplikácie.
  • Ak pridáte krajinu pre platenú aplikáciu, nové ceny sa pridajú automaticky. V prípade potreby môžete následne upraviť miestne ceny.
 6. Odošlite aktualizáciu aplikácie.

Poznámka: Podrobnosti o tom, ako zacieliť zavádzanie po etapách na konkrétne krajiny, nájdete v časti Vydávanie aktualizácií aplikácií pomocou zavádzania po etapách.

Zacielenie krajín

Okrem dostupnosti nakonfigurovanej pre produkčné vydanie môžete prispôsobiť zacielenie krajín pre alfa a beta vydania. Vaše alfa a beta vydania predvolene zodpovedajú dostupnosti v krajinách, ktorú ste nastavili pre produkčné vydanie.

Nevyhnutná požiadavka: Dostupnosť v krajinách pre alfa alebo beta vydanie vašej aplikácie môžete prispôsobiť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak aplikácia nemá súbor APK nahraný do produkčného vydania.
 • Ak aplikácia má súbor APK nahraný do produkčného vydania a aspoň jedna krajina je k dispozícii v produkčnom kanáli.

Ak chcete zmeniť dostupnosť alfa a beta vydania aplikácie, postupujte takto:

 1. Prejdite do služby Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa vydania, ktoré chcete aktualizovať, vyberte položku Spravovať.
 5. V sekcii Dostupnosť v krajinách vyberte možnosť Spravovať dostupnosť.
 6. Skontrolujte tabuľku s povolenými krajinami.
  • Synchronizované s produkčným vydaním: Dostupnosť v krajinách pre vaše alfa alebo beta vydanie zodpovedá dostupnosti produkčného vydania aplikácie.
  • Prispôsobiť dostupnosť: Pre alfa alebo beta vydania aplikácie môžete zvoliť odlišnú dostupnosť v krajinách ako pre produkčné vydanie.
 7. Aktualizujte dostupnosť v krajinách.
 8. Odošlite aktualizáciu aplikácie.

Príklad

Pridanie alebo odstránenie krajiny do kanálov synchronizovaných s proukciou

Keď pridáte alebo odstránite krajinu na stránke Ceny a distribúcia vašej aplikácie, krajina sa automaticky pridá alebo odstráni v prípade kanálov, ktoré sú synchronizované s produkčným vydaním (ako je uvedené vyššie).

Ak ste na stránke Vydania aplikácie nastavili pre alfa alebo beta vydanie vlastnú dostupnosť v krajinách, budete musieť príslušnú krajinu pre dané vydanie pridať alebo odstrániť ručne.

Pridanie alebo odstránenie krajiny iba pre alfa alebo beta vydanie

Ak chcete pridať krajinu pre beta vydanie bez zmeny ostatných vydaní, môžete využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Na stránke Ceny a distribúcia označte krajinu ako dostupnú, ale nenahrajte súbor APK do produkčného vydania. Beta vydanie aplikácie bude potom predvolene zodpovedať dostupnosti produkčného vydania. Or,
 • Na stránke Ceny a distribúcia zvoľte pre produkčnú verziu aplikácie aspoň jednu dostupnú krajinu. Potom na stránke Vydania aplikácie nastavte pre beta vydanie vlastné zacielenie na krajiny.

Ak chcete odstrániť krajinu, ktorá platí iba pre beta vydanie:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. Vyberte položky Správa vydaní > Vydania aplikácie.
 4. Vedľa produkčného vydania vyberte položku Spravovať.
 5. Vyberte možnosť Vlastná dostupnosť.
 6. Označte krajinu ako nedostupnú.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?