Distribuer apputgaver til bestemte land

Når du oppdaterer en app til produksjons-, alfa- eller betamålgruppen, kan du målrette utgaven i hvert spor mot brukere i bestemte land.

Slik kan du bruke målretting mot bestemte land

Her er noen situasjoner der målretting mot bestemte land kan være nyttig:

 • Hvis appen din allerede har en produksjonsversjon, kan du publisere en betaversjon i et nytt land uten å publisere produksjonsversjonen i det nye landet.
 • Hvis appen din allerede har en betaversjon, kan du publisere en produksjonsversjon i en gruppe land samtidig som du fortsetter å betateste i andre land.
 • Hvis du vil kjøre en global lukket betatest mens appen din er tilgjengelig i produksjon i enkelte land.
 • Hvis appen din er tilgjengelig som produksjons- og betaversjon i flere land, men du vil at interne team eller kvalitetssikringsteam skal få tilgang til en alfaversjon av appen globalt.

Målretting mot land gjelder ikke i disse situasjonene:

 • Eventuelle ekstra testmålgrupper du oppretter, støtter ikke målretting mot land. For å bruke målretting mot land, bruk de eksisterende alfa- og betamålgruppene.
 • Du kan legge til brukere fra hvor som helst i interne tester. Hvis en intern tester befinner seg i et land der appens produksjons-, alfa- eller betaversjon ikke er tilgjengelig, mottar brukeren likevel APK-en for den interne testen.

Nå ut til de riktige brukerne

For å administrere tilgjengeligheten per land i alle spor må du vite forskjellen mellom apptilgjengelighet og målretting mot land.

Apptilgjengelighet

Apptilgjengelighet er appens tilgjengelighet i produksjonssporet. Når du velger et land som tilgjengelig, blir det landet inkludert i alle fremtidige produksjonsversjoner.

Slik administrerer du tilgjengeligheten for appen din:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Butikktilstedeværelse > Priser og distribusjon.
 4. Velg Administrer land i «Land»-delen.
 5. Oppdater hvilke land appen skal være tilgjengelig i.
  • Hvis du legger til et land for en betalt app, blir nye priser automatisk lagt til. Du kan om nødvendig endre de lokale prisene etterpå.
 6. Send inn oppdateringen av appen.

Merk: For å få informasjon om hvordan du målretter trinnvise oppdateringer mot bestemte land, kan du se hvordan du publiserer trinnvise appoppdateringer.

Målretting mot land

I tillegg til tilgjengeligheten som er konfigurert for produksjonsversjonen, kan du tilpasse målrettingen mot land for alfa- og betaversjoner. Som standard samsvarer alfa- og betaversjonene med tilgjengeligheten per land som du har konfigurert for produksjonsversjonen.

Forhåndskrav: Du kan tilpasse tilgjengeligheten per land for alfa- eller betasporet for appen din

 • når appen ikke har noen APK lastet opp til produksjonsversjonen, eller
 • når appen har en APK lastet opp til produksjonsversjonen, og minst ett land er tilgjengelig i produksjonssporet

Slik endrer du tilgjengeligheten for appens alfa- og betaversjon:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver.
 4. Velg Administrer ved siden av sporet du vil oppdatere.
 5. Velg Administrer landtilgjengelighet i «Tilgjengelighet i ulike land»-delen.
 6. Sjekk tabellen som viser hvilke land som er aktivert.
  • Synkronisert med produksjon: Tilgjengeligheten per land for alfa- eller betaversjonen samsvarer med tilgjengeligheten for produksjonsversjonen av appen.
  • Tilpass tilgjengeligheten: Du kan velge en tilgjengelighet per land for appens alfa- eller betaspor, som er forskjellig fra produksjonssporet.
 7. Oppdater tilgjengeligheten per land.
 8. Send inn oppdateringen av appen.

Se et eksempel

Legg til eller fjern land for spor som er synkronisert med produksjon

Når du legger til eller fjerner land på Priser og distribusjon-siden for appen, blir landene automatisk lagt til i eller fjernet fra sporene som er synkronisert med produksjonssporet (som beskrevet over).

Hvis du har konfigurert egendefinert tilgjengelighet per land på Apputgaver-siden for et alfa- eller betaspor, må du legge til eller fjerne landene separat for det sporet.

Legg til eller fjern land bare i alfa- eller betasporet

Hvis du vil legge til land i en betaversjon uten å endre de andre sporene, kan du gjøre det på en av disse måtene:

 • Merk landet som tilgjengelig på Priser og distribusjon-siden, men ikke last opp noen APK til produksjon. Appens betaspor samsvarer som standard med tilgjengeligheten per land for produksjonssporet. Eller:
 • Velg minst ett land som tilgjengelig for produksjonssporet for appen på Priser og distribusjon-siden. Så konfigurerer du egendefinert målretting mot land på Apputgaver-siden for betaversjonen.

Slik fjerner du et land som bare er tilgjengelig for betaversjonen:

 1. Logg på Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver.
 4. Velg Administrer ved siden av betasporet.
 5. Velg Egendefinert tilgjengelighet.
 6. Merk landet som utilgjengelig.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt