App-releases distribueren naar specifieke landen

Wanneer u een app naar de productie-, alfa- of bètatrack implementeert, kunt u de release in elke track targeten op gebruikers in specifieke landen.

Manieren om targeting op land te gebruiken

Dit zijn enkele voorbeelden van situaties waarin targeting op land nuttig kan zijn:

 • Als er voor uw app een productierelease bestaat, kunt u in een nieuw land een bètarelease starten zonder uw productierelease in het nieuwe land vrij te geven.
 • Als er voor uw app een bètarelease bestaat, kunt u een productierelease in een groep landen starten terwijl u bètatests voortzet in andere landen.
 • Als u een wereldwijde gesloten bètatest wilt uitvoeren terwijl uw app in sommige landen beschikbaar is in productie.
 • Als uw app in verschillende landen beschikbaar is als productie- of bètarelease, maar u wilt dat uw interne teams of teams voor kwaliteitsgarantie wereldwijd toegang hebben tot de alfarelease van uw app.

Targeting op land is niet van toepassing in de volgende situaties:

 • Extra testtracks die u maakt, ondersteunen geen targeting op land. Gebruik de bestaande alfa- en bètatracks om targeting op land te gebruiken.
 • U kunt gebruikers uit elke locatie aan een interne test toevoegen. Als een interne tester zich in een land bevindt waar de productie-, alfa- of bètaversie van uw app niet beschikbaar is, ontvangt de gebruiker nog steeds de interne test-APK.

De juiste gebruikers bereiken

Als u de beschikbaarheid per land voor alle tracks wilt beheren, moet u weten wat het verschil is tussen beschikbaarheid van de app en targeting op land.

Beschikbaarheid van de app

De beschikbaarheid van de app verwijst naar de beschikbaarheid van uw app in de productietrack. Wanneer u een land selecteert als beschikbaar, wordt dat land ook bij eventuele toekomstige productiereleases opgenomen.

De beschikbaarheid van uw app beheren:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Aanwezigheid in Google Play Store > Prijzen en distributie.
 4. Selecteer Landen beheren in het gedeelte Landen.
 5. Selecteer de gewenste landen voor uw app.
  • Als u een land toevoegt voor een betaalde app, worden nieuwe prijzen automatisch toegevoegd. Indien nodig kunt u vervolgens lokale prijzen aanpassen.
 6. Dien uw app-update in.

Opmerking: Ga naar App-updates vrijgeven met gefaseerde implementaties voor meer informatie over hoe u een gefaseerde implementatie op specifieke landen kunt targeten.

Targeting op land

Naast de beschikbaarheid die is geconfigureerd voor productie, kunt u de targeting op land voor alfa- en bètareleases aanpassen. Standaard hebben uw alfa- en bètaversies dezelfde beschikbaarheid per land die u heeft ingesteld voor productie.

Voorwaarde: U kunt de beschikbaarheid per land voor de alfa- of bètatrack van uw app in de volgende gevallen aanpassen:

 • Er is voor uw app geen APK geüpload naar productie, of
 • Er is voor uw app een APK geüpload naar productie en er is minstens één land beschikbaar in de productietrack.

U kunt de beschikbaarheid van de alfa- en bètarelease van uw app als volgt wijzigen:

 1. Ga naar de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > App-releases.
 4. Selecteer Beheren naast de track die u wilt wijzigen.
 5. Selecteer Beschikbaarheid beheren in het gedeelte 'Beschikbaarheid per land'.
 6. Controleer in de tabel welke landen zijn ingeschakeld.
  • Gesynchroniseerd met productie: De beschikbaarheid per land voor uw alfa- of bètarelease is hetzelfde als de beschikbaarheid per land voor de productierelease van uw app.
  • Beschikbaarheid aanpassen: U kunt voor de alfa- of bètatracks van uw app een andere beschikbaarheid per land selecteren dan die voor de productietrack.
 7. Update de beschikbaarheid per land.
 8. Dien uw app-update in.

Bekijk een voorbeeld

Een land toevoegen aan of verwijderen uit tracks die met productie worden gesynchroniseerd

Als u een land heeft toegevoegd of verwijderd op de pagina Prijzen en distributie van uw app, wordt het land automatisch toegevoegd aan of verwijderd uit tracks die worden gesynchroniseerd met productie (zoals hierboven beschreven).

Als u voor een bepaald land een specifieke beschikbaarheid voor een alfa- of bètatrack heeft ingesteld op de pagina App-releases, moet u dat land voor de betreffende track afzonderlijk toevoegen of verwijderen.

Een land alleen toevoegen aan of verwijderen uit een alfa- of bètarelease

Als u een land aan een bètarelease wilt toevoegen zonder andere tracks te wijzigen, heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Het land op de pagina Prijzen en distributie markeren als beschikbaar, maar geen APK uploaden naar productie. De bètatrack van uw app heeft dan standaard dezelfde beschikbaarheid per land als de productietrack. Of
 • Op de pagina Prijzen en distributie ten minste één land selecteren dat beschikbaar is voor de productietrack van uw app. Vervolgens stelt u op de pagina App-releases de aangepaste targeting op land in voor uw bètarelease.

Een land verwijderen dat alleen in bèta is:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Selecteer Releasebeheer > App-releases.
 4. Selecteer naast de bètatrack Beheren.
 5. Selecteer Aangepaste beschikbaarheid.
 6. Markeer het land als niet beschikbaar.

Gerelateerde content

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen