Distribucija izdanja aplikacije u određenim zemljama

Kada uvodite aplikaciju u produkcijskoj, alfa ili beta verziji, možete ciljati izdanje u svakoj verziji na korisnike u određenim zemljama.

Načini upotrebe ciljanja zemalja

Evo nekih situacija u kojima bi ciljanje zemalja moglo biti korisno:

 • Ako vaša aplikacija ima produkcijsko izdanje, možete pokrenuti beta izdanje u novoj zemlji bez proširivanja produkcijskog izdanja na tu zemlju.
 • Ako vaša aplikacija ima beta izdanje, možete pokrenuti produkcijsko izdanje u jednom podskupu zemalja dok nastavljate testiranje beta verzije u drugim zemljama.
 • Ako želite pokrenuti globalno zatvoreno testiranje beta verzije dok je vaša aplikacija u nekim zemljama dostupna u produkciji.
 • Ako je vaša aplikacija dostupna u produkciji i beti u nekoliko zemalja, ali želite da vaši interni timovi ili timovi za osiguranje kvalitete globalno pristupaju aplikaciji u alfa izdanju.

Ciljanje zemalja neće se primjenjivati u sljedećim situacijama:

 • Dodatne testne verzije koje izradite neće podržavati ciljanje zemalja. Ako se želite koristiti ciljanjem zemalja, upotrijebite postojeće alfa i beta verzije.
 • U interno testiranje možete dodati korisnike s bilo koje lokacije. Ako se interni tester nalazi u zemlji u kojoj produkcijska, alfa ili beta verzija vaše aplikacije nije dostupna, korisnik će ipak primiti APK za interno testiranje.

Dosegnite prave korisnike

Da biste upravljali dostupnošću po zemljama za sve verzije, trebate znati razliku između dostupnosti aplikacije i ciljanja zemlje.

Dostupnost aplikacije

Dostupnost aplikacije odnosi se na dostupnost aplikacije u produkcijskoj verziji. Kada neku zemlju odaberete kao dostupnu, sva buduća produkcijska izdanja uključuju tu zemlju.

Da biste upravljali dostupnošću svoje aplikacije:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Prisutnost u trgovini > Cijene i distribucija.
 4. U odjeljku "Zemlje" odaberite Upravljaj zemljama.
 5. Ažurirajte odabir zemlje za aplikaciju.
  • Ako dodate zemlju za aplikaciju koja se plaća, automatski se dodaju nove cijene. Ako je potrebno, nakon toga možete izmijeniti lokalne cijene.
 6. Pošaljite ažuriranje aplikacije.

Napomena: pojedinosti o tome kako ciljati postupno uvođenje na određene zemlje potražite u odjeljku Objavljivanje ažuriranja aplikacije uz postupno uvođenje.

Ciljanja zemalja

Osim dostupnosti konfigurirane za produkciju, ciljanje zemalja možete prilagoditi i za alfa i beta izdanja. Prema zadanim postavkama alfa i beta izdanja podudaraju se s dostupnošću po zemljama koju ste postavili za produkciju.

Preduvjet: dostupnost po zemljama za alfa ili beta verziju aplikacije možete prilagoditi u sljedećim slučajevima:

 • vaša aplikacija nema APK prenesen u produkciju ili
 • vaša aplikacija ima APK prenesen u produkciju i barem je jedna zemlja dostupna u produkcijskoj verziji.

Da biste promijenili dostupnost alfa i beta izdanja aplikacije:

 1. Otvorite Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored verzije koju želite ažurirati odaberite Upravljanje.
 5. U odjeljku "Dostupnost za pojedinu državu" odaberite Upravljanje dostupnošću.
 6. Pregledajte tablicu na kojoj se prikazuju omogućene zemlje.
  • Sinkronizirano s produkcijom: dostupnost po zemljama za alfa ili beta izdanje podudara se s dostupnošću produkcijskog izdanja aplikacije.
  • Prilagodi dostupnost: za alfa ili beta verziju aplikacije možete odabrati dostupnost po zemljama koja se razlikuje od dostupnosti produkcijske verzije.
 7. Ažurirajte dostupnost po zemljama.
 8. Pošaljite ažuriranje aplikacije.

Pogledajte primjer.

Dodavanje ili uklanjanje zemlje za verzije sinkronizirane s produkcijom

Nakon što dodate ili uklonite zemlju na stranici Cijene i distribucija za svoju aplikaciju, ta se zemlja automatski dodaje ili uklanja za izdanja sinkronizirana s produkcijskim (kao što je opisano u prethodnom dijelu).

Ako ste postavili prilagođenu dostupnost po zemljama na stranici Izdanja aplikacije za alfa ili beta izdanje, trebat ćete zasebno dodati ili ukloniti zemlju za tu verziju.

Dodavanje ili uklanjanje zemlje samo za alfa ili beta verziju

Ako želite dodati zemlju za beta izdanje bez promjene za druge verzije, možete učiniti jedno od sljedećeg:

 • Na stranici Cijene i distribucija označite zemlju kao dostupnu, ali nemojte prenijeti APK u produkciju. Tada se beta verzije aplikacije podudara s dostupnošću za produkciju prema zadanim postavkama. Ili...
 • Na stranici Cijene i distribucija odaberite barem jednu zemlju kao dostupnu za produkcijsku verziju aplikacije. Zatim postavite prilagođeno ciljanje po zemljama na stranici Izdanja aplikacije za beta izdanje.

Da biste uklonili zemlju u kojoj je dostupno samo beta izdanje:

 1. Prijavite se na Play konzolu.
 2. Odaberite aplikaciju.
 3. Odaberite Upravljanje izdanjima > Izdanja aplikacije.
 4. Pored beta izdanja odaberite Upravljanje.
 5. Odaberite opciju Prilagođena dostupnost.
 6. Označite zemlju kao nedostupnu.

Povezani sadržaj

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?