Distribuce verzí aplikace v konkrétních zemích

Když aplikaci vydáte v alfa, beta nebo produkční verzi, můžete vydání jednotlivých kanálů zacílit na uživatele v konkrétních zemích.

Využití cílení na země

Níže uvádíme několik situací, kdy cílení na země může být užitečné:

 • Má-li vaše aplikace existující produkční verzi, můžete v nové zemi spustit beta verzi, aniž byste museli produkční verzi rozšířit na příslušnou zemi.
 • Má-li vaše aplikace existující beta verzi, můžete spustit produkční verzi v podskupině zemí a beta verzi nadále testovat v ostatních zemích.
 • Chcete po celém světě spustit uzavřené testování beta verze a zároveň zajistit, aby v určitých zemích byla aplikace dostupná v produkční verzi.
 • Vaše aplikace je dostupná v produkční verzi a beta verzi v několika zemích, ale vy chcete, aby váš interní tým nebo tým zajištění kvality měl celosvětový přístup k aplikaci ve verzi alfa.

Cílení na země nebude fungovat za následujících situací:

 • Pro další testovací kanály, které vytvoříte. Chcete-li použít cílení na země, použijte existující kanály alfa a beta.
 • Do interního testu můžete přidat uživatele z libovolné země. Pokud se interní testování koná v zemi, kde není k dispozici alfa, beta ani produkční verze aplikace, uživatel i přesto obdrží balíček APK.

Oslovení správných uživatelů

Chcete-li dostupnost v zemích spravovat u všech kanálů, musíte vědět, jaký je rozdíl mezi dostupností aplikace a cílení na země.

Dostupnost aplikace

Dostupnost aplikace znamená dostupnost vaší aplikace v produkčním kanálu. Když určitou zemi vyberete jako dostupnou, tuto zemi budou zahrnovat všechna budoucí vydání v produkční verzi.

Správa dostupnosti aplikace:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Přítomnost v Obchodě > Cena a distribuce.
 4. V části Země vyberte možnost Spravovat země.
 5. Aktualizujte výběr zemí.
  • Pokud přidáte zemi pro placenou aplikaci, automaticky budou zadány nové ceny. V případě potřeby můžete místní ceny upravit.
 6. Odešlete aktualizaci aplikace.

Poznámka: Podrobné informace o tom, jak na konkrétní země zacílit vydávání po etapách, naleznete v článku o vydávání aktualizací aplikací po etapách.

Cílení na země

Kromě dostupnosti, kterou konfigurujete pro produkční verzi, můžete u alfa a beta verzí upravit cílení na země. Ve výchozím nastavení jsou u alfa a beta verze nastaveny stejné země jako v nastavení dostupnosti produkční verze.

Předpoklad: Dostupnost v jednotlivých zemích můžete u kanálu alfa nebo beta upravit v těchto případech:

 • do produkční verze aplikace nebyl nahrán soubor APK, nebo
 • do produkční verze aplikace byl nahrán soubor APK a v produkčním kanálu je k dispozici alespoň jedna země.

Změna dostupnosti alfa a beta verze aplikace:

 1. Přejděte do služby Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle kanálu, který chcete aktualizovat, vyberte Spravovat.
 5. V části Dostupnost v zemích vyberte Spravovat dostupnost podle země.
 6. Prohlédněte si tabulku s povolenými zeměmi.
  • Synchronizováno s produkční verzí: Dostupnost zemí pro alfa nebo beta verzi se shoduje s dostupností produkční verze aplikace.
  • Přizpůsobit dostupnost: Pro alfa nebo beta verzi můžete vybrat dostupnost v zemích, která se bude lišit od nastavení produkční verze.
 7. Aktualizujte dostupnost v zemích.
 8. Odešlete aktualizaci aplikace.

Příklad

Přidání nebo odstranění země z kanálů synchronizovaných s produkční verzí

Jakmile na stránku Cena a distribuce přidáte zemi nebo ji ze stránky odstraníte, země bude automaticky přidána do kanálů synchronizovaných s produkční verzí (nebo z nich bude odstraněna), jak je popsáno výše.

Pokud jste na stránce Vydání aplikace nastavili u kanálu alfa nebo beta vlastní dostupnost v zemích, u příslušného kanálu budete muset zemi přidat nebo odstranit zvlášť.

Přidání nebo odstranění země jen v alfa nebo beta verzi

Chcete-li do beta verze přidat zemi, aniž byste měnili ostatní kanály, můžete použít jeden z těchto postupů:

 • Na stránce Cena a distribuce označte zemi jako dostupnou, ale nenahrávejte soubor APK do produkční verze. Poté se kanál beta bude ve výchozím nastavení shodovat s dostupností produkčního kanálu. Nebo…
 • Na stránce Cena a distribuce vyberte alespoň jednu zemi jako dostupnou v produkčním kanálu aplikace. Potom na stránce Vydání aplikace nastavte pro beta verzi vlastní cílení na země.

Odstranění země, na kterou cílí pouze beta verze:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Správa vydání > Vydání aplikace.
 4. Vedle kanálu beta vyberte Spravovat.
 5. Zvolte Vlastní dostupnost.
 6. Označte zemi jako nedostupnou.

Související obsah

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?