Разпространяване на версии на приложения в определени държави

Когато пуснете версия на приложение в алфа-, бета- или стандартния канал, можете да насочвате разпространението във всеки канал към потребителите в определени държави.

Начини за използване на насочването по държави

Ето някои ситуации, при които насочването по държави може да се окаже полезно:

 • Ако приложението ви има съществуваща версия в стандартния канал, можете да пуснете бета версия в нова държава, без да разширявате предлагането на стандартната версия до тази държава.
 • В случай че приложението ви има съществуваща бета версия, можете да пуснете стандартна версия в подгрупа от държави и същевременно да продължите бета тестовете в други държави.
 • Ако искате да проведете глобален затворен бета тест, докато приложението ви се предлага в някои държави в стандартния канал.
 • Ако приложението ви се предлага в бета и стандартния канал в няколко държави, но искате вътрешният ви екип или този по осигуряване на качеството да имат глобален достъп до алфа канала на приложението ви.

Насочването по държави няма да се прилага в следните ситуации:

 • Създадените от вас допълнителни тестови канали няма да поддържат насочването по държави. Използвайте за него съществуващите алфа- и бета-канали.
 • Можете да добавите към вътрешен тест потребители без ограничения за местоположението. Ако изпитател във вътрешния тест е в държава, където алфа-, бета- или стандартната версия на приложението ви не се предлагат, той пак ще получи APK файла за вътрешния тест.

Достигане до подходящите потребители

За да управлявате предлагането по държави във всички канали, трябва да знаете каква е разликата между наличността на приложението и насочването му по държави.

Наличност на приложението

Наличността на приложението се отнася за предлагането му в стандартния канал. Когато изберете дадена държава като налична, всички бъдещи версии в стандартния канал ще включват тази държава.

За да управлявате наличността на приложението си:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Изберете Версия > Стандартен канал > Държави/региони.
 4. Актуализирайте избора на държави за приложението си.
 5. Изпратете актуализацията на приложението си.

Забележка: За подробности как да насочите поетапното пускане към определени държави посетете Поетапно пускане на актуализации на приложения.

Насочване по държави

В допълнение към предлагането, конфигурирано за стандартния канал, можете да персонализирате насочването по държави за алфа- и бета-версиите. По подразбиране предлагането по държави за алфа- и бета-версиите съответства на това, което сте настроили за стандартния канал.

Необходимо условие: Можете да персонализирате предлагането по държави за алфа- или бета-канала на приложението си в следните случаи:

 • Приложението ви няма APK файл, качен в стандартния канал.
 • Приложението ви има APK файл, качен в стандартния канал, и поне една държава е налична в този канал.

За да промените наличността на алфа и бета версиите на приложението си:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Изберете Версия > Тестване > Отворено/затворено тестване > Държави/региони.
 4. Изберете държавите, които искате да добавите или премахнете.
  • Прегледайте таблицата с активираните държави.
   • Синхронизирано със стандартния канал: Предлагането по държави за алфа- или бета-версиите съответства на това за стандартния канал на приложението ви.
   • Персонализиране на предлагането: Можете да изберете предлагане по държави за алфа и бета версиите на приложението си, което е различно от това за стандартния канал.
 5. Актуализирайте предлагането по държави.
 6. Изпратете актуализацията на приложението си.

Вижте пример

Добавяне или премахване на държава за каналите, които са синхронизирани със стандартния

След като добавите или премахнете държавата на страницата Ценообразуване и разпространение на приложението си, тя автоматично се добавя към или се премахва от каналите, които са синхронизирани със стандартния (както е описано по-горе).

Ако сте настроили персонализирано предлагане по държави на страницата Версии на приложението за алфа или бета канала, ще трябва да добавите или премахнете държавата отделно за този канал.

Добавяне или премахване на държава само за алфа или бета канала

Ако искате да добавите държава към бета версиите, без да променяте другите канали, можете да направите едно от следните две неща:

 • На страницата Ценообразуване и разпространение означете държавата като налична, но не качвайте APK файл в стандартния канал. Така предлагането за бета канала на приложението ви по подразбиране ще съответства на това за стандартния канал.
 • На страницата Ценообразуване и разпространение изберете поне една държава като налична за стандартния канал на приложението си. След това настройте насочването по държави на страницата Версии на приложението за бета канала си.

За да премахнете държава, която е посочена само за бета-канала:

 1. Влезте в профила си в Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. Изберете Управление на версията > Версии на приложението.
 4. До бета канала изберете Управление.
 5. Изберете опцията за персонализирана наличност.
 6. Означете държавата като неналична.

Сродно съдържание

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false