Alkalmazáson belüli előfizetés teljesítményének áttekintése

Az előfizetések irányítópultján a bevételi adatok mellett azt is megtekintheted, hogy alkalmazásodnak összesen hány előfizetője van, mennyi az új előfizetés, és hányan mondták le az előfizetést.

Az előfizetési jelentésben szereplő mutatók kiszámítása olyan felhasználók adatain alapul, akik beleegyeztek abba, hogy összesített formában megosszák adataikat a fejlesztőkkel. A számítás olyan módosításokkal egészül ki, hogy pontosabban tükrözze az összes felhasználótól származó adatokat. A mutatókat felhasználhatod trendek, illetve konverziók elemzése céljából, de nem ajánljuk könyvelési célokra. Összesített pénzügyi adatok esetében használd a Bevételi jelentést.

Megjegyzés: A licencelt tesztelőktől származó tesztrendelések nem szerepelnek az előfizetési jelentésekben.

Az alkalmazás irányítópultjának beállítása

 1. Jelentkezz be a Play Console oldalán.
 2. Válaszd ki az alkalmazást.
 3. A bal oldali menüben kattints a Pénzügyi jelentések > Előfizetések elemre.
 4. Az adatok megtekintéséhez a képernyő tetején válaszd ki a kívánt cikkszámokat, országokat és időtartamot.

Áttekintés

Fogalommeghatározások

A következő információk jelennek meg a képernyő tetején:

 • Aktív előfizetések: azon előfizetések száma, amelyek a kiválasztott időszakban legalább egy napig aktívak voltak, beleértve a próbaidőszakban részt vevő felhasználókat is.
 • Új előfizetések: azon előfizetések száma, amelyek a kiválasztott időszakban kezdődtek, beleértve a próbaidőszakban részt vevő felhasználókat is.
 • Lemondott előfizetések: azon előfizetések száma, amelyeket a kiválasztott időszakban mondtak le, beleértve az ingyenes próbaidőszakban történő lemondásokat is.
 • Bevétel: A kiválasztott időszakban generált becsült bevétel. A felhasználók által az adókkal és más díjakkal együtt megfizetett összeg.
 • ARPAS (Aktív előfizetésenkénti átlagos bevétel): Összegzés az aktív előfizetésekre vetített átlagbevételről. Az aktív előfizetésenkénti átlagos bevétel kiszámításának módja a következő: a kiválasztott időszak során az előfizetésekből szerzett teljes bevétel, osztva az összes aktív előfizetés számával.
 • Visszatérítések: A kiválasztott időszak során teljesített visszatérítések teljes száma.

Tudnivalók az alkalmazásod irányítópultjával kapcsolatban:

 • Előfizető: Olyan felhasználó, aki legalább egy aktív előfizetéssel rendelkezik az alkalmazásodban. Ebbe beletartoznak az ingyenes próbaverziót igénybe vevő, illetve a türelmi időszakban lévő felhasználók is.
 • Aktív előfizetés: Olyan cikkszám, amelyet felhasználó aktivált, beleértve az ingyenes próbaverziókat is. Az aktív előfizetések akkor fejeződnek be, amikor a felhasználó lemondja az előfizetését, még akkor is, ha hozzáférése megmarad az aktuális számlázási időszak végéig.
 • Első előfizetés: Az első olyan előfizetés, amelyet a felhasználó aktivál az alkalmazásodban.
 • Visszatérő előfizetés: Olyan második vagy azt követő előfizetés, amelyet a felhasználó ugyanabban az alkalmazásban megvásárol. Például az adott előfizető lemondja az első előfizetést májusban, és újabbat vásárol szeptemberben.
Összes előfizetés

Az alkalmazás összes előfizetésére vonatkozó kártyán látható az összes aktív, új és lemondott előfizetés a kiválasztott időszakban, beleértve az ingyenes próbaidőszakban részt vevő felhasználókat is.

Bevétel

Az alkalmazás bevételre vonatkozó kártyáján látható a napi és a harminc napos bevétel, amelyet a kiválasztott időszakban generáltak (az adókat és más díjakat is beleértve).

A három vezető előfizetés

Az alkalmazás három legjobban teljesítő előfizetése a kiválasztott időszakban generált teljes bevételen alapul. Kattints a Kiválasztás lehetőségre, ha a táblázatban cikkszám szerint szeretnéd szűrni az előfizetések irányítópultját.

Új előfizetések csoportadatai

A „Hogyan teljesítenek az új előfizetések?” fejléc mellett kiválaszthatod az előfizetés cikkszámát és dátumtartományát azon kártyák megtekintéséhez, amelyek a kiválasztott időszakban megkezdett előfizetések teljesítményét ábrázolják.

Előfizetések megtartása

A megtartással kapcsolatos kártyán azon előfizetések százaléka látható, amelyek aktívak maradtak. Ezen információk segítségével jobban megértheted, hogy a különböző cikkszámok milyen jól teljesítenek a feliratkozók megőrzésének terén.

A megtartási és konverziós adatok részletes lebontásának megtekintéséhez válaszd a Megtartási jelentés megtekintése lehetőséget.  

Előfizetések lemondása

A lemondások kártyáján a lemorzsolódások lebontása látható a csoportba tartozó előfizetésekre vonatkozóan. Az információk segítségével azonosítható, hogy miként csökkenthető a lemondások száma a különböző esetekben. 

A lemondási és visszaszerzési adatok részletes lebontásának megtekintéséhez válaszd a Lemondási jelentés megtekintése lehetőséget.

Részletes jelentések megtekintése

Megtekintheted az összes alkalmazásod előfizetéseihez tartozó részletes ügyfélszerzési, megtartási és lemondási jelentéseket az egyes kártyák alján található jelentés linkjének kiválasztásával.

Ügyfélszerzési jelentés

Az Ügyfélszerzési jelentések oldalon áttekintheted az arra vonatkozó adatokat, hogy a felhasználók milyen módon jutnak el az alkalmazásod áruházi adatlapjára, és hogy milyen műveleteket hajtanak ott végre.

Megtartási jelentés

Az Előfizetések megtartása jelentésben összehasonlíthatod két előfizetői csoport megtartási és konverziós arányait, hogy pontosabb képet kaphass arról, mi a legjobb módszer az előfizetők megtartására és konverziójára. A csoportokat az előfizetés cikkszáma, a vásárlás országa és az előfizetés megkezdésére vonatkozó dátumtartomány alapján konfigurálhatod. A megtartási jelentésben található csoportok tartalmazzák az összes új előfizetést, beleértve az először és az újból előfizetőket is.

Megtartási arányok összehasonlítása

A „Megőrzés számlázási időszakok szerint” és „Napalapú megőrzés” diagramok segítségével kiértékelheted, hogy az egyes csoportok milyen jól teljesítenek az előfizetők megtartása terén, valamint hogy észlelhető-e a csoportoknál lemorzsolódás, és ha igen, mikor.

A „Megőrzés számlázási időszakok szerint” diagramon láthatod, hogy előfizetőid hány számlázási cikluson keresztül maradnak aktívak. Így betekintést nyerhetsz abba, hogy milyen jó az egyes csoportokban elért bevételszerzési teljesítményed.

Megjegyzés: Ha beállítottál bevezető árú számlázási időszakokat az előfizetésekhez, azok is részét képezik a számlázási időszakoknak.

A „Napalapú megőrzés” diagramon részletesebb statisztikákat láthatsz arról, hogy az előfizetők a számlázási időszak hányadik napján mondják le előfizetésüket. Ez a diagram az előfizetés aktiválásának első napjától az előfizetés lemondásáig tartó időszakot tartalmazza, beleértve az esetleges ingyenes próbaidőszakot, a türelmi időszakot és a fiókfelfüggesztési időszakokat is.

Az egyes diagramok alatt megtekintheted az adatokat táblázatos formában az Adattáblázat melletti lefelé mutató nyíl kiválasztásával.

Konverziós arányok összehasonlítása

A megtartási diagramok alatt található kártyák azt mutatják, hogy milyen konverziós teljesítményt érnek el a felhasználók a következő állapotoknál:

 • ingyenes próbaidőszakról fizetett hozzáférésre;
 • bevezető árról teljes árra;
 • első teljes árú befizetésről második teljes árú befizetésre való váltás.

Az egyes kártyákon megtekintheted, hogy az adott csoportban hány előfizető lépett be az adott előfizetési állapotba, valamint hogy az adott állapotú előfizetések közül mennyi mondta le az előfizetést, vagy váltott fizetett hozzáférésre. Emellett a lemondások okainak lebontását is tartalmazzák a kártyák.

Tegyük fel például, hogy 2000 előfizetőd megkezdte az ingyenes próbaidőszakot, amely közülük 1000 felhasználónál le is zárult, vagy lemondással, vagy pedig fizetett hozzáférésre való konverzióval. Az 1000 előfizető közül 200 már nem használja az ingyenes próbaverziót, mert lemondta, a fennmaradó 800 személy pedig fizetett hozzáférésre váltott. A lemondási arány így 20%, a konverziós arány pedig 80% lenne.

Lemondási jelentés

A Lemondások és visszaállítás jelentésben részletes statisztikákat láthatsz arról, hogy miért mondták le a felhasználók az előfizetésüket, illetve hogyan teljesítenek az előfizetés-visszaállítási funkciók (például a türelmi időszak és a fiókfelfüggesztés).

Miután kiválasztottad, hogy melyik előfizetési cikkszám, országok és időszak adataihoz szeretnél hozzáférni, megtekintheted a „Lemondások leggyakoribb okai” és a „Lemondási kérdőív válaszai” diagramokat, amelyek összegzik és kategorizálják, hogy miért mondták le a felhasználók az előfizetésüket. A statisztikák alapértelmezés szerint százalékos értékként jelennek meg, hogy könnyebb legyen a lemondások legfontosabb okainak összehasonlítása. Ha az adatokat abszolút értékként szeretnéd megjeleníteni, állítsd kikapcsolt állásba a Százalékos megjelenítés kapcsolót.

Ha adott dátumok részleteire vagy kíváncsi, vidd az egérmutatót a diagram fölé, vagy válaszd a diagram alatti Adattáblázat mellett található lefelé mutató nyilat.

A lemondások leggyakoribb okainak megtekintése

A Lemondások kártyán a felhasználói előfizetések megszűnésének leggyakoribb okai láthatók időszakos lebontásban.

 • Szándékos: Az előfizetés lemondásához a felhasználó szándékos művelete (pl. lemondás a Play Áruházban, fiók törlése, lemondás kérése az ügyfélszolgálattól) vagy a fejlesztő intézkedése vezetett (pl. előfizetés lemondása a Google Play Developer API vagy a rendeléskezelés használatával).
 • Nem szándékos: Az előfizetés lemondásához fizetés teljesítésével kapcsolatos probléma vezetett (pl. nem jóváhagyott ármódosítás vagy fizetési probléma, mint nem elegendő fedezet, zárolt számla stb.).
 • Magasabb vagy alacsonyabb előfizetési csomagra váltók: Az előfizetés azért szűnt meg, mert a felhasználó másik előfizetési szintre váltott.
 • Egyéb: Más okokból lemondott előfizetések (pl. inaktív fiók, alkalmazásfelfüggesztés).

A lemondási kérdőívre adott válaszok megtekintése

Amikor a felhasználók az előfizetési központon keresztül mondják le előfizetésüket, a rendszer rákérdez a döntés okára. A Lemondási kérdőív válaszai kártyán láthatók azon felhasználók válaszai, akik megadták a lemondás okát.

Az „Egyéb” lehetőséget választó felhasználók saját szavaikkal fogalmazhatják meg a lemondás okát. Ha rendelkezel a globális „Pénzügyi adatok megtekintése” engedéllyel, letöltheted az ezeket a válaszokat tartalmazó CSV-fájlt az Egyéb válaszok kártyáról.

Az irányítópult használata más Play Console-forrásokkal

 • Előfizetések irányítópultja: Tartalmazza az előfizetésekkel kapcsolatban rendelkezésre álló összes adatot.
 • Pénzügyi jelentések: Az alkalmazásértékesítésből, az alkalmazáson belüli termékekből és az előfizetésekből származó bevételeket tartalmazzák.

Kapcsolódó tartalom

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát