Sovelluksen sisäisten tilausten kehityksen näkeminen

Tilausten hallintapaneelista näet sovelluksesi uudet ja peruutetut tilaukset sekä tilausten kokonaismäärän ajan myötä. Näet myös tuottotiedot.

Tilausraporteissa näkyvät mittarit lasketaan sellaisten käyttäjien datasta, jotka ovat antaneet kehittäjille luvan datansa jakamiseen ja koostamiseen. Mittareita on hienosäädetty, jotta ne vastaavat kaikilta käyttäjiltäsi kerättyä dataa tarkemmin. Voit käyttää näitä mittareita trendi- ja konversioanalyysin luomiseen, mutta niitä ei suositella kirjanpitotarkoituksiin. Käytä ensisijaiseen talousdataan tuloraporttia.

Huom. Käyttöluvallisten testaajien testitilaukset eivät sisälly tilausraportteihin.

Sovelluksen hallintapaneelin määrittäminen

 1. Kirjaudu sisään Play Consoleen.
 2. Valitse sovellus.
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Talousraportit > Tilaukset.
 4. Valitse näytön yläreunasta haluamasi SKU:t, maat ja ajanjakso.

Yleiskatsaus

Määritelmät

Näet näytön yläreunassa seuraavat tiedot:

 • Aktiiviset tilaukset: Sellaisten tilausten määrä, jotka olivat aktiivisia vähintään yhden päivän ajan valitulla ajanjaksolla. Luku sisältää maksuttomat kokeilujaksot.
 • Uudet tilaukset: Valitulla ajanjaksolla aloitettujen tilausten määrä. Luku sisältää maksuttomat kokeilujaksot.
 • Peruutetut tilaukset: Valitulla ajanjaksolla peruutettujen tilausten määrä. Luku sisältää maksuttomat kokeilujaksot.
 • Tuotto: Arvio valitun ajanjakson tuotosta. Luku on käyttäjien maksama summa ja sisältää verot ja muut maksut.
 • ARPAS: Keskimääräinen tuotto aktiivista tilausta kohden. ARPAS lasketaan ottamalla valitun ajanjakson tilausten kokonaistuotto ja jakamalla se aktiivisten tilausten kokonaismäärällä.
 • Hyvitykset: Valitun ajanjakson aikana myönnettyjen hyvitysten kokonaismäärä.

Kun tarkastelet sovelluksesi hallintapaneelia, pidä seuraavat käsitteet mielessä:

 • Tilaaja: Käyttäjä, jolla on ainakin yksi aktiivinen tilaus sovelluksessasi. Tähän sisältyvät myös maksuttoman kokeilun tilaajat ja käyttäjät, joiden tilaus on lisäajalla.
 • Aktiivinen tilaus: Käyttäjän aktivoimat SKU:t, mukaan lukien maksuttomat kokeilut. Aktiivinen tilaus päättyy, kun käyttäjä peruuttaa tilauksensa, vaikka käyttäjän käyttöoikeus sisältöön päättyisikin vasta kuluvan laskutusjakson päätyttyä.
 • Ensimmäinen tilaus: Ensimmäinen tilaus, jonka käyttäjä aktivoi sovelluksessasi.
 • Uusittu tilaus: Toinen tai myöhempi tilaus, jonka käyttäjä tekee samassa sovelluksessa. Esimerkki: käyttäjä peruuttaa ensimmäisen tilauksensa toukokuussa ja tekee uuden syyskuussa.
Tilausten kokonaismäärä

Sovelluksesi tilausten kokonaismäärän kortti näyttää kaikki aktiiviset, uudet ja peruutetut tilaukset valitulla ajanjaksolla. Luku sisältää maksuttomat kokeilujaksot.

Tuotto

Sovelluksesi tuottokortti näyttää päivittäisen ja 30 päivän tuoton valitulla ajanjaksolla. Luku sisältää verot ja muut maksut.

Kolme myydyintä tilaustuotetta

Sovelluksesi kolme myydyintä tilaustuotetta perustuvat valitun ajanjakson kokonaistuottoon. Klikkaa Valitse, jos haluat suodattaa tilausten hallintapaneelin SKU:n mukaan taulukossa.

Uusien tilausten kohorttitiedot

Miten uudet tilauksesi menestyvät? ‑otsikon vierestä voit valita tilauksen SKU:n ja ajanjakson nähdäksesi kortteja valitulla ajanjaksolla aloitettujen tilausten tuottavuudesta.

Tilausten säilytys

Säilytyskortissa näytetään ajanjaksolla voimaan jääneiden tilausten prosenttiosuus. Näiden tietojen avulla voit ymmärtää paremmin, kuinka hyvin eri SKU:iden tilaajat säilyvät.

Näet tarkat tiedot säilyttämis- ja konversiodatasta valitsemalla Näytä säilyttämisraportti.

Tilausten peruutukset

Peruutuskortissa näytetään kohortin tilausten vaihtuvuusjakauma. Näistä tiedoista saat ideoita peruutusten vähentämiseen eri tilanteissa. 

Näet tarkat tiedot peruutus- ja palauttamisdatasta valitsemalla Näytä säilyttämisraportti.

Yksityiskohtaisten raporttien tarkastelu

Voit nähdä sovellustesi tilausten yksityiskohtaiset hankinta-, säilyttämis- ja peruutusraportit valitsemalla minkä tahansa kortin alareunasta raportin linkin.

Hankintaraportti Säilyttämisraportti

Tilauksen säilytys ‑raportissa voit vertailla kahden eri tilauskohortin säilyttämis- ja konversioprosentteja ymmärtääksesi paremmin, miten tilauksia voidaan säilyttää ja muuttaa parhaiten. Voit luokitella kohortteja SKU:n tilausten, ostomaan ja tilauksen aloitusajanjakson mukaan. Säilyttämisraportin kohortit sisältävät kaikki uudet tilaukset, mukaan lukien ensimmäistä kertaa tilaavat ja palaavat tilaajat.

Säilyttämisraporttien vertailu

Säilyttäminen laskutuskauden mukaan- ja Säilyttäminen päivän mukaan ‑kaavioiden avulla voit arvioida, miten hyvin kunkin kohortin tilaajat säilyvät, vaihtuvatko he ja milloin vaihtuminen tapahtuu.

Säilyttäminen laskutuskauden mukaan ‑kaaviossa voit nähdä, kuinka monen laskutusjakson ajan tilaukset pysyvät aktiivisina. Kaavio voi auttaa sinua ymmärtämään, kuinka hyvin tilaajien tuloutus onnistuu kussakin kohortissa.

Huom. Jos olet ottanut käyttöön tutustumishintojen laskutusjaksoja tilausta varten, ne sisältyvät laskutuskausiin.

Säilyttäminen päivän mukaan ‑kaaviossa voit nähdä yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka kauan tilaus pysyy voimassa laskutuskaudella ennen peruutusta. Kaavioon sisältyy tiedot tilauksen ensimmäisestä aktiivisesta päivästä sen peruutuspäivään asti, mukaan lukien maksuttomat kokeilujaksot, lisäajat ja tilin pidossaoloajat.

Jokaisen kaavion alapuolella voit nähdä datan taulukossa valitsemalla Datataulukko-kohdan viereisen alanuolen.

Konversioprosenttien vertailu

Säilyttämiskaavioiden alapuolella on kortteja, joista näet, kuinka hyvin seuraavista tiloista siirrytään:

 • Maksuttomasta kokeilusta maksulliseen tilaukseen
 • Tutustumishinnasta täyteen hintaan
 • Ensimmäisestä täydestä maksusta toiseen täyteen maksuun

Jokaisessa kortissa voit nähdä, kuinka monta kohortin tilaajaa siirtyi tilaustilaan ja kuinka monta sellaista tilausta joko peruttiin tai muutettiin maksulliseksi tilaukseksi, sekä tiedot peruutuksien syistä.

Ajatellaan, että 2 000 tilaajaa aloittaa maksuttoman kokeilun ja heistä 1 000 päättää kokeilujakson joko perumalla sen tai siirtymällä maksulliseen tilaukseen. Jos näistä 1 000 tilaajasta 200 ei enää käytä maksutonta tilausta, koska he ovat peruneet sen, ja jäljelle jääneet 800 tilaajaa ovat siirtyneet maksullisiin tilauksiin, peruutusprosentti olisi 20 % ja konversioprosentti 80 %.

Peruutusraportti

Peruutukset ja palautukset ‑raportista voit saada yksityiskohtaisia tietoja siitä, miksi käyttäjät peruuttavat tilauksiaan ja miten hyvin tilausten palautusominaisuudet, kuten lisäaika ja tilin asettaminen pitoon, toimivat.

Kun olet valinnut haluamasi tilauksen SKU:n, maat ja ajanjakson, voit nähdä Yleisimmät peruutuksen syyt- ja Peruutuskyselyn vastaukset ‑kaaviot, joissa tiivistetään ja luokitellaan syitä tilausten peruutuksiin. Tilastot näytetään oletuksena prosentteina, jotta yleisimpien peruutussyiden vertailu on helpompaa. Jos haluat nähdä datan absoluuttisina arvoina, poista Näytä prosenttiosuus ‑kohdan valinta.

Jos haluat nähdä lisätietoja tietyistä päivistä, vie hiiri kaavion päälle tai valitse alanuoli kaavion alapuolella olevan Datataulukon vierestä.

Yleisimpien peruutussyiden katselu

Peruutukset-kortissa näkyy erittely käyttäjien yleisimmistä peruutussyistä ajan mittaan:

 • Tahallinen: Tilauksen peruutti tarkoituksella joko käyttäjä (esimerkiksi peruuttamalla tilauksen Play Kaupassa, poistamalla tilinsä tai pyytämällä peruutusta asiakastuesta) tai kehittäjä (esimerkiksi Google Play ‑kehittäjien sovellusliittymässä tai tilausten hallinnassa).
 • Tahaton: Tilaus peruutettiin maksusuoritusongelman vuoksi (esimerkiksi vahvistamaton hintamuutos tai maksuongelma, kuten riittämättömät varat, suljettu tili tms.).
 • Tason vaihtaminen: Tilaus peruutettiin, koska käyttäjä siirtyi toiselle tilaustasolle.
 • Muu: Muusta syystä peruutetut tilaukset (esimerkiksi ei-aktiivinen tili, sovelluksen jäädytys).

Peruutuskyselyn vastausten katselu

Kun käyttäjä peruuttaa tilauksensa tilauskeskuksen kautta, häneltä kysytään peruutuksen syytä. Syyn kertoneiden käyttäjien vastaukset näkyvät Peruutuskyselyn vastaukset ‑kortissa.

Muu-vaihtoehdon valinneet käyttäjät voivat myös kertoa oman syynsä peruutukselle. Voit ladata nämä vastaukset sisältävän CSV-tiedoston Muut vastaukset ‑kortista, jos sinulla on yleinen Taloustietojen tarkastelu ‑käyttöoikeus.

Hallintapaneelin käyttäminen muiden Play Console ‑resurssien kanssa

 • Tilausten hallintapaneeli: Sisältää kaiken tilauksiin liittyvän saatavilla olevan datan.
 • Talousraportit: Sisältää tulot sovellusmyynnistä, sovelluksen sisäisistä tuotteista ja tilauksista.

Samankaltainen sisältö

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun