Se, hvordan abonnementer i apps klarer sig

I dit kontrolpanel for abonnementer kan du se det samlede antal abonnementer for din app samt antallet af nye og opsagte abonnementer over tid. Du kan også se oplysninger om omsætning.

De metrics, der vises i abonnementsrapporten, beregnes på baggrund af data fra brugere, der har accepteret at dele deres data samlet med udviklere, med visse justeringer, så de i højere grad afspejler data fra alle dine brugere. Du kan bruge disse metrics til analyse af tendenser og konverteringer, men de anbefales ikke til regnskabsføring. Hvis du vil se kanoniske finansielle data, skal du bruge indtjeningsrapporten.

Bemærk! Testordrer fra licenserede testere medtages ikke i abonnementsrapporter.

Konfigurer betjeningspanelet for din app

 1. Log ind i Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. Ude til venstre skal du klikke på Finansielle rapporter > Abonnementer.
 4. Øverst på skærmen skal du vælge de varenumre, lande og tidsrum, du vil se data for.

Oversigt

Definitioner

Du kan se følgende oplysninger øverst på skærmen:

 • Aktive abonnementer: Antallet af abonnementer, der har været aktive i mindst én dag i løbet af det valgte tidsrum. Dette omfatter gratis prøveperioder.
 • Nye abonnementer: Antallet af abonnementer, der er tegnet i løbet af det valgte tidsrum. Dette omfatter gratis prøveperioder.
 • Opsagte abonnementer: Antallet af abonnementer, der er opsagt i løbet af det valgte tidsrum. Dette omfatter opsigelser i løbet af en gratis prøveperiode.
 • Omsætning: Anslået omsætning i det valgte tidsrum. Dette er det beløb, som brugerne har betalt, inklusive afgifter og andre gebyrer.
 • ARPAS: En sammenfatning af den gennemsnitlige omsætning pr. aktivt abonnement. ARPAS beregnes som den samlede omsætning for abonnementer i det valgte tidsrum, divideret med det samlede antal aktive abonnementer.
 • Refusioner: Det samlede antal refusioner, der er blevet udstedt i det valgte tidsrum.

Vær opmærksom på følgende udtryk, når du gennemgår betjeningspanelet for din app:

 • Abonnent: En bruger med mindst ét aktivt abonnement i din app. Dette omfatter brugere, der er i en gratis prøveperiode eller en udvidet periode.
 • Aktivt abonnement: Et varenummer, som en bruger har aktiveret, herunder gratis prøveperioder. Aktive abonnementer slutter, når en bruger opsiger sit abonnement, også selvom brugerens adgang fortsætter indtil slutningen af den indeværende faktureringsperiode.
 • Førstegangsabonnement: Det første abonnement, som en bruger aktiverer i din app.
 • Tilbagevendende abonnement: Det næste eller et efterfølgende abonnement, som en bruger køber i den samme app. Det kan f.eks. være en bruger, der opsiger sit første abonnement i maj og køber et igen i september.
Abonnementer i alt

Kortet med det samlede antal abonnementer for din app viser alle aktive, nye og opsagte abonnementer i det valgte tidsrum, bl.a. gratis prøveperioder.

Omsætning

Kortet med din apps omsætning viser den daglige omsætning samt omsætningen for de seneste 30 dage i det valgte tidsrum, inklusive afgifter og andre gebyrer.

De tre mest populære abonnementer

Appens tre mest populære abonnementer er baseret på den samlede omsætning i det valgte tidsrum. Klik på Vælg for at filtrere betjeningspanelet for abonnementer efter et varenummer i tabellen.

Kohortedata for nye abonnementer

Ud for overskriften "Hvordan går det med dine nye abonnementer?" kan du vælge et abonnementsvarenummer og et datointerval for at se kort, der viser effektiviteten af abonnementer, der startede i løbet af det valgte tidsrum.

Fastholdelse af abonnenter

Kortet over fastholdelse viser procentdelen af abonnementer, der forbliver aktive over tid. Disse oplysninger giver dig en bedre forståelse af, hvor effektive de forskellige varenumre er til at fastholde abonnenter.

Du kan se en detaljeret oversigt over dine fastholdelses- og konverteringsdata ved at vælge Se anskaffelsesrapport.  

Abonnementopsigelser

Kortet over opsigelser viser en oversigt over kundeafgangen for din abonnementskohorte. Du kan bruge disse oplysninger til at finde ud af, hvordan antallet af opsigelser kan reduceres i forskellige scenarier. 

Du kan se en detaljeret oversigt over dine opsigelses- og gendannelsesdata ved at vælge Se opsigelsesrapport.

Se detaljerede rapporter

Du kan se detaljerede rapporter om anskaffelse, fastholdelse og opsigelse for alle dine apps abonnementer ved at vælge rapportlinket nederst på hvert kort.

Anskaffelsesrapport

Du kan se data om, hvordan brugerne finder og interagerer med din apps profilside, på siden Anskaffelsesrapporter.

Fastholdelsesrapport

I rapporten Fastholdelse af abonnenter kan du sammenligne fastholdelses- og konverteringsrater mellem to abonnementskohorter for at få en bedre forståelse af, hvordan du bedst fastholder og konverterer abonnenter. Du kan konfigurere kohorter efter abonnementsvarenummer, købsland og datointervallet for, hvornår et abonnement startede. Kohorter i fastholdelsesrapporten omfatter alle nye abonnementer, også førstegangsabonnenter og tilbagevendende abonnenter.

Sammenlign fastholdelsesrater

Du kan evaluere, hvor effektivt hver kohorte fastholder abonnenter, og hvornår eller om de medfører kundeafgang via diagrammerne "Brugerfastholdelse efter faktureringsperiode" og "Brugerfastholdelse efter dag".

I diagrammet "Brugerfastholdelse efter faktureringsperiode" kan du se, hvor mange faktureringscyklusser dine abonnenter forbliver aktive i. Dette kan give dig indsigt i, hvor god din indtægtsgenerering er for abonnenter i hver kohorte.

Bemærk! Hvis du har konfigureret faktureringscyklusser med introduktionspriser for et abonnement, medtages disse cyklusser i faktureringsperioderne.

I diagrammet "Brugerfastholdelse efter dag" kan du få en mere detaljeret indsigt i, hvor langt abonnenterne når i en faktureringsperiode, inden de opsiger. Dette diagram viser data fra den første dag, hvor et abonnement var aktivt, og frem til den dag, hvor det blev opsagt. Det omfatter også eventuelle gratis prøveperioder, udvidede perioder og tidsrum med suspendering af konto.

Under hvert diagram kan du se dataene i en tabel ved at vælge den nedadvendte pil ud for Datatabel.

Sammenlign konverteringsrater

Kortene under fastholdelsesdiagrammerne viser dig, hvor effektivt abonnenter konverteres fra følgende tilstande:

 • Gratis prøveperiode til et betalingsabonnement
 • Introduktionspris til fuld pris
 • Første fulde betaling til anden fulde betaling

På hvert kort kan du se, hvor mange abonnenter i en kohorte, der har startet abonnementstilstanden, og hvor mange af de abonnementer, som var i den pågældende tilstand, der enten har opsagt eller konverteret til et betalingsabonnement, samt en oversigt over årsagerne til opsigelse.

Forestil dig f.eks., at 2.000 abonnenter starter en gratis prøveperiode, hvorefter 1.000 af dem gennemfører den gratis prøveperiode enten ved at opsige det eller konvertere det til et betalingsabonnement. Hvis 200 af disse 1.000 abonnenter stopper med at bruge den gratis prøveperiode, fordi de opsiger det, og de resterende 800 brugere konverterer til betalingsabonnementer, har du en opsigelsesrate på 20 % og en konverteringsrate på 80 %.

Opsigelsesrapport

I rapporten Opsigelse og gendannelse kan du få et detaljeret indblik i, hvorfor brugerne opsiger deres abonnementer, og hvordan gendannelsesfunktioner for abonnementer som f.eks. udvidet periode og suspendering af konto klarer sig.

Når du har valgt abonnementsvarenummer, lande og tidsrum, som du vil se data for, kan du se diagrammerne "Oftest valgte årsag til opsigelse" og "Svar på spørgeskema om opsigelse", der opsummerer og kategoriserer årsagerne til, at brugerne opsagde deres abonnementer. Statistikkerne vises som standard i procent for at gøre det nemmere at sammenligne de vigtigste grunde til opsigelse. Du kan få vist data som absolutte værdier ved at fjerne markeringen af valgmuligheden Se som procentdel.

Du kan få oplysninger om bestemte datoer ved at holde markøren over grafen eller vælge pilen ud for Datatabel under diagrammet.

Se oftest valgte årsager til opsigelse

Kortet Opsigelser viser en oversigt over brugernes oftest valgte årsager til opsigelse over tid:

 • Frivillige: Abonnementet blev opsagt som følge af en aktiv handling af brugeren (f.eks. ved opsigelse via Play Butik, sletning af konto eller anmodning om opsigelse ved at kontakte support) eller af udvikleren (f.eks. ved hjælp af Google Play Developer API eller ordrestyring for opsigelse af abonnement).
 • Ufrivillig: Abonnementet blev opsagt som følge af et problem med betalingen (eksempel: Prisændringer, der ikke er blevet bekræftet, eller et problem med betalingen som f.eks. manglende midler, lukkede konti osv.).
 • Opgradering/nedgradering: Abonnementet blev opsagt, fordi brugeren skiftede til et andet abonnementsniveau.
 • Andet: Abonnementerne blev opsagt af andre grunde (f.eks. en inaktiv konto eller appsuspendering).

Se svar fra spørgeskemaet om opsigelse

Når brugerne opsiger deres abonnementer via abonnementscenteret, bliver de bedt om at angive en årsag til opsigelsen. Svarene fra de brugere, der angiver en årsag til opsigelse, vises på kortet Svar på spørgeskema om opsigelse.

Brugere, der vælger "Andet", har mulighed for at angive deres egen årsag til opsigelse. Hvis du har den globale tilladelse "Se finansielle data", kan du downloade en CSV-fil med disse svar via kortet Andre svar.

Sådan bruger du dette betjeningspanel sammen med andre Play Console-ressourcer

 • Betjeningspanel for abonnementer: Omfatter alle tilgængelige data i forbindelse med abonnementer.
 • Finansielle rapporter: Omfatter omsætning fra appsalg, produkter i apps og abonnementer.

Relateret indhold

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
92637
false