Theo dõi hiệu suất kỹ thuật của ứng dụng bằng Android vitals

Khi sử dụng Play Console, bạn có thể xem dữ liệu để hiểu và cải thiện mức sử dụng pin, độ ổn định cũng như thời gian hiển thị của ứng dụng.

Dữ liệu sau đây được thu thập từ những người dùng đã chọn tự động chia sẻ dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu sử dụng từ một nhóm nhỏ thiết bị và phiên bản hệ điều hành Android. Để biết thêm thông tin về cách người dùng Android chọn chia sẻ dữ liệu, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp tài khoản.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Loại dữ liệu 

Mức sử dụng pin
 • Lỗi với khóa chế độ thức
 • Lỗi với khóa chế độ thức (nền)
 • Đánh thức quá nhiều lần
 • Quét tìm Wi-Fi quá mức (nền)
 • Sử dụng mạng quá mức (nền)
Độ ổn định
 • Tỷ lệ ứng dụng không phản hồi (ANR)
 • Tỷ lệ nhiều ANR
 • Tỷ lệ sự cố
 • Tỷ lệ nhiều sự cố
Thời gian hiển thị
 • Hiển thị chậm (16 mili giây)
 • Khung giao diện người dùng bị treo (700 mili giây)
Thời gian khởi động ứng dụng
 • Khởi động lạnh chậm
 • Khởi động ấm chậm
 • Khởi động nóng chậm
Quyền
 • Từ chối cấp quyền

Tìm và xem lại dữ liệu của ứng dụng

Phạm vi ngày được liệt kê trên trang Android vitals bao gồm tất cả dữ liệu sẵn có cho ứng dụng của bạn và không thể tùy chỉnh được. Dữ liệu Android vitals dựa trên Giờ Thái Bình Dương (PT).

Quan trọng: Nếu không có sẵn dữ liệu thì ứng dụng của bạn sẽ không có đủ số điểm dữ liệu trong các bộ lọc được chỉ định để xác định bất kỳ sự cố nào với ứng dụng của bạn. 

Cách tìm và xem lại dữ liệu Android vitals của ứng dụng:

 1. Đăng nhập vào Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên menu bên trái, nhấp vào Android vitals > Tổng quan.
 4. Chọn cách bạn muốn xem dữ liệu của ứng dụng.
Hãy xem xét trang tổng quan và các trang chỉ số chi tiết

Các chỉ số quan trọng chính

Ở đầu trang Tổng quan, bạn có thể xem dữ liệu về các chỉ số quan trọng chính của ứng dụng. Đây là các chỉ số hiệu suất có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị và xếp hạng của ứng dụng trên Google Play. Các chỉ số quan trọng chính gồm có:

 • Lỗi xảy ra với tính năng khóa chế độ thức một phần (nền)
 • Đánh thức quá nhiều lần
 • Tỷ lệ ứng dụng không phản hồi (ANR)
 • Tỷ lệ sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về hiệu suất cần chú ý, bao gồm cả các chỉ số vượt quá ngưỡng hành vi xấu và các thay đổi lớn về dữ liệu hiệu suất (còn gọi là các vấn đề bất thường), thì bạn có thể sử dụng trang này để nhanh chóng xác định những khía cạnh có thể cải thiện cho ứng dụng. Để nhận thông báo qua email khi phát hiện các thay đổi quan trọng về ANR (Ứng dụng không phản hồi), nhóm sự cố hoặc Android vitals, hãy truy cập vào mục Cài đặt > Tùy chọn.

Quan trọng: Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, tất cả các ứng dụng phải xác định và khắc phục các sự cố để duy trì ở dưới ngưỡng hành vi xấu.

Duyệt qua tất cả các chỉ số quan trọng

Ở gần giữa trang Tổng quan, bạn có thể xem dữ liệu về tất cả các chỉ số theo loại dữ liệu. Để lọc bảng này, hãy chọn các tham số và khoảng thời gian bạn muốn xem.

Đối với mỗi chỉ số, bạn có thể xem xét tỷ lệ phần trăm số phiên của ứng dụng bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian hiện tại và khoảng thời gian trước đó. Để so sánh chỉ số của ứng dụng của bạn với các ứng dụng khác trên Google Play, bạn cũng có thể thấy sự khác biệt giữa ứng dụng đó và điểm trung bình của các ứng dụng ngang hàng.

Xem các chỉ số chi tiết

Để biết thêm chi tiết về một chỉ số, hãy chọn Xem chi tiết. Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể xem xét:

 • Các bất thường phát hiện được trong dữ liệu hiệu suất (chỉ có cho các chỉ số quan trọng chính)
 • Ngưỡng hành vi xấu (chỉ có cho các chỉ số quan trọng chính)
 • Điểm chuẩn của danh mục
 • Các so sánh điểm chuẩn chi tiết
  • Gần đầu trang, trong thẻ so sánh ứng dụng ngang hàng, hãy chọn Chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng để chỉnh sửa nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh. Sau khi tạo một nhóm ứng dụng ngang hàng tùy chỉnh, bạn có thể so sánh ứng dụng của mình với các ứng dụng khác trên Google Play mà bạn chọn.
 • Chỉ số theo mã phiên bản APK, thiết bị, phiên bản OS, điểm chuẩn hoặc khoảng thời gian
  • Để xem thêm chi tiết, bạn có thể chọn mũi tên xuống ở bên phải để mở rộng từng hàng.
Lọc theo hành vi xấu

Ở đầu trang Tổng quan, một số chỉ số có thể được đánh dấu bằng biểu tượng lỗi màu đỏ . Điều này có nghĩa là số hiển thị ở mức cao so với những ứng dụng khác, hay còn gọi là hành vi xấu.

Hãy chọn thẻ có biểu tượng này để xem APK nào của ứng dụng có hành vi xấu.

Chi tiết về chỉ số

Lỗi với khóa chế độ thức và lỗi với khóa chế độ thức (nền)

Các trang Lỗi với khóa chế độ thứcLỗi với khóa chế độ thức (nền) hiển thị số lần khóa chế độ thức một phần mà ứng dụng của bạn thu thập được thông qua lớp PowerManager. Khóa chế độ thức một phần đảm bảo CPU đang chạy nhưng đèn nền bàn phím và màn hình được phép tắt.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

 • Vì mục đích bảo mật, các thẻ nhận dạng khóa chế độ thức một phần được ẩn danh.
 • Dữ liệu về khóa chế độ thức một phần được thu thập khi thiết bị đang không sạc và màn hình tắt.
 • Dữ liệu về khóa chế độ thức trong nền chỉ được thu thập khi ứng dụng đang chạy trong nền.
 • Google tính toán khoảng thời gian tối đa khóa chế độ thức một phần trên mỗi phiên pin để cho biết có bao nhiêu phiên bị ảnh hưởng bởi khóa chế độ thức lâu. Ví dụ: nếu người dùng kích hoạt khóa chế độ thức trong hai giờ, Google sẽ sử dụng giá trị khóa chế độ thức tối đa là một giờ.
 • Đối với các ứng dụng đã đặt sharedUserId trong tệp kê khai: Bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu nếu đã cài đặt tối đa 1 ứng dụng có cùng sharedUserId.

Các chi tiết quan trọng

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên pin trong đó người dùng gặp ít nhất 1 lần khóa chế độ thức trong hơn 1 giờ.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 10%/1% số phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp khoảng thời gian khóa chế độ thức một phần lớn hơn số hiển thị.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có nhiều khóa chế độ thức, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Đánh thức quá nhiều lần

Trang Đánh thức quá nhiều lần hiển thị số lần đánh thức trong Alarm Manager mà ứng dụng của bạn đã kích hoạt. Bạn sẽ thấy dữ liệu về hoạt động đánh thức cho lớp ELAPSED_REALTIME_WAKEUP hoặc RTC_WAKEUP.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

 • Vì mục đích bảo mật, các thẻ nhận dạng đánh thức được ẩn danh.
 • Số lần đánh thức được thu thập khi thiết bị không sạc.
 • Để cung cấp chỉ số chuẩn hóa, số lần đánh thức được so sánh với thời điểm thiết bị đang sử dụng pin. Google tính toán số lần đánh thức/người dùng/giờ để cho biết có bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ đánh thức cao.
 • Đối với các ứng dụng đã đặt sharedUserId trong tệp kê khai: Bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu nếu đã cài đặt tối đa 1 ứng dụng có cùng sharedUserId.

Các chi tiết quan trọng

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên pin trong đó người dùng gặp hơn 10 lần đánh thức mỗi giờ. Phiên pin là khoảng thời gian giữa hai lần sạc đầy của thiết bị. Google chỉ thu thập dữ liệu khi thiết bị không dùng bộ sạc.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 10%/1% số phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp số lần đánh thức mỗi giờ lớn hơn giá trị hiển thị.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có số lần đánh thức thường xuyên, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Quét tìm Wi-Fi quá mức (nền)

Trang Quét tìm Wi-Fi quá mức (nền) hiển thị khi số lần quét tìm Wi-Fi đang dẫn đến mức sử dụng pin cao. 

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

Dữ liệu về quét tìm Wi-Fi được thu thập khi thiết bị đang không sạc và ứng dụng đang chạy trong nền.

Các chi tiết quan trọng

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên pin trong đó người dùng thấy hơn 4 lần quét tìm Wi-Fi mỗi giờ.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 10%/1% số phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp số lần quét tìm Wi-Fi hàng giờ trong nền lớn hơn số hiển thị.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có số lần quét tìm Wi-Fi trong nền ở mức cao, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất. 

Sử dụng mạng quá mức (nền)

Trang Sử dụng mạng quá mức (nền) hiển thị khi một dịch vụ nền sử dụng dữ liệu mạng ở mức cao. Khi việc sử dụng mạng di động xảy ra trong nền, người dùng thường gặp khó khăn khi tiếp cận với các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn việc truyền dữ liệu. 

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

Dữ liệu về việc sử dụng mạng di động được thu thập khi thiết bị đang không sạc và ứng dụng đang chạy trong nền.

Các chi tiết quan trọng

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên pin trong đó người dùng gặp tình trạng sử dụng hơn 50MB dung lượng mạng trong nền mỗi ngày.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 10%/1% số phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp mức sử dụng mạng hàng ngày trong nền lớn hơn số hiển thị.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có mức sử dụng mạng trong nền cao, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Tỷ lệ ANR và tỷ lệ nhiều ANR

Hiểu dữ liệu của ứng dụng

Trên trang Tỷ lệ ứng dụng không phản hồi Tỷ lệ nhiều ứng dụng không phản hồi, bạn sẽ thấy dữ liệu tương tự như dữ liệu hiển thị trên trang Các ứng dụng không phản hồi và sự cố của ứng dụng. Trên trang Android vitals, dữ liệu ANR được kết hợp với dữ liệu sử dụng để tạo ra chỉ số chuẩn hóa.

Chi tiết tỷ lệ ANR

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp ít nhất 1 ANR. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Phiên không có ANR: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng không gặp bất kỳ ANR nào. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 
 • ANR có liên quan: Để xem chi tiết ANR trong thời gian thực, hãy chọn liên kết ANR. Bạn sẽ được đưa đến trang ANR và sự cố trong Play Console.

Chi tiết tỷ lệ nhiều ANR

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp ít nhất 2 ANR. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Các phiên không bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp 1 ANR hoặc ít hơn. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • ANR có liên quan: Để xem chi tiết ANR trong thời gian thực, hãy chọn liên kết ANR. Bạn sẽ được đưa đến trang ANR và sự cố trong Play Console.

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ ARN cao, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Tỷ lệ sự cố và tỷ lệ nhiều sự cố

Hiểu dữ liệu của ứng dụng

Trên trang Tỷ lệ sự cốTỷ lệ nhiều sự cố, bạn sẽ thấy dữ liệu tương tự những gì hiển thị trên trang Các ứng dụng không phản hồi và sự cố của ứng dụng. Trên trang Android vitals, dữ liệu sự cố được kết hợp với dữ liệu sử dụng để tạo ra chỉ số chuẩn hóa.

Chi tiết tỷ lệ sự cố

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp ít nhất 1 sự cố. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Phiên không có sự cố: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng không gặp bất kỳ sự cố nào. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 
 • Sự cố có liên quan: Để xem chi tiết sự cố trong thời gian thực, hãy chọn liên kết Sự cố. Bạn sẽ được đưa đến trang ANR và sự cố trong Play Console.

Chi tiết tỷ lệ nhiều sự cố

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp ít nhất 2 sự cố. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Các phiên không bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm số phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp 1 sự cố hoặc ít hơn. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Sự cố có liên quan: Để xem chi tiết sự cố trong thời gian thực, hãy chọn liên kết Sự cố. Bạn sẽ được đưa đến trang ANR và sự cố trong Play Console.

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có nhiều sự cố, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được khuyến nghị.

Hiển thị chậm

Hiểu dữ liệu của ứng dụng

Trên trang Hiển thị chậm, bạn sẽ thấy chi tiết về tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp hơn 50% số khung hình có thời gian hiển thị nhiều hơn 16 mili giây. Các tương tác của người dùng với ứng dụng của bạn cần chạy ở tốc độ 60 khung hình/giây mà không có khung hình nào bị bỏ qua hoặc bị trễ.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

Google thu thập thời gian hiển thị của mỗi khung hình do ứng dụng của bạn hiển thị khi sử dụng khung Bộ công cụ giao diện người dùng chứ không phải khi sử dụng trực tiếp OpenGL.

Hiển thị trang tổng quan

Khi chọn một hàng, bạn sẽ thấy dữ liệu được chia nhỏ thành số phần trăm.

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp hơn 50% số khung hình có thời gian hiển thị hơn 16 mili giây. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 90%/99% tổng số khung hình có thời gian hiển thị thấp hơn số hiển thị. Các số này dựa trên tất cả các khung hình được thu thập.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khi nhấp vào một mục nhập trong bảng, bạn sẽ thấy biểu đồ "Phân phối thời gian hiển thị giao diện người dùng". Khi xem xét biểu đồ, bạn sẽ muốn đảm bảo phần lớn các khung hình của ứng dụng đều dưới 16 mili giây.

Dữ liệu bên dưới biểu đồ cho biết hiệu suất hiển thị của ứng dụng và có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính của bất kỳ sự cố nào với thời gian hiển thị. Ví dụ: nếu tỷ lệ phần trăm "Độ trễ đầu vào cao" là cao, bạn có thể muốn xem mã của ứng dụng để xử lý đầu vào của người dùng. Để biết thêm thông tin về các chỉ số này, hãy chuyển đến kiểm tra hiệu suất của giao diện người dùng.

 • Vsync bị bỏ lỡ: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số sự kiện Vsync bị bỏ lỡ chia cho số khung hình.
 • Độ trễ đầu vào cao: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số sự kiện đầu vào mất hơn 24 mili giây chia cho số khung hình.
 • Chuỗi giao diện người dùng chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần chuỗi giao diện người dùng mất hơn 8 mili giây để hoàn tất chia cho số khung hình.
 • Lệnh vẽ chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần gửi lệnh vẽ tới GPU mất hơn 12 mili giây chia cho số khung hình.
 • Tải lên bitmap chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần bitmap mất hơn 3,2 mili giây để tải lên GPU chia cho số khung hình.

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có nhiều khung hình có thời gian hiển thị hơn 16 mili giây, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Khung hình bị treo

Trên trang Khung hình bị treo, bạn sẽ thấy chi tiết về tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp hơn 0,1% số khung hình có thời gian hiển thị nhiều hơn 700 mili giây. Các tương tác của người dùng với ứng dụng của bạn cần chạy ở tốc độ 60 khung hình/giây mà không có khung hình nào bị bỏ qua hoặc bị trễ.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

Google thu thập thời gian hiển thị của mỗi khung hình do ứng dụng của bạn hiển thị khi sử dụng khung Bộ công cụ giao diện người dùng chứ không phải khi sử dụng trực tiếp OpenGL.

Hiển thị trang tổng quan

Khi mở rộng một hàng tham số, bạn sẽ thấy dữ liệu được chia nhỏ thành số phần trăm.

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm các phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp hơn 0,1% số khung hình có thời gian hiển thị hơn 700 mili giây. Phiên hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn được sử dụng. Ví dụ: nếu hai người dùng sử dụng ứng dụng trong hai ngày, bốn phiên hàng ngày sẽ được tạo.
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Số phần trăm thứ 90/99: 90%/99% tổng số khung hình có thời gian hiển thị thấp hơn số hiển thị. Các số này dựa trên tất cả các khung hình được thu thập.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị thì ứng dụng đó thuộc  25% dưới cùng trong số 1000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt). 

Khi nhấp vào một mục nhập trong bảng, bạn sẽ thấy biểu đồ "Phân phối thời gian hiển thị giao diện người dùng". Khi xem xét biểu đồ, bạn sẽ muốn đảm bảo phần lớn các khung hình của ứng dụng đều dưới 700 mili giây.

Dữ liệu bên dưới biểu đồ cho biết hiệu suất hiển thị của ứng dụng và có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân chính của bất kỳ sự cố nào với thời gian hiển thị. Ví dụ: nếu tỷ lệ phần trăm "Độ trễ đầu vào cao" là cao, bạn có thể muốn xem mã của ứng dụng để xử lý đầu vào của người dùng. Để biết thêm thông tin về các chỉ số này, hãy chuyển đến kiểm tra hiệu suất của giao diện người dùng.

 • Vsync bị bỏ lỡ: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số sự kiện Vsync bị bỏ lỡ chia cho số khung hình.
 • Độ trễ đầu vào cao: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số sự kiện đầu vào mất hơn 24 mili giây chia cho số khung hình.
 • Chuỗi giao diện người dùng chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần chuỗi giao diện người dùng mất hơn 8 mili giây để hoàn tất chia cho số khung hình.
 • Lệnh vẽ chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần gửi lệnh vẽ tới GPU mất hơn 12 mili giây chia cho số khung hình.
 • Tải lên bitmap chậm: Đối với tất cả các khung hình được hiển thị trong hơn 16 mili giây, số lần bitmap mất hơn 3,2 mili giây để tải lên GPU chia cho số khung hình.

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có nhiều khung hình có thời gian hiển thị hơn 700 mili giây, hãy truy cập trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Thời gian khởi động ứng dụng

Trên trang Thời gian khởi động ứng dụng, bạn có thể xem chi tiết về thời điểm ứng dụng của bạn khởi động chậm từ các trạng thái hệ thống lạnh, ấmnóng.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

 • Thời gian khởi động chỉ được ghi lại khi người dùng kích hoạt một hoạt động.
  • Ví dụ: Đối với các ứng dụng bàn phím, thời gian khởi động bằng với thời gian khởi động của ứng dụng đồng hành.
 • Nếu ứng dụng khởi động nhiều lần trong cùng một ngày từ cùng một trạng thái hệ thống, thì thời gian khởi động tối đa của ngày đó sẽ được ghi lại.
 • Thời gian khởi động được theo dõi khi khung hình đầu tiên của ứng dụng tải hoàn toàn, ngay cả khi đó không phải là màn hình mà người dùng tương tác.
  • Ví dụ: Nếu ứng dụng khởi động với màn hình chờ, thì thời gian khởi động bằng với thời gian cần thiết để hiển thị màn hình chờ.

Các chi tiết quan trọng

 • Phiên bị ảnh hưởng: Tỷ lệ phần trăm số phiên trong đó người dùng gặp phải thời gian khởi động chậm cho từng trạng thái hệ thống tương ứng:
  • Khởi động lạnh chậm: 5 giây trở lên
  • Khởi động ấm chậm: 2 giây trở lên
  • Khởi động nóng chậm: 1 giây trở lên
 • Số lượng phiên: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Tỷ lệ phần trăm thứ 90/99: 10%/1% phiên hàng ngày trong đó người dùng gặp phải thời gian khởi động ứng dụng chậm đối với ứng dụng của bạn.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị, thì ứng dụng đó thuộc 25% dưới cùng trong số 1.000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt).

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có số lần khởi động ứng dụng chậm ở mức cao, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Từ chối cấp quyền

Trên trang Từ chối cấp quyền, bạn có thể xem thông tin chi tiết về tỷ lệ phần trăm phiên cấp quyền hàng ngày trong đó người dùng đã từ chối cấp quyền. Phiên cấp quyền hàng ngày đề cập đến một ngày trong đó ứng dụng của bạn yêu cầu ít nhất 1 quyền từ người dùng ứng dụng.

Các chi tiết về việc thu thập dữ liệu

Dữ liệu về các lần từ chối cấp quyền được thu thập khi người dùng phản hồi yêu cầu cấp quyền trong ứng dụng của bạn.

Các chi tiết quan trọng

 • Lượt từ chối: Tỷ lệ phần trăm các phiên cấp quyền hàng ngày trong đó người dùng đã từ chối cấp quyền.
 • Không bao giờ hỏi lại: Tỷ lệ phần trăm các phiên cấp quyền hàng ngày trong đó người dùng đã từ chối cấp quyền bằng cách chọn Không bao giờ hỏi lại.
 • Tổng số yêu cầu: Số lượng phiên gần đúng được ghi lại.
 • Phần tư dưới cùng: Nếu ứng dụng của bạn có tỷ lệ xuất hiện bằng hoặc cao hơn ngưỡng được hiển thị, thì ứng dụng đó thuộc 25% dưới cùng trong số 1.000 ứng dụng hàng đầu trên Google Play (theo số lượt cài đặt).

Khắc phục sự cố

Nếu ứng dụng của bạn có số lượt từ chối cấp quyền ở mức cao, hãy truy cập vào trang web dành cho Nhà phát triển Android để biết các giải pháp được đề xuất.

Phân tích dữ liệu của bạn bằng các tham số

Để giúp bạn sắp xếp, phân đoạn và phân tích dữ liệu, tất cả dữ liệu của ứng dụng được chia nhỏ theo các tham số sau.

 • Phiên bản ứng dụng: Phiên bản ứng dụng của bạn
 • Phiên bản Android: Phiên bản Android OS được báo cáo từ thiết bị của người dùng
 • Thiết bị: Tên tiếp thị của thiết bị và Tên thiết bị của người dùng (ví dụ: Google Nexus 7/Flo)
 • Thẻ khóa chế độ thức: Thẻ đã được đặt theo chương trình khi sử dụng API PowerManager trong ứng dụng của bạn
 • Thẻ đánh thức: Thẻ được lập trình khi sử dụng API AlarmManager trong ứng dụng của bạn
 • Tên của hoạt động trong đó ứng dụng không phản hồi: Tên đủ điều kiện của lớp hoạt động xảy ra trường hợp ứng dụng không phản hồi (nếu có)
 • Loại ứng dụng không phản hồi: Thời điểm xảy ra trường hợp ứng dụng không phản hồi (ví dụ: khi thực hiện một dịch vụ) (nếu có)

Nội dung liên quan

Khám phá các phương pháp hay nhất để sử dụng tính năng Android vitals nhằm cải thiện hiệu suất và độ ổn định của ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?