ตรวจสอบประสิทธิภาพทางเทคนิคของแอปด้วย Android Vitals

การใช้ Play Console จะช่วยให้คุณดูข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงการใช้งานแบตเตอรี่ ความเสถียร และเวลาในการแสดงผลของแอปได้

ข้อมูลต่อไปนี้รวบรวมจากผู้ใช้ที่เลือกจะแชร์ข้อมูลการใช้งานและการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ Android บางรุ่นและระบบปฏิบัติการบางเวอร์ชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ Android เลือกที่จะแชร์ข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของบัญชี

ยุบทั้งหมด ขยายทั้งหมด

ประเภทข้อมูล 

การใช้งานแบตเตอรี่
 • ล็อกการปลุกระบบที่ค้าง
 • ล็อกการปลุกระบบที่ค้าง (เบื้องหลัง)
 • การปลุกระบบบ่อยเกินไป
 • การสแกนหา Wi-Fi บ่อยเกินไป (เบื้องหลัง)
 • การใช้เครือข่ายที่มากเกินไป (เบื้องหลัง)
ความเสถียร
 • อัตรา ANR
 • อัตราความถี่ ANR
 • อัตราการขัดข้อง
 • อัตราความถี่การขัดข้อง
เวลาในการแสดงผล
 • การแสดงผลช้า (16 มิลลิวินาที)
 • เฟรม UI ที่ค้าง (700 มิลลิวินาที)
เวลาเริ่มต้นของแอป
 • การเริ่มแอปตั้งแต่ต้นช้า
 • แอปที่ Warm Start ช้า
 • แอปที่อยู่ในหน่วยความจำเริ่มต้นช้า
สิทธิ์
 • การปฏิเสธสิทธิ์

ดูและตรวจสอบข้อมูลของแอป

ช่วงวันที่ที่แสดงอยู่ในหน้า Android Vitals จะรวมข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับแอปและจะปรับแต่งไม่ได้ ข้อมูล Android Vitals อิงตามเขตเวลาแปซิฟิก (PT)

สำคัญ: หากไม่มีข้อมูล หมายความว่าแอปมีจุดข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับตัวกรองนั้นๆ ในการระบุปัญหาของแอป 

ดูและตรวจสอบข้อมูล Android Vitals ของแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Play Console
 2. เลือกแอป
 3. ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิก Android Vitals > ภาพรวม
 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูลของแอป
ดูหน้าแดชบอร์ดภาพรวมและหน้าเมตริกรายละเอียด

Vitals หลัก

ที่ด้านบนของหน้าภาพรวม คุณจะดูข้อมูล Vitals หลักของแอป ซึ่งเป็นเมตริกประสิทธิภาพที่อาจส่งผลต่อระดับการเข้าถึงและการจัดอันดับแอปใน Google Play Vitals หลักรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • การทำงานขณะล็อกบางส่วนค้าง (เบื้องหลัง)
 • การปลุกระบบบ่อยเกินไป
 • อัตรา ANR
 • อัตราการขัดข้อง

หากแอปมีปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างมากและเป็นปัญหาที่คุณต้องรับทราบ อีกทั้งมีเมตริกอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้องและข้อมูลประสิทธิภาพเปลี่ยนไปมาก (เรียกว่า ความผิดปกติ) ให้ใช้หน้านี้ระบุสิ่งที่แอปของคุณปรับปรุงได้ หากต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน ANR, คลัสเตอร์การขัดข้อง หรือ Android Vitals โปรดไปที่การตั้งค่า > ค่ากำหนด

สำคัญ: ทุกแอปควรระบุและแก้ไขปัญหาให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เรียกดู Vitals ทั้งหมด

ใกล้ตรงกลางของหน้าภาพรวม คุณดูข้อมูลเกี่ยวกับ Vitals ทั้งหมดได้ตามประเภทข้อมูล หากต้องการกรองตาราง ให้เลือกมิติข้อมูลและระยะเวลาที่ต้องการดู

สำหรับเมตริกแต่ละรายการ คุณดูเปอร์เซ็นต์เซสชันของแอปที่ได้รับผลกระทบในระยะเวลาปัจจุบันและระยะเวลาก่อนหน้านี้ได้ หากต้องการดูประสิทธิภาพของแอปเทียบกับแอปอื่นๆ ใน Google Play คุณดูความแตกต่างระหว่างแอปของคุณกับค่ามัธยฐานของแอปที่เทียบเท่าได้เช่นกัน

ดูเมตริกอย่างละเอียด

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริก ให้เลือกดูรายละเอียด ในหน้าถัดไป คุณจะดูรายการต่อไปนี้ได้

 • ความผิดปกติที่พบในข้อมูลประสิทธิภาพ (เฉพาะ Vitals หลักเท่านั้น)
 • เกณฑ์ลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง (เฉพาะ Vitals หลักเท่านั้น)
 • การเปรียบเทียบตามหมวดหมู่
 • การเปรียบเทียบเกณฑ์การเปรียบเทียบโดยละเอียด
  • ที่บริเวณด้านบนของหน้า ในการ์ดการเปรียบเทียบกับแอปเทียบเท่า ให้เลือกแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าเพื่อแก้ไขกลุ่มแอปเทียบเท่าที่กำหนดเอง หลังจากสร้างกลุ่มแอปดังกล่าวแล้ว คุณจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างแอปของคุณกับแอปอื่นๆ ใน Google Play ที่คุณเลือกไว้
 • เมตริกตามรหัสเวอร์ชัน APK, อุปกรณ์, เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ, การเปรียบเทียบ หรือช่วงเวลา
  • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม คุณขยายแต่ละแถวในตารางได้โดยเลือกลูกศรลงที่ด้านขวา
กรองตามลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

ที่ด้านบนสุดของหน้าภาพรวม เมตริกบางรายการอาจมีไอคอนสีแดงแสดงถึงข้อผิดพลาด ซึ่งหมายความว่าจำนวนที่แสดงนั้นสูงเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ หรือเรียกว่าลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

เลือกการ์ดที่มีไอคอนนี้เพื่อดูว่า APK ใดของแอปมีลักษณะการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดเมตริก

ล็อกการปลุกระบบที่ค้างและล็อกการปลุกระบบที่ค้าง (เบื้องหลัง)

หน้าล็อกการปลุกระบบที่ค้างและล็อกการปลุกระบบที่ค้าง (เบื้องหลัง) จะแสดงการทำงานขณะล็อกบางส่วนที่แอปได้รับผ่านคลาส PowerManager การทำงานขณะล็อกบางส่วนจะช่วยให้ CPU ทำงานได้ และอนุญาตให้ปิดแบ็กไลต์ของหน้าจอและแป้นพิมพ์ได้

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

 • เพื่อความเป็นส่วนตัว แท็กระบุการทำงานขณะล็อกบางส่วนจะเป็นแบบไม่ระบุตัวบุคคล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานขณะล็อกบางส่วนจะรวบรวมเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้กำลังชาร์จและหน้าจอปิดอยู่
 • ข้อมูลการทำงานขณะล็อกที่ค้างในเบื้องหลังจะรวบรวมเมื่อแอปทำงานอยู่ในเบื้องหลังเท่านั้น
 • Google จะคำนวณช่วงการทำงานขณะล็อกบางส่วนสูงสุดต่อ 1 เซสชันแบตเตอรี่เพื่อแสดงจำนวนเซสชันที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานขณะล็อกที่ยาวนาน เช่น หากผู้ใช้เรียกใช้การทำงานขณะล็อกเป็นเวลา 2 ชั่วโมง Google จะใช้ค่าการทำงานขณะล็อกสูงสุดซึ่งเท่ากับ 1 ชั่วโมง
 • สำหรับแอปที่ตั้งค่า sharedUserId ในไฟล์ Manifest จะเห็นข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งแอปไม่เกิน 1 รายการซึ่งมี sharedUserId เดียวกัน

รายละเอียดสำคัญ

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้พบการทำงานขณะล็อกอย่างน้อย 1 ครั้งที่นานกว่า 1 ชั่วโมง
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99: 10%/1% ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบช่วงการทำงานขณะล็อกบางส่วนที่นานกว่าตัวเลขที่แสดง
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

แก้ปัญหา

หากแอปของคุณมีการทำงานขณะล็อกจำนวนมาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

การปลุกระบบบ่อยเกินไป

หน้าการปลุกระบบบ่อยเกินไปจะแสดงการปลุกระบบของ Alarm Manager ซึ่งแอปเรียกใช้ คุณจะเห็นข้อมูลการปลุกระบบของคลาส ELAPSED_REALTIME_WAKEUP หรือ RTC_WAKEUP

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

 • เพื่อความเป็นส่วนตัว แท็กการระบุการปลุกระบบจะเป็นแบบไม่ระบุตัวบุคคล
 • การปลุกระบบจะรวบรวมเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้กำลังชาร์จ
 • ในการสร้างเมตริกมาตรฐาน ระบบจะเทียบจำนวนการปลุกระบบกับเวลาที่อุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่ Google จะคำนวณจำนวนการปลุกระบบต่อผู้ใช้ต่อชั่วโมงเพื่อแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราการปลุกระบบที่สูง
 • สำหรับแอปที่ตั้งค่า sharedUserId ในไฟล์ Manifest จะเห็นข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งแอปไม่เกิน 1 รายการซึ่งมี sharedUserId เดียวกัน

รายละเอียดสำคัญ

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้พบการปลุกระบบอย่างน้อย 10 ครั้งต่อชั่วโมง เซสชันแบตเตอรี่เป็นการรวมรายงานแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ได้รับภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ใน Android 10 รายงานแบตเตอรี่หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ 2 ครั้งจากต่ำกว่า 20% ถึง 80% หรือจากค่าใดก็ตามถึง 100% ใน Android 11 ขึ้นไป รายงานแบตเตอรี่หมายถึงระยะเวลา 24 ชั่วโมงแบบคงที่ Google จะรวบรวมข้อมูลเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้กำลังชาร์จเท่านั้น
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99คือ 10%/1% ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการปลุกระบบต่อชั่วโมงนานกว่าค่าที่แสดง
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

แก้ปัญหา

หากแอปของคุณพบการปลุกระบบบ่อยครั้ง ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

การสแกนหา Wi-Fi บ่อยเกินไป (เบื้องหลัง)

หน้าการสแกนหา Wi-Fi บ่อยเกินไป (เบื้องหลัง) จะแสดงเมื่อการสแกนหา Wi-Fi ทำให้มีการใช้งานแบตเตอรี่สูง 

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกน Wi-Fi จะรวบรวมเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้กำลังชาร์จและแอปทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

รายละเอียดสำคัญ

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้พบว่าระบบสแกนหา Wi-Fi มากกว่า 4 ครั้งต่อชั่วโมง
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99: 10%/1% ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการสแกนหา Wi-Fi อยู่เบื้องหลังต่อชั่วโมงบ่อยกว่าตัวเลขที่แสดง
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

แก้ปัญหา

หากแอปสแกนหา Wi-Fi อยู่ในเบื้องหลังบ่อยครั้ง ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ 

การใช้เครือข่ายที่มากเกินไป (เบื้องหลัง)

หน้าการใช้เครือข่ายที่มากเกินไป (เบื้องหลัง) จะแสดงเมื่อมีข้อมูลเครือข่ายจำนวนมากเชื่อมโยงกับบริการที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เมื่อการใช้เครือข่ายมือถือเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลัง ผู้ใช้จะเข้าถึงตัวควบคุมเพื่อหยุดการโอนข้อมูลไม่ได้ง่ายๆ 

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายมือถือจะรวบรวมเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้กำลังชาร์จและแอปทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

รายละเอียดสำคัญ

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้พบการใช้เครือข่ายในเบื้องหลังมากกว่า 50 MB ต่อวัน
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99: 10%/1% ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการใช้งานเครือข่ายต่อวันในเบื้องหลังมากกว่าตัวเลขที่แสดง
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

แก้ปัญหา

หากแอปมีการใช้เครือข่ายอยู่เบื้องหลังเป็นปริมาณมาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

อัตรา ANR และอัตราความถี่ ANR

ทำความเข้าใจข้อมูลของแอป

ในหน้าอัตรา ANR และอัตราความถี่ ANR คุณจะเห็นข้อมูลคล้ายกับที่แสดงอยู่ในหน้า ANR และการขัดข้องของแอป ในหน้า Android Vitals ข้อมูล ANR จะรวมกับข้อมูลการใช้งานเพื่อสร้างเป็นเมตริกมาตรฐาน

รายละเอียดอัตรา ANR

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบ ANR อย่างน้อย 1 ครั้ง เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • เซสชันที่ปลอด ANR: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้ไม่พบ ANR เลย เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 
 • ANR ที่เกี่ยวข้อง: หากต้องการดูรายละเอียด ANR แบบเรียลไทม์ ให้เลือกลิงก์ ANR ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ANR และการขัดข้องใน Play Console

รายละเอียดอัตราความถี่ ANR

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบ ANR อย่างน้อย 2 ครั้ง เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • เซสชันที่ไม่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบ ANR 1 ครั้งหรือไม่พบเลย เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • ANR ที่เกี่ยวข้อง: หากต้องการดูรายละเอียด ANR แบบเรียลไทม์ ให้เลือกลิงก์ ANR ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ANR และการขัดข้องใน Play Console

แก้ปัญหา

หากแอปมี ANR จำนวนมาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

อัตราการขัดข้องและอัตราความถี่การขัดข้อง

ทำความเข้าใจข้อมูลของแอป

ในหน้าอัตราการขัดข้องและอัตราความถี่การขัดข้อง คุณจะเห็นข้อมูลคล้ายกับที่แสดงอยู่ในหน้า ANR และการขัดข้องของแอป ในหน้า Android Vitals ข้อมูลการขัดข้องจะรวมกับข้อมูลการใช้งานเพื่อสร้างเป็นเมตริกมาตรฐาน

รายละเอียดอัตราการขัดข้อง

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการขัดข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • เซสชันที่ปลอดการขัดข้อง: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้ไม่พบการขัดข้องเลย เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 
 • การขัดข้องที่เกี่ยวข้อง: หากต้องการดูการขัดข้องแบบเรียลไทม์ ให้เลือกลิงก์การขัดข้อง ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ANR และการขัดข้องใน Play Console

รายละเอียดอัตราความถี่การขัดข้อง

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการขัดข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • เซสชันที่ไม่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบการขัดข้อง 1 ครั้งหรือไม่พบเลย เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • การขัดข้องที่เกี่ยวข้อง: หากต้องการดูการขัดข้องแบบเรียลไทม์ ให้เลือกลิงก์การขัดข้อง ระบบจะพาคุณไปยังหน้า ANR และการขัดข้องใน Play Console

แก้ปัญหา

หากแอปเกิดการขัดข้องหลายครั้ง ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

การแสดงผลช้า

ทำความเข้าใจข้อมูลของแอป

ในหน้าการแสดงผลช้า คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบปัญหาที่เฟรมมากกว่า 50% มีเวลาในการแสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที การโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปของคุณควรอยู่ที่ 60 ภาพต่อวินาที โดยไม่มีการกระตุกหรือล่าช้า

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

Google เก็บรวบรวมเวลาในการแสดงผลที่แอปแสดงผลแต่ละเฟรม เมื่อใช้เฟรมเวิร์กชุดเครื่องมือ UI ไม่ใช่เมื่อใช้ OpenGL โดยตรง

การแสดงผลของแดชบอร์ด

เมื่อคุณเลือกแถว คุณจะเห็นข้อมูลแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นไทล์

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบกับปัญหาที่เฟรมมากกว่า 50% มีเวลาในการแสดงผลนานกว่า 16 ms เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99: 90%/99% จากเฟรมทั้งหมดมีเวลาในการแสดงผลต่ำกว่าตัวเลขที่แสดง ตัวเลขเหล่านี้จะอิงจากเฟรมที่เก็บรวบรวมทั้งหมด
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

เมื่อคุณคลิกรายการในตาราง คุณจะเห็นแผนภูมิ "เวลาในการแสดงผลการกระจาย UI" ระหว่างที่ดูแผนภูมิ ให้ตรวจสอบว่าเฟรมของแอปส่วนใหญ่ต่ำกว่า 16 มิลลิวินาที

ข้อมูลที่อยู่ใต้แผนภูมิจะบ่งชี้ประสิทธิภาพการแสดงผลของแอปและอาจช่วยคุณหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการแสดงผล เช่น หาก "เวลาในการตอบสนองการป้อนข้อมูลสูง" มีเปอร์เซ็นต์สูง คุณอาจต้องการตรวจสอบโค้ดของแอปที่ดูแลการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้ ให้ไปที่การทดสอบประสิทธิภาพ UI

 • Vsync ที่ไม่ได้รับคือ จำนวนเหตุการณ์ Vsync ที่ไม่ได้รับหารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • เวลาในการตอบสนองการป้อนข้อมูลสูงคือ จำนวนเหตุการณ์การป้อนข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่า 24 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • เธรด UI ที่ช้าคือ จำนวนครั้งที่ชุด UI ที่ใช้เวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นนานกว่า 8 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • คำสั่งวาดใช้เวลานานคือ จำนวนครั้งที่การส่งคำสั่งวาดไปยัง GPU ใช้เวลานานกว่า 12 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • การอัปโหลดบิตแมปที่ช้าคือ จำนวนครั้งที่บิตแมปใช้เวลานานกว่า 3.2 มิลลิวินาที ในการอัปโหลดไปยัง GPU หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที

แก้ปัญหา

หากแอปของคุณมีเฟรมจำนวนมากที่มีเวลาในการแสดงผลเกิน 16 มิลลิวินาที โปรดไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

เฟรมที่ค้าง

ในแท็บเฟรมที่ค้าง คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบกับปัญหาที่เฟรมมากกว่า 0.1% มีเวลาในการแสดงผลนานกว่า 700 มิลลิวินาที การโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปของคุณควรอยู่ที่ 60 ภาพต่อวินาที โดยไม่มีการกระตุกหรือล่าช้า

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

Google เก็บรวบรวมเวลาในการแสดงผลที่แอปแสดงผลแต่ละเฟรม เมื่อใช้เฟรมเวิร์กชุดเครื่องมือ UI ไม่ใช่เมื่อใช้ OpenGL โดยตรง

การแสดงผลของแดชบอร์ด

เมื่อคุณขยายแถวมิติข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นไทล์

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบคือ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบกับปัญหาที่เฟรมมากกว่า 0.1% มีเวลาในการแสดงผลนานกว่า 700 มิลลิวินาที เซสชันรายวันหมายถึงวันที่มีการใช้แอป เช่น หากผู้ใช้ 2 รายใช้แอปเป็นเวลา 2 วัน ก็จะเกิดเซสชันรายวัน 4 ครั้ง
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90/99: 90%/99% จากเฟรมทั้งหมดมีเวลาในการแสดงผลต่ำกว่าตัวเลขที่แสดง ตัวเลขเหล่านี้จะอิงจากเฟรมที่เก็บรวบรวมทั้งหมด
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง) 

เมื่อคุณคลิกรายการในตาราง คุณจะเห็นแผนภูมิ "เวลาในการแสดงผลการกระจาย UI" ระหว่างที่ดูแผนภูมิ ให้ตรวจสอบว่าเฟรมส่วนใหญ่ของแอปต่ำกว่า 700 มิลลิวินาที

ข้อมูลที่อยู่ใต้แผนภูมิจะบ่งชี้ประสิทธิภาพการแสดงผลของแอปและอาจช่วยคุณหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการแสดงผล เช่น หาก "เวลาในการตอบสนองการป้อนข้อมูลสูง" มีเปอร์เซ็นต์สูง คุณอาจต้องการตรวจสอบโค้ดของแอปที่ดูแลการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้ ให้ไปที่การทดสอบประสิทธิภาพ UI

 • Vsync ที่ไม่ได้รับคือ จำนวนเหตุการณ์ Vsync ที่ไม่ได้รับหารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • เวลาในการตอบสนองการป้อนข้อมูลสูงคือ จำนวนเหตุการณ์การป้อนข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่า 24 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • เธรด UI ที่ช้าคือ จำนวนครั้งที่ชุด UI ที่ใช้เวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นนานกว่า 8 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • คำสั่งวาดใช้เวลานานคือ จำนวนครั้งที่การส่งคำสั่งวาดไปยัง GPU ใช้เวลานานกว่า 12 มิลลิวินาที หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที
 • การอัปโหลดบิตแมปที่ช้าคือ จำนวนครั้งที่บิตแมปใช้เวลานานกว่า 3.2 มิลลิวินาที ในการอัปโหลดไปยัง GPU หารด้วยจำนวนเฟรม สำหรับเฟรมทั้งหมดที่แสดงผลนานกว่า 16 มิลลิวินาที

แก้ปัญหา

หากแอปของคุณมีเฟรมจำนวนมากที่มีเวลาในการแสดงผลเกิน 700 มิลลิวินาที โปรดไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

เวลาเริ่มต้นของแอป

หน้าเวลาเริ่มต้นของแอปมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่แอปค่อยๆ เริ่มทำงานโดยที่ระบบมีสถานะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้น อุ่นเครื่อง ไปจนถึงร้อน

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

 • เวลาเริ่มต้นจะได้รับการบันทึกเมื่อผู้ใช้เรียกใช้กิจกรรมเท่านั้น
  • ตัวอย่าง: สำหรับแอปแป้นพิมพ์ เวลาเริ่มต้นจะเท่ากับเวลาเริ่มต้นของแอปที่ใช้ร่วมกัน
 • หากแอปเริ่มต้นหลายครั้งในวันเดียวกันจากสถานะระบบเดียวกัน ระบบจะบันทึกเวลาเริ่มต้นสูงสุดของวัน
 • จะมีการติดตามเวลาเริ่มต้นเมื่อเฟรมแรกของแอปโหลดสำเร็จ แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าจอที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วยก็ตาม
  • ตัวอย่าง: หากแอปเริ่มต้นด้วยหน้าจอแนะนำ เวลาเริ่มต้นจะเท่ากับเวลาที่ต้องแสดงหน้าจอแนะนำ

รายละเอียดสำคัญ

 • เซสชันที่ได้รับผลกระทบ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันในช่วงที่ผู้ใช้พบว่าช่วงเวลาเริ่มต้นช้าสำหรับแต่ละสถานะของระบบนั้นๆ ดังนี้
  • การเริ่มแอปตั้งแต่ต้นช้า: 5 วินาทีขึ้นไป
  • เริ่มต้นอุ่นเครื่องช้า: 2 วินาทีขึ้นไป
  • เริ่มร้อนช้า: 1 วินาทีขึ้นไป
 • จำนวนเซสชัน: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • เปอร์เซ็นต์ที่ 90/99: 10% / 1% ของเซสชันรายวันที่ผู้ใช้พบว่าเวลาเริ่มต้นของแอปช้าสำหรับแอปของคุณ
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง)

แก้ปัญหา

หากแอปมีเวลาเริ่มต้นของแอปช้ามาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

การปฏิเสธสิทธิ์

ที่หน้าการปฏิเสธสิทธิ์ คุณดูรายละเอียดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของเซสชันสิทธิ์รายวันในระหว่างที่ผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์ได้ เซสชันสิทธิ์รายวันหมายถึงในหนึ่งวันที่แอปแสดงคำขอสิทธิ์จากผู้ใช้อย่างน้อย 1 สิทธิ์

รายละเอียดการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธสิทธิ์จะได้รับการรวบรวมเมื่อผู้ใช้ตอบกลับคำขอสิทธิ์ภายในแอปของคุณ

รายละเอียดสำคัญ

 • การปฏิเสธ: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันสิทธิ์รายวันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์
 • อย่าถามอีก: เปอร์เซ็นต์ของเซสชันสิทธิ์รายวันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์โดยเลือกไม่ต้องถามอีกครั้ง
 • คำขอทั้งหมด: จำนวนเซสชันที่บันทึกไว้โดยประมาณ
 • ควอร์ไทล์ล่างสุด: หากแอปมีอัตราการเกิดขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แสดงไว้ หมายความว่าแอปอยู่ในกลุ่ม 25% ล่างสุดของแอปยอดนิยม 1,000 แอปใน Google Play (ตามจำนวนการติดตั้ง)

แก้ปัญหา

หากแอปของคุณมีการปฏิเสธสิทธิ์จำนวนมาก ให้ไปที่เว็บไซต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android เพื่อดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยมิติข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดของแอปจะแบ่งออกเป็นมิติข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบ จัดกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น

 • เวอร์ชันแอป: เวอร์ชันของแอปคุณ
 • เวอร์ชัน Android: เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android ที่รายงานจากอุปกรณ์ของผู้ใช้
 • อุปกรณ์: ชื่อทางการตลาดของอุปกรณ์และชื่ออุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น Google Nexus 7/Flo)
 • แท็กการทำงานขณะล็อก: แท็กที่ตั้งค่าโดยใช้โปรแกรมเมื่อใช้ Power Manager API ในแอป
 • แท็กการปลุกระบบ: แท็กที่ตั้งค่าโดยใช้โปรแกรมเมื่อใช้ Alarm Manager API ในแอป
 • ชื่อกิจกรรมของ ANR: ชื่อคลาสกิจกรรมแบบเต็มที่ ANR เกิดขึ้น (ถ้ามี)
 • ประเภท ANR: เมื่อ ANR เกิดขึ้น (เช่น ขณะที่ให้บริการ) (ถ้ามี)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อ่านแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ Android Vitals เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของแอป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว