Sledovanie technického výkonu aplikácie pomocou služby Android Vitals

V službe Play Console nájdete údaje, ktoré vám pomôžu porozumieť stabilite, využitiu batérie a času vykreslenia aplikácie aj tomu, ako aplikáciu v týchto ohľadoch vylepšiť.

Nasledujúce údaje boli získané od používateľov vybraných zariadení a verzií Androidu, ktorí si aktivovali automatické zdieľanie údajov o využití a diagnostických údajov. Ďalšie informácie o tom, ako si používatelia Androidu aktivujú zdieľanie dát, získate v centre podpory Účtov.

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Typy údajov 

Využitie batérie
 • Trvalé zákazy režimu spánku
 • Trvalé zákazy režimu spánku (na pozadí)
 • Nadbytočné prebudenia
 • Nadmerný počet hľadaní sietí Wi-Fi (na pozadí)
 • Nadmerné využitie siete (na pozadí)
Stabilita
 • Miera nereagovania aplikácie
 • Miera viacnásobných nereagovaní aplikácie
 • Miera zlyhaní
 • Miera viacnásobných zlyhaní
Čas vykreslenia
 • Pomalé vykresľovanie (16 ms)
 • Zamrznuté snímky používateľského rozhrania (700 ms)
Čas spustenia aplikácie
 • Pomalé nové spustenie
 • Pomalé spustenie z pamäte
 • Pomalé kombinované spustenie
Povolenia
 • Zamietnuté povolenia

Ako nájsť a skontrolovať dáta aplikácie

Rozsah dátumov uvedený na stránke Android vitals zahŕňa všetky dostupné údaje pre vašu aplikáciu a nedá sa prispôsobiť. Údaje služby Android Vitals používajú tichomorský čas (PT).

Dôležité: Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje, pre aplikáciu v rámci zadaných filtrov nie je k dispozícii dostatok údajových bodov, aby bolo možné rozpoznať prípadné problémy. 

Vyhľadanie a kontrola údajov o aplikácii v službe Android Vitals:

 1. Prihláste sa do konzoly Play Console.
 2. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 3. V ľavej ponuke kliknite na položky Android Vitals > Prehľad.
 4. Zvoľte si spôsob zobrazenia údajov aplikácie.
Skontrolujte panel s prehľadom a stránky s podrobnými metrikami.

Základné dáta

V hornej časti stránky Prehľad uvidíte základné údaje o vašej aplikácii. Ide o metriky výkonnosti, ktoré môžu mať vplyv na viditeľnosť a hodnotenie aplikácie v službe Google Play. Medzi základné dáta patria:

 • čiastočné trvalé zákazy režimu spánku (na pozadí)
 • nadbytočné prebudenia
 • miera nereagovaní aplikácie
 • miera zlyhaní

Ak má aplikácia závažné problémy s výkonnosťou, na ktoré sa musíte zamerať (vrátane metrík prekračujúcich prahové hodnoty nežiaduceho správania a veľké zmeny v údajoch o výkonnosti, tzv. anomálie), môžete pomocou tejto stránky rýchlo určiť oblasti, kde sa môže vaša aplikácia zlepšiť. Ak chcete získavať e‑mailové upozornenia, keď sa zistia významné zmeny miery nereagovania aplikácie, klastra zlyhaní alebo údajov služby Android Vitals, prejdite do časti Nastavenia > Predvoľby.

Dôležité: Ak chcete zaistiť najlepší dojem používateľa, všetky aplikácie by mali identifikovať a vyriešiť problémy prekračujúce prahové hodnoty nežiaduceho správania.

Prehliadanie všetkých základných dát

Neďaleko stredu stránky Prehľad sa zobrazujú údaje o všetkých základných dátach (podľa typu dát). Ak chcete tabuľku filtrovať, vyberte dimenzie a obdobia, ktoré chcete zobraziť.

V prípade jednotlivých metrík skontrolujte percento ovplyvnených relácií aplikácie v aktuálnom aj predchádzajúcom období. Ak chcete zobraziť porovnanie výkonnosti svojej aplikácie s ostatnými v službe Google Play, môžete si tiež zobraziť rozdiel medzi mediánom tejto aplikácie a podobnými aplikáciami.

Zobrazenie podrobných metrík

Ďalšie informácie o konkrétnej metrike získate výberom možnosti Zobraziť podrobnosti. Na ďalšej obrazovke uvidíte:

 • anomálie nájdené v údajoch o výkonnosti (iba základné dáta)
 • prahové hodnoty nežiaduceho správania (iba základné údaje)
 • porovnanie kategórií
 • podrobné porovnanie štandardných hodnôt
  • Na karte porovnávania podobných aplikácií v hornej časti stránky vyberte Upraviť skupinu podobných aplikácií a upravte vlastnú skupinu podobných aplikácií. Keď vytvoríte vlastnú skupinu podobných aplikácií, môžete si pozrieť, ako je na tom vaša aplikácia v porovnaní s inými aplikáciami v službe Google Play, ktoré vyberiete.
 • metriky podľa kódu verzie súboru APK, zariadenia, verzie operačného systému, porovnávania alebo časového obdobia
  • Ak si chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, môžete rozbaliť jednotlivé riadky v tabuľkách výberom šípky nadol na pravej strane.
Filtrovanie podľa nežiaduceho správania

V hornej časti stránky Prehľad môžu byť niektoré metriky označené červenou ikonou chyby . Znamená to, že uvedený počet je v porovnaní s ostatnými aplikáciami vysoký – t. j. zlé správanie.

Ak chcete zistiť, ktoré súbory APK aplikácie obsahujú zlé správanie, vyberte kartu s ikonou.

Podrobnosti o metrikách

Trvalé zákazy režimu spánku a trvalé zákazy režimu spánku na pozadí

Na stránkach Trvalé zákazy režimu spánkuTrvalé zákazy režimu spánku (na pozadí) nájdete informácie o čiastočných zákazoch režimu spánku získaných vašou aplikáciou prostredníctvom triedy PowerManager. Čiastočný zákaz režimu spánku zaisťuje, že procesor zostane pracovať, ale obrazovka a podsvietenie sa môžu vypnúť.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

 • Identifikačné značky čiastočných zákazov úsporného režimu sú z dôvodu ochrany súkromia anonymizované.
 • Údaje o čiastočných zákazoch režimu spánku sa zhromažďujú vtedy, keď sa zariadenie nenabíja a obrazovka je vypnutá.
 • Údaje o zaseknutých zákazoch režimu spánku na pozadí sa zhromažďujú iba vtedy, keď je aplikácia spustená na pozadí.
 • Google vypočítava maximálny čas čiastočného zákazu režimu spánku na reláciu batérie, aby znázornil, koľko relácií je ovplyvnených dlhým zákazom. Ak napríklad používateľ spustí dvojhodinový zákaz úsporného režimu, Google použije maximálnu hodnotu blokovania vo výške jednej hodiny.
 • Aplikácie s nastaveným parametrom sharedUserIdsúbore manifestu: údaje sa zobrazia iba vtedy, keď je nainštalovaný maximálny počet aplikácií s rovnakou hodnotou sharedUserId.

Dôležité informácie

 • Ovplyvnené relácie: percento relácií batérie, kedy používatelia zaznamenali aspoň jeden zákaz režimu spánku, ktorý trval dlhšie ako hodinu.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denných relácií, kedy používatelia zaznamenali čiastočný zákaz režimu spánku, ktorý trval dlhšie ako zobrazená hodnota.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Riešenie problémov

Ak má aplikácia veľké množstvo zákazov úsporného režimu, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Nadmerný počet prebudení

Stránka Nadbytočné prebudenia uvádza, koľko prebudení Správcom budíka aktivovala vaša aplikácia. Zobrazia sa údaje pre triedy ELAPSED_REALTIME_WAKEUP a RTC_WAKEUP.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

 • Identifikačné značky prebudení sú z dôvodu ochrany súkromia anonymizované.
 • Údaje o prebudeniach sa zhromažďujú iba vtedy, keď sa zariadenie nenabíja.
 • S cieľom vytvorenia normalizovanej metriky je počet prebudení porovnávaný s časom, kedy je zariadenie napájané z batérie. Google vypočítava počet prebudení na používateľa za hodinu na zobrazenie počtu používateľov ovplyvnených nadmerným počtom prebudení.
 • Aplikácie s nastaveným parametrom sharedUserIdsúbore manifestu: údaje sa zobrazia iba vtedy, keď je nainštalovaný maximálny počet aplikácií s rovnakou hodnotou sharedUserId.

Dôležité informácie

 • Ovplyvnené relácie: percento relácií batérie, kedy používatelia zaznamenali viac ako 10 prebudení za hodinu. Relácia batérie je časové obdobie medzi dvoma úplnými nabitiami zariadenia. Google zhromažďuje dáta iba vtedy, keď zariadenie nie je pripojené k nabíjačke.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denných relácií, kedy používatelia zaznamenali prebudenia za hodinu, ktoré trvali dlhšie ako zobrazená hodnota.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Riešenie problémov

Ak aplikácia zaznamenala časté prebudenia, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Nadmerný počet hľadaní sietí Wi-Fi (na pozadí)

Stránka Nadmerný počet hľadaní sietí Wi-Fi (na pozadí) uvádza prípady, kedy vyhľadávanie sietí Wi-Fi spôsobuje vysoké využitie batérie. 

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

Údaje o vyhľadávaní sietí Wi-Fi sa zhromažďujú vtedy, keď sa zariadenie nenabíja a aplikácia je spustená na pozadí.

Dôležité informácie

 • Ovplyvnené relácie: percento relácií batérie, kedy používatelia zaznamenali viac ako štyri hľadania sietí Wi-Fi za hodinu.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denných relácií, kedy používatelia zaznamenali počet hľadaní sietí Wi-Fi na pozadí za hodinu, ktorý bol väčší ako zobrazená hodnota.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Riešenie problémov

Ak v aplikácii dochádza k nadmernému vyhľadávaniu sietí Wi-Fi na pozadí, prečítajte si odporúčané riešenia na webe Android Developers

Nadmerné využitie siete (na pozadí)

Stránka Nadmerné využitie siete (na pozadí) uvádza prípady, kedy so službou na pozadí súvisí veľké množstvo sieťových dát. Keď dochádza k využitiu mobilnej siete na pozadí, používatelia nemajú jednoduchý prístup k ovládacím prvkom, pomocou ktorých by mohli prenos dát ukončiť. 

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

Údaje o využívaní mobilnej siete sa zhromažďujú vtedy, keď sa zariadenie nenabíja a aplikácia je spustená na pozadí.

Dôležité informácie

 • Ovplyvnené relácie: percento relácií batérie, počas ktorých používatelia zaznamenali využitie siete na pozadí za deň, ktoré bolo vyššie ako 50 MB.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denných relácií, kedy používatelia zaznamenali vyššie využitie siete na pozadí, než uvádza zobrazená hodnota.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Riešenie problémov

Ak v aplikácii dochádza k vysokému využitiu siete na pozadí, prečítajte si odporúčané riešenia na webe Android Developers.

Miera nereagovaní aplikácie a miera viacnásobných nereagovaní aplikácie

Analýza údajov aplikácie

Na stránkach Miera nereagovania aplikácie Miera viacnásobného nereagovania aplikácie nájdete údaje podobné tým, ktoré sa pre aplikáciu zobrazujú na stránke Nereagovania aplikácie a zlyhania. Na stránke Android Vitals sú údaje o chybách nereagovania aplikácie skombinované s údajmi o využití s cieľom vytvorenia normalizovanej metriky.

Podrobnosti o miere nereagovaní aplikácie

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali aspoň jedno nereagovanie aplikácie. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Relácie bez chyby ANR: percento denných relácií, kedy používatelia nezaznamenali žiadne chyby ANR. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 
 • Súvisiace chyby ANR: Podrobnosti o chybách ANR v reálnom čase zobrazíte pomocou odkazu Chyby ANR. Dôjde k presmerovaniu na stránku Chyby ANR a zlyhania v rámci konzoly Play Console.

Podrobnosti o miera viacnásobných nereagovaní aplikácie

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali aspoň dve chyby ANR. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Neovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali najviac jednu chybu ANR. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • Súvisiace chyby ANR: Podrobnosti o chybách ANR v reálnom čase zobrazíte pomocou odkazu Chyby ANR. Dôjde k presmerovaniu na stránku Chyby ANR a zlyhania v rámci konzoly Play Console.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet chýb ANR, odporúčané riešenie získate na webe Android Developers.

Miera zlyhaní a miera viacnásobných zlyhaní

Analýza údajov aplikácie

Na stránkach Miera zlyhaníMiera viacnásobných zlyhaní nájdete údaje podobné tým, ktoré sa pre aplikáciu zobrazujú na stránke Nereagovania aplikácie a zlyhania. Na stránke Android Vitals sú údaje o zlyhaniach skombinované s údajmi o využití s cieľom vytvorenia normalizovanej metriky.

Podrobnosti o miere zlyhaní

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali aspoň jedno zlyhanie. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Relácie bez zlyhania: percento denných relácií, kedy používatelia nezaznamenali žiadne chyby ANR. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 
 • Súvisiace zlyhania: Podrobnosti o zlyhaniach v reálnom čase zobrazíte pomocou odkazu Zlyhania. Dôjde k presmerovaniu na stránku Chyby ANR a zlyhania v rámci konzoly Play Console.

Podrobnosti o miere viacnásobných zlyhaní

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali aspoň dve zlyhania. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Neovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali najviac jedno zlyhanie. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • Súvisiace zlyhania: Podrobnosti o zlyhaniach v reálnom čase zobrazíte pomocou odkazu Zlyhania. Dôjde k presmerovaniu na stránku Chyby ANR a zlyhania v rámci konzoly Play Console.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet zlyhaní, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Pomalé vykreslenie

Analýza údajov aplikácie

Na stránke Pomalé vykreslenie nájdete percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali viac ako 50 % rámcov s časom vykreslenia prekračujúcim 16 ms. Používateľské interakcie s aplikáciou by mali prebiehať s rýchlosťou 60 snímok za sekundu bez oneskorenia a poklesu snímkovej frekvencie.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

Google zhromaždí čas vykreslenia jednotlivých snímok vykreslených vašou aplikáciou pri použití architektúry nástroja používateľského rozhrania, a nie nástroja OpenGL.

Zobrazenie informačného panela

Po výbere riadka sa zobrazia údaje rozdelené na percentily.

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali viac ako 50 % snímok s časom vykreslenia prekračujúcim 16 ms. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 90 % / 99 % celkového počtu snímok s časom vykreslenia nižším než zobrazená hodnota. Tieto hodnoty sú založené na všetkých zhromaždených snímkach.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Po kliknutí na záznam v tabuľke sa zobrazí graf Distribúcia času vykreslenia používateľského rozhrania. Pomocou grafu sa môžete uistiť, že väčšina snímok aplikácie sa vykresľuje za menej ako 16 ms.

Údaje pod grafom popisujú výkon vykresľovania aplikácie a v prípade problémov s časom vykresľovania vám môžu pomôcť nájsť príčinu. Ak napríklad metrika Latencia vysokého vstupu uvádza vysoké percento, mali by ste preveriť kód aplikácie, ktorý spracováva používateľský vstup. Ďalšie informácie o týchto metrikách nájdete v článku o testovaní výkonnosti používateľského rozhrania.

 • Zmeškané udalosti Vsync: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet zmeškaných udalostí Vsync vydelený počtom snímok.
 • Latencia vysokého vstupu: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet udalostí vstupu, ktoré trvali dlhšie ako 24 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé vlákno používateľského rozhrania: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet vlákien používateľského rozhrania, ktorých dokončenie trvalo viac ako 8 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé príkazy vykreslenia: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet prípadov, kedy odosielanie príkazov vykreslenia do grafického procesora trvalo dlhšie ako 12 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé nahrávanie bitových máp: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet prípadov, kedy nahrávanie bitovej mapy do grafického procesora trvalo dlhšie ako 3,2 ms, vydelený počtom snímok.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet snímok s časom vykreslenia vyšším ako 16 ms, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Zamrznuté rámce

Na stránke Zamrznuté rámce sa zobrazia podrobnosti o percente denných relácií, kedy používatelia zaznamenali viac ako 0,1 % snímok s časom vykreslenia prekračujúcim 700 ms. Používateľské interakcie s aplikáciou by mali prebiehať s rýchlosťou 60 snímok za sekundu bez oneskorenia a poklesu snímkovej frekvencie.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

Google zhromaždí čas vykreslenia jednotlivých snímok vykreslených vašou aplikáciou pri použití architektúry nástroja používateľského rozhrania, a nie nástroja OpenGL.

Zobrazenie informačného panela

Po rozbalení riadka s dimenziou sa zobrazia údaje rozdelené na percentily.

 • Ovplyvnené relácie: percento denných relácií, kedy používatelia zaznamenali viac ako 0,1 % snímok s časom vykreslenia prekračujúcim 700 ms. Denná relácia označuje deň, kedy bola aplikácia použitá. Ak napríklad dvaja používatelia využívali aplikáciu dva dni, budú zaznamenané štyri denné relácie.
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 90 % / 99 % celkového počtu snímok s časom vykreslenia nižším než zobrazená hodnota. Tieto hodnoty sú založené na všetkých zhromaždených snímkach.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play. 

Po kliknutí na záznam v tabuľke sa zobrazí graf Distribúcia času vykreslenia používateľského rozhrania. Pomocou grafu sa môžete uistiť, že väčšina snímok aplikácie sa vykresľuje za menej ako 700 ms.

Údaje pod grafom popisujú výkon vykresľovania aplikácie a v prípade problémov s časom vykresľovania vám môžu pomôcť nájsť príčinu. Ak napríklad metrika Latencia vysokého vstupu uvádza vysoké percento, mali by ste preveriť kód aplikácie, ktorý spracováva používateľský vstup. Ďalšie informácie o týchto metrikách nájdete v článku o testovaní výkonnosti používateľského rozhrania.

 • Zmeškané udalosti Vsync: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet zmeškaných udalostí Vsync vydelený počtom snímok.
 • Latencia vysokého vstupu: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet udalostí vstupu, ktoré trvali dlhšie ako 24 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé vlákno používateľského rozhrania: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet vlákien používateľského rozhrania, ktorých dokončenie trvalo viac ako 8 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé príkazy vykreslenia: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet prípadov, kedy odosielanie príkazov vykreslenia do grafického procesora trvalo dlhšie ako 12 ms, vydelený počtom snímok.
 • Pomalé nahrávanie bitových máp: V prípade všetkých snímok vykreslených za viac ako 16 ms ide o počet prípadov, kedy nahrávanie bitovej mapy do grafického procesora trvalo dlhšie ako 3,2 ms, vydelený počtom snímok.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet snímok s časom vykreslenia vyšším ako 700 ms, odporúčané riešenia nájdete na webe Android Developers.

Čas spustenia aplikácie

Na stránke Čas spustenia aplikácie sa zobrazujú podrobnosti o tom, keď aplikácia uskutoční pomalé spustenie odznova, spustenie z pamäte alebo kombinované spustenie z príslušného stavu systému.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

 • Časy spustenia sa zaznamenávajú iba vtedy, keď používateľ spustí aktivitu.
  • Príklad: V prípade aplikácií klávesníc je čas spustenia rovnaký ako čas spustenia sprievodnej aplikácie.
 • Ak sa aplikácia spustí viackrát za deň z rovnakého stavu systému, zaznamená sa maximálny čas spustenia v daný deň.
 • Časy spustenia sa sledujú, keď sa úplne načíta prvá snímka aplikácie, a to aj vtedy, keď nejde o obrazovku, s ktorou môžu používatelia interagovať.
  • Príklad: Ak sa aplikácia spustí s úvodnou obrazovkou, čas spustenia je rovnaký ako čas potrebný na spustenie úvodnej obrazovky.

Dôležité informácie

 • Ovplyvnené relácie: percento relácií, počas ktorých používatelia zaznamenali pomalý čas spustenia v prípade jednotlivých zodpovedajúcich stavov systému:
  • Pomalé nové spustenie: 5 sekúnd a viac
  • Pomalé spustenie z pamäte: 2 sekundy a viac
  • Pomalé kombinované spustenie: 1 sekunda alebo viac
 • Počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denných relácií, kedy používatelia zaznamenali pomalý čas spustenia vašej aplikácie.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet pomalých časov spustenia. odporúčané riešenie získate na webe Android Developers.

Zamietnuté povolenia

Na stránke Zamietnuté povolenia nájdete percento denných relácií povolení, počas ktorých používatelia odmietli povolenia. Denná relácia povolenia označuje deň, kedy aplikácia požiadala používateľa aspoň o jedno povolenie.

Podrobnosti o zhromažďovaní údajov

Údaje o zamietnutých povoleniach sa zhromažďujú, keď používatelia reagujú na žiadosti o povolenia v aplikácii.

Dôležité informácie

 • Zamietnutia: percento denných relácií povolení, počas ktorých používatelia odmietli povolenia.
 • Túto otázku už nezobrazovať: percento denných relácií povolení, počas ktorých používatelia odmietli povolenia výberom možnosti Túto otázku už nezobrazovať.
 • Celkový počet relácií: približný počet zaznamenaných relácií.
 • Spodný kvartil: Ak vaša aplikácia dosahuje mieru výskytu uvedenej prahovej hodnoty alebo ju presahuje, patrí medzi spodných 25 % z 1 000 najčastejšie inštalovaných aplikácií v službe Google Play.

Riešenie problémov

Ak má vaša aplikácia vysoký počet zamietnutých povolení, odporúčané riešenie získate na webe Android Developers.

Analyzovanie dát pomocou dimenzií

S cieľom zjednodušenia triedenia, segmentácia a analýzy údajov sú všetky údaje aplikácie rozdelené podľa nasledujúcich dimenzií:

 • Verzia aplikácie: verzia vašej aplikácie
 • Verzia Androidu: verzia operačného systému Android nahlásená zariadením používateľa
 • Zariadenie: marketingový názov a vlastný názov zariadenia používateľov, (napr. Google Nexus 7/Flo)
 • Značka zákazu úsporného režimu: značky, ktoré boli programovo nastavené pri používaní rozhrania PowerManager API v aplikácii
 • Značka prebudenia: značky, ktoré boli programovo nastavené pri používaní rozhrania AlarmManager API v aplikácii
 • Názov aktivity nereagovania aplikácie: úplný kvalifikovaný názov triedy aktivít, v ktorej sa nereagovanie aplikácie vyskytlo (ak je k dispozícii)
 • Typ nereagovania aplikácie: kedy k nereagovaniu aplikácie došlo (napr. pri spustení služby) (ak je k dispozícii)

Súvisiaci obsah

Objavte osvedčené postupy používania údajov služby Android Vitals na vylepšenie výkonnosti a stability aplikácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?