De technische prestaties van uw app controleren met de app-vitaliteit

Met de Play Console kunt u gegevens bekijken die u inzicht verschaffen in het batterijgebruik, de stabiliteit en de weergavetijd van uw app, zodat u deze aspecten kunt verbeteren.

De volgende gegevens worden vanuit een subset van Android-apparaten en -besturingssysteemversies verzameld van gebruikers die zich hebben aangemeld voor het automatisch delen van gebruiksgegevens en diagnostische gegevens. Ga naar het Helpcentrum van Google Accounts voor meer informatie over hoe Android-gebruikers zich kunnen aanmelden voor het delen van gegevens.

Alles samenvouwen Alles uitvouwen

Gegevenstypen 

Batterijgebruik
 • Vastgelopen wake locks
 • Vastgelopen wake locks (achtergrond)
 • Overmatig veel geactiveerd
 • Overmatig veel wifi-scans (achtergrond)
 • Overmatig veel netwerkgebruik (achtergrond)
Stabiliteit
 • ANR-percentage
 • Multi-ANR-percentage
 • Crashpercentage
 • Multi-crashpercentage
Weergavetijd
 • Langzame weergave (16 ms)
 • Vastgelopen UI-frames (700 ms)
Opstarttijd van app
 • Langzame koude start
 • Langzame warme start
 • Langzame hete start
Rechten
 • Rechtenweigeringen

De gegevens voor uw app vinden en bekijken

De vermelde periode op de pagina App-vitaliteit bevat alle beschikbare gegevens voor uw app en kan niet worden aangepast. Gegevens over de app-vitaliteit zijn gebaseerd op Pacific Time (PT).

Belangrijk: Als er geen gegevens beschikbaar zijn, heeft uw app onvoldoende gegevenspunten binnen de opgegeven filters om eventuele problemen met uw app te identificeren. 

U kunt als volgt de gegevens over de app-vitaliteit van uw app vinden en bekijken:

 1. Log in bij de Play Console.
 2. Selecteer een app.
 3. Klik in het linkermenu op App-vitaliteit > Overzicht.
 4. Kies hoe u de gegevens van uw app wilt bekijken.
Het overzichtsdashboard en de pagina's met gedetailleerde statistieken bekijken

Belangrijke vitaliteitsstatistieken

Bovenaan de pagina Overzicht ziet u belangrijke vitaliteitsstatistieken van uw app. Deze prestatiestatistieken kunnen van invloed zijn op de zichtbaarheid en rangschikking van uw app op Google Play. Belangrijke vitaliteitsstatistieken zijn:

 • Vastgelopen gedeeltelijke wake locks (achtergrond)
 • Overmatig veel geactiveerd
 • ANR-percentage
 • Crashpercentage

Als uw app kritieke problemen heeft die uw aandacht vereisen, zoals waarden die drempelwaarden voor ongewenst gedrag overschrijden of grote veranderingen (afwijkingen) in prestatiegegevens, kunt u op deze pagina snel verbeterpunten identificeren voor uw app. Ga naar Instellingen > Voorkeuren om e-mailmeldingen te ontvangen als er significante wijzigingen in ANR's, crashclusters of app-vitaliteit worden gedetecteerd.

Belangrijk: Voor de beste gebruikerservaring moeten alle apps problemen identificeren en oplossen, zodat deze onder de drempelwaarde voor ongewenst gedrag blijven.

Door alle vitaliteitsstatistieken browsen

Ongeveer in het midden van de pagina Overzicht kunt u gegevens over alle vitaliteitsstatistieken bekijken per gegevenstype. Als u de tabel wilt filteren, kiest u de dimensies en periode die u wilt bekijken.

Voor elke statistiek kunt u bekijken welk percentage sessies is beïnvloed in de huidige en vorige periode. Als u wilt bekijken hoe de prestaties van uw app zich verhouden tot die van andere apps op Google Play, kunt u ook het verschil tussen uw app en de mediaan van vergelijkbare apps zien.

Gedetailleerde statistieken bekijken

Voor meer informatie over een statistiek selecteert u Details weergeven. Op het volgende scherm kunt u het onderstaande bekijken:

 • Afwijkingen die zijn ontdekt in prestatiegegevens (alleen belangrijke vitaliteitsstatistieken)
 • Drempels voor ongewenst gedrag (alleen belangrijke vitaliteitsstatistieken)
 • Categoriebenchmarks
 • Gedetailleerde benchmarkvergelijkingen
  • Selecteer bovenaan de pagina van de vergelijkingskaart de optie Groep met vergelijkbare apps bewerken om een aangepaste groep met vergelijkbare apps te bewerken. Nadat u een custom groep met vergelijkbare apps heeft gemaakt, kunt u bekijken hoe uw app zich verhoudt tot andere apps op Google Play die u selecteert.
 • Statistieken per APK-versiecode, apparaat, besturingssysteemversie, benchmark of periode
  • Als u meer details wilt bekijken, kunt u elke rij in de tabellen uitvouwen door rechts de pijl-omlaag te selecteren.
Filteren op onacceptabel gedrag

Bovenaan de pagina Overzicht zijn sommige statistieken mogelijk gemarkeerd met een rood foutpictogram . Dit betekent dat de weergegeven waarde hoog is in vergelijking met andere apps, waardoor er sprake is van onacceptabel gedrag.

Selecteer de kaart met het pictogram om te zien welke APK's van uw app onacceptabel gedrag vertonen.

Details van statistieken

'Vastgelopen wake locks' en 'Vastgelopen wake locks (achtergrond)'

Op de pagina's Vastgelopen wake locks en Vastgelopen wake locks (achtergrond) staan gedeeltelijke wake locks die door uw app zijn verzameld via de klasse PowerManager. Een gedeeltelijke wake lock zorgt ervoor dat de CPU actief is, maar dat de achtergrondverlichting van het scherm en het toetsenbord mogen worden uitgeschakeld.

Informatie over de gegevensverzameling

 • Uit privacyoverwegingen worden de identificatietags van gedeeltelijke wake locks geanonimiseerd.
 • Gegevens over gedeeltelijke wake locks worden verzameld wanneer het apparaat niet wordt opgeladen en het scherm is uitgeschakeld.
 • Gegevens van vastgelopen wake locks op de achtergrond worden alleen verzameld wanneer de app actief is op de achtergrond.
 • Google berekent de maximale duur van een gedeeltelijke wake lock per batterijsessie om aan te geven tijdens hoeveel sessies zich een lange wake lock heeft voorgedaan. Als een gebruiker bijvoorbeeld wake locks van twee uur activeert, gebruikt Google een maximale wake lock-waarde van één uur.
 • Voor apps waarvoor sharedUserId wordt ingesteld in het manifestbestand: er worden alleen gegevens weergegeven als er maximaal één app met dezelfde sharedUserId is geïnstalleerd.

Essentiële details

 • Beïnvloede sessies: Percentage batterijsessies waarin gebruikers ten minste één wake lock van meer dan één uur hebben ondervonden.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 10% / 1% van alle dagelijkse sessies waarin gebruikers een gedeeltelijke wake lock hebben ondervonden die langer duurde dan de weergegeven waarde.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Een probleem oplossen

Als uw app een groot aantal wake locks genereert, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Overmatig veel geactiveerd

De pagina Overmatig veel geactiveerd bevat informatie over Alarm Manager-activeringen voor uw app. Er worden activeringsgegevens weergegeven voor de klassen ELAPSED_REALTIME_WAKEUP of RTC_WAKEUP.

Informatie over de gegevensverzameling

 • Uit privacyoverwegingen worden de identificatietags voor activeringen geanonimiseerd.
 • Activeringen worden verzameld wanneer het apparaat niet wordt opgeladen.
 • Voor een genormaliseerde statistiek wordt het aantal activeringen vergeleken met de tijd die het apparaat gebruikmaakt van de batterij. Google berekent het aantal activeringen per gebruiker per uur om aan te geven hoeveel gebruikers veel activeringen ondervinden.
 • Voor apps waarvoor sharedUserId wordt ingesteld in het manifestbestand: er worden alleen gegevens weergegeven als er maximaal één app met dezelfde sharedUserId is geïnstalleerd.

Essentiële details

 • Beïnvloede sessies: Percentage batterijsessies waarin gebruikers meer dan tien activeringen per uur hebben ondervonden. Een batterijsessie is de aggregatie van alle batterijrapporten die binnen een bepaalde periode van 24 uur zijn ontvangen. In Android 10 verwijst een batterijrapport naar het interval tussen twee keer opladen van de batterij: van lager dan 20% tot hoger dan 80% of van elke waarde tot 100%. In Android 11 en hoger verwijst een batterijrapport naar een vaste periode van 24 uur. Google verzamelt de gegevens alleen wanneer het apparaat niet wordt opgeladen.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 10% / 1% van alle dagelijkse sessies waarin gebruikers meer activeringen per uur hebben ondervonden dan de weergegeven waarde.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Een probleem oplossen

Als uw app regelmatig activeringen genereert, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Overmatig veel wifi-scans (achtergrond)

De pagina Overmatig veel wifi-scans (achtergrond) bevat informatie over wifi-scans die tot een hoog batterijgebruik leiden. 

Informatie over de gegevensverzameling

Gegevens over wifi-scannen worden verzameld wanneer het apparaat niet wordt opgeladen en de app op de achtergrond is geopend.

Essentiële details

 • Beïnvloede sessies: Percentage batterijsessies waarin gebruikers meer dan vier wifi-scans per uur hebben ondervonden.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 10% / 1% van alle dagelijkse sessies waarin gebruikers meer wifi-scans per uur hebben ondervonden dan de weergegeven waarde.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Een probleem oplossen

Als uw app veel wifi-scans op de achtergrond uitvoert, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen. 

Overmatig veel netwerkgebruik (achtergrond)

De pagina Overmatig veel netwerkgebruik (achtergrond) geeft aan wanneer een grote hoeveelheid netwerkgegevens wordt geassocieerd met een achtergrondservice. Als mobiel netwerkverkeer op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunnen uw gebruikers de netwerkoverdracht niet eenvoudig stoppen. 

Informatie over de gegevensverzameling

Gegevens over mobiel netwerkgebruik worden verzameld wanneer het apparaat niet wordt opgeladen en de app op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Essentiële details

 • Beïnvloede sessies: Percentage batterijsessies waarin gebruikers op de achtergrond meer dan 50 MB aan netwerkgebruik per dag hebben ondervonden.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 10% / 1% van alle dagelijkse sessies waarin gebruikers een groter dagelijks netwerkgebruik hebben ondervonden dan de weergegeven waarde.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Een probleem oplossen

Als uw app een hoog netwerkgebruik heeft op de achtergrond, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

ANR-percentage en multi-ANR-percentage

Inzicht in de gegevens van uw app

Op de pagina's ANR-percentage en Multi-ANR-percentage vindt u informatie die vergelijkbaar is met wat wordt weergegeven op de pagina ANR's en crashes van uw app. Op de pagina App-vitaliteit worden de ANR-gegevens gecombineerd met gebruiksgegevens om een genormaliseerde statistiek te maken.

Details van ANR-percentage

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers ten minste één ANR hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Sessies zonder ANR's: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers geen ANR's hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 
 • Gerelateerde ANR's: Selecteer de link ANR's om realtime ANR-gegevens te bekijken. U wordt omgeleid naar de pagina ANR's en crashes in de Play Console.

Details van multi-ANR-percentage

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers ten minste twee ANR's hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Sessies die niet zijn beïnvloed: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers één of geen ANR hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • Gerelateerde ANR's: Selecteer de link ANR's om realtime ANR-gegevens te bekijken. U wordt omgeleid naar de pagina ANR's en crashes in de Play Console.

Een probleem oplossen

Als er veel ANR's zijn voor uw app, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Crashpercentage en multi-crashpercentage

Inzicht in de gegevens van uw app

Op de pagina's Crashpercentage en Multi-crashpercentage vindt u informatie die vergelijkbaar is met wat wordt weergegeven op de pagina ANR's en crashes van uw app. Op de pagina App-vitaliteit worden de crashgegevens gecombineerd met gebruiksgegevens om een genormaliseerde statistiek te maken.

Details van crashpercentage

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers ten minste één crash hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Sessies zonder crashes: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers geen crashes hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 
 • Gerelateerde crashes: Selecteer de link Crashes om realtime crashgegevens te bekijken. U wordt omgeleid naar de pagina ANR's en crashes in de Play Console.

Details van multi-crashpercentage

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers ten minste twee crashes hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Sessies die niet zijn beïnvloed: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers één of geen crash hebben ondervonden. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • Gerelateerde crashes: Selecteer de link Crashes om realtime crashgegevens te bekijken. U wordt omgeleid naar de pagina ANR's en crashes in de Play Console.

Een probleem oplossen

Als uw app vaak crasht, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Langzame weergave

Inzicht in de gegevens van uw app

De pagina Langzame weergave bevat informatie over het percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers meer dan 50% van de frames hebben ontvangen met een weergavetijd van meer dan 16 ms. Voor gebruikersinteracties met uw app moeten er 60 frames per seconde worden weergegeven, zonder verloren of vertraagde frames.

Informatie over de gegevensverzameling

Google verzamelt de weergavetijd van elk frame dat uw app heeft weergegeven via het UI Toolkit-framework, niet van de frames die rechtstreeks via OpenGL worden weergegeven.

Dashboard weergeven

Wanneer u een rij selecteert, worden de gegevens uitgesplitst in percentielen.

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers meer dan 50% van de frames hebben ontvangen met een weergavetijd van meer dan 16 ms. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 90% / 99% van het totale aantal frames had een weergavetijd die korter was dan de onderstaande waarde. Deze cijfers zijn gebaseerd op alle verzamelde frames.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Als u op een vermelding in de tabel klikt, wordt het diagram 'Distributie van UI-weergavetijd' weergegeven. Als u het diagram controleert, kijkt u of het merendeel van de frames van uw app binnen 16 ms is weergegeven.

De gegevens onder het diagram geven de weergaveprestaties van de app aan. Aan de hand van deze gegevens kunt u mogelijk de achterliggende oorzaak van eventuele problemen met de weergavetijd achterhalen. Als er bijvoorbeeld een hoog percentage voor 'Lange invoerwachttijd' wordt weergegeven, kunt u het beste de code van de app controleren waarmee de gebruikersinvoer wordt verwerkt. Ga naar het artikel over het testen van de UI-prestaties voor meer informatie over deze statistieken.

 • Gemiste Vsync: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal gemiste Vsync-gebeurtenissen gedeeld door het aantal frames).
 • Lange invoerwachttijd: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal invoergebeurtenissen dat meer dan 24 ms in beslag neemt, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame UI-thread: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat de UI-thread niet binnen 8 ms wordt voltooid, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame tekenopdrachten: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat tekenopdrachten niet binnen 12 ms naar de GPU worden verzonden, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame bitmapuploads: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat de bitmap niet binnen 3,2 ms naar de GPU wordt geüpload, gedeeld door het aantal frames).

Een probleem oplossen

Als uw app een groot aantal frames bevat met een weergavetijd van meer dan 16 ms, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Vastgelopen frames

De pagina Vastgelopen frames bevat informatie over het percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers meer dan 0,1% van de frames hebben ontvangen met een weergavetijd van meer dan 700 ms. Voor gebruikersinteracties met uw app moeten er 60 frames per seconde worden weergegeven, zonder verloren of vertraagde frames.

Informatie over de gegevensverzameling

Google verzamelt de weergavetijd van elk frame dat uw app heeft weergegeven via het UI Toolkit-framework, niet van de frames die rechtstreeks via OpenGL worden weergegeven.

Dashboard weergeven

Wanneer u een dimensierij uitvouwt, ziet u dat de gegevens zijn uitgesplitst in percentielen.

 • Beïnvloede sessies: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers meer dan 0,1% van de frames hebben ontvangen met een weergavetijd van meer dan 700 ms. Een dagelijkse sessie verwijst naar een dag waarop de app is gebruikt. Als bijvoorbeeld twee gebruikers de app twee dagen gebruiken, resulteert dit in vier dagelijkse sessies.
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 90% / 99% van het totale aantal frames had een weergavetijd die korter was dan de onderstaande waarde. Deze cijfers zijn gebaseerd op alle verzamelde frames.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties). 

Als u op een vermelding in de tabel klikt, wordt het diagram 'Distributie van UI-weergavetijd' weergegeven. Als u het diagram controleert, kijkt u of het merendeel van de frames van uw app binnen 16 ms is weergegeven.

De gegevens onder het diagram geven de weergaveprestaties van de app aan. Aan de hand van deze gegevens kunt u mogelijk de achterliggende oorzaak van eventuele problemen met de weergavetijd achterhalen. Als er bijvoorbeeld een hoog percentage voor 'Lange invoerwachttijd' wordt weergegeven, kunt u het beste de code van de app controleren waarmee de gebruikersinvoer wordt verwerkt. Ga naar het artikel over het testen van de UI-prestaties voor meer informatie over deze statistieken.

 • Gemiste Vsync: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal gemiste Vsync-gebeurtenissen gedeeld door het aantal frames).
 • Lange invoerwachttijd: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal invoergebeurtenissen dat meer dan 24 ms in beslag neemt, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame UI-thread: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat de UI-thread niet binnen 8 ms wordt voltooid, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame tekenopdrachten: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat tekenopdrachten niet binnen 12 ms naar de GPU worden verzonden, gedeeld door het aantal frames).
 • Langzame bitmapuploads: Voor alle frames die niet binnen 16 ms worden weergegeven (het aantal keer dat de bitmap niet binnen 3,2 ms naar de GPU wordt geüpload, gedeeld door het aantal frames).

Een probleem oplossen

Als uw app een groot aantal frames bevat met een weergavetijd van meer dan 700 ms, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Opstarttijd van app

Op de pagina Opstarttijd van app ziet u aan de hand van de systeemstatus koud, warm of heet of uw app langzaam opstart.

Informatie over de gegevensverzameling

 • Opstarttijden worden alleen geregistreerd wanneer een gebruiker een activiteit veroorzaakt.
  • Voorbeeld: Voor toetsenbord-apps is de opstarttijd gelijk aan de opstarttijd van de bijbehorende app.
 • Als een app meerdere keren op dezelfde dag vanuit dezelfde systeemstatus wordt gestart, wordt de maximale opstarttijd van die dag geregistreerd.
 • Opstarttijden worden bijgehouden tot het moment dat het eerste frame van de app volledig is geladen, zelfs als dit geen scherm is waar gebruikers interactie mee hebben.
  • Voorbeeld: Als een app begint met een startscherm, is de opstarttijd gelijk aan de tijd die nodig is om het startscherm weer te geven.

Essentiële details

 • Beïnvloede sessies: Percentage sessies waarin gebruikers een langere opstarttijd ondervonden voor elke desbetreffende systeemstatus:
  • Langzame koude start: 5 seconden of langer
  • Langzame warme start: 2 seconden of langer
  • Langzame hete start: 1 seconde of langer
 • Aantal sessies: Geschat aantal geregistreerde sessies.
 • 90e/99e percentiel: 10% / 1% van alle dagelijkse sessies van gebruikers waarin uw app langzaam is opgestart.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties).

Een probleem oplossen

Als het veel voorkomt dat uw app langzaam opstart, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Machtigingsweigeringen

Op de pagina Machtigingsweigeringen kunt u informatie bekijken over het percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers machtigingen hebben geweigerd. Een dagelijkse machtigingssessie verwijst naar een dag waarop uw app ten minste één machtigingsverzoek bij een gebruiker heeft ingediend.

Informatie over de gegevensverzameling

Wanneer gebruikers reageren op rechtenverzoeken in uw app, worden gegevens over geweigerde rechten verzameld.

Essentiële details

 • Weigeringen: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers machtigingen hebben geweigerd.
 • Niet meer vragen: Percentage dagelijkse sessies waarin gebruikers machtigingen hebben geweigerd door de optie Niet meer vragen te selecteren.
 • Totaal aantal verzoeken: Het geschatte aantal geregistreerde sessies.
 • Laagste kwartiel: Als dit probleem even vaak als of vaker dan de drempelwaarde optreedt in uw app, bevindt de app zich in de laagste 25% van de top 1000 apps op Google Play (op basis van het aantal installaties).

Een probleem oplossen

Als het veel voorkomt dat rechten worden geweigerd voor uw app, gaat u naar de site voor Android-ontwikkelaars voor aanbevolen oplossingen.

Uw gegevens analyseren met dimensies

Al uw app-gegevens worden onderverdeeld in de volgende dimensies, zodat u de gegevens eenvoudig kunt ordenen, segmenteren en analyseren.

 • App-versie: Versie van uw app
 • Android-versie: Versie van het Android-besturingssysteem die vanaf het apparaat van de gebruiker wordt gerapporteerd
 • Apparaat: De marketingnaam en apparaatnaam van het apparaat van de gebruikers (bijvoorbeeld Google Nexus 7/Flo)
 • Wake lock-tag: Tags die programmatisch zijn ingesteld bij gebruik van de PowerManager API in uw app
 • Activeringstag: Tags die programmatisch zijn ingesteld bij gebruik van de AlarmManager API in uw app
 • Naam ANR-activiteit: Volledig gekwalificeerde naam van de activiteitsklasse waarin de ANR plaatsvond (indien beschikbaar)
 • ANR-type: Wanneer de ANR is opgetreden (bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van een service) (indien beschikbaar)

Gerelateerde content

Lees enkele praktische tips om de werking en stabiliteit van uw app te verbeteren aan de hand van de app-vitaliteit.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen