Programos techninio našumo stebėjimas naudojant „Android Vitals“

Naudodami „Play Console“ galite peržiūrėti duomenis, kurie padės suprasti ir patobulinti savo programos akumuliatoriaus energijos vartojimą, stabilumą ir pateikimo laiką.

Nurodyti duomenys renkami iš naudotojų, kurie pasirinko automatiškai bendrinti tam tikrų „Android“ įrenginių ir OS versijų naudojimo ir diagnostikos duomenis. Jei reikia daugiau informacijos, kaip „Android“ naudotojai pasirenka bendrinti duomenis, apsilankykite paskyrų pagalbos centre.

Sutraukti viską Išskleisti viską

Duomenų tipai 

Akumuliatoriaus energijos vartojimas
 • Užstrigę pažadinimo užraktai
 • Užstrigę pažadinimo užraktai (fone)
 • Pernelyg daug pažadinimų
 • Pernelyg daug „Wi-Fi“ nuskaitymų (fone)
 • Pernelyg didelis tinklo naudojimas (fone)
Stabilumas
 • ANR rodiklis
 • Kelių ANR rodiklis
 • Strigčių rodiklis
 • Kelių strigčių rodiklis
Pateikimo laikas
 • Lėtas pateikimas (16 ms)
 • Užstrigę NS kadrai (700 ms)
Programos paleisties laikas
 • Lėta paleistis išjungus
 • Lėta paleistis neišjungus
 • Lėta paleistis veikiant
Leidimai
 • Leidimų atmetimai

Programos duomenų radimas ir peržiūra

Dienų seka, nurodyta puslapyje Android Vitals, apima visus pasiekiamus jūsų programos duomenis ir jos negalima tinkinti. „Android Vitals“ duomenys pateikti pagal Ramiojo vandenyno laiko juostą (PT).

Svarbu: jei nepasiekiami jokie duomenys, programa neturi pakankamai nurodytų filtrų duomenų taškų, kad būtų galima nustatyti su programa susijusias problemas. 

Kad surastumėte ir peržiūrėtumėte programos „Android Vitals“ duomenis, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Play Console“.
 2. Pasirinkite programą.
 3. Kairiajame meniu spustelėkite Android Vitals > Apžvalga.
 4. Pasirinkite, kaip norite peržiūrėti programos duomenis.
Peržiūrėkite apžvalgos informacijos suvestinės ir išsamios metrikos puslapius.

Svarbiausia „Vitals“ metrika

Puslapio Apžvalga viršuje galite peržiūrėti programos svarbiausios „Vitals“ metrikos (t. y. našumo metrikos, kuri gali paveikti programos matomumą ir reitingavimą sistemoje „Google Play“) duomenis. Svarbiausia „Vitals“ metrika apima nurodytus duomenis.

 • Užstrigę daliniai pažadinimo užraktai (fone)
 • Pernelyg daug pažadinimų
 • ANR rodiklis
 • Strigčių rodiklis

Jei programoje yra kritinių našumo problemų, į kurias reikia atkreipti dėmesį, įskaitant metriką, viršijančią netinkamos elgsenos slenksčius, ir pagrindinius našumo duomenų pokyčius (vad. nukrypimais), šiame puslapyje galite greitai nustatyti tobulintinas programos sritis. Jei norite gauti pranešimą el. paštu, kai bus aptikta žymių ANR, strigčių grupių arba „Android Vitals“ pakeitimų, eikite į skiltį Nustatymai > Nuostatos.

Svarbu: kad būtų užtikrinta geriausia naudotojo patirtis, reikia nustatyti ir pašalinti visų programų problemas, kad nebūtų pasiektas netinkamos elgsenos slenkstis.

Visos „Vitals“ metrikos naršymas

Puslapio Apžvalga viduryje galite peržiūrėti visos „Vitals“ metrikos duomenis pagal duomenų tipą. Jei norite filtruoti lentelę, pasirinkite norimus peržiūrėti aspektus ir laikotarpį.

Peržiūrėdami kiekvieną metriką peržiūrėkite programos sesijų, kurioms įtakos turėjo dabartinis ir ankstesnis laikotarpiai, procentą. Jei norite peržiūrėti, kaip jūsų programa veikia, palyginti su kitomis sistemoje „Google Play“ esančiomis programomis, taip pat galite peržiūrėti skirtumą tarp savo programos ir lygiaverčių programų medianų.

Išsamios metrikos peržiūra

Jei reikia papildomos išsamios informacijos apie metriką, pasirinkite Peržiūrėti išsamią informaciją. Kitame ekrane galite peržiūrėti toliau nurodytus duomenis.

 • Našumo duomenų nukrypimai (tik svarbiausia „Vitals“ metrika)
 • Netinkamos elgsenos slenksčiai (tik svarbiausia „Vitals“ metrika)
 • Kategorijų palyginimas
 • Išsamūs palyginimai pagal etaloną
  • Netoli puslapio viršaus esančioje lygiaverčių programų palyginimo kortelėje pasirinkite Redaguoti lygiaverčių programų grupę ir redaguokite tinkintą lygiaverčių programų grupę. Sukūrę tinkintą lygiaverčių programų grupę galite palyginti savo programą su pasirinktomis kitomis sistemoje „Google Play“ esančiomis programomis.
 • Metrika pagal APK versijos kodą, įrenginį, OS versiją, palyginimą ar laikotarpį
  • Jei norite peržiūrėti daugiau išsamios informacijos, galite išskleisti kiekvieną eilutę lentelėse pasirinkdami dešinėje pateiktą rodyklę žemyn.
Filtravimas pagal netinkamą elgseną

Puslapio Apžvalga viršuje tam tikra metrika gali būti pažymėta raudona klaidos piktograma . Tai reiškia, kad rodomas skaičius yra didelis, palyginti su kitomis programomis (tai vadinama netinkama elgsena).

Pasirinkite kortelę su piktograma, kad peržiūrėtumėte, kuriuose programos APK yra netinkamos elgsenos.

Išsami metrikos informacija

Užstrigę pažadinimo užraktai ir užstrigę pažadinimo užraktai (fone)

Puslapiuose Užstrigę pažadinimo užraktai ir Užstrigę pažadinimo užraktai (fone) rodomi daliniai pažadinimo užraktai, kuriuos programa įgijo per PowerManager klasę. Dalinis pažadinimo užraktas užtikrina, kad centrinis procesorius veikia, bet ekrano ir klaviatūros apšvietimą bus leidžiama išjungti.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

 • Siekiant užtikrinti privatumą dalinio įvykio „wake lock“ identifikavimo žymos yra anonimizuotos.
 • Duomenys apie dalinius pažadinimo užraktus renkami, kai įrenginys nėra įkraunamas ir ekranas yra išjungtas.
 • Užstrigusių pažadinimo užraktų fone duomenys renkami, tik kai programa veikia fone.
 • „Google“ apskaičiuoja didžiausią dalinio pažadinimo užrakto trukmę per vieną akumuliatoriaus sesiją, kad parodytų, kiek sesijų paveikia ilgas pažadinimo užraktas. Pavyzdžiui, jei naudotojas suaktyvina du valandos trukmės pažadinimo užraktus, „Google“ naudos didžiausią pažadinimo užrakto vertę (1 val.).
 • Programoms, kurios nustato sharedUserId aprašo faile: duomenis matysite tik tuo atveju, jei įdiegta daugiausia viena programa su tuo pačiu sharedUserId.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Paveiktos sesijos: akumuliatoriaus sesijų, kada bent vienas naudotojų pažadinimo užraktas užtruko ilgiau nei vieną valandą, procentas.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 10 proc. / 1 proc. dienos sesijų, kada naudotojų dalinio pažadinimo užrakto trukmė buvo ilgesnė nei nurodyta vertė.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Problemos sprendimas

Jei programoje yra daug pažadinimo užraktų, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Pernelyg daug pažadinimų

Puslapyje Pernelyg daug pažadinimų rodomi programos suaktyvinti „Alarm Manager“ pažadinimai. Matysite klasės ELAPSED_REALTIME_WAKEUP arba RTC_WAKEUP žadinimo duomenis.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

 • Siekiant užtikrinti privatumą įvykio „wakeup“ identifikavimo žymos yra anonimizuotos.
 • Įvykiai „wakeup“ renkami, kai įrenginys neįkraunamas.
 • Siekiant pateikti normalizuotą metriką įvykių „wakeup“ skaičius lyginamas su laiku, kurį įrenginys veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją. „Google“ apskaičiuoja vieno naudotojo vienos valandos įvykių „wakeup“ skaičių, kad parodytų, kiek naudotojų paveikia didelis įvykių „wakeup“ rodiklis.
 • Programoms, kurios nustato sharedUserId aprašo faile: duomenis matysite tik tuo atveju, jei įdiegta daugiausia viena programa su tuo pačiu sharedUserId.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Paveiktos sesijos: akumuliatoriaus sesijų, kada naudotojų įrenginiuose įvyko daugiau nei 10 pažadinimų per valandą, procentas. Akumuliatoriaus sesija yra laikotarpis tarp dviejų visiškų įrenginio įkrovimų. „Google“ duomenis renka tik tada, kai įrenginys nekraunamas.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 10 proc. / 1 proc. dienos sesijų, kada naudotojų įrenginiuose per valandą įvyko daugiau pažadinimų nei nurodyta vertė.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Problemos sprendimas

Jei jūsų programoje dažnai vykdomi pažadinimai, apsilankykite „Android“ kūrėjų svetainėje, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Pernelyg daug „Wi-Fi“ nuskaitymų (fone)

Puslapyje Pernelyg daug „Wi-Fi“ nuskaitymų (fone) rodoma, kada atliekant „Wi-Fi“ nuskaitymus suvartojama daug akumuliatoriaus energijos. 

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

Duomenys apie „Wi-Fi“ nuskaitymą renkami, kai įrenginys nėra įkraunamas ir programa yra fone.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Paveiktos sesijos: akumuliatoriaus sesijų, kai naudotojų įrenginiuose įvyko daugiau nei 4 „Wi-Fi“ nuskaitymai per valandą, dalis procentais.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 10 proc. / 1 proc. dienos sesijų, kada naudotojų „Wi-Fi“ nuskaitymų fone per valandą buvo daugiau nei nurodyta vertė.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Problemos sprendimas

Jei yra daug programos „Wi-Fi“ nuskaitymų fone, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų. 

Pernelyg didelis tinklo naudojimas (fone)

Puslapyje Pernelyg didelis tinklo naudojimas (fone) rodoma, kada daug tinklo duomenų susiję su fonine paslauga. Kai mobiliojo ryšio tinklas naudojamas fone, naudotojai negali lengvai pasiekti valdiklių, kad sustabdytų duomenų perkėlimą. 

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

Duomenys apie mobiliojo ryšio tinklo naudojimą renkami, kai įrenginys nėra įkraunamas ir programa yra fone.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Paveiktos sesijos: akumuliatoriaus sesijų, kada naudotojai per dieną išeikvojo daugiau nei 50 MB tinklo duomenų fone, procentas.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 10 proc. / 1 proc. dienos sesijų, kada naudotojai per dieną išeikvojo daugiau tinklo duomenų fone nei nurodyta vertė.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Problemos sprendimas

Jei programa eikvoja daug tinklo duomenų fone, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

ANR rodiklis ir kelių ANR rodiklis

Kaip suprasti programos duomenis

Puslapiuose ANR rodiklis ir Kelių ANR rodiklis pateikiami duomenys, panašūs į tuos, kurie rodomi programos puslapyje ANR ir strigtys. Puslapyje Android Vitals ANR duomenys derinami su naudojimo duomenimis siekiant sukurti normalizuotą metriką.

Išsami ANR rodiklio informacija

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko bent viena ANR klaida, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Sesijos be ANR: dienos sesijų, per kurias naudotojams neįvyko nė viena ANR klaida. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 
 • Susijusios ANR: jei norite peržiūrėti išsamią ANR informaciją realiuoju laiku, pasirinkite nuorodą ANR. Pateksite į puslapį „ANR ir strigtys“, esantį jūsų „Play Console“.

Išsami kelių ANR rodiklio informacija

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko bent dvi ANR, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Nepaveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko viena ar mažiau ANR, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • Susijusios ANR: jei norite peržiūrėti išsamią ANR informaciją realiuoju laiku, pasirinkite nuorodą ANR. Pateksite į puslapį „ANR ir strigtys“, esantį jūsų „Play Console“.

Problemos sprendimas

Jei įvyksta labai daug programos ANR klaidų, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Strigčių rodiklis ir kelių strigčių rodiklis

Kaip suprasti programos duomenis

Puslapiuose Strigčių rodiklis ir Kelių strigčių rodiklis pateikiami duomenys, panašūs į tuos, kurie rodomi programos puslapyje ANR ir strigtys. Puslapyje Android Vitals strigčių duomenys derinami su naudojimo duomenimis siekiant sukurti normalizuotą metriką.

Išsami strigčių rodiklio informacija

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko bent viena strigtis, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Sesijos be strigčių: dienos sesijų, per kurias naudotojams neįvyko nė viena strigtis. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 
 • Susijusios strigtys: jei norite peržiūrėti išsamią strigties informaciją realiuoju laiku, pasirinkite nuorodą Strigtys. Pateksite į puslapį „ANR ir strigtys“, esantį jūsų „Play Console“.

Išsami kelių strigčių rodiklio informacija

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko bent dvi strigtys, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Nepaveiktos sesijos: dienos sesijų, per kurias naudotojams įvyko viena ar mažiau strigčių, procentas. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • Susijusios strigtys: jei norite peržiūrėti išsamią strigties informaciją realiuoju laiku, pasirinkite nuorodą Strigtys. Pateksite į puslapį „ANR ir strigtys“, esantį jūsų „Play Console“.

Problemos sprendimas

Jei programa labai dažnai stringa, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Lėtas pateikimas

Kaip suprasti programos duomenis

Puslapyje Lėtas pateikimas matysite išsamią informaciją apie dienos sesijų, per kurias naudotojams daugiau nei 50 proc. kadrų buvo pateikiama ilgiau nei 16 ms, procentinę išraišką. Naudotojų sąveikos su jūsų programa turėtų vykti 60 kadrų per sekundę greičiu be atmestų ar vėluojančių kadrų.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

„Google“ renka kiekvieno programoje pateikto kadro pateikimo laiką, kai naudojama NS įrankių rinkinio sistema, o ne tiesiogiai naudojama „OpenGL“.

Informacijos suvestinės pateikimas

Kai pasirinksite eilutę, matysite į procentilius suskirstytus duomenis.

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, kada daugiau nei 50 proc. naudotojų kadrų buvo pateikta per ilgiau nei 16 ms, procentinė išraiška. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 90 proc. / 99 proc. visų kadrų pateikimo laikas buvo trumpesnis nei rodomas skaičius. Šie skaičiai pagrįsti visais surinktais kadrais.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Kai lentelėje spustelėsite įrašą, matysite diagramą „NS pateikimo laiko paskirstymas“. Peržiūrėdami diagramą įsitikinkite, kad dauguma programų kadrų pateikiama greičiau nei per 16 ms.

Po diagrama pateikti duomenys parodo programos pateikimo našumą ir gali padėti išsiaiškinti pagrindinę pateikimo laiko problemų priežastį. Pavyzdžiui, jei jūsų „Didelės įvesties delsos“ procentinė išraiška yra didelė, galbūt naudinga peržiūrėti programos kodą, kuris apdoroja naudotojų įvestis. Jei reikia daugiau informacijos apie šią metriką, eikite į skiltį NS našumo tikrinimas.

 • Praleisti „Vsync“ įvykiai: praleistų „Vsync“ įvykių skaičius, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Didelė įvesties delsa: įvesties įvykių, kurie užtruko ilgiau nei 24 ms, skaičius, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėta NS grupė: skaičius, kiek kartų NS grupę pateikti užtruko ilgiau nei 8 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėtos piešimo komandos: skaičius, kiek kartų piešimo komandų siuntimas į grafikos procesorių užtruko ilgiau nei 12 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėtas taškinės grafikos vaizdo įkėlimas: skaičius, kiek kartų taškinės grafikos vaizdo įkėlimas į grafikos procesorių užtruko ilgiau nei 3,2 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).

Problemos sprendimas

Jei jūsų programoje yra daug kadrų, kurie pateikiami ilgiau nei 16 ms, eikite į „Android“ kūrėjų svetainėje, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Užstrigę kadrai

Puslapyje Užstrigę kadrai matysite išsamią informaciją apie dienos sesijų, per kurias naudotojams daugiau nei 0,1 proc. kadrų buvo pateikiama ilgiau nei 700 ms, procentinę išraišką. Naudotojų sąveikos su jūsų programa turėtų vykti 60 kadrų per sekundę greičiu be atmestų ar vėluojančių kadrų.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

„Google“ renka kiekvieno programoje pateikto kadro pateikimo laiką, kai naudojama NS įrankių rinkinio sistema, o ne tiesiogiai naudojama „OpenGL“.

Informacijos suvestinės pateikimas

Kai išskleidžiate aspekto eilutę, matysite į procentilius suskirstytus duomenis.

 • Paveiktos sesijos: dienos sesijų, kada daugiau nei 0,1 proc. naudotojų kadrų buvo pateikta per ilgiau nei 700 ms, procentinė išraiška. Dienos sesija nurodo dieną, kada buvo naudojama programa. Pavyzdžiui, jei du naudotojai naudoja programą dvi dienas, bus sukurtos keturios dienos sesijos.
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 90 proc. / 99 proc. visų kadrų pateikimo laikas buvo trumpesnis nei rodomas skaičius. Šie skaičiai pagrįsti visais surinktais kadrais.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių). 

Kai lentelėje spustelėsite įrašą, matysite diagramą „NS pateikimo laiko paskirstymas“. Peržiūrėdami diagramą įsitikinkite, kad dauguma programų kadrų pateikiama greičiau nei per 700 ms.

Po diagrama pateikti duomenys parodo programos pateikimo našumą ir gali padėti išsiaiškinti pagrindinę pateikimo laiko problemų priežastį. Pavyzdžiui, jei jūsų „Didelės įvesties delsos“ procentinė išraiška yra didelė, galbūt naudinga peržiūrėti programos kodą, kuris apdoroja naudotojų įvestis. Jei reikia daugiau informacijos apie šią metriką, eikite į skiltį NS našumo tikrinimas.

 • Praleisti „Vsync“ įvykiai: praleistų „Vsync“ įvykių skaičius, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Didelė įvesties delsa: įvesties įvykių, kurie užtruko ilgiau nei 24 ms, skaičius, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėta NS grupė: skaičius, kiek kartų NS grupę pateikti užtruko ilgiau nei 8 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėtos piešimo komandos: skaičius, kiek kartų piešimo komandų siuntimas į grafikos procesorių užtruko ilgiau nei 12 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).
 • Lėtas taškinės grafikos vaizdo įkėlimas: skaičius, kiek kartų taškinės grafikos vaizdo įkėlimas į grafikos procesorių užtruko ilgiau nei 3,2 ms, padalytas iš kadrų skaičiaus (atsižvelgiant į visus kadrus, pateiktus per ilgiau nei 16 ms).

Problemos sprendimas

Jei jūsų programoje yra daug kadrų, kurie pateikiami ilgiau nei 700 ms, eikite į „Android“ kūrėjų svetainę, kur rasite rekomenduojamų sprendimų.

Programos paleisties laikas

Puslapyje Programos paleisties laikas galite peržiūrėti išsamią informaciją apie lėtą programos paleistį esant išjungtai, neišjungtai ir veikiančiai sistemai.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

 • Paleisties laikas įrašomas tik naudotojui suaktyvinus veiklą.
  • Pavyzdys: naudojant klaviatūros programas paleisties laikas atitinka papildomos programos paleisties laiką.
 • Jei programa tą pačią dieną paleidžiama kelis kartus esant tai pačiai sistemos būsenai, įrašomas dienos maksimalus paleisties laikas.
 • Paleisties laikas stebimas, kai pirmasis programos rėmelis visiškai įkeliamas, net jei tame lange naudotojas neatlieka veiksmų.
  • Pavyzdys: jei programa paleidžiama pristatymo lange, paleisties laikas atitinka laiką, reikalingą pristatymo langui pateikti.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Paveiktos sesijos: sesijų, kada naudotojų paleistis buvo lėta, procentas pagal kiekvieną atitinkamą sistemos būseną.
  • Lėta paleistis išjungus: mažiausiai penkios sekundės
  • Lėta paleistis įjungus: mažiausiai dvi sekundės
  • Lėta paleistis veikiant: mažiausiai viena sekundė
 • Sesijų skaičius: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • 90 / 99 procentilis: 10 proc. / 1 proc. dienos sesijų, kada naudotojų programa buvo lėtai paleidžiama.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių).

Problemos sprendimas

Jei programa daug kartų lėtai paleidžiama, rekomenduojamų sprendimų ieškokite „Android“ kūrėjų svetainėje.

Leidimų atmetimai

Leidimų atmetimų puslapyje galite peržiūrėti išsamią informaciją apie dienos leidimų sesijų, kada naudotojai nesuteikė leidimų, procentą. Dienos leidimų sesija nurodo dieną, kai programa naudotojui pateikė bent vieną leidimo užklausą.

Išsami informacija apie duomenų rinkimą

Duomenys apie leidimų atmetimus renkami, kai naudotojai atsako į leidimų jūsų programoje užklausas.

Išsami „Vitals“ informacija

 • Atmetimai: dienos leidimų sesijų, kada naudotojai nesuteikė leidimų, procentas.
 • Daugiau nebeklausti: dienos leidimų sesijų, kada naudotojai nesuteikė leidimų ir pasirinko parinktį Daugiau nebeklausti, procentas.
 • Visos užklausos: apytikslis įrašytų sesijų skaičius.
 • Apatinis kvartilis: jei programos įvykių rodiklis atitinka arba viršija nurodytą slenkstį, jis patenka į apatinį 25 proc. iš 1 000 populiariausių programų diapazoną sistemoje „Google Play“ (pagal įdiegimų skaičių).

Problemos sprendimas

Jei atmetama labai daug programos leidimų, rekomenduojamų sprendimų ieškokite „Android“ kūrėjų svetainėje.

Duomenų analizė naudojant aspektus

Siekiant padėti jums tvarkyti, segmentuoti ir analizuoti duomenis, visi jūsų programos duomenis suskirstyti pagal toliau nurodytus aspektus.

 • Programos versija: programos versija
 • „Android“ versija: „Android“ OS versija, kurią nurodo naudotojo įrenginys
 • Įrenginys: naudotojų įrenginio rinkodaros pavadinimas ir įrenginio pavadinimas (pvz., „Google Nexus 7“ / „Flo“)
 • „Wake lock“ žyma: žymos, kurios buvo programatiškai nustatytos naudojant „PowerManager“ API jūsų programoje
 • Žadinimo žyma: žymos, kurios buvo programatiškai nustatytos naudojant „AlarmManager“ API jūsų programoje
 • ANR veiklos pavadinimas: reikalavimus atitinkantis veiklos klasės, kurioje įvyko ANR, pavadinimas (jei pasiekiama)
 • ANR tipas: kada įvyko ANR (pvz., vykdant paslaugą) (jei pasiekiama)

Susijęs turinys

Sužinokite geriausios „Android Vitals“ naudojimo siekiant padidinti programos našumą ir pagerinti stabilumą praktikos metodus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?