Monitor your app's technical performance with Android vitals

Ved hjælp af Play Console kan du se data, der gør det nemmere for dig at forstå og forbedre din apps batteriforbrug, stabilitet og gengivelseshastighed.

Følgende data indsamles fra brugere, der har valgt automatisk at dele data for brug og diagnostik fra en delmængde af Android-enheder og OS-versioner. Gå til Hjælp til Google Konti for at få flere oplysninger om, hvordan Android-brugere tilvælger deling af data.

Skjul alle Udvid alle

Datatyper 

Batteriforbrug
 • Faste aktiveringslåse
 • Faste aktiveringslåse (i baggrunden)
 • Overdreven brug af skærmaktiveringer
 • Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger (i baggrunden)
 • Overdreven brug af netværk (i baggrunden)
Stabilitet
 • ANR-fejlfrekvens
 • Frekvens for gentagne ANR-fejl
 • Nedbrudsfrekvens
 • Frekvens for gentagne nedbrud
Gengivelseshastighed
 • Langsom gengivelse (16 millisekunder)
 • Frosne billeder i brugerfladen (700 millisekunder)
Appens opstartstid
 • Langsom opstart fra kold tilstand
 • Langsom opstart fra varm tilstand
 • Langsom opstart fra meget varm tilstand
Tilladelser
 • Nægtede tilladelser

Find og gennemgå din apps data

Det datointerval, der er angivet på siden Vitale Android-oplysninger, omfatter alle tilgængelige data om din app og kan ikke tilpasses. Vitale Android-oplysninger er angivet i Pacific Time (PT).

Vigtigt! Hvis der ikke er nogen tilgængelige data, har din app ikke nok datapunkter inden for de angivne filtre til at identificere problemer med din app. 

Sådan finder og gennemgår du vitale Android-oplysninger for din app:

 1. Log ind på Play Console.
 2. Vælg en app.
 3. I menuen til venstre skal du klikke på Vitale Android-oplysninger > Oversigt.
 4. Vælg, hvordan du vil se din apps data.
Se oversigtsbetjeningspanelet og siderne med oplysninger om metrics

Vitale Android-oplysninger

Øverst på oversigtssiden kan du se din apps vitale Android-oplysninger. Disse data er metrics for ydeevnen, som kan påvirke din apps synlighed og rangering i Google Play. Vitale Android-oplysninger omfatter:

 • Delvise, faste aktiveringslåse (i baggrunden)
 • Overdreven brug af skærmaktivering
 • ANR-fejlfrekvens
 • Nedbrudsfrekvens

Hvis din app har kritiske problemer med ydeevnen, som du skal løse, bl.a. metrics, der overskrider tærsklen for problematisk adfærd og større ændringer i dataene for ydeevnen (også kaldet uregelmæssigheder), kan du bruge denne side til hurtigt at identificere områder, hvor din app kan forbedres. Hvis du vil have underretninger via mail, når der registreres væsentlige ændringer i ANR, nedbrudsklynger eller vitale Android-oplysninger, skal du gå til Indstillinger > Præferencer.

Vigtigt! Du får den bedste brugeroplevelse, når alle apps identificerer og løser problemer, så tærsklen for problematisk adfærd ikke overskrides.

Gennemse alle vitale Android-oplysninger

Midt på oversigtssiden kan du se dataene for alle vitale Android-oplysninger efter datatype. Du kan filtrere tabellen ved at vælge de dimensioner og det tidsrum, du vil se.

For hver metric kan du gennemgå, hvor stor en procentdel af appens sessioner, der er berørt i det aktuelle tidsrum og det forrige tidsrum. Du kan også se, hvordan din app klarer sig i forhold til andre apps i Google Play, ved at kigge på forskellen i medianværdi for din app og lignende apps.

Se detaljerede metrics

Vælg Se info for at få flere oplysninger om en metric. På den næste skærm kan du gennemgå:

 • Uregelmæssigheder, der blev fundet i ydeevnedataene (kun vitale Android-oplysninger)
 • Tærskler for problematisk adfærd (kun vitale Android-oplysninger)
 • Benchmarks for kategorier
 • Detaljerede benchmark-sammenligninger
  • Vælg Rediger gruppen af lignende apps øverst på siden på kortet med sammenligningen af lignende apps for at redigere en tilpasset referencegruppe. Når du har oprettet en tilpasset referencegruppe, kan du sammenligne din app med andre apps i Google Play, som du vælger.
 • Metrics efter APK-versionskode, enhed, OS-version, benchmark eller tidsperiode
  • Du kan se flere oplysninger ved at udvide hver række i tabellerne. Du udvider rækkerne ved at vælge pil ned i højre side.
Filtrer efter problematisk adfærd

Nogle metrics kan være markeret med et rødt fejlikon øverst på oversigtssiden. Det betyder, at det viste tal er højt i forhold til andre apps – også kaldet problematisk adfærd.

Vælg kortet med ikonet for at se, hvilken af din apps APK-filer der indeholder problematisk adfærd.

Oplysninger om metrics

Faste aktiveringslåse og faste aktiveringslåse (i baggrunden)

Siderne Faste aktiveringslåse og Faste aktiveringslåse (baggrund) viser delvise aktiveringslåse, som din app har hentet via klassen PowerManager. En delvis aktiveringslås sikrer, at CPU'en kører, men skærmen og tastaturets baggrundslys kan slukkes.

Oplysninger om dataindsamling

 • Identifikationstags for delvise aktiveringslåse anonymiseres for at give bedre privatlivsbeskyttelse.
 • Data om delvise aktiveringslåse indsamles, når enheden ikke oplades, og skærmen er slukket.
 • Data om faste aktiveringslåse i baggrunden indsamles kun, når appen kører i baggrunden.
 • Google beregner den maksimale varighed af aktiveringslåse pr. batterisession for at vise, hvor mange sessioner der påvirkes af en langvarig aktiveringslås. Hvis en bruger f.eks. udløser to aktiveringslåse, der varer én time, anvender Google en maksimal værdi for aktiveringslåse på én time.
 • Ved apps, hvor sharedUserId er angivet i manifestfilen, vises der kun data, hvis der som maksimum er installeret én app med det samme sharedUserId.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mindst én aktiveringslås, der varede i mere end én time.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede delvise aktiveringslåse, der varede længere end det viste tal.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Løs et problem

Hvis din app har mange aktiveringslåde, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Overdreven brug af skærmaktiveringer

Siden Overdreven brug af skærmaktivering viser Skærmaktiveringer i Alarm Manager, der udløses af din app. Der vises data om skærmaktiveringer for klasserne ELAPSED_REALTIME_WAKEUP eller RTC_WAKEUP.

Oplysninger om dataindsamling

 • Identifikationstags for aktiveringslåse anonymiseres for at give bedre privatlivsbeskyttelse.
 • Der indsamles aktiveringer, når enheden ikke er under opladning.
 • Antallet af aktiveringer sammenlignes med antal gange, hvor enheden bruger batteriet, for at angive en normaliseret metric. Google beregner antallet af aktiveringer pr. bruger pr. time for at vise, hvor mange brugere der påvirkes af mange aktiveringer.
 • Ved apps, hvor sharedUserId er angivet i manifestfilen, vises der kun data, hvis der som maksimum er installeret én app med det samme sharedUserId.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mere end 10 skærmaktiveringer i timen. En batterisession er tidsrummet mellem to fulde opladninger af en enhed. Google indsamler kun dataene, når enheden ikke er under opladning.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede flere skærmaktiveringer i timen end den viste værdi.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Løs et problem

Hvis din app har hyppige skærmaktiveringer, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger (i baggrunden)

Siden Overdreven brug af Wi-Fi-scanninger (i baggrunden) vises, når der er et højt batteriforbrug på grund af Wi-Fi-scanninger. 

Oplysninger om dataindsamling

Data om Wi-Fi-scanninger indsamles, når enheden ikke oplader, og appen kører i baggrunden.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede mere end fire Wi-Fi-scanninger i timen.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede flere Wi-Fi-scanninger pr. time end det viste antal.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Løs et problem

Hvis din app har et højt antal Wi-Fi-scanninger i baggrunden, skal du gå til websitet for Android-udviklere for at finde anbefalinger til løsninger. 

Overdreven brug af netværk (i baggrunden)

Siden Overdreven brug af netværk (i baggrunden) vises, når et højt antal netværksdata er tilknyttet en tjeneste i baggrunden. Når brugen af mobilnetværk sker i baggrunden, har dine brugere ikke nem adgang til kontrolelementer for at stoppe dataoverførslen. 

Oplysninger om dataindsamling

Data om brug af mobilnetværk indsamles, når enheden ikke oplader, og appen kører i baggrunden.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af batterisessioner, hvor brugerne oplevede en netværksbrug i baggrunden på mere end 50 MB om dagen.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede en højere daglig netværksbrug i baggrunden end det viste tal.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Løs et problem

Hvis din app har en høj netværksbrug i baggrunden, skal du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalinger til løsninger.

ANR-fejlfrekvens og frekvens for gentagne ANR-fejl

Forstå din apps data

På siderne Antal ANR-fejl og Frekvens for gentagne ANR-fejl kan du se data, der svarer til det, der vises på siden ANR-fejl og nedbrud for din app. På siden for vitale Android-oplysninger kombineres data om ANR-fejl med brugsdata for at oprette en normaliseret metric.

Oplysninger om ANR-fejlfrekvens

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst én ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner uden ANR-fejl: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne ikke oplevede nogen ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 
 • Relaterede ANR-fejl: Vælg linket ANR-fejl for at se oplysninger om ANR-fejl i realtid. Du føres til siden for ANR-fejl og nedbrud i Play Console.

Oplysninger om frekvens for gentagne ANR-fejl

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst to ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner, der ikke er berørt: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne har oplevet en eller færre ANR-fejl. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Relaterede ANR-fejl: Vælg linket ANR-fejl for at se oplysninger om ANR-fejl i realtid. Du føres til siden for ANR-fejl og nedbrud i Play Console.

Løs et problem

Hvis din app har mange ANR-fejl, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Antal nedbrud og frekvens for gentagne nedbrud

Forstå din apps data

På siderne Antal nedbrud og Hyppighed af gentagne nedbrud kan du se data, der svarer til det, der vises på siden ANR-fejl og nedbrud for din app. På siden for vitale Android-oplysninger kombineres nedbrudsdata med brugsdata for at oprette en normaliseret metric.

Oplysninger om nedbrudsfrekvens

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst ét nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner uden nedbrud: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne ikke oplevede nogen nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 
 • Relaterede nedbrud: Vælg linket Nedbrud for at se oplysninger om nedbrud i realtid. Du føres til siden for ANR-fejl og nedbrud i Play Console.

Oplysninger om frekvens for gentagne nedbrud

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede mindst to nedbrud. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Sessioner, der ikke er berørt: Procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne har oplevet et nedbrud eller færre. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Relaterede nedbrud: Vælg linket Nedbrud for at se oplysninger om nedbrud i realtid. Du føres til siden for ANR-fejl og nedbrud i Play Console.

Løs et problem

Hvis din app har mange nedbrud, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Langsom gengivelse

Forstå din apps data

På fanen Langsom gengivelse vises oplysninger om procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 50 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder. Brugerinteraktioner med din app bør køre ved 60 billeder pr. sekund uden afbrudte eller forsinkede billeder.

Oplysninger om dataindsamling

Google indhenter gengivelseshastigheden for hvert billede, der gengives af din app ved hjælp af rammen for brugerfladeværktøjet, men ikke hvis det gengives direkte via OpenGL.

Visning i betjeningspanelet

Når du vælger en række, vises dataene opdelt i percentiler.

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 50 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 90 %/99 % af det samlede antal billeder havde en gengivelseshastighed, der var lavere end det viste tal. Disse tal baseres på alle indsamlede billeder.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Når du klikker på en post i tabellen, vises diagrammet "Fordeling af gengivelseshastighed for brugerflade". Når du gennemgår diagrammet, bør du sikre dig, at størstedelen af din apps billeder har en gengivelseshastighed på mindre end 16 millisekunder.

Dataene under diagrammet viser appens gengivelseseffektivitet og kan gøre det nemmere for dig at finde årsagen til problemer med gengivelseshastighed. Hvis procentdelen for "Stor forsinkelse på input" f.eks. er høj, bør du se på din apps kode, der håndterer brugerinput. Du kan få flere oplysninger om disse metrics ved at gå til test af brugerfladeeffektivitet.

 • Ikke-registrerede Vsync-hændelser: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af uregistrerede Vsync-hændelser divideret med antallet af billeder.
 • Stor forsinkelse på input: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af input-hændelser, der tog mere end 24 millisekunder, divideret med antallet af billeder.
 • Langsom tråd i brugerfladen: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog brugerfladetråden mere end 8 millisekunder at blive færdig, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme tegnekommandoer: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 12 millisekunder at sende tegnekommandoer til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme bitmap-uploads: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 3,2 millisekunder at uploade bitmap-filen til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.

Løs et problem

Hvis din app har mange billeder med en gengivelseshastighed på mere end 16 millisekunder, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Fastfrosne billeder

På fanen Fastfrosne billeder vises oplysninger om procentdelen af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 0,1 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder. Brugerinteraktioner med din app bør køre ved 60 billeder pr. sekund uden afbrudte eller forsinkede billeder.

Oplysninger om dataindsamling

Google indhenter gengivelseshastigheden for hvert billede, der gengives af din app ved hjælp af rammen for brugerfladeværktøjet, men ikke hvis det gengives direkte via OpenGL.

Visning i betjeningspanelet

Når du udvider en dimensionsrække, vises dataene opdelt i percentiler.

 • Påvirkede sessioner: Procentdel af daglige sessioner, hvor brugerne oplevede, at over 0,1 % af billederne havde en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder. En daglig session er en dag, hvor din app blev brugt. Hvis to brugere f.eks. bruger appen i to dage, genererer den fire daglige sessioner.
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 90 %/99 % af det samlede antal billeder havde en gengivelseshastighed, der var lavere end det viste tal. Disse tal baseres på alle indsamlede billeder.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end tærsklen, vises det i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer). 

Når du klikker på en post i tabellen, vises diagrammet "Fordeling af gengivelseshastighed for brugerflade". Når du gennemgår diagrammet, bør du sikre dig, at størstedelen af din apps billeder har en gengivelseshastighed på mindre end 700 millisekunder.

Dataene under diagrammet viser appens gengivelseseffektivitet og kan gøre det nemmere for dig at finde årsagen til problemer med gengivelseshastighed. Hvis procentdelen for "Stor forsinkelse på input" f.eks. er høj, bør du se på din apps kode, der håndterer brugerinput. Du kan få flere oplysninger om disse metrics ved at gå til test af brugerfladeeffektivitet.

 • Ikke-registrerede Vsync-hændelser: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af uregistrerede Vsync-hændelser divideret med antallet af billeder.
 • Stor forsinkelse på input: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af input-hændelser, der tog mere end 24 millisekunder, divideret med antallet af billeder.
 • Langsom tråd i brugerfladen: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog brugerfladetråden mere end 8 millisekunder at blive færdig, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme tegnekommandoer: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 12 millisekunder at sende tegnekommandoer til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.
 • Langsomme bitmap-uploads: For alle billeder, der gengives i mere end 16 millisekunder, er det antallet af gange, det tog mere end 3,2 millisekunder at uploade bitmap-filen til grafikprocessoren, divideret med antallet af billeder.

Løs et problem

Hvis din app har mange billeder med en gengivelseshastighed på mere end 700 millisekunder, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Appens opstartstid

På siden Appens opstartstid kan du se oplysninger om, hvornår din app starter langsomt op fra systemtilstanden kold, varm og meget varm.

Oplysninger om dataindsamling

 • Opstartstiderne registreres kun, når en bruger aktiverer en aktivitet.
  • Eksempel: Opstartstiden for tastaturapps svarer til opstartstiden for den medfølgende app.
 • Hvis en app starter op flere gange på samme dag fra samme systemtilstand, registreres dagens længste opstartstid.
 • Opstartstiderne registreres, når appens første billede indlæses helt, selv hvis det er en skærm, som brugerne ikke interagerer med.
  • Eksempel: Hvis en app starter op med en splash-skærm, svarer opstartstiden til den tid, det tager at vise splash-skærmen.

Vitale oplysninger

 • Påvirkede sessioner: Procentdelen af sessioner, hvor brugerne oplevede en langsom opstartstid for hver respektiv systemstatus:
  • Langsom opstart fra kold tilstand: 5 sekunder eller mere
  • Langsom opstart fra varm tilstand: 2 sekunder eller mere
  • Langsom opstart fra meget varm tilstand: 1 sekund eller mere
 • Antal sessioner: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • 90./99. percentil: 10 %/1 % af de daglige sessioner, hvor brugerne oplevede langsomme opstartstider for din app.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den tærskel, der vises, er den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Løs et problem

Hvis din app har et højt antal forekomster af langsom opstartstid, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Nægtede tilladelser

På siden Nægtede tilladelser kan du se oplysninger om procentdelen af daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser. En daglig tilladelsessession henviser til en dag, hvor din app anmodede brugeren om mindst én tilladelse.

Oplysninger om dataindsamling

Data om nægtede tilladelser indsamles, når brugerne handler på anmodninger om tilladelser i din app.

Vitale oplysninger

 • Nægtede tilladelser: Procentdelen af daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser.
 • Spørg mig ikke igen: Procentdel af de daglige tilladelsessessioner, hvor brugerne afviste tilladelser ved at vælge Spørg mig ikke igen{.
 • Antal sessioner:: Omtrentligt antal registrerede sessioner.
 • Nederste kvartil: Hvis din app udviser en frekvens af forekomster, der er lig med eller højere end den tærskel, der vises, er den i de nederste 25 % af de 1.000 mest populære apps i Google Play (efter antal installationer).

Løs et problem

Hvis din app har mange nægtede tilladelser, kan du gå til websitet for Android-udviklere for at se anbefalede løsninger.

Analysér dine data ved hjælp af dimensioner

Alle dine apps data opdeles i følgende dimensioner for at gøre det nemmere for dig at organisere, inddele og analysere dine data.

 • Appversion: Din appversion
 • Android-version: Android OS-versionen, der rapporteres fra brugerens enhed
 • Enhed: Markedsføringsnavnet og enhedsnavnet (f.eks. Google Nexus 7/Flo) på køberens enhed
 • Aktiveringslåstag: Tags, som blev programmatisk indstillet, da der blev brugt PowerManager API i din app
 • Skærmaktiveringstag: Tags, som blev programmatisk angivet, da AlarmManager API blev brugt i din app
 • Navn på ANR-aktivitet: Fuldt kvalificeret navn på den klasse af aktivitet, hvor der var ANR-fejl (hvis det er relevant)
 • ANR-type: Hvornår ANR-fejlen opstod (f.eks. ved udførelse af en tjeneste) (hvis det er relevant)

Relateret indhold

Find optimale løsninger til brug af vitale Android-oplysninger, så du kan forbedre din apps ydeevne og stabilitet.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?