Sledování technického výkonu aplikace pomocí služby Android vitals

Ve službě Play Console můžete zobrazit data, která vám pomohou porozumět stabilitě aplikace, době vykreslování a využití baterie a aplikaci v těchto ohledech vylepšit.

Následující data byla získána od uživatelů vybraných zařízení a verzí systému Android, kteří si aktivovali automatické sdílení dat o využití a diagnostických údajů. Další informace o tom, jak se uživatelé Android přihlašují ke sdílení dat, naleznete v centru nápovědy k účtům.

Sbalit vše Rozbalit vše

Typy dat 

Využití baterie
 • Zaseknuté blokování přechodu do režimu spánku
 • Zaseknuté blokování přechodu do režimu spánku (na pozadí)
 • Nadměrné probouzení
 • Nadměrné vyhledávání Wi-Fi (na pozadí)
 • Nadměrné využití sítě (na pozadí)
Stabilita
 • Četnost chyb ANR
 • Četnost několikanásobných chyb ANR
 • Četnost selhání
 • Četnost několikanásobných selhání
Doba vykreslování
 • Pomalé vykreslování (16 ms)
 • Zamrzlé snímky uživatelského rozhraní (700 ms)
Čas spouštění aplikace
 • Pomalé spouštění aplikace, která nebyla v paměti
 • Pomalé spouštění aplikace, která již byla v paměti
 • Pomalé spouštění aplikace, která již byla v paměti
Oprávnění
 • Odepřená oprávnění

Vyhledání a kontrola údajů o aplikaci

Období uvedené na stránce Android vitals zahrnuje všechna dostupná data aplikace a nelze ho změnit. Údaje služby Android vitals jsou uváděny v tichomořském času (PT).

Důležité: Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, pro aplikaci v rámci zadaných filtrů není k dispozici dostatek datových bodů, aby bylo možné zjistit případné problémy. 

Vyhledání a kontrola údajů o aplikaci ze služby Android vitals:

 1. Přihlaste se do Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Android vitals > Přehled.
 4. Vyberte, jak chcete data aplikace zobrazit.
Kontrola panelu s přehledem a stránek s podrobnými metrikami

Hlavní metriky vitals

V horní části stránky Přehled jsou zobrazena data o hlavních metrikách vitals vaší aplikace, což jsou metriky výkonu, které mohou ovlivňovat viditelnost a hodnocení aplikace na Google Play. Mezi hlavní metriky vitals patří:

 • Zaseknutá částečná blokování přechodu do režimu spánku (na pozadí)
 • Nadměrné buzení
 • Četnost chyb ANR
 • Četnost selhání

Pokud má aplikace závažné potíže s výkonem, které vyžadují vaši pozornost, včetně metrik překračujících hranici špatného chování a obsahujících závažné změny dat o výkonu (známých také jako anomálie), můžete pomocí této stránky rychle zjistit, v jakých oblastech lze aplikaci zdokonalit. Pokud chcete být o závažných chybách ANR, skupinách pádů a změnách Android vitals informováni pomocí e‑mailů, přejděte do Nastavení > Předvolby.

Důležité: Nejlepšího uživatelského dojmu dosáhnete, když ve všech aplikacích budete zjišťovat a odstraňovat chyby, abyste zůstali pod hranicí špatného chování.

Procházení všech metrik vitals

Poblíž středu stránky Přehled zobrazíte data o všech metrikách vitals podle typu dat. Pokud chcete tabulku filtrovat, vyberte dimenze a období, které chcete zobrazit.

U každé metriky můžete zkontrolovat procento dotčených relací aplikace v aktuálním i předchozím časovém období. Pokud chcete zjistit, jak si vaše aplikace vede ve srovnání s ostatními aplikacemi na Google Play, můžete si prohlédnout také rozdíl mezi aplikací a mediánem podobných aplikací.

Zobrazení podrobných metrik

Další informace o konkrétní metrice zobrazíte kliknutím na Zobrazit podrobnosti. Na další obrazovce můžete zkontrolovat:

 • anomálie zjištěné v datech o výkonu (pouze hlavní metriky vitals),
 • hranice špatného chování (pouze hlavní metriky funkce vitals),
 • srovnání kategorií,
 • podrobné porovnání srovnávacích hodnot,
  • V horní části stránky na kartě s porovnáním podobných aplikací vyberte Upravit srovnávací skupinu a upravte vlastní srovnávací skupinu. Po vytvoření vlastní srovnávací skupiny můžete sledovat, jak si vaše aplikace vede v porovnání s ostatními aplikacemi na Google Play, které vyberete.
 • metriky podle kódu verze balíčku APK, zařízení, verze operačního systému, srovnávací hodnoty nebo časového období.
  • Pokud chcete zobrazit další podrobnosti, můžete rozbalit jednotlivé řádky v tabulkách kliknutím na šipku dolů po pravé straně.
Filtrování podle špatného chování

V horní části stránky Přehled mohou být některé metriky označeny červenou ikonou chyby . To znamená, že uvedený počet je ve srovnání s ostatními aplikacemi vysoký. Jedná se o tzv. nesprávné chování.

Vyberte kartu s ikonou a zjistěte, ve kterých balíčcích APK aplikací se nesprávné chování vyskytuje.

Podrobnosti o metrikách

Zaseknuté blokování přechodu do režimu spánku a zaseknuté blokování přechodu do režimu spánku (na pozadí)

Stránky Zaseknutá blokování přechodu do režimu spánkuZaseknutá blokování přechodu do režimu spánku (na pozadí) zobrazují částečná blokování přechodu do režimu spánku, která byla aplikací zaznamenána prostřednictvím třídy PowerManager. Částečné blokování přechodu do režimu spánku zajišťuje, že procesor zůstane běžet, ale obrazovka a podsvícení klávesnice se mohou vypnout.

Podrobnosti o shromažďování dat

 • Identifikační značky částečných blokování přechodu do režimu spánku jsou z důvodu ochrany soukromí anonymní.
 • Údaje o částečných blokováních přechodu do režimu spánku jsou shromažďovány, pouze když se zařízení nenabíjí a obrazovka je vypnutá.
 • Údaje o zaseknutých blokováních přechodu do režimu spánku jsou shromažďovány, pouze když aplikace běží na pozadí.
 • Google vypočítává maximální dobu částečného blokování přechodu do režimu spánku na relaci baterie, aby znázornil, kolik relací je ovlivněno dlouhým blokováním. Například pokud uživatel spustí dvě hodinová blokování přechodu do režimu spánku, Google použije maximální hodnotu blokování ve výši jedné hodiny.
 • Aplikace s nastaveným parametrem sharedUserIdsouboru manifestu: Údaje se zobrazí, pouze pokud je nainstalován maximální počet aplikací se stejnou hodnotou sharedUserId.

Podrobnosti metrik vitals

 • Dotčené relace: Procento relací baterie, při nichž uživatelé zaznamenali alespoň jedno blokování přechodu do režimu spánku trvající déle než hodinu.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denních relací, u kterých uživatelé zaznamenali částečná blokování přechodu do režimu spánku trvající déle, než je uvedeno.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Odstraňování problémů

Pokud u aplikace dochází k vysokému počtu blokování přechodu do režimu spánku, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers.

Nadměrné buzení

Stránka Nadměrné buzení uvádí, kolik probuzení službou Alarm Manager vaše aplikace aktivovala. Data o probuzení se budou zobrazovat pro třídy ELAPSED_REALTIME_WAKEUPRTC_WAKEUP.

Podrobnosti o shromažďování dat

 • Identifikační značky probouzení jsou z důvodu ochrany soukromí anonymní.
 • Údaje o probouzení jsou shromažďovány, pouze když se zařízení nenabíjí.
 • Za účelem vytvoření normalizované metriky je počet probuzení porovnáván s časem, kdy je zařízení napájeno z baterie. Google vypočítává počet probuzení na uživatele za hodinu, aby znázornil, kolik uživatelů je ovlivněno častým probouzením.
 • Aplikace s nastaveným parametrem sharedUserIdsouboru manifestu: Údaje se zobrazí, pouze pokud je nainstalován maximální počet aplikací se stejnou hodnotou sharedUserId.

Podrobnosti metrik vitals

 • Dotčené relace: Procento relací baterie, při nichž uživatelé zaznamenali více než 10 probuzení za hodinu. Relací baterie se rozumí souhrn všech hlášení baterie přijatých za 24 hodin. V systému Android 10 hlášení baterie odpovídá intervalu mezi dvěma nabitími baterie buď z méně než 20 % na více než 80 %, nebo z libovolné hodnoty na 100 %. V systému Android 11 a vyšším hlášení baterie odpovídá pevnému období 24 hodin. Google tyto údaje shromažďuje, pouze když zařízení není připojeno k nabíječce.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denních relací, u kterých uživatelé zaznamenali probouzení za hodinu častější, než udává uvedená hodnota.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Odstraňování problémů

Pokud u aplikace dochází k častému probouzení, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers.

Nadměrné vyhledávání Wi-Fi (na pozadí)

Stránka Nadměrné vyhledávání Wi-Fi (na pozadí) uvádí případy, kdy vyhledávání Wi-Fi způsobuje vysoké využití baterie. 

Podrobnosti o shromažďování dat

Údaje o vyhledávání Wi-Fi jsou shromažďovány, pouze když se zařízení nenabíjí a aplikace běží na pozadí.

Podrobnosti metrik vitals

 • Dotčené návštěvy: Procento relací baterie, při nichž uživatelé zaznamenali více než čtyři vyhledávání Wi-Fi za hodinu.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denních relací, kdy uživatelé zaznamenali za hodinu více vyhledávání Wi-Fi na pozadí, než udává uvedená hodnota.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Odstraňování problémů

Pokud u aplikace dochází k nadměrnému vyhledávání Wi-Fi na pozadí, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers

Nadměrné využití sítě (na pozadí)

Stránka Nadměrné využití sítě (na pozadí) uvádí případy, kdy se službou na pozadí souvisí velké množství síťových dat. Když dojde k vysokému využití sítě na pozadí, uživatelé nemají snadný přístup k ovládacím prvkům, pomocí kterých by mohli přenos dat ukončit. 

Podrobnosti o shromažďování dat

Údaje o využití mobilní sítě jsou shromažďovány, pouze když se zařízení nenabíjí a aplikace běží na pozadí.

Podrobnosti metrik vitals

 • Dotčené relace: Procento relací baterie, při nichž uživatelé zaznamenali využití sítě na pozadí přesahující 50 MB za den.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denních relací, kdy uživatelé zaznamenali za hodinu větší využití mobilní sítě na pozadí, než udává uvedená hodnota.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Odstraňování problémů

Pokud u aplikace dochází k vysokému využití sítě na pozadí, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers.

Četnost chyb ANR a četnost několikanásobných chyb ANR

Analýza dat aplikace

Na stránkách Četnost chyb ANRČetnost několikanásobných chyb ANR naleznete data podobná těm, která se pro aplikaci zobrazují na stránce Chyby ANR a selhání. Na stránce Android vitals jsou údaje o chybách ANR zkombinovány s údaji o využití za účelem vytvoření normalizované metriky.

Podrobnosti o četnosti chyb ANR

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali alespoň jednu chybu ANR. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Relace bez chyb ANR: Procento denních relací, během nichž uživatelé nezaznamenali žádné chyby ANR. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 
 • Související chyby ANR: Podrobnosti o chybách ANR v reálném čase zobrazíte pomocí odkazu Chyby ANR. Budete přeneseni na stránku Chyby ANR a selhání ve svém účtu Play Console.

Podrobnosti o četnosti několikanásobných chyb ANR

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali alespoň dvě chyby ANR. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Nedotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali jednu nebo žádnou chybu ANR. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • Související chyby ANR: Podrobnosti o chybách ANR v reálném čase zobrazíte pomocí odkazu Chyby ANR. Budete přeneseni na stránku Chyby ANR a selhání ve svém účtu Play Console.

Odstraňování problémů

Pokud u vaší aplikace dochází k velkému množství chyb ANR, doporučená řešení naleznete na webu Android Developers.

Četnost selhání a četnost několikanásobných selhání

Analýza dat aplikace

Na stránkách Četnost selháníČetnost několikanásobných selhání naleznete data podobná těm, která se pro aplikaci zobrazují na stránce Chyby ANR a selhání. Na stránce Android vitals jsou údaje o selháních zkombinovány s údaji o využití za účelem vytvoření normalizované metriky.

Podrobnosti o četnosti selhání

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali alespoň jedno selhání. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Relace bez selhání: Procento denních relací, během nichž uživatelé nezaznamenali žádná selhání. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 
 • Související selhání: Podrobnosti o selhání v reálném čase zobrazíte pomocí odkazu Selhání. Budete přeneseni na stránku Chyby ANR a selhání ve svém účtu Play Console.

Podrobnosti o četnosti několikanásobných selhání

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali alespoň dvě selhání. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Nedotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé zaznamenali jedno nebo žádné selhání. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • Související selhání: Podrobnosti o selhání v reálném čase zobrazíte pomocí odkazu Selhání. Budete přeneseni na stránku Chyby ANR a selhání ve svém účtu Play Console.

Odstraňování problémů

Pokud u vaší aplikace dochází k velkému množství selhání, doporučená řešení naleznete na webu Android Developers.

Pomalé vykreslení

Analýza dat aplikace

Na stránce Pomalé vykreslování naleznete procento denních relací, při nichž uživatelé u více než 50 % snímků zaznamenali dobu vykreslování delší než 16 ms. Uživatelské interakce s aplikací by měly probíhat při 60 snímcích za sekundu bez zpožďování a poklesů snímkové frekvence.

Podrobnosti o shromažďování dat

Údaje o době vykreslování jednotlivých rámců shromažďuje Google pouze v případě, že aplikace používá sadu nástrojů uživatelského rozhraní. Při přímém používání technologie OpenGL se tyto údaje neshromažďují.

Zobrazení hlavního panelu

Když vyberete řádek, zobrazí se data rozdělená do percentilů.

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé u více než 50 % snímků zaznamenali dobu vykreslování delší než 16 ms. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 90 % / 99 % celkového počtu snímků mělo dobu vykreslování nižší než uvedené číslo. Tato čísla vycházejí ze všech shromážděných snímků.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Když kliknete na záznam v tabulce, zobrazí se graf Rozložení času vykreslení uživatelského rozhraní. Pomocí grafu se můžete ujistit, že většina snímků aplikace se vykresluje pod 16 ms.

Data pod grafem popisují výkon vykreslování u aplikace a v případě potíží s dobou vykreslování vám mohou pomoci najít příčinu. Pokud například metrika Vysoká vstupní latence uvádí vysokou hodnotu, je na místě prověřit kód aplikace, který zpracovává vstup uživatelů. Další informace o těchto metrikách naleznete v článku o testování výkonu uživatelského rozhraní.

 • Zmeškané události Vsync: Počet zmeškaných událostí Vsync (u snímků vykreslených za déle než 16 ms), vydělený počtem snímků.
 • Vysoká vstupní latence: Počet vstupních událostí, které (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvaly déle než 24 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé podprocesy uživatelského rozhraní: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) dokončení podprocesu uživatelského rozhraní trvalo déle než 8 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé odesílání příkazů k vykreslení: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvalo odeslání příkazů vykreslení do GPU více než 12 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé nahrávání bitmap: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvalo nahrání bitmapy do GPU více než 3,2 ms, vydělený počtem snímků.

Odstraňování problémů

Pokud se u aplikace vyskytuje vysoký počet snímků s dobou vykreslování vyšší než 16 ms, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers.

Zamrzlé rámce

Na stránce Zamrzlé rámce naleznete procento denních relací, při nichž uživatelé u více než 0,1 % snímků zaznamenali dobu vykreslování delší než 700 ms. Uživatelské interakce s aplikací by měly probíhat při 60 snímcích za sekundu bez zpožďování a poklesů snímkové frekvence.

Podrobnosti o shromažďování dat

Údaje o době vykreslování jednotlivých rámců shromažďuje Google pouze v případě, že aplikace používá sadu nástrojů uživatelského rozhraní. Při přímém používání technologie OpenGL se tyto údaje neshromažďují.

Zobrazení hlavního panelu

Když rozbalíte řádek dimenze, zobrazí se data rozdělená do percentilů.

 • Dotčené relace: Procento denních relací, při nichž uživatelé u více než 0,1 % snímků zaznamenali dobu vykreslování delší než 700 ms. Denní relací se rozumí den, kdy byla aplikace použita. Například pokud dva uživatelé používali aplikaci po dobu dvou dnů, budou zaznamenány čtyři denní relace.
 • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
 • 90./99. percentil: 90 % / 99 % celkového počtu snímků mělo dobu vykreslování nižší než uvedené číslo. Tato čísla vycházejí ze všech shromážděných snímků.
 • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play. 

Když kliknete na záznam v tabulce, zobrazí se graf Rozložení času vykreslení uživatelského rozhraní. Pomocí grafu se můžete ujistit, že většina snímků aplikace se vykresluje pod 700 ms.

Data pod grafem popisují výkon vykreslování u aplikace a v případě potíží s dobou vykreslování vám mohou pomoci najít příčinu. Pokud například metrika Vysoká vstupní latence uvádí vysokou hodnotu, je na místě prověřit kód aplikace, který zpracovává vstup uživatelů. Další informace o těchto metrikách naleznete v článku o testování výkonu uživatelského rozhraní.

 • Zmeškané události Vsync: Počet zmeškaných událostí Vsync (u snímků vykreslených za déle než 16 ms), vydělený počtem snímků.
 • Vysoká vstupní latence: Počet vstupních událostí, které (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvaly déle než 24 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé podprocesy uživatelského rozhraní: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) dokončení podprocesu uživatelského rozhraní trvalo déle než 8 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé odesílání příkazů k vykreslení: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvalo odeslání příkazů vykreslení do GPU více než 12 ms, vydělený počtem snímků.
 • Pomalé nahrávání bitmap: Počet případů, kdy (u snímků vykreslených za déle než 16 ms) trvalo nahrání bitmapy do GPU více než 3,2 ms, vydělený počtem snímků.

Odstraňování problémů

Pokud se u aplikace vyskytuje vysoký počet snímků s dobou vykreslování vyšší než 700 ms, prostudujte si doporučená řešení na webu Android Developers.

Čas spouštění aplikace

Na stránce Čas spouštění aplikace jsou zobrazeny podrobnosti o pomalém spuštění aplikace při stavech systému, kdy aplikace nebyla v paměti, byla restartovánabyla spuštěna po restartování zařízení.

Podrobnosti o shromažďování dat

 • Časy spouštění jsou zaznamenány, jen když uživatel zahájí nějakou aktivitu.
 • Například: U aplikací klávesnice se čas spouštění rovná času spuštění doprovodné aplikace.
 • Bude-li aplikace v jednom dni spuštěna víckrát při stejném stavu systému, bude zaznamenán nejdelší čas spuštění v příslušném dni.
 • Časy spouštění jsou měřeny v okamžiku, kdy se zcela načte první snímek aplikace, i když se nejedná o snímek, který umožňuje interakci uživatele.
 • Například: Pokud aplikace spouští úvodní obrazovku, čas spuštění se bude rovnat času potřebnému k zobrazení úvodní obrazovky.
 • Podrobnosti metrik vitals

  • Dotčené relace: Procento relací, při nichž uživatelé u jednotlivých stavů systému zaznamenali delší dobu spouštění:
   • Pomalé spouštění aplikace, která nebyla v paměti: pět sekund a víc
   • Pomalé spouštění aplikace, která již byla v paměti: dvě sekundy a víc
   • Pomalé spouštění aplikace, která již byla v paměti: sekunda a víc
  • Počet relací: Přibližný počet zaznamenaných relací.
  • 90./99. percentil: 10 % / 1 % denních relací, u kterých uživatelé zaznamenali pomalé spouštění aplikace.
  • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play.

  Odstraňování problémů

  Pokud u vaší aplikace často dochází k pomalým časům spouštění, doporučená řešení naleznete na webu Android Developers.

  Odepřená oprávnění

  Na stránce Odepřená oprávnění zobrazíte podrobnosti o procentu denních relací oprávnění, při nichž uživatelé odepřeli oprávnění. Denní relací oprávnění se rozumí den, kdy si aplikace od uživatele vyžádala alespoň jedno oprávnění.

  Podrobnosti o shromažďování dat

  Údaje o odepřených oprávněních jsou shromažďovány, když uživatelé ve vaší aplikaci reagují na žádost o oprávnění.

  Podrobnosti metrik vitals

  • Odepření: Procento denních relací oprávnění, při nichž uživatelé odepřeli oprávnění.
  • Už se nikdy neptat: Procento denních relací oprávnění, při nichž uživatelé odepřeli oprávnění a vybrali možnost Už se nikdy neptat.
  • Žádosti celkem: Přibližný počet zaznamenaných relací.
  • Dolní kvartil: Pokud vaše aplikace dosahuje četnosti uvedené prahové hodnoty nebo ji přesahuje, patří mezi dolních 25 % z 1000 nejčastěji instalovaných aplikací na Google Play.

  Odstraňování problémů

  Pokud u vaší aplikace dochází k velkému množství odepření oprávnění, doporučená řešení naleznete na webu Android Developers.

  Analýza dat pomocí dimenzí

  Za účelem usnadnění třídění, segmentace a analýzy jsou všechna data aplikace rozdělena podle následujících dimenzí:

  • Verze aplikace: Verze vaší aplikace.
  • Verze systému Android: Verze operačního systému Android, která byla nahlášena zařízením uživatele.
  • Zařízení: Marketingový název zařízení uživatele a název zařízení, např. Google Nexus 7 (Flo).
  • Značka blokování přechodu do režimu spánku: Značky, které byly programaticky nastaveny při použití rozhraní PowerManager API v aplikaci.
  • Značka probuzení: Značky, které byly programaticky nastaveny při použití rozhraní AlarmManager API v aplikaci.
  • Název aktivity ANR: Plnohodnotný název třídy aktivity, ve které došlo k chybě ANR (pokud je k dispozici).
  • Typ chyby ANR: Údaj, kdy k chybě ANR došlo (např. při vykonání služby) (pokud je k dispozici).

  Související obsah

  Přečtěte si doporučené postupy k vylepšení výkonu a stability aplikace pomocí metrik Android vitals.

  Pomohly vám tyto informace?
  Jak bychom článek mohli vylepšit?

  Potřebujete další pomoc?

  Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory